> Všechny knihy>

Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera

Autor:

Urban Jan

Formát / stran:17×24 cm, 208 stran
Datum vydání:23.04.2008
Katalogové číslo:3722
ISBN:978-80-247-2465-2
Edice:Manažer
Kategorie:Podnikání a management
Stav: Vyprodáno
Manažeři všech úrovní se v čtivé a přehledné knížce dozví, jak se úspěšně vypořádat s deseti situacemi, které lze považovat za jedny z nejobtížnějších v práci a kariéře každého manažera. Zkušený poradce a lektor radí, jak s úspěchem řídit sebe samého, jak si poradit s problematickými pracovníky, jak předávat nepříznivé zprávy, jak motivovat a přesvědčovat, jak zvládat konflikty a stres, jak přijímat změny, jak přejít od řízení k vedení, jak nepropadnout narcismu či jak zvládnout přechod na vedoucí funkci na začátku kariéry. Kniha plná praktických rad, tipů a příkladů se stane vaším nejlepším pomocníkem.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s. r. o., a autorem řady článků i několika knižních publikací zabývajících se "měkkými" aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Univerzitě Karlově i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru.

O autorovi 9
Úvodem 11
1. Situace první a výchozí: Jak řídit sebe sama 13
1.1 Jak dosáhnout osobní efektivity 15
1.1.1 Jak stanovovat osobní cíle 15
1.1.2 Jak plánovat svou činnost a stanovovat její priority 17
1.1.3 Jak bojovat se sklonem k odkládání a nerozhodnosti 19
1.1.4 Jak zvyšovat své osobní tempo a "tah na branku" 21
1.1.5 Jak se bránit vyrušování 23
1.1.6 Jak a proč delegovat 25
1.1.7 Jak řídit produktivní čas, přestávky a psychické bloky 27
1.2 Jak při řízení sebe sama využít emocionální inteligenci 28
1.2.1 Jak chápat emocionální inteligenci? 29
1.2.2 Jak bránit vlastní demotivaci 32
2. Situace druhá: Jak zvládnout přechod z výkonné funkce na funkci vedoucí 35
2.1 Čím se práce vedoucího liší 36
2.2 Jak se vyhnout nejčastějším chybám při přechodu na vedoucí místo 37
2.2.1 Nedostatek pozornosti k jasným cílům a očekáváním 37
2.2.2 Sklon uzavírat se před zaměstnanci a nekomunikovat s nimi 38
2.2.3 Obavy z delegování 38
2.2.4 Delegování úkolů, které delegovat nelze 39
2.2.5 Nedostatečná kontrola 40
2.2.6 Sklon tolerovat "delegování vzhůru" 41
2.2.7 Neschopnost nebo nezájem naslouchat zaměstnancům 42
2.2.8Sklon obklopovat se při výběru podřízených svými známými 42
2.2.9 Obava řešit (personální) problémy 42
2.2.10 Sklon zanedbávat poznání vlastních podřízených 43
2.2.11 Tendence zapomínat na potřebu pochvaly a uznání 43
2.2.12 Tendence nehájit své podřízené 44
2.2.13 Sklon vyhýbat se odpovědnosti 44
2.2.14 Tendence zapomínat na svého nadřízeného 45
2.2.15 Tendence ukazovat všem, "kdo je zde šéfem" 45
3. Situace třetí: Jak úspěšně motivovat a přesvědčovat 47
3.1 Motivace není jen odměňování 48
3.1.1 Jak úspěšně motivovat: tři pravidla 49
3.1.2 Jak rozpoznat zdroje pracovní motivace 52
3.1.3 Deset praktických motivačních nástrojů 54
3.1.4 Deset osvědčených "zabijáků" motivace 56
3.1.5 Jak motivační schopnosti trénovat 58
3.1.6 Jak se vyvarovat manipulace 60
3.1.7 Jak získat a neztratit zajímavé uchazeče 61
3.2 Jak přistupovat k odměňování 64
3.2.1 Osm zásad motivačního odměňování 64
3.2.2 Jak zabránit "nevyvážené" motivaci při odměňování 71
3.3 Jak úspěšně přesvědčovat a působit přesvědčivě 73
3.3.1 Pět předpokladů úspěchu při osobním přesvědčování 74
3.3.2 Jak zaujmout a přesvědčit při veřejném vystoupení 78
3.3.3 Písemná sdělení: nebezpečí komunikace bez obsahu 83
3.3.4 Jak neztratit přesvědčivost ani na schůzích 84
4. Situace čtvrtá: Jak kontrolovat a předávat nepříznivé zprávy a neničit přitom motivaci spolupracovníků 87
4.1 Jak kontrolovat 88
4.1.1 Pravidla a nejčastější chyby kontroly 89
