>Ekonomie a podnikání>Státní správa, města a obce>Jak úspěšně řídit obec a region

Jak úspěšně řídit obec a region

Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti

Autor:

Pavlík Marek a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 160 stran
Datum vydání:11.09.2014
Katalogové číslo:3193
ISBN:978-80-247-5256-3
Edice:Manažer
Kategorie:Státní správa, města a obce
Cena: 249 Kč
Stav: Skladem
ks

Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí kromě rozsáhlé praxe v Česku i ze zahraničních zkušeností s touto problematikou (Švédko, Německo, Holandsko) a představují tzv. „best practice“ (příklady nejlepší praxe). Staví na myšlence, že úspěšný rozvoj regionu je podmíněn koordinovanou systematickou spoluprací všech zainteresovaných subjektů v regionu, tzn. organizace veřejné správy, investorů, firem, neziskového sektoru i občanů.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Všimli jste si, že knihkupectví jsou v poslední době plná manažerských příruček? Nic proti tomu, s lítostí se ale opakovaně utvrzuji, že manažerům v oblasti veřejné správy, kterými starostové a komunální politici jsou, přijde vhod málokterá z nich. Výjimkou by mohla být publikace z pera doktora Marka Pavlíka a jeho kolegů, která v těchto dnech přichází na knižní trh. Poněkud netradičně si už teď troufnu říci, že patří do knihovničky každého zastupitele, který nežije jen praxí, ale rád své poznatky konfrontuje také s teorií.

O to víc lituji, že podobný text nebyl k dispozici v době, kdy jsem začala pronikat do tajů komunální politiky. Tehdy nezbývalo, než chybějící teoretické poznatky nahradit zkušeností. V žádném případě nechci tvrdit, že šlo vždy o cestu "pokus-omyl", nelze ale zastřít, že v některých případech první krok nejúspěšnější skutečně nebyl.
A prezentovaná publikace může pomoci, dokonce nejen "zelenáčům", mezi něž jsem před necelými deseti lety patřila. I zasvěcenější jistě uvítají způsob, jakým kolektiv autorů pod Pavlíkovým vedením jednotlivá témata pojednává, včetně snahy o komunikaci se čtenářem, který je - chtě nechtě - nucen nabyté poznatky díky otázkám konfrontovat se specifickými reáliemi, které ho obklopují.

Jediné, nad čím se vznáší otazník, je využitelnost některých znalostí v prostředí vesniček a malých měst. Důvod je nasnadě: tamní vztahy jsou už kvůli počtu obyvatel těchto municipalit v mnoha ohledech odlišné. To ale nic nemění na tom, že i reprezentanti menších samospráv najdou na více než sto padesáti stránkách spoustu užitečných informací.

Závěr je tak jasný - komunální politici, kteří o své činnosti rádi přemýšlejí a občas si o ní i něco se zájmem přečtou, by si knihu doktora Pavlíka a jeho kolegů určitě měli pořídit. A nejen pořídit, ale také pozorně číst. Vzhledem k její informační bohatosti věřím, že k již přečtenému se budou rádi vracet.

Ing. Věra Kovářová
poslankyně Parlamentu ČR
předsedkyně podvýboru výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
zastupitelka Středočeského kraje
bývalá starostka obce

O autorovi


Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
V roce 1997 absolvoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiu pracoval v marketingu a komunikaci ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., kde se později také věnoval expanzní a akviziční politice firmy.
Roku 2003 spojil své další působení s poradenskou a vzdělávací společností M.C.TRITON, spol. s r.o., kde působil jako konzultant a manažer pro veřejnou správu. Zabývá se především velkými změnovými projekty v různých segmentech organizací s cílem racionalizovat a modernizovat řízení organizací. Od začátku roku 2014 je obchodním ředitelem firmy.
Absolvoval několik zahraničních stáží (Holandsko, Německo, Švédsko, Oregon - USA), kde nabral zkušenosti v oblasti modernizace samospráv.
V roce 2009 obhájil na VŠE v Praze disertační práci na téma Moderní přístupy v řízení organizací veřejné správy se zaměřením na projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a získal titul Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management.
Kromě své poradenské práce také působí na vysoké škole CEVRO Institut, kde přednáší o moderních trendech v řízení veřejné správy.
Je autorem publikace Společenská odpovědnost organizací a spoluautorem knihy Facility management a Public Private Partnership. Dále pravidelně přispívá do časopisu Moderní obec.
Ve volném čase se spolu s manželkou věnují svým synům, turistice a cestování.

