>Finance a investování>Finanční trhy a instituce>Dokumentární akreditiv v praxi

Dokumentární akreditiv v praxi

6. zcela přepracované a rozšířené vydání

Autor:

Andrle Pavel

Formát / stran:21×29 cm, 208 stran
Datum vydání:05.12.2013
Katalogové číslo:4367
ISBN:978-80-247-4830-6
Kategorie:Finanční trhy a instituce
Cena: 329 Kč
Stav: Skladem
ks
Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Bc. Pavel Andrle
působí jako poradce v oblasti financování zahraničního obchodu, též je tajemníkem Bankovní komise ICC ČR při Národním výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR – ICC ČR (viz www.icc-cr.cz).
Je autorem několika úspěšných publikací, např. knihy Dokumentární akreditiv v praxi (vydává Grada), který vychází nyní již v šestém aktualizovaném vydání, dále Komentáře k UCP 500 s přihlédnutím k ISBP a dalším dokumentům Bankovní komise ICC, Komentáře k UCP 600. Koncem roku 2013 vychází anglická publikace Examination of Documents under Documentary Credits (vydavatel ICC ČR).
Často přispívá do odborných zahraničních časopisů, přednáší problematiku dokumentárního platebního styku a financování zahraničního obchodu taktéž v zahraničí (např. Bangladéš, Filipíny, Vietnam, Kambodža, Mongolsko, Singapur, Turecko, Srí Lanka, Polsko, Srbsko, Bulharsko, Litva, Irsko, Spojené Arabské Emiráty, Arménie, Gruzie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Slovensko, Sierra Leone, Nigérie, Uganda, Zambie, Jižní Afrika atd. – podrobněji na http://www.tradefinanceconsulting.com.
V současné době působí též jako lektor pro Mezinárodní finanční korporaci (IFC), jež je členem Světové banky v rámci svojí TFP (Trade Finance Programme).
Pro ICC ČR poskytuje školení v oblasti dokumentárních plateb a financování zahraničního obchodu již od roku 1999. Dále přednáší pro Institut mezinárodního obchodu a spedice, o.p.s., CzechTrade a ICC ČR. Zajišťuje poradenskou službu pro ICC ČR (viz Poradna na www.icc-cr.cz), zajišťuje školení a konzultace též přímo ve firmách, většinou zaměřených na export. S financováním zahraničního obchodu má značné zkušenosti i ze své vlastní bohaté bankovní praxe.
V rámci své činnosti v bankovní komisi ICC (tvůrce mezinárodních pravidel pro dokumentární akreditivy, záruky, inkasa a standby akreditivy) působil v konzultační skupině pro revizi Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, revize 2007, UCP 600. Je členem expertní skupiny při Centre for Expertise při rozhodčím soudu ICC, v jehož rámci experti z řad Bankovní komise ICC řeší sporné případy z oblasti dokumentárních akreditivů, bankovních záruk a dokumentárních inkas. V současné době je členem pracovních skupin Bankovní komise ICC pro forfaiting a pro záruky.

