>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Diagnostika a vitalizace firem a organizací
Sleva57%

Diagnostika a vitalizace firem a organizací

Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi

Autor:

Plamínek Jiří

Formát / stran:17×24 cm, 184 stran
Datum vydání:08.09.2014
Katalogové číslo:3925
ISBN:978-80-247-5323-2
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena dříve: 349 Kč
Sleva: 57%
Cena: 149 Kč
Stav: Skladem
ks

Uznávaný autor a poradce ve své nové knize vysvětluje dva procesy, které by lídři a manažeři firem a organizací měli bez zaváhání zvládat. Jde o diagnostiku stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu.

Jiří Plamínek podrobně popisuje dosud nepublikované metody diagnózy a vitalizace systémů a zmiňuje i obecnou teorii vitality, která poskytuje těmto metodám teoretickou oporu, nastiňuje odpovědi na některé obecné otázky naší existence a významně usnadňuje a zpřehledňuje výběr nástrojů pro rozvoj firem a organizací. Většinu z popisovaných nástrojů je možné přiměřeně využít i pro vedení a řízení v prostředí veřejné správy a neziskových organizací nebo jako inspiraci pro diagnostiku a vitalizaci týmů, rodin, obcí a různých institucí, škol, spolků a komunit.

Autor uvádí množství praktických příkladů ze své dvacetileté manažerské a konzultační praxe. Podnikání vysvětluje nejen srozumitelně, ale i s nadhledem a často v nečekaných souvislostech. Chcete-li získat nové podněty k přemýšlení nebo se vyhnout cestě zbytečných pokusů a omylů ve svém životě a práci, knihu si určitě přečtěte.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


„U Jirky Plamínka bývá zvykem, že jeho vynikající a hlavně prakticky využitelné návody stojí na širokém a systémovém základě, který je originální i geniálně intuitivní. S Jirkovou pomocí diagnostikujeme ‚úzká hrdla‘ a sami úspěšně rozvíjíme naše firmy v souladu s neopomenutelnými souslednostmi, které Jirka Plamínek nabídl světu v jeho teorii vitality.
Tato kniha jde ve svém nadhledu nad zákonitostmi světa tak daleko, jak snad jen lze. Ale i v takto dalekosáhlých filozofických objevech jsou kromě obohacení ducha skryty velmi praktické „aha efekty“. Pochopil jsem například, proč usilování o dokonalost v každém směru zákonitě vede k totálnímu vyčerpání a vítězství chaosu. Nebo jak vzácná je lidská příležitost uspořádávat příjemnější místo na Zemi. A za to Jirkovi děkuju.“
Martin Moravec
jednatel p.k. Solvent s.r.o. (Teta drogerie)

„Doporučuji knihu všem, kdo chtějí systematicky zlepšovat svou firmu, ať již z pohledu vlastníka, manažera, či konzultanta.
Jiří Plamínek je jako zkušený vinař. Jeho knihy čtu již řadu let a mohu říci, že zrají. Kniha je skvělou kombinací dlouholetých zkušeností z praxe a schopnosti srozumitelně psát.
Používáme přístupy teorie vitality v naší konzultační praxi již řadu let. Fungují.“
Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA
jednatel SHINE Consulting s.r.o.

„Jirka Plamínek je kamarád, velký učitel a osvícený člověk. Již téměř třicet let funguje pravidlo, že píše i vydává knihy v předstihu před tím, čím v životě právě sama procházím. U této knihy jeho náskok ještě narůstá. V první části dává do moudré souvislosti zákonitosti dějů a prozkoumává do hloubky projevy systémů, v nichž existujeme.
Užitečná ověřená metodika i chytře strukturované návody diagnostiky a vitalizace jsou akutně potřebné firmám a zároveň je složitě hledají jednotlivci v jejich čele. Kniha je servíruje s nadhledem, specifickým slovníkem a srozumitelnými mapkami. Investice do ní jsou pro všechny nadčasové a jednoznačně ziskové. Jirko, díky za tuto skvělou hostinu pro hlavu i duši!“
Ing. Lucie Houthoofdtová
projektová a PR ředitelka RESPIRO
autorka a koordinátorka projektu Advent plný andělů

„Návodů, jak snadno a úspěšně vést podnik nebo z bankrotující firmy udělat štiku roku, je spousta. Až moc. Já dávám přednost návodu Jiřího Plamínka. Mám pro to tři důvody: autor si vytvořil vlastní originální systém (teorii vitality, už 2006). Umí jej vykládat tak vtipně, že se bavíte bez ohledu na podnikání. A za třetí: funguje to.
Nejsem podnikatel, ale zkusil jsem aplikovat některé zásady na vlastní katedře nebo v biosférických rezervacích – a vždycky to zabralo! A teď má Jiří novou knížku i pro méně úspěšné instituce. Umí je nejprve vyšetřit a poté vyléčit, a to všechno s důrazem na souvislosti a (udržitelný) rozvoj. Nekupte to!“
PhDr. Ivan Rynda
Universita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie

„Řídit úspěšnou firmu tak, aby neustále pokračovala ve svém rozvoji a neusnula na vavřínech, je náročný každodenní úkol. K tomu, aby manažeři stačili tempu doby a reagovali na nové poznatky, překážky, ale i výzvy, je nezbytné, aby neustále čerpali ze svého okolí, médií či přímo odborné literatury nové a nové informace a podněty k zamyšlení. A právě jedním z pramenů může být i kniha Jiřího Plamínka ‚Diagnostika a vitalizace firem a organizací‘.
Autor v sobě nezapřel přírodovědecky vzdělaného člověka, který řadu složitých manažerských postupů a procesů popisuje v paralele s přírodními ekosystémy. Přestože to zdaleka není jediný možný způsob interpretace těchto dějů a na systémy vedení firem existují rovněž jiné a mnohdy i velmi odlišné názory, jedná se o publikaci novátorskou, která si své pozorné čtenáře zcela určitě najde a zaslouží.“
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel EKOSPOL, a. s.

„Velice oceňuji nejen množství informací, ale i způsob, jakým je autor ve svých knihách podává. Postupný vývoj a jasný řád – možná inspirace přírodou a jejími zákony. Jirko, při tvých i našich společných toulkách po horách měj vždy při sobě  svůj zápisník...“
Ing. Ilja Hustý
ředitel a jednatel společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

„Výjimečná kniha přináší moudrý náhled na prostředí, které jsme si zvykli nazývat byznysem. Ukazuje, že i v tomto světě může mít úspěch jiné rozměry než pouze zisk a hodnotu akcií. Koncept vitální organizace, který Jiří Plamínek již léta úspěšně rozvíjí, dává podnikání tolik potřebný hlubší smysl, staví ho do souladu s přírodním i sociálním prostředím a majitelům, manažerům i zaměstnancům firem tak přináší nejen bohatství, ale také respekt, uznání a pocit smysluplné práce.
Paradoxně pak můžeme sledovat, že vitální firma již není devastujícím elementem nevratně využívajícím zdrojů ve svém okolí, ale právě naopak – své prostředí ve vlastním zájmu aktivně rozvíjí a obohacuje. I proto si přejme, aby se vitalita stala mantrou podnikatelů, manažerů, ale i politiků na celém světě. Tato kniha tomu rozhodně může pomoci.“
Roman Fišer
jednatel společnosti Process Song s.r.o.
autor knihy „Procesní řízení pro manažery“

„Po zkušenostech z veřejné správy, mezinárodních organizací a jiných typů ‚firem‘ zjišťuji, že rozdíly v jejich cílech a tom, jak jich (pokud jsou životaschopné) dosahují, jsou výrazně menší, než se nám obecně podsouvá. Pokud často nějaké vůbec jsou. Jsem proto rád, že i dlouholetý praktik a profesionál Jiří Plamínek těžko hledá rozdíl mezi (privátní) firmou a (státní) organizací a zákonitostmi pro jejich udržitelný úspěch. Inspirativně nachází souvislosti, ne rozdíly.
Oceňuji otevřenost a odvahu, se kterou mi poskytuje know-how ke své teorii vitality. Její platnost navíc podporuje svým konzistentním pohledem na vznik a vývoj světa a ojedinělou schopností jej popsat. K této jeho knize se budu vracet ještě častěji, než k těm předchozím.“
Ing. Michael Hošek
jednatel DH&P Conservation s.r.o.
člen Rady International Union for Conservation of Nature

„Obdivuji autorovo úsilí popsat složité, dynamické a nezřídka i nevyzpytatelně fungující prostředí firem exaktními termíny a jasně strukturovanými procesními schématy. Jeho teorie vitality stavějící na paralele přirozených přírodních systémů s lidmi vytvářenými systémy firemními je přístupem originálním a v mnoha pohledech inspirujícím. Osloví zejména hloubavé čtenáře pídící se po příčinách a souvislostech jevů, systematiky zvyklé řešit problémy na základě hluboké analýzy a kauzálních vztahů.
Z pohledu praktického konzultanta a kouče nejvíce oceňuji ony dvě pyramidy tvořící jádro teorie vitality; užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika pro firemní systém jako celek a definice, orientace, motivace, habilitace, synergetizace a integrace pro lidský subsystém firmy. Jsou geniálním vodítkem logicky strukturované analýzy stavu firmy či její části.
Jiří Plamínek nám (manažerům a lídrům firem a organizací, konzultantům a koučům) nezištně nabízí opakovaně využitelný algoritmus směřující řešitele k „úzkému hrdlu“ omezujícímu aktuální výkon nebo rozvoj firmy. S aplikací tohoto přístupu mám čerstvou výbornou zkušenost a mohu jej každému vřele doporučit.“
Vladimír Svatoš
lektor, konzultant, kouč
jednatel AKORD OT, s. r. o.

O autorovi


Jiří Plamínek absolvoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy a studijní pobyt na Johns Hopkins University v Baltimoru, působil na polistopadovém ministerstvu jako ředitel odboru a v neziskové organizaci jako projektový manažer, koordinoval program řešení konfliktů a rozhodování pro OSN, pracoval jako metodický ředitel v soukromé firmě, z USA přivezl do Československa mediaci jako metodu řešení konfliktů, mapoval v horských a pouštních oblastech, počítal škody po sovětské okupaci.
Posledních zhruba dvacet let působí jako učitel, mediátor, konzultant a facilitátor. Vede kursy pro firmy a státní správu, učí na vysokých školách, koučuje manažery a lídry firem, řeší rodinné, obchodní, komunitní i podnikatelské spory, připravuje firemní specialisty typu lektorů, facilitátorů, koučů a konzultantů. Je členem vědecké rady Krkonošského národního parku, byl jmenován členem a předsedou zkušební komise mediátorů při Ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře, působí v redakčních radách a tvůrčích týmech, facilituje řešitelská a strategická setkání firem a komunit.
Věnuje se metodické práci – je autorem teorie vitality, spoluautorem metodiky Management by Competencies® a dlouhé řady tradičních tréninkových a e-learningových programů, tréninkových her, modelových situací a testů. Napsal desítky odborných a popularizačních článků. Především však posbírané zkušenosti vkládá do knih, jichž od roku 1990, kdy vyšla první z nich, napsal zhruba pětadvacet. Následující přehled zahrnuje ty z nich, jež mají blízký vztah k diagnostice a vitalizaci firem a organizací.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE
Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, 1994
Řízení neziskové organizace (s pěti spoluautory), Lotos, 1996
Synergický management, Argo, 2000
Vedení lidí, týmů a firem, Grada, 2002, 2005, 2008, 2011
Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada, 2004, 2008, 2013
Řízení podle kompetencí (s Romanem Fišerem), Grada, 2005
Konflikty a vyjednávání, Grada, 2006, 2009, 2012
Tajemství motivace, Grada, 2006, 2010
Teorie vitality, Alfa, 2006
Vedení porad, Grada, 2007, 2012
Diagnostika a vitalizace firem, 2014.indd 7 Diagnostika a vitalizace firem, 2014.indd 7 28. 7. 2014 14:50:35 28. 7. 2014 14:50:35Diagnostika a vitalizace firem a organizací 8
Řešení problémů a rozhodování, Grada, 2008
Komunikace a prezentace (s přispěním Dana France), Grada, 2008, 2012
Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, 2009
Vzdělávání dospělých, Grada, 2010, 2014
Tajemství úspěchu, Grada, 2010
Mediace, Grada, 2013

O autorovi 7
Řekli o knize 9
Slovo úvodem 13

1 Obecná teorie vitality 15
1.1 Existence 16
1.2 Změna 20
1.3 Vitalita 26
2 Firmy a podnikání 37
2.1 Předpoklady úspěšného podnikání 38
2.2 Technický subsystém firmy 46
2.3 Lidský subsystém firmy 63
3 Diagnostika firem a organizací 81
3.1 Analytická část 82
3.2 Standardní poruchy 91
3.3 Syntetická část 114
4 Vitalizace firem a organizací 123
4.1 Řízení pomocí kompetencí 125
4.2 Definice a realizace změny 145
4.3 Řízení rozvoje firmy 157

Slovo závěrem 165
Doporučená literatura 167
Podrobný obsah 169
Přehled obrázků 173
Přehled tabulek 175
Rejník 177


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Velká kniha o řízení firmy
Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

Vedení lidí, týmů a firem
Praktický atlas managementu - 4., zcela přepracované vydání

Mediace
Nejúčinnější lék na konflikty

Sebepoznání, sebeřízení a stres
Praktický atlas sebezvládání - 3., doplněné vydání
Stránky jsou aktualizovány k 25. 11. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.