Jak úspěšně řídit obec a region
Obsah
O autorovi 9
Předmluva 10
Úvod 11
1. Současný stav veřejné správy v ČR 13
1.1 Srovnání se zahraničím 13
1.2 Současný stav české veřejné správy 13
1.2.1 Finance 14
1.2.2 Lidské zdroje 14
1.2.3 Modernizace 15
1.3 Závěry z dotazníkového šetření v obcích ČR a Německa 16
1.3.1 Dotazníkové šetření v obcích ČR 16
1.3.2 Výsledky benchmarku ČR a Německa 18
2. Metodika efektivního řízení obce 21
2.1 Koncepce metodiky 21
2.2 Vize a řízení města 21
2.2.1 Cíle a principy vize a řízení města 21
2.2.2 Standard vize a řízení města 25
2.2.3 Klíčové pojmy a jejich význam 28
2.3 Řízení úřadu - procesy 29
2.3.1 Cíle a principy procesního řízení 29
2.3.2 Standard procesního řízení 32
2.3.3 Podrobný popis jednotlivých kroků a metodik 33
2.3.4 Klíčové pojmy a jejich význam 38
2.4 Řízení úřadu - zaměstnanci 38
2.4.1 Cíle a principy řízení lidských zdrojů 38
2.4.2 Plánování lidských zdrojů 39
2.4.3 Metodika plánování lidských zdrojů 40
2.4.4 Získávání a výběr zaměstnanců 42
2.4.5 Metodika získávání a výběru lidských zdrojů 43
2.4.6 Adaptace zaměstnanců 45
2.4.7 Metodika adaptace zaměstnanců 46
2.4.8 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 48
2.4.9 Metodika rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 49
2.4.10 Hodnocení a odměňování zaměstnanců 51
2.4.11 Metodika hodnocení a odměňování zaměstnanců 52
2.4.12 Klíčové pojmy a jejich význam 53
2.5 Řízení úřadu - finance 53
2.5.1 Cíle a principy - oblasti finance 53
2.5.2 Metodika řízení financí 55
2.5.3 Klíčové pojmy a jejich význam 63
2.6 Řízení úřadu - zákazníci 64
2.6.1 Cíle a principy oblasti zákazníci 64
2.6.2 Metodika oblasti zákazníci 65
2.6.3 Klíčové pojmy a jejich význam 69
2.7 Vztah města k okolí 69
2.7.1 Cíle a principy vztahu města a okolí 69
2.7.2 Metodika vztahu města a okolí 71
2.7.3 Klíčové pojmy a jejich význam 77
2.8 Chytrost města 77
2.8.1 Cíle a principy chytrosti města 77
3. Zahraniční zkušenosti z měst a regionů 79
3.1 Passau, Německo 79
3.1.1 Klíčové nástroje (principy) řízení města 80
3.2 Bologna, Itálie 81
3.3 Tilburg, Nizozemí 82
3.3.1 Cíl Modelu Tilburg 82
3.3.2 Principy modelu Tilburg 83
3.3.3 Manažerské nástroje v modelu Tilburg 84
3.4 Barcelona, Španělsko 86
3.5 Umeă, Švédsko 87
3.5.1 Švédská cesta vývoje lokální samosprávy 88
3.5.2 Vývoj na komunální úrovni po druhé světové válce 89
3.5.3 Projekt free comunne experiment (FCE) 91
3.5.4 Výsledky projektu free comunne experiment 93
3.6 Portland, USA 94
3.6.1 New Public Management (NPM) 96
4. Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů 99
4.1 Integrované přístupy v regionálním rozvoji České republiky 99
4.1.1 Definice pro období 2007-2013 100
4.1.2 Integrovaný přístup pro programové období 2014-2020 101
4.2 Udržitelný rozvoj v regionální a lokální dimenzi 103
4.2.1 Historie udržitelného rozvoje 103
4.2.2 Silná a slabá forma udržitelného rozvoje 105
4.2.3 Důvody sledování a vyhodnocování udržitelného rozvoje 105
4.3 Rozvoj regionů a lokální ekonomika 106