Předmluva 7
Úvodní slovo 9
Poděkování 11
Smysl a cíle této publikace – praktického průvodce pro české exportéry 13
I. OBECNÁ ČÁST: ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ 15
1. Platební metoda – placení dokumentárním akreditivem 15
1.1 Stručná charakteristika platebních metod 15
2. Dokumentární akreditiv – základní charakteristika 21
2.1 Co je to dokumentární akreditiv? 21
2.2 Druhy dokumentárních akreditivů 22
2.3 Potvrzený nebo nepotvrzený akreditiv 22
2.4 Strany zúčastňující se akreditivní operace 23
2.5 Postup při provádění akreditivní operace 23
2.6 Speciální typy dokumentárních akreditivů 25
3. Vztahy mezi stranami akreditivní operace 29
3.1 Vztah mezi exportérem a importérem – obchodní kontrakt 29
3.2 Vztah mezi importérem a jeho bankou – bankou vystavující akreditiv 29
3.3 Vztah mezi vystavující bankou a bankou avizující akreditiv beneficientovi – exportérovi 30
3.4 Vztah mezi exportérem a vystavující bankou 30
3.5 Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem 31
3.6 Ostatní vztahy 31
4. Hlavní principy dokumentárního akreditivu 34
4.1 Princip neodvolatelnosti (neodvolatelný akreditiv) 34
4.2 Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích 34
4.3 Princip dokumentárnosti 34
4.4 Princip vyloučení odpovědnosti bank 34
5. Hlavní náležitosti dokumentárního akreditivu 36
5.1 Akreditiv ve formě swiftové zprávy 36
5.2 Akreditiv vystavený v telexové formě 47
5.3 Akreditiv vystavený ve formě dopisu 49
6. Použitelnost akreditivu 50
6.1 Jednotlivé způsoby použitelnosti akreditivu a možnosti zúčastněných bank v akreditivní operaci 51
II. PRAKTICKÁ ČÁST – POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU 55
7. Předkontraktní příprava v souvislosti s importním a exportním dokumentárním akreditivem 55
7.1 Co by měl importér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.2 Co by měl exportér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55
7.3 Obchodní kontrakt mezi exportérem a importérem 56
7.4 Dokumentární akreditiv jako způsob zaplacení hodnoty zboží 56
8. Kupní smlouva 57
8.1 Náležitosti smlouvy 57
8.2 Dokumentární akreditiv – platební podmínka zaplacení kupní smlouvy 57
8.3 Incoterms 58
9. Importní dokumentární akreditiv – provedení operace 61
9.1 Vystavení dokumentárního akreditivu 61
9.2 Vlastní vystavení akreditivu 62
Příloha 1: Příkaz k vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu 64
10. Exportní dokumentární akreditiv – provedení operace 85
10.1 Avizování dokumentárního akreditivu beneficientovi 85
10.2 Vlastní avizování akreditivu 87
Příloha 2: Pomůcka pro orientaci ve swiftové zprávě MT 700 – vystavení akreditivu (nejčastěji
používaná pole relevantní pro beneficienta akreditivu, stav k listopadu 2013) 88
Příloha 3: Avizování exportního akreditivu beneficientovi – vzor bankovního formuláře 90
Příloha 4: Pomůcka pro beneficienta pro kontrolu došlého avíza akreditivu 91
11. Změna dokumentárního akreditivu 92
11.1 Swiftová forma změny 92
11.2 Praktický postup změny akreditivu 93
12. Vystavení dokumentů 95
13. Prezentace dokumentů 96
Příloha 5: Exportní akreditiv (Pomůcka pro kontrolu dokumentů) 97
Příloha 6: Vzor průvodního dopisu k prezentovaným dokumentům 98
14. Nesrovnalosti v dokumentech – možnosti řešení 99
14.1 Opravitelné nesrovnalosti 99
14.2 Neopravitelné nesrovnalosti 99
15. Čerpání akreditivu 103
15.1 Čerpání akreditivu použitelného platbou na viděnou 103
15.2 Čerpání akreditivu použitelného odloženou platbou 104
15.3 Čerpání akreditivu použitelného akceptací směnky 105
15.4 Čerpání akreditivu použitelného negociací 107
Příloha 7: Postup při provádění dokumentárního akreditivu (schematický přehled) 109
III. FINANCOVÁNÍ AKREDITIVŮ 112
16. Financování exportních a importních dokumentárních akreditivů 112
16.1 Importní financování za pomocí akreditivů 112
16.2 Předexportní a exportní financování za pomoci akreditivů 114
IV. KONTROLA DOKUMENTŮ 121
17. Kontrola dokumentů – nesrovnalosti v dokumentech 121
17.1 Obecná pravidla kontroly dokumentů – povinnosti bank 121
17.2 Vlastní kontrola dokumentů 122
18. Kontrola jednotlivých dokumentů 132
18.1 Obchodní dokumenty 133
18.2 Finanční dokumenty 161
18.3 Dopravní dokumenty 165
18.4 Pojistné dokumenty 199
Seznam literatury 203
Rejstřík 205


Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.