Gastroenterologie, hepatologie

Anatomie 3
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 219

Akutní mezenteriální ischemie

Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva

Páral Jiří

Monografie předkládá přehled současných poznatků o etiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě akutních uzávěrů mezenterického cévního řečiště, které vedou k akutní ischemii střeva. Úspěšná léčba onemocnění vyžaduje komplexní přistup a úzkou spolupráci diagnostikujícího rentgenologa, všeobecného a cévního chirurga, intervenčního radiologa a zkušeného lékaře-intenzivisty. Celobarevná kniha k postgraduálnímu studiu je velmi dobře obrazově dokumentována (17 perokreseb, 37 fotografií, 8 tabulek a schémat).
14×21 cm | 112 stran | 978-80-247-3996-0 | Katalog. č. knihy: 1667
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Akutní mezenteriální ischemie
Sleva31% Cena: 199

Bilirubin a interní choroby

Význam pro kliniku a praxi

Vítek Libor

Cílem předkládané publikace je shrnout současné poznatky v této rychle se rozvíjející oblasti a nastínit další možné klinické konsekvence. Jedná se zejména o vztah bilirubinu k onemocněním podmíněných oxidačním stresem, jako jsou kardiovaskulární nemoci, nádorová či revmatologická onemocnění. Publikace řeší oproti ostatním publikacím na trhu, kterých je minimálně, nový přístup k tematice - neopomíjí moderní poznatky, a ustupuje tedy od tradičního pojetí, zabývá se i interdisciplinárním významem poruch metabolismu bilirubinu, epidemiologií chorob podmíněných oxidačním stresem ve vztahu k hladinám bilirubinu apod. Kniha je určena zejména gastroenterologům, hepatologům, internistům, ale i praktickým lékařům, studentům medicíny i široké odborné veřejnosti.

Původní cena 290 Kč, současná cena 199
17×24 cm | 136 stran | 978-80-247-2351-8 | Katalog. č. knihy: 4006
Cena: 199
ks  
Detail knihy: Bilirubin a interní choroby Více o autorovi: Vítek Libor
Cena: 699

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění

v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Pavelka Karel, Arenberger Petr, Lukáš Milan, Zima Tomáš, Doležal Tomáš, Olejárová Marta, Cetkovská Petra a kolektiv

Biologická léčba přinesla zásadní zlom do léčby autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii, osteologii a v několika dalších specializacích. Její vznik byl umožněn jednak pochopením patogeneze těchto, jednak rozvojem genetického inženýrství.
20×25 cm | 388 stran | 978-80-247-5048-4 | Katalog. č. knihy: 3093
Cena: 699
ks  
Detail knihy: Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění
Cena: 299

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

Lukáš Karel a kolektiv

Tato ojedinělá učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru gastroenterologie a hepatologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s poruchami a onemocněním zažívacího ústrojí. Zdravotní sestry i studenti získají poznatky o nejčastějších funkčních poruchách a nemocech zažívacího ústrojí, naučí se rozpoznávat jednotlivé příznaky. Kniha jim pomůže lépe rozpoznat potřeby nemocných a plánovat ošetřovatelskou péči nejen v léčebném procesu, ale i při diagnostických výkonech a dietoterapii. Renomovaní autoři mají dlouholeté zkušenosti klinické i pedagogické, při tvorbě knihy vycházeli také ze svých zkušeností, které získali při výuce v dalším vzdělávání sester.
14×21 cm | 288 stran | 80-247-1283-0 | Katalog. č. knihy: 1824
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Cena: 400

Hepatologie

2. vydání 2014 (elektronická verze na DVD)

Ehrmann Jiří, Hůlek Petr a kolektiv

Předložené dílo je podobné monografii z roku 2010 a stejné je i jeho členění na dvě základní části: obecná část a speciální část. Každá kapitola je uzavřena souhrnem, určeným zejména pro klinickou praxi. Hloubka informací je v rozsahu splňujícím nejnáročnější požadavky klinických hepatologů, gastroenterologů, internistů, pediatrů, infektologů apod.
DVD | 658 stran | 859-404-924-027-2 | Katalog. č. knihy: 4019
Cena: 400
ks  
Detail knihy: Hepatologie
Cena: 790