4.1.2 Jak hodnotit výkon 91
4.2 Jak předávat nepříznivé hodnocení: tři pravidla 93
4.2.1 Základem je okamžité hodnocení 93
4.2.2 Emocionální reakce nejsou nezbytné 95
4.2.3 Společné hledání východisek 97
4.3 Jak provádět pravidelné hodnocení 98
4.3.1 Tři předpoklady 98
4.3.2 Jak se vyvarovat subjektivnímu hodnocení 100
5. Situace pátá: Jak zvládat obtížné zaměstnance (a nadřízené) 103
5.1 Hlavní obtížné projevy 104
5.2 Jak rozpoznat obtížné zaměstnance již při výběru 105
5.2.1 Na co se zaměřit 106
5.2.2 Neverbální projevy 106
5.3 Příčiny obtížného chování a jejich prevence 107
5.3.1 Prevence obtížného chování 108
5.4 Jak obtížné chování řešit 109
5.4.1 Výkonové problémy 109
5.4.2 Porušování kázně 110
5.4.3 Osobní problémy a emocionální reakce 111
5.4.4 Problémoví mohou být i "talenti" 115
5.4.5 Problémoví zaměstnanci a vlastní emocionální zátěž 116
5.5 Jak reagovat na obtížné nadřízené 118
5.5.1 Jak dosáhnout toho, aby nás nadřízený vyslechl 118
5.5.2 Jak zvládnout náročné nadřízené 119
5.5.3 Manažeři psychicky nevyrovnaní 120
6. Situace šestá: Jak překonávat konflikty a stres 123
6.1 Které konflikty jsou škodlivé 124
6.2 Jak škodlivým konfliktům předcházet a jak je řešit 125
6.2.1 Jaké strategie a role při řešení konfliktů volit 127
6.3 Jak podporovat konflikty zdravé 130
6.4 Jak "řídit" stres 131
6.4.1 Jaké jsou nejčastější příčiny negativního stresu 133
6.4.2 Jaká preventivní opatření použít 135
7. Situace sedmá: Jak provádět změny a "zeštíhlovat" podnik 137
7.1 Jak řídit změny a nevyvolat obavy a chaos 138
7.1.1 Jak stanovit cíle změn 140
7.2 Jak změny připravit, naplánovat a zajistit jejich podporu 143
7.2.1 Základní úkoly 143
7.3 Jak zvládnout zeštíhlování 150
7.3.1 Jak zeštíhlování předejít 150
7.3.2 Jak při zeštíhlování postupovat 151
7.3.3 Jak se vyhnout nejčastějším úskalím zeštíhlování 153
7.4 Proč a jak měnit podnikovou kulturu 154
7.4.1 Co je podniková kultura a jak vzniká 155
7.4.2 Jak změny podnikové kultury řídit 157
7.5 Jak čelit sklonu podléhat módním změnám 159
7.5.1 Přínosy a úskalí módních novinek 159
7.5.2 Jak se vyvarovat problémů 160
8. Situace osmá: Jak zvládnout přechod od řízení k vedení a koučování 163
8.1 Proč podniky potřebují řízení i vedení 164
8.1.1 Jaká je úloha vůdců 165
8.2 Jak se stát vůdcem 167
8.2.1 Jednání vůdců 168
8.3 Proč a jak zaměstnance rozvíjet a koučovat 170
8.3.1 Proč zaměstnance rozvíjet 170
8.4Jak se stát koučem 173
8.4.1 Čím se koučování liší 173
8.4.2 Jak při koučování postupovat 174
9. Situace devátá: Jak vytvořit a řídit úspěšný tým 181
9.1 Co je tým a proč týmy vytvářet 182
9.1.1 Čím se tým liší od běžné pracovní skupiny 182
9.1.2 Proč a kde týmy zavádět 183
9.2 Jak tým vytvořit a řídit 186
9.2.1 Tvorba týmu 186
9.2.2 Řízení týmů 188
9.2.3 Čeho se při řízení týmů vyvarovat 190
10. Situace desátá: Jak zvládnout řízení v mezinárodním prostředí 193
10.1 Jak vnímat kulturní stereotypy 194
10.2 Kulturní rozdíly při řízení 195
10.3 Nejčastější zdroje problémů 196
10.4 Jak kulturních rozdílů využít 197
10.4.1 V čem mohou pomoci tréninky 198
11. Test na závěr: Jste dobrý manažer? 199
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků

Člověk a čas
Time management IV. generace - 2., aktualizované vydání

Jak být motivujícím manažerem
...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu

Delegování jako způsob manažerského myšlení

11 manažerských hříchů
Jak se manažeři připravují o kariéru, rozum, partnery a zábavu

Komunikační a obchodní dovednosti manažera
3., doplněné vydání

Psychologie pro ekonomy a manažery
3., aktualizované a doplněné vydání

10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků
Jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.