> Všechny knihy>
Sleva23%

Manažerské účetnictví

Autor:

Hradecký Mojmír, Lanča Jiří, Šiška Ladislav

Formát / stran:17×24 cm, 264 stran
Datum vydání:21.08.2008
Katalogové číslo:4681
ISBN:978-80-247-2471-3
Edice:Daně, účetnictví
Kategorie:Daně, účetnictví
Stav: Vyprodáno
Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů – nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Každému subsystému věnují samostatnou kapitolu, ve které jsou představeny charakteristické strukturní prvky a dále následuje výklad metodiky. Kromě těchto stěžejních kapitol nechybí ani začlenění systému manažerského účetnictví do širších souvislostí, kdy je představeno jako dominantní součást podnikových instrumentálních systémů a jsou rozvedeny jeho vazby na systém řízení výroby a na počítačové informační systémy. Podnikoví praktici ocení závěrečný komplexní příklad, jenž na půdorysu jediného zadání propojuje metody samostatně pojednané v předchozích kapitolách. Studenti přivítají systémový výklad, výkladový slovníček, či informace, které dosud nebyly v češtině publikovány.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Předmluva
Úvod
1. Manažerské účetnictví, podnik a podnikový informační systém
1.1 Systémové pojetí podniku
1.2 Podnikový informační systém
1.2.1 Historický vývoj podnikových informačních systémů
1.2.2 Funkční oblasti podnikového informačního systému
1.3 Shrnutí
2. Výrobní proces, jeho organizace a řízení
2.1 Typologie výrobních procesů
2.1.1 Charakter technologie
2.1.2 Charakter výrobního procesu
2.1.3 Organizační uspořádání výrobního procesu
2.1.4 Přetržitost technologického procesu
2.1.5 Členitost výrobního procesu
2.1.6 Opakovanost výroby a dávkování výrobního množství
2.1.7 Charakter výkonu
2.1.8 Sdruženost výroby
2.1.9 Vztah výroby k zákazníkům
2.2 Řízení výroby
2.3 Naturální a hodnotové řízení
2.4 Shrnutí
3. Podnikové účetnictví
3.1 Vývojové etapy účetnictví
3.2 Finanční účetnictví
3.2.1 US GAAP
3.2.2 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS/IAS)
3.2.3 České účetní předpisy a standardy
3.3 Manažerské účetnictví
3.3.1 Řízení nákladů v první polovině 19. století
3.3.2 Řízení nákladů ve druhé polovině 19. století
3.3.3 Ekonomické řízení v první polovině 20. století
3.3.4 Vznik manažerského účetnictví ve druhé polovině 20. století
3.4 Pojetí nákladů ve finančním a v manažerském účetnictví
3.5 Shrnutí
4. Manažerské účetnictví
4.1 Úkoly manažerského účetnictví
4.2 Struktura manažerského účetnictví
4.3 Společná metodická pravidla manažerského účetnictví
4.3.1 Členění nákladů
4.3.2 Členění výnosů
4.3.3 Oceňování podnikových výkonů a spotřebovaných zdrojů
4.4 Předpoklady manažerského účetnictví
4.4.1 Normy spotřeby ekonomických zdrojů
4.4.2 Uspořádání ekonomické struktury podniku
4.4.3 Vnitropodnikové ceny
4.5 Shrnutí
5. Nákladové účetnictví
5.1 Charakteristika nákladového účetnictví
5.1.1 Úkoly nákladového účetnictví
5.1.2 Obsah nákladového účetnictví
5.1.3 Formy nákladového účetnictví
5.1.4 Orientace nákladového účetnictví
5.2 Organizace nákladového účetnictví
5.2.1 Předmět nákladového účetnictví
5.2.2 Organizace provozně-procesních účtů
5.2.3 Vstupní doklady nákladového účetnictví
5.2.4 Metody nákladového účetnictví
5.3 Shrnutí
6. Rozpočetnictví
6.1 Charakteristika rozpočetnictví
6.1.1 Úkoly rozpočetnictví
6.1.2 Obsah rozpočetnictví
6.1.3 Forma rozpočtů
6.2 Organizace rozpočetnictví
6.2.1 Úloha rozpočtů v ekonomickém řízení
6.2.2 Sestavení rozpočtů
6.2.3 Kontrola rozpočtů
6.3 Shrnutí
7. Kalkulace
7.1 Charakteristika kalkulací
7.1.1 Úkoly kalkulací
7.1.2 Obsah kalkulací
7.1.3 Forma kalkulace
7.2 Organizace kalkulací
7.2.1 Základní pojmy
7.2.2 Kalkulační systém
7.2.3 Metody kalkulace
7.3 Metody včasného řízení nákladů
7.3.1 Metoda hodnotové analýzy
7.3.2 Metoda cílových nákladů
7.3.3 Metoda kontinuálního snižování nákladů
7.3.4 Metoda souběžné kalkulace
7.3.5 Metoda mezipodnikového srovnávání
7.4 Shrnutí
8. Číselný příklad aplikace manažerského účetnictví
8.1 Zadání
8.1.1 Základní charakteristika technologie výroby
8.1.2 Ekonomická struktura podniku
8.1.3 Plánované objemy výkonů podniku
8.1.4 Rozpočty středisek
8.1.5 Předběžné kalkulace nákladů a ceny
8.1.6 Rozpočetní výsledovka
8.1.7 Skutečné objemy výkonů
8.1.8 Skutečné náklady a výnosy
8.1.9 Pravidla pro ocenění výkonů
8.1.10 Účetní případy uskutečněné ve sledovaném období
8.2 Řešení
8.2.1 Řešení v nákladovém účetnictví vedeném ve dvouokruhové formě
8.2.2 Řešení v nákladovém účetnictví vedeném v jednookruhové formě
8.3 Řešení při ocenění výkonů variabilními náklady
8.3.1 Změny v zadání
8.3.2 Řešení
8.4 Omezení příkladu
Závěr
Seznam tabulek
Seznam obrázků
Výkladový slovníček
Použitá literatura
Věcný rejstřík
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.