> Všechny knihy>
Sleva47%

Kariérní poradenství

Autor:

Vendel Štefan

Formát / stran:14×21 cm, 224 stran
Datum vydání:10.03.2008
Katalogové číslo:2658
ISBN:978-80-247-1731-9
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Stav: Vyprodáno
Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Proč tedy nezvýšit zmíněné procento a nezlepšit současný stav právě pomocí kariérního poradenství? Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
I. VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
1. Optimální pracovní zařazení - správný člověk na správném místě
2. Volba povolání jako životní vývojová úloha
2.1 Kariérní zralost
3. Teorie kariérního vývoje
3.1 Hollandův model typů osobnosti a pracovního prostředí
3.1.1 Hollandův model typů osobnosti
3.1.2 Hollandovy typy pracovního prostředí
3.2 Teorie životních stadií D. Supera
3.3 Teorie volby povolání a klasifikační systém zaměstnání A. Roeové
3.3.1 Šest úrovní povolání
3.3.2 Použití klasifikačního systému A. Roeové v poradenství
3.4 McClellandovy typy potřeb
3.5 Scheinovy kariérní kotvy
3.6 Typy osobnosti I. Myersové a K. Briggsové
3.6.1 Vnímání - usuzování
3.6.2 Extroverze a introverze
3.6.3 Použití typologie I. Myersové a K. Briggsové v poradenství
4. Kariérní poradenství: Vymezení cíle a kroky
4.1 Strukturální přístup v kariérním poradenství
4.2 Kroky kariérního poradenství
5. Faktory důležité v kariérním poradenství
5.1 Schopnosti
5.2 Minulé výkony
5.3 Zájmy a výběr povolání
5.4 Pracovní hodnoty
5.5 Osobnostní vlastnosti
5.6 Temperament
6. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství
6.1 Cíle klasifikačního systému
6.2 Přehled klasifikačního systému
6.3 Základní náplň prací
6.3.1 Dimenze základních náplní práce
6.4 Mapa světa práce pro skupiny zaměstnání
6.4.1 Použití mapy
6.4.2 Neformální postupy
6.4.3 Formální postupy
6.4.4 Použití ve výzkumu
7. Diagnostika v kariérním poradenství
7.1 Diagnostické nástroje kariérního poradenství
7.2 Specifika diagnostiky v kariérním poradenství
7.3 Použití testů pro predikci výkonu
7.4 Úloha rozhovoru v kariérním poradenství
8. Způsobilosti poradce v kariérním poradenství
8.1 Poskytování informací o školách a povoláních
8.2 Pomáhající dovednosti
II. Kariérní poradenství pro jednotlivé kategorie klientů
1. Nerozhodnost při volbě povolání
1.1 Typy nerozhodnosti v kariérním vývoji
1.2 Diferenciální diagnóza typů nerozhodnosti při volbě povolání
1.3 Poradenské postupy pro snižování nerozhodnosti při volbě povolání
1.4 Kompetence pro práci s nerozhodností
1.5 Jiné přístupy k odstraňování nerozhodnosti při volbě povolání
1.5.1 Obsahové charakteristiky intervence
1.5.2 Interpersonální kontext
1.5.3 Strukturovanost
1.6 Způsoby rozhodování
2. Nereálné volby studia a povolání
2.1 Změna nerealistických aspirací
2.1.1 Využití poradenského procesu
2.1.2 Zkoumání povolání
2.1.3 Sebepoznání a ujasňování cílů
2.1.4 Psychologická diagnostika
2.1.5 Práce s nerealistickými aspiracemi
2.1.6 Hraní rolí a skupinové procesy
3. Klient s několika volbami
3.1 Závěry pro poradenství
4. Kariérní vývoj a poradenství u nadaných jedinců
4.1 Problémy nadaných v kariérním vývoji
4.2 Kariérní informace u nadaných
4.3 Kariérní vývoj nadaných dívek
4.4 Poradenské potřeby nadaných žáků gymnázií
4.4.1 Připravenost k volbě studia
4.4.2 Potřeba školních a kariérních informací
4.4.3 Potřeba ověřit si správnost volby studia
4.4.4 Jiné problémy nadaných
4.5 Zkušenosti s kariérní orientací nadaných
5. Střídání zaměstnání a kariérní moratorium
5.1 Přechod od adolescence dospělosti
5.2 Střídání zaměstnání
5.3 Moratorium: Čas na psychický odpočinek
5.4 Poradenství pro mladé dospělé v období přechodu ze školy do zaměstnání
III. Programový přístup k volbě povolání a skupinové poradenství
1. Programový přístup k výběru povolání
1.1 Definice a charakteristiky psychologického poradenského programu
1.2 Programy v kariérním poradenství
1.2.1 Předpoklady kvalitního programu kariérní orientace a poradenství uskutečňovaného v podmínkách školy
1.2.2 Zásady pro vývoj programu
1.3 Program kariérní orientace na základní škole
1.3.1 Konkretizace cílů programu kariérní orientace na základní škole
1.4 Hodnocení účinnosti programu
2. Příklady poradenských programů
2.1 Program Ty a tvé povolání
2.1.1 Struktura programu
2.2 Progran Plánování života
2.2.1 Práce a mimopracovní aktivity člověka
2.2.2 Plánování života - poradenská syntéza
2.2.3 Vedení programu
2.2.4 Zkušenosti s ověřováním
2.3 Program průvodce světem povolání
2.3.1 Popis programu
2.3.2 Efektivnost programu Průvodce světem povolání
2.4 Programy série The Real Game
3. Skupinové formy poradenství v kariérním vývoji
IV. Kariérní poradenství jako oblast profesionální činnosti
1. Kariérní poradenství v zahraničí
2. Možnosti a limity kariérního poradenství
2.1 Klienti a jejich situace
2.2 Poradci
2.3 Práce a pracovní místa
3. Kariérní poradenství na začátku 21. Století
3.1 Kariérní vývoj jako celoživotní proces
3.2 Informačně-komunikační technologie
3.3 Individuální poradenství
3.4 Partnerství a spolupráce
3.5 Od rozhodování k rozvíjení
3.5.1 Poradenství orientované na rozhodování
3.5.2 Rozvíjející kariérní poradenství
Závěr
Příloha - tabulky skupin zaměstnání
Literatura
Jmenný rejstřík
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Předrozvodové a rozvodové poradenství

Dospělost a její variabilita

Nadání a nadaní
Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Nezaměstnanost
2., přepracované a aktualizované vydání

Sociální vztahy v organizaci a jejich management
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.