> Všechny knihy>

Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol

2., přepracované a doplněné vydání

Autor:

Gullová Soňa

Formát / stran:17×24 cm, 256 stran
Datum vydání:03.02.2011
Katalogové číslo:3468
ISBN:978-80-247-3777-5
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management, Obchod a prodej
Stav: Vyprodáno
V praktické a čtivé publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Knížka je určena zejména studentům mezinárodního obchodu a studentům připravujícím se na diplomatickou dráhu, ale velmi cenné informace v ní najdou i lidé, kteří v těchto oblastech již působí. V knize se dozvíte, jaké jsou nejčastější prohřešky a největší nedostatky, s nimiž je možno se v praxi setkat. Zjistíte, jak jednat se zahraničními partnery z vybraných zemí, od Argentiny až po Velkou Británii, na co si dát pozor a jak udělat dobrý dojem. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla používání vizitek ve vybraných zemích a další užitečné informace.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Téma této publikace je dle mého názoru velmi aktuální a potřebné. Nehledě na některé pokusy a práce různých autorů o hlubší pohled na uvedenou problematiku, není toto téma v české literatuře až dosud takto komplexně, analyticky, přehledně a vyčerpávajícím způsobem zpracováno. Proto je lze hodnotit pro potřeby rozvoje oboru jako nosné. Publikace má nejen teoretický, ale i praktický charakter a bude zcela jistě přínosná pro dosud někdy v České republice opomíjenou, ale velmi důležitou teorii a praxi společenské etikety, obchodního a diplomatického protokolu.
Kladně hodnotím metody využité při psaní této publikace, zejména kritickou analýzu řady teoretických přístupů z oblasti společenské etikety, obchodního a diplomatického protokolu s využitím několika vědních oborů z oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů a mezinárodního práva a rovněž velice vhodné využívání příkladů z praxe.
Jednoznačnou výhodou autorky jsou nejen široké teoretické znalosti zpracované problematiky, ale také praktické zkušenosti a dovednosti z dlouhodobé praxe v zahraničí. Knihu považuji za velmi zdařilou a přínosnou, využitelnou nejen při přípravě budoucích obchodníků, diplomatů, podnikatelů, ale i v současné praxi.
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
prorektorka VŠE v Praze
Predložená publikácia pojednáva o problematike, ktorá predpisuje realizácii zahraničných vzťahov určitý poriadok, ktorý celému procesu dodáva formálnu atmosféru a pri jeho dodržiavaní prebehne rokovanie bez rušivých momentov.
Spoločenská etiketa, obchodný a diplomatický protokol majú však svoje tradície, ktoré vychádzajú z národnej kultury a zvyklostí. Súbor uvedených pravidiel sa často u jednotlivých štátov liší, u niektorých nachádzame až zásadné rozdiely. Je preto bezpodmienečne nutné, aby účastníci obchodných a diplomatických rokovaní a podujatí boli v danej oblasti primerane znalí svojho národného obchodného a diplomatického protokolu, rovnako ako obchodného a diplomatického protokolu zahraničného partnera. Preto treba predloženú publikáciu hodnotiť jednoznačně ako problematiku aktuálnu, ktorá si zasluhuje náležité skúmanie a pozornosť.
Kniha predstavuje významný prínos v uvedenej oblasti, a to predovšetkým z hľadiska vymedzení základných teorií, predpokladov, návrhov a doporučení možných riešení s týmto tématom súvisiacich. S predloženými informáciami by sa mal oboznámiť nielen každý vysokoškolský študent, ale aj každý podnikateľ, obchodník, diplomat, pracovník štátnej správy apod.
Prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

O autorovi


Ing. Soňa Gullová, Ph.D.
Působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou katedry mezinárodního obchodu, kde se specializuje na problematiku obchodního a diplomatického protokolu a mezinárodního obchodního jednání. Absolvovala řadu zahraničních stáží, přednáší a vyučuje na manažerských kurzech i na jiných univerzitách, příležitostně se zapojuje do školení pracovníků státní správy. Má bohatou publikační činnost, je autorkou nebo spoluautorkou řady knih a mnoha článků v odborném tisku v ČR i v zahraničí.