Koloskopie

Falt Přemysl, Urban Ondřej, Vítek Petr a kolektiv

První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.
20×25 cm | 320 stran | 978-80-247-5284-6 | Katalog. č. knihy: 1600
Cena: 790
ks  
Detail knihy: Koloskopie
Cena: 499

Novinky v digestivni endoskopii

Špičák Julius, Urban Ondřej a kolektiv

Vysoce odborná postgraduální publikace našich předních odborníků. Témata zahrnují technologické novinky a vývoj a použití endoskopie v základních klinických situacích. Kniha je díky vysoké domácí úrovni oboru srovnatelná se světovou špičkou.
20×25 cm | 256 stran | 978-80-247-5283-9 | Katalog. č. knihy: 1599
Cena: 499
ks  
Detail knihy: Novinky v digestivni endoskopii
Cena: 429

Praktická proktologie

Horák Ladislav, Skřička Tomáš, Šlauf Petr, Örhalmi Julius a kolektiv

Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii. Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem lékařům i nelékařskému zdravotnickému personálu, kteří se ve své praxi setkávají s onemocněními konečníku. Publikace je uspořádána do 28 kapitol.
20×25 cm | 224 stran | 978-80-247-3595-5 | Katalog. č. knihy: 1576
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Praktická proktologie
Sleva67% Cena: 149

Prekancerózy v trávicím traktu

Černoch Jiří a kolektiv

Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována. Čtenář v ní najde přes 100 vyobrazení. Problematice prekanceróz trávicího traktu je v poslední době věnována poměrně velká pozornost. S pokroky technologie jde vývoj v diagnostice a terapii prekanceróz rychle dopředu. Dříve byl úspěch prekancerózu najít, později spolehlivě odebrat histologii, dnes se rýsuje možnost provádět histologické vyšetření intra vitam a prekancerózu spolehlivě vyléčit endoskopicky. Podobná kniha na našem knižním trhu dosud není.

Původní cena 449 Kč, současná cena 149
15×21 cm | 200 stran | 978-80-247-3500-9 | Katalog. č. knihy: 3044
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Prekancerózy v trávicím traktu
Cena: 995

Recidiva kolorektálního karcinomu

Komplexní přístup z pohledu chirurga

Lipská Ludmila, Visokai Vladimír a kolektiv

Bohatě ilustrovaná barevná publikace, která je doplněna DVD s operačními videozáznamy, podává komplexní aktuální informace o možnostech léčby recidivy jednoho z nejčastějších onkologických onemocnění u nás. Kniha pomáhá pochopit význam mezioborové spolupráce, shrnuje současné informace o diagnostice a léčbě zejména z pohledu chirurga zabývajícího se kolorektálním karcinomem.
20×25 cm | 456 stran | 978-80-247-3026-4 | Katalog. č. knihy: 1568
Cena: 995
ks  
Detail knihy: Recidiva kolorektálního karcinomu
Cena: 699

Refluxní choroba jícnu - GERD

Vela Marcelo F., Richter Joel E., Pandolfino John E. a kolektiv

Kniha představuje nejlepší současný návod nejen pro vlastní léčbu, ale i pro celkovou péči o nemocné s touto velmi rozšířenou diagnózou.
17×24 cm | 280 stran | 978-80-247-4063-8 | Katalog. č. knihy: 1699
Cena: 699
ks  
Detail knihy: Refluxní choroba jícnu - GERD Příklady ke stažení
Cena: 1 290

Výživa v medicíně a dietetika

Překlad 11. vydání

Kasper Heinrich

Seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních. Dále probírá poruchy výživy u onemocnění jednotlivých systémů nebo nozologických jednotek.
16×24 cm | 592 stran | 978-80-247-4533-6 | Katalog. č. knihy: 1684
Cena: 1 290
ks  
Detail knihy: Výživa v medicíně a dietetika Příklady ke stažení
1Tituly 1-12 (celkem 12)
 

Stránky jsou aktualizovány k 27. 5. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.