4.3.1 Současné decentralizační trendy - relokalizace a rurbanizace 107
4.3.2 Nové modely uspořádání firem a podnikatelského prostředí jako inspirace pro strategie regionálního rozvoje 108
4.3.3 Perspektivy participativních modelů v místní veřejné správě 110
4.4 Koncipování vnějších vztahů na úrovni krajů 111
4.4.1 Benchmarking v přístupech koncipování vnějších vztahů na úrovni regionů 112
4.4.2 Typy vnějších vztahů kraje 113
4.4.3 Partneři ve vnějších vztazích kraje a jejich výběr 115
4.5 Statistické zachycení sociálně-ekonomických jevů na regionální úrovni 115
4.5.1 Regionální cenové hladiny 116
4.5.2 Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu 118
4.5.3 Kompozitní indikátory na regionální úrovni 119
4.6 Role výzkumů veřejného mínění pro rozvoj měst a obcí 119
4.6.1 Zpětná vazba 120
4.6.2 Efektivita 120
4.6.3 Komunikace 121
4.6.4 Turismus 121
4.6.5 Proč tedy výzkum? 122
4.7 Postavení vedoucích úředníků samosprávy ve vybraných evropských zemích 123
4.7.1 Systém fungování samosprávy v Německu 123
4.8 Metoda "místní Agenda 21" (MA21) - využití pro strategické řízení měst, obcí a regionů 127
4.8.1 Kritéria kvality místní Agendy 21 128
4.8.2 Místní Agenda 21 v ČR - síťová spolupráce měst, obcí a regionů 129
4.8.3 Metodika Národní sítě Zdravých měst ČR pro kvalitní realizaci MA21 129
4.8.4 Problémy řešené společně s veřejností v rámci MA21 131
4.8.5 "Databáze strategií" - celostátní evidence cílů strategií 132
4.9 Implementace nástrojů a metod pro řízení a zvyšování kvality - zkušenosti Krajského
úřadu Jihomoravského kraje 132
4.9.1 Představení Krajského úřadu Jihomoravského kraje 134
4.9.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho praxe s nástroji a metodami kvality 134
4.10 Zavádění systému řízení příspěvkových organizací, který vychází z Modelu excelence EFQM 2013 139
4.11 Řízení veřejných služeb v obcích - aplikace na služby nakládání s odpadem 144
4.11.1 Řízení veřejných služeb v oblasti nakládání s odpadem 145
4.12 Jak správně zadávat veřejné zakázky a koncese 148
4.12.1 Outsourcing vs. in-house - spolupráce mezi zadavateli 148
4.12.2 Veřejné zakázky vs. koncese 149
4.12.3 Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 150
4.12.4 Volba druhu zadávacího řízení 151
4.12.5 Žádosti o informace a možnost změny zadávacích podmínek 151
4.12.6 Kvalifikační kritéria - subdodavatelé 151
4.12.7 Technické a obchodní podmínky 152
4.12.8 Hodnotící kritéria - mimořádně nízká nabídková cena 152
Summary 154
Shrnutí důležitých pojmů 155
Zdroje 158


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

5 kroků k úspěšnému projektu
22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty

Diagnostika a vitalizace firem a organizací
Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi

Veřejný sektor a veřejné finance
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Turismus a veřejná správa

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách
Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.