O autorce 5
Řekli o knize 7
Úvod 8
1. Společenská a obchodní etiketa 11
1.1 Definice základního pojmosloví z oblasti společenského styku 12
1.2 Společenská etiketa 15
1.3 Společenské přednosti 17
1.4 Současná úroveň společenského chování v ČR 18
1.5 Současná úroveň společenského chování ve vybraných zemích 19
1.6 Největší nedostatky ve znalostech obchodní etikety v ČR 22
1.7 Organizační stránka přípravy obchodního jednání 24
1.7.1 Místo jednání 24
1.7.2 Doba jednání 25
1.7.3 Počet jednajících osob 28
1.7.4 Organizace pracovní návštěvy a etiketa 28
1.7.4.1 Etiketa obchodního jednání se zahraničními partnery z vybraných zemí 31
2. Diplomatický protokol v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi 85
2.1 Definice základních pojmů, historie diplomacie 86
2.2 Historie diplomatického protokolu 92
2.3 Diplomatické styky - navázání, přerušení 93
2.4 Státní orgány pro mezinárodní styky 94
2.4.1 Vnitřní orgány státu pro oblast zahraničních styků 95
2.5 Zahraniční orgány státu pro oblast zahraničních styků 98
2.5.1 Diplomatické a další mise 98
2.5.1.1 Diplomatické mise 98
2.5.1.2 Stálé mise a delegace do orgánů a na konference 104
2.5.1.3 Protokolární pořadí diplomatických zástupců, diplomatický sbor 105
2.5.1.4 Výsady a imunity diplomatických a stálých misí 107
2.5.2 Zvláštní mise 117
2.5.3 Česká centra a další úřady ČR v zahraničí 119
2.5.4 Obchodní diplomacie, protokolární a společenské formality obchodních diplomatů 120
2.6 Konzulární styky a konzuláty 123
2.6.1 Poslání konzulárních úřadů, jejich funkce a třídy 123
2.6.2 Konzulární výsady a imunity 126
2.6.3 Honorární konzulární úřady 127
2.6.4 Konzulární jednatelství 128
3. Pravidla pro další protokolární a společenské akce a diplomatickou korespondenci 129
3.1 Konferenční diplomacie a konferenční praxe 130
3.2 Zahraniční návštěvy státních představitelů 132
3.3 Navštívenky a jejich použití v diplomatické a obchodní praxi 134
3.3.1 Osobní a soukromé vizitky 135
3.3.2 Firemní a podnikové vizitky 135
3.3.3 Diplomatické vizitky 136
3.3.4 Používání akademických titulů na vizitkách 137
3.3.5 Označení firemních funkcí 138
3.3.6 Používání vizitek 139
3.3.7 Elektronické vizitky 140
3.3.7.1 Příklady odlišnosti vizitek a jejich používání v některých vybraných zemích 143
3.4 Společenské podniky a příležitosti v diplomatické a obchodní praxi 151
3.4.1 Organizační přípravy 152
3.4.2 Pozvánky 153
3.4.3 Hlavní formy společenských podniků 156
3.4.4 Zasedací pořádek 163
3.4.5 Pravidla stolování 165
3.4.5.1 Zvyklosti vybraných zahraničních partnerů při stolování 168
3.5 Zásady oblékání na společenské akce a jednání 185
3.5.1 Pánské oblečení 186
3.5.2 Dámské oblečení 190
3.6 Tiskové konference 192
3.7 Etiketa ústního a písemného projevu 194
3.7.1 Seznamování a představování 194
3.7.2 Etiketa jmen 199
3.7.3 Oslovování a