Daně a účetnictví

Daňové zákony 2017
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 659

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou

Hruška Vladimír

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“. Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!
17×24 cm | 640 stran | 978-80-247-5805-3 | Katalog. č. knihy: 4831
Cena: 659
ks  
Detail knihy: Účetní manuál pro podnikatelské subjekty
Cena: 359

Účetní operace kapitálových společností, 3. aktualizované a přepracované vydání

daňové a právní souvislosti

Šebestíková Viola

Třetí, aktualizované a přepracované vydání je zaměřeno na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Teoretická východiska a vlastní účetní řešení v podobě názorných schémat a příkladů jsou pojata komplexně, tj. nejen z pohledu účetního, ale také v kontextu českých právních a daňových souvislostí. Účetní operace jsou řešeny z úhlu jednotlivých účastníků těchto operací (vkladatel a příjemce vkladu, emitent a majitel cenného papíru, společník a vyplácející společnost,atd.). Čtenář najde užitečné informace o formách vkladů, ale také o účetních a daňových problémech s nepeněžitými vklady, o okolnostech a důsledcích změn vlastního kapitálu nebo o otázkách spojených s držbou cenných papírů a jejich oceňováním. Komplexnost zpracování skýtá cenné informace i praktické příklady nejen pro účetní, auditory, daňové poradce, manažery, společníky, akcionáře, ale i pro vysokoškolské studenty.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-4018-8 | Katalog. č. knihy: 4760
Cena: 359
ks  
Detail knihy: Účetní operace kapitálových společností, 3. aktualizované a přepracované vydání
Cena: 299

Účetní případy pro podnikatele 2016

Hruška Vladimír

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2016. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-5802-2 | Katalog. č. knihy: 4828
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Účetní případy pro podnikatele 2016
Cena: 299

Účetní případy pro praxi 2017

Hruška Vladimír

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2017. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-271-0425-3 | Katalog. č. knihy: 4875
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Účetní případy pro praxi 2017 Vychází v týdnu od 31. prosince
Cena: 259

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

snadno a rychle

Dušek Jiří

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s bezmála 180 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Základní operace, ale i některé specifické oblasti účetnictví "zobrazuje" ojedinělým a nezvykle přehledným způsobem. Podává také 14 užitečných příloh pro účetní praxi. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek i z dotazů na školeních. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-5417-8 | Katalog. č. knihy: 4811
Cena: 259
ks  
Detail knihy: Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Cena: 269

Účetnictví 2

Pokročilé aplikace - 2., aktualizované vydání

Hinke Jana, Bárková Dana, Hruška Zdeněk

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí.
17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-4281-6 | Katalog. č. knihy: 3575
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Účetnictví 2
Cena: 499

Účetnictví a finanční řízení

Máče Miroslav

Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku.
17×24 cm | 552 stran | 978-80-247-4574-9 | Katalog. č. knihy: 4781
Cena: 499
ks  
Detail knihy: Účetnictví a finanční řízení
Cena: 229

Účetnictví pro manažery

Sedláček Jaroslav

Publikace usnadní manažerům a vlastníkům podniků proniknout do světa účetnictví a využít tak tohoto zdroje užitečných informací a výstupů pro řízení a rozhodování. Autor objasňuje základní principy, metody i praktické možnosti využití účetních dat a finanční analýzy jako nezbytného nástroje při kontrole, při řízení i při prezentaci podniku v souladu se světovými ekonomickými trendy. Čtenáři ocení, že výklad je doplněn o řadu příkladů, názorných grafů a tabulek, které usnadňují pochopení a zvládnutí teoretických zásad i jejich aplikaci v hospodářské praxi. Kniha je určena jak pro aktivní manažery, tak i pro ty, kteří se jimi teprve chtějí stát, je vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých i středních škol s manažerským a ekonomickým zaměřením.
17×24 cm | 228 stran | 80-247-1195-8 | Katalog. č. knihy: 4614
Cena: 229
ks  
Detail knihy: Účetnictví pro manažery
Cena: 219

Účetnictví pro úplné začátečníky 2016

Novotný Pavel

Kniha pomůže každému čtenáři zvládnout problematiku účetnictví bez větších potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. Jednotlivé pojmy a části výkladu jsou znázorněny na řadě příkladů.
17×24 cm | 200 stran | 978-80-247-5803-9 | Katalog. č. knihy: 4829
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Účetnictví pro úplné začátečníky 2016
Cena: 219

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Novotný Pavel

Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-271-0429-1 | Katalog. č. knihy: 4879
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Účetnictví pro úplné začátečníky 2017
Cena: 549

Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu

Máče Miroslav

Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. První část se věnuje finančnímu účetnictví, které je vyloženo na praktických příkladech účtování příspěvkových organizací a územně správních celků. Prostřední část knihy se zabývá výkaznictvím a problematikou sestavení konsolidačních výkazů, manažerským účetnictví organizací ve veřejném sektoru, finančním řízením likvidity a účetnictvím zaměřeným na řízení. Poslední část knihy se zabývá účetnictvím pro statistické účely.
17×24 cm | 640 stran | 978-80-247-3637-2 | Katalog. č. knihy: 4747
Cena: 549
ks  
Detail knihy: Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Cena: 289

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Müllerová Libuše, Šindelář Michal

Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou kapitálových společností, přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření, až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-5806-0 | Katalog. č. knihy: 4832
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích
Cena: 339

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

2., aktualizované vydání

Pelikánová Anna

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Získáte jedinečný přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva.
17×24 cm | 328 stran | 978-80-271-0339-3 | Katalog. č. knihy: 4863
Cena: 339
ks  
Detail knihy: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky Novinka
1Tituly 1-13 (celkem 13)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.