Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie

Bestsellery z této kategorie

Volnočasové aktivity pro seniory Praktický průvodce stomika Terapeutické využití kinesio tapu Anatomie 2 Anatomie 1 Zdravotně-kompenzační cvičení Žilní vstupy Fyziologie a patologická fyziologie Anatomie 3 Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 385

Angličtina pro fyzioterapeuty

Gogelová Helena

Na českém knižním trhu dosud chybějící publikace určená fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, studentům fyzioterapie a lektorům zdravotnické angličtiny. Nepostradatelná příručka také pro ty, kteří se chystají vycestovat za prací či studiem do anglicky mluvících zemí. Dílo přehledně mapuje oblast fyzioterapie, přičemž se soustřeďuje na jazykové schopnosti a slovní zásobu potřebné pro praxi. Kniha je koncipována jako jazyková učebnice, každá kapitola obsahuje úlohy, umožňující důkladné procvičení a zažití příslušné odborné terminologie. Autorka je profesí fyzioterapeutka se zahraniční zkušeností, která se věnuje výuce zdravotnické angličtiny.
14×21 cm | 320 stran | 978-80-247-3531-3 | Katalog. č. knihy: 3047
Cena: 385
ks  
Detail knihy: Angličtina pro fyzioterapeuty
Cena: 529

Fyzikální terapie

Manuál a algoritmy

Poděbradský Jiří, Poděbradská Radana

Autoři přinášejí v publikaci souhrn moderní teorie fyzikální léčby a algoritmů jejího racionálního předepisování jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuty. Ve speciální části uvádějí jednotlivé druhy fyzikální terapie. Publikace je vhodná jako základní učebnice a je nezbytná i pro postgraduální studium jak v oborech FBLR/RMS, tak pro bakalářské – magisterské studium. Je doplněna 18 listy volné obrazové přílohy, která může být každodenním diskrétním rádcem každého, kdo fyzikální terapii využívá.
16×24 cm | 218 stran | 978-80-247-2899-5 | Katalog. č. knihy: 1332
Cena: 529
ks  
Detail knihy: Fyzikální terapie Více o autorovi: Poděbradský Jiří, Poděbradská Radana
Cena: 299

Jemná motorika

Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování

Vyskotová Jana, Macháčková Kateřina

Tato vysoce odborná kniha se zaměřuje na různé aspekty jemné motoriky – od jejího vývoje, přes obsahovou stránku jednotlivých manipulačních aktivit, kineziologické aspekty, řízení jemné motoriky a somatosenzorických funkcí, až po možnosti testování poruch jemné motoriky. Jednotlivé testy jsou podrobně popsány, včetně vysvětlení jejich využití v klinické praxi. Na závěr jsou zpracovány kazuistiky pacientů s různými poruchami jemné motoriky. Kniha obsahuje řadu doprovodných fotografií, grafů a tabulek, které názorným způsobem doplňují psaný text. Je určena jak zdravotnickým pracovníkům – fyzioterapeutům, ergoterapeutům a lékařům, tak i pracovníkům dalších profesí zabývajícím se poruchami jemné motoriky (speciálním pedagogům, učitelům apod.).
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-4698-2 | Katalog. č. knihy: 3087
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Jemná motorika
Cena: 1 699

Lymfologie

Překlad 7. vydání

Földi Michael, Földi Ethel a kolektiv

Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urban&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému, diagnostiku, léčbu a průběh všech lymfologických patologických obrazů z lékařského pohledu, techniku, účinky využití všech komplexních fyzikálních a dalších metod.
20×25 cm | 720 stran | 978-80-247-4300-4 | Katalog. č. knihy: 1678
Cena: 1 699
ks  
Detail knihy: Lymfologie
Cena: 479

Neurologie v rehabilitaci

Pro studium a praxi

Pfeiffer Jan

Publikace z pera našeho předního odborníka vyplňuje téměř několik desetiletí trvající mezeru na našem knižním trhu v této oblasti. Jedná se o základní učebnici pro moderní výuku rehabilitačních pracovníků všech stupňů. Poskytuje širokou paletu znalostí na vysoké odborné úrovni, které jsou potřebné z hlediska neurologického přístupu k rehabilitovaným. Knihu ocení i související profese a odborné směry jako jsou např. speciální pedagogové, logopedi, fyzio- a ergoterapeuti… Učebnice je rozdělena na část obecnou, kde např. kromě anatomie a neurofyziologie vysvětluje srozumitelným způsobem i komplikované neurologické příznaky. Ve speciální části informuje o základních problémech jednotlivých etiologických neurologických jednotek z klinického pohledu. Dotýká se i klinických obrazů, jejichž výskyt a význam je v současnosti menší, ale které se dosud právě v rehabilitaci u některých osob vyskytují.
17×24 cm | 352 stran | 978-80-247-1135-5 | Katalog. č. knihy: 1815
Cena: 479
ks  
Detail knihy: Neurologie v rehabilitaci
Cena: 399

Nové pohledy na neinvazivní laser

Navrátil Leoš a kolektiv

Publikace vyplňuje v této oblasti několikaleté „bílé místo“ na našem knižním trhu. Je určena lékařům v řadě klinických oborů (zejména dermatologům, estetickým chirurgům, ale i praktickým lékařům), fyziologům, biofyzikům, fyzioterapeutům a dále studentům biomedicíny, medicíny, bakalářskému i magisterskému studiu nelékařských zdravotnických oborů.
17×24 cm | 172 stran | 978-80-247-1651-0 | Katalog. č. knihy: 3010
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Nové pohledy na neinvazivní laser
Cena: 179

Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity

Pastucha Dalibor a kolektiv

Přehledná, stručná a praktická publikace je určena všem, kteří se věnují péči o dětské pacienty s obezitou nebo kteří se podílejí na pohybové aktivitě těchto dětí - pediatrům, PLDD, dětským endokrinologům, obezitologům, tělovýchovným lékařům, fyzioterapeutům, lékařům lázeňských zařízení a učitelům tělesné výchovy. Rovněž ji využijí jako učební materiál i studenti oborů zaměřujících se na problematiku pohybu - studenti lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult, fakulty tělesné výchovy. Čtenář se naučí aktivně zapojit do procesu preskripce pohybové aktivity u dětí s obezitou a pochopí možnosti a výhody komplexní multioborové spolupráce v péči o tyto děti. Kniha dále umožní připravit preventivní program pohybové aktivity pro děti. Dvojbarevná publikace je dobře didakticky doplněna obrázky a tabulkami.
14×21 cm | 128 stran | 978-80-247-4065-2 | Katalog. č. knihy: 1671
Cena: 179
ks  
Detail knihy: Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity
Cena: 459

Svalové funkční testy

Janda Vladimír a kolektiv

Velmi úspěšná kniha, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů. Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny způsobené poruchami hybnosti. Svalový test jako analytická metoda, zaměřená k určení síly jednotlivých svalových skupin, umožňuje vyvozovat hodnotné klinické závěry. Dílo je vyčerpávající, přitom přehledné a srozumitelné, proto je kniha stále žádána.
17×24 cm | 328 stran | 978-80-247-0722-8 | Katalog. č. knihy: 1320
Cena: 459
ks  
Detail knihy: Svalové funkční testy
Cena: 529

Technika masáže v rehabilitaci

Překlad 19. vydání

Storck Ulrich

Klasická masáž patří k nejstarším léčebným prostředkům a je pevnou součástí moderní fyzioterapie. V překladu již 19. vydání vynikající učebnice "Technik der Massage", kterou vydalo nakladatelství Thieme Verlag, najdete všechny potřebné informace. Dvojbarevná učebnice je doplněná 208 obrázky, mnoha přehlednými tabulkami a slovníčkem, čtenář v ní nalezne i kontrolní otázky. Kniha se tak hodí jak pro základní výuku, tak i pro další vzdělávání.
17×24 cm | 192 stran | 978-80-247-2663-2 | Katalog. č. knihy: 1330
Cena: 529
ks  
Detail knihy: Technika masáže v rehabilitaci
Cena: 399

Tělovýchovné lékařství

Vybrané kapitoly

Pastucha Dalibor a kolektiv

Kniha přináší to nejdůležitější z vysoce specializovaného interdisciplinárního oboru. Je určena především studentům lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult a studentům sportovních oborů. Ocení ji ale i internisté, PL, traumatologové a zejména sportovní lékaři.
17×24 cm | 290 stran | 978-80-247-4837-5 | Katalog. č. knihy: 3091
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Tělovýchovné lékařství
Cena: 299

Terapeutické využití kinesio tapu

Kobrová Jitka, Válka Robert

Kniha přináší v Čechách poprvé komplexně zpracovanou problematiku kinesiotapingu, který je v současnosti jednou z nejpopulárnějších metod ve fyzioterapii, rehabilitačním lékařství a samozřejmě i v terapii sportovců. Kniha kromě praktického využití kinesio tapu u konkrétních diagnóz a klinických stavů podrobně popisuje techniky kinesiotapingu, zejména jejich princip a působení na organismus, historii kinesiotapingu a fyziologii účinku kinesio tapu v závislosti na jeho vlastnostech. Tato na českém trhu jediná souhrnně zpracovaná publikace o kinesiotapingu není jen praktickým návodem pro rehabilitační a sportovní lékaře, ortopedy, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a jiné lékařské a nelékařské odborníky, ale je vhodná i pro studenty, a to zejména nelékařských bakalářských a magisterských oborů specializujících se ve zdravotnictví.
17×24 cm | 160 stran | 978-80-247-4294-6 | Katalog. č. knihy: 1677
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Terapeutické využití kinesio tapu
Cena: 529

Vojtův princip

Překlad 3., zcela přepracovaného vydání

Vojta Václav, Peters Annegret

V polovině 20. století vypracoval Václav Vojta na základě pozorování změny spasticity při manipulaci s dítětem školního věku s infantilní spastickou diparézou terapeutický koncept - reflexní lokomoci. Léčba reflexní lokomocí představuje možnost zabránit vývoji infantilní cerebrální parézy a její fixaci hlavně u "ohrožených kojenců", kteří ještě spasticitu viditelně neprokazují, a je dnes neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie v neurologii, ortopedii, chirurgii jak u dětských, tak u dospělých pacientů.
17×24 cm | 200 stran | 978-80-247-2710-3 | Katalog. č. knihy: 1331
Cena: 529
ks  
Detail knihy: Vojtův princip
Cena: 199

Zdravotně-kompenzační cvičení

Levitová Andrea, Hošková Blanka

Publikace přináší soubory cviků, které se zaměřují na jednotlivé oblasti pohybového systému, a tím cíleně působí na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Praktická obsahuje 127 instruktivních originálních obrázků.
14×21 cm | 112 stran | 978-80-247-4836-8 | Katalog. č. knihy: 3090
Cena: 199
ks  
Detail knihy: Zdravotně-kompenzační cvičení
1Tituly 1-13 (celkem 13)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.