>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Diagnostika a vitalizace firem a organizací
Sleva57%

Diagnostika a vitalizace firem a organizací

Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi

Autor:

Plamínek Jiří

Formát / stran:17×24 cm, 184 stran
Datum vydání:08.09.2014
Katalogové číslo:3925
ISBN:978-80-247-5323-2
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena dříve: 349 Kč
Sleva: 57%
Cena: 149 Kč
Stav: Skladem
ks

Uznávaný autor a poradce ve své nové knize vysvětluje dva procesy, které by lídři a manažeři firem a organizací měli bez zaváhání zvládat. Jde o diagnostiku stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu.

Jiří Plamínek podrobně popisuje dosud nepublikované metody diagnózy a vitalizace systémů a zmiňuje i obecnou teorii vitality, která poskytuje těmto metodám teoretickou oporu, nastiňuje odpovědi na některé obecné otázky naší existence a významně usnadňuje a zpřehledňuje výběr nástrojů pro rozvoj firem a organizací. Většinu z popisovaných nástrojů je možné přiměřeně využít i pro vedení a řízení v prostředí veřejné správy a neziskových organizací nebo jako inspiraci pro diagnostiku a vitalizaci týmů, rodin, obcí a různých institucí, škol, spolků a komunit.

Autor uvádí množství praktických příkladů ze své dvacetileté manažerské a konzultační praxe. Podnikání vysvětluje nejen srozumitelně, ale i s nadhledem a často v nečekaných souvislostech. Chcete-li získat nové podněty k přemýšlení nebo se vyhnout cestě zbytečných pokusů a omylů ve svém životě a práci, knihu si určitě přečtěte.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


„U Jirky Plamínka bývá zvykem, že jeho vynikající a hlavně prakticky využitelné návody stojí na širokém a systémovém základě, který je originální i geniálně intuitivní. S Jirkovou pomocí diagnostikujeme ‚úzká hrdla‘ a sami úspěšně rozvíjíme naše firmy v souladu s neopomenutelnými souslednostmi, které Jirka Plamínek nabídl světu v jeho teorii vitality.
Tato kniha jde ve svém nadhledu nad zákonitostmi světa tak daleko, jak snad jen lze. Ale i v takto dalekosáhlých filozofických objevech jsou kromě obohacení ducha skryty velmi praktické „aha efekty“. Pochopil jsem například, proč usilování o dokonalost v každém směru zákonitě vede k totálnímu vyčerpání a vítězství chaosu. Nebo jak vzácná je lidská příležitost uspořádávat příjemnější místo na Zemi. A za to Jirkovi děkuju.“
Martin Moravec
jednatel p.k. Solvent s.r.o. (Teta drogerie)

„Doporučuji knihu všem, kdo chtějí systematicky zlepšovat svou firmu, ať již z pohledu vlastníka, manažera, či konzultanta.
Jiří Plamínek je jako zkušený vinař. Jeho knihy čtu již řadu let a mohu říci, že zrají. Kniha je skvělou kombinací dlouholetých zkušeností z praxe a schopnosti srozumitelně psát.
Používáme přístupy teorie vitality v naší konzultační praxi již řadu let. Fungují.“
Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA
jednatel SHINE Consulting s.r.o.

„Jirka Plamínek je kamarád, velký učitel a osvícený člověk. Již téměř třicet let funguje pravidlo, že píše i vydává knihy v předstihu před tím, čím v životě právě sama procházím. U této knihy jeho náskok ještě narůstá. V první části dává do moudré souvislosti zákonitosti dějů a prozkoumává do hloubky projevy systémů, v nichž existujeme.
Užitečná ověřená metodika i chytře strukturované návody diagnostiky a vitalizace jsou akutně potřebné firmám a zároveň je složitě hledají jednotlivci v jejich čele. Kniha je servíruje s nadhledem, specifickým slovníkem a srozumitelnými mapkami. Investice do ní jsou pro všechny nadčasové a jednoznačně ziskové. Jirko, díky za tuto skvělou hostinu pro hlavu i duši!“
Ing. Lucie Houthoofdtová
projektová a PR ředitelka RESPIRO
autorka a koordinátorka projektu Advent plný andělů

„Návodů, jak snadno a úspěšně vést podnik nebo z bankrotující firmy udělat štiku roku, je spousta. Až moc. Já dávám přednost návodu Jiřího Plamínka. Mám pro to tři důvody: autor si vytvořil vlastní originální systém (teorii vitality, už 2006). Umí jej vykládat tak vtipně, že se bavíte bez ohledu na podnikání. A za třetí: funguje to.
Nejsem podnikatel, ale zkusil jsem aplikovat některé zásady na vlastní katedře nebo v biosférických rezervacích – a vždycky to zabralo! A teď má Jiří novou knížku i pro méně úspěšné instituce. Umí je nejprve vyšetřit a poté vyléčit, a to všechno s důrazem na souvislosti a (udržitelný) rozvoj. Nekupte to!“
PhDr. Ivan Rynda
Universita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie

„Řídit úspěšnou firmu tak, aby neustále pokračovala ve svém rozvoji a neusnula na vavřínech, je náročný každodenní úkol. K tomu, aby manažeři stačili tempu doby a reagovali na nové poznatky, překážky, ale i výzvy, je nezbytné, aby neustále čerpali ze svého okolí, médií či přímo odborné literatury nové a nové informace a podněty k zamyšlení. A právě jedním z pramenů může být i kniha Jiřího Plamínka ‚Diagnostika a vitalizace firem a organizací‘.
Autor v sobě nezapřel přírodovědecky vzdělaného člověka, který řadu složitých manažerských postupů a procesů popisuje v paralele s přírodními ekosystémy. Přestože to zdaleka není jediný možný způsob interpretace těchto dějů a na systémy vedení firem existují rovněž jiné a mnohdy i velmi odlišné názory, jedná se o publikaci novátorskou, která si své pozorné čtenáře zcela určitě najde a zaslouží.“
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel EKOSPOL, a. s.

„Velice oceňuji nejen množství informací, ale i způsob, jakým je autor ve svých knihách podává. Postupný vývoj a jasný řád – možná inspirace přírodou a jejími zákony. Jirko, při tvých i našich společných toulkách po horách měj vždy při sobě  svůj zápisník...“
Ing. Ilja Hustý
ředitel a jednatel společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

„Výjimečná kniha přináší moudrý náhled na prostředí, které jsme si zvykli nazývat byznysem. Ukazuje, že i v tomto světě může mít úspěch jiné rozměry než pouze zisk a hodnotu akcií. Koncept vitální organizace, který Jiří Plamínek již léta úspěšně rozvíjí, dává podnikání tolik potřebný hlubší smysl, staví ho do souladu s přírodním i sociálním prostředím a majitelům, manažerům i zaměstnancům firem tak přináší nejen bohatství, ale také respekt, uznání a pocit smysluplné práce.
Paradoxně pak můžeme sledovat, že vitální firma již není devastujícím elementem nevratně využívajícím zdrojů ve svém okolí, ale právě naopak – své prostředí ve vlastním zájmu aktivně rozvíjí a obohacuje. I proto si přejme, aby se vitalita stala mantrou podnikatelů, manažerů, ale i politiků na celém světě. Tato kniha tomu rozhodně může pomoci.“
Roman Fišer
jednatel společnosti Process Song s.r.o.
autor knihy „Procesní řízení pro manažery“

„Po zkušenostech z veřejné správy, mezinárodních organizací a jiných typů ‚firem‘ zjišťuji, že rozdíly v jejich cílech a tom, jak jich (pokud jsou životaschopné) dosahují, jsou výrazně menší, než se nám obecně podsouvá. Pokud často nějaké vůbec jsou. Jsem proto rád, že i dlouholetý praktik a profesionál Jiří Plamínek těžko hledá rozdíl mezi (privátní) firmou a (státní) organizací a zákonitostmi pro jejich udržitelný úspěch. Inspirativně nachází souvislosti, ne rozdíly.
Oceňuji otevřenost a odvahu, se kterou mi poskytuje know-how ke své teorii vitality. Její platnost navíc podporuje svým konzistentním pohledem na vznik a vývoj světa a ojedinělou schopností jej popsat. K této jeho knize se budu vracet ještě častěji, než k těm předchozím.“
Ing. Michael Hošek
jednatel DH&P Conservation s.r.o.
člen Rady International Union for Conservation of Nature

„Obdivuji autorovo úsilí popsat složité, dynamické a nezřídka i nevyzpytatelně fungující prostředí firem exaktními termíny a jasně strukturovanými procesními schématy. Jeho teorie vitality stavějící na paralele přirozených přírodních systémů s lidmi vytvářenými systémy firemními je přístupem originálním a v mnoha pohledech inspirujícím. Osloví zejména hloubavé čtenáře pídící se po příčinách a souvislostech jevů, systematiky zvyklé řešit problémy na základě hluboké analýzy a kauzálních vztahů.
Z pohledu praktického konzultanta a kouče nejvíce oceňuji ony dvě pyramidy tvořící jádro teorie vitality; užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika pro firemní systém jako celek a definice, orientace, motivace, habilitace, synergetizace a integrace pro lidský subsystém firmy. Jsou geniálním vodítkem logicky strukturované analýzy stavu firmy či její části.
Jiří Plamínek nám (manažerům a lídrům firem a organizací, konzultantům a koučům) nezištně nabízí opakovaně využitelný algoritmus směřující řešitele k „úzkému hrdlu“ omezujícímu aktuální výkon nebo rozvoj firmy. S aplikací tohoto přístupu mám čerstvou výbornou zkušenost a mohu jej každému vřele doporučit.“
Vladimír Svatoš
lektor, konzultant, kouč
jednatel AKORD OT, s. r. o.

O autorovi


Jiří Plamínek absolvoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy a studijní pobyt na Johns Hopkins University v Baltimoru, působil na polistopadovém ministerstvu jako ředitel odboru a v neziskové organizaci jako projektový manažer, koordinoval program řešení konfliktů a rozhodování pro OSN, pracoval jako metodický ředitel v soukromé firmě, z USA přivezl do Československa mediaci jako metodu řešení konfliktů, mapoval v horských a pouštních oblastech, počítal škody po sovětské okupaci.
Posledních zhruba dvacet let působí jako učitel, mediátor, konzultant a facilitátor. Vede kursy pro firmy a státní správu, učí na vysokých školách, koučuje manažery a lídry firem, řeší rodinné, obchodní, komunitní i podnikatelské spory, připravuje firemní specialisty typu lektorů, facilitátorů, koučů a konzultantů. Je členem vědecké rady Krkonošského národního parku, byl jmenován členem a předsedou zkušební komise mediátorů při Ministerstvu spravedlnosti a České advokátní komoře, působí v redakčních radách a tvůrčích týmech, facilituje řešitelská a strategická setkání firem a komunit.
Věnuje se metodické práci – je autorem teorie vitality, spoluautorem metodiky Management by Competencies® a dlouhé řady tradičních tréninkových a e-learningových programů, tréninkových her, modelových situací a testů. Napsal desítky odborných a popularizačních článků. Především však posbírané zkušenosti vkládá do knih, jichž od roku 1990, kdy vyšla první z nich, napsal zhruba pětadvacet. Následující přehled zahrnuje ty z nich, jež mají blízký vztah k diagnostice a vitalizaci firem a organizací.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE
Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, 1994
Řízení neziskové organizace (s pěti spoluautory), Lotos, 1996
Synergický management, Argo, 2000
Vedení lidí, týmů a firem, Grada, 2002, 2005, 2008, 2011
Sebepoznání, sebeřízení a stres, Grada, 2004, 2008, 2013
Řízení podle kompetencí (s Romanem Fišerem), Grada, 2005
Konflikty a vyjednávání, Grada, 2006, 2009, 2012
Tajemství motivace, Grada, 2006, 2010
Teorie vitality, Alfa, 2006
Vedení porad, Grada, 2007, 2012
Diagnostika a vitalizace firem, 2014.indd 7 Diagnostika a vitalizace firem, 2014.indd 7 28. 7. 2014 14:50:35 28. 7. 2014 14:50:35Diagnostika a vitalizace firem a organizací 8
Řešení problémů a rozhodování, Grada, 2008
Komunikace a prezentace (s přispěním Dana France), Grada, 2008, 2012
Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada, 2009
Vzdělávání dospělých, Grada, 2010, 2014
Tajemství úspěchu, Grada, 2010
Mediace, Grada, 2013

O autorovi 7
Řekli o knize 9
Slovo úvodem 13

1 Obecná teorie vitality 15
1.1 Existence 16
1.2 Změna 20
1.3 Vitalita 26
2 Firmy a podnikání 37
2.1 Předpoklady úspěšného podnikání 38
2.2 Technický subsystém firmy 46
2.3 Lidský subsystém firmy 63
3 Diagnostika firem a organizací 81
3.1 Analytická část 82
3.2 Standardní poruchy 91
3.3 Syntetická část 114
4 Vitalizace firem a organizací 123
4.1 Řízení pomocí kompetencí 125
4.2 Definice a realizace změny 145
4.3 Řízení rozvoje firmy 157

Slovo závěrem 165
Doporučená literatura 167
Podrobný obsah 169
Přehled obrázků 173
Přehled tabulek 175
Rejník 177


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Velká kniha o řízení firmy
Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

Vedení lidí, týmů a firem
Praktický atlas managementu - 4., zcela přepracované vydání

Mediace
Nejúčinnější lék na konflikty

Sebepoznání, sebeřízení a stres
Praktický atlas sebezvládání - 3., doplněné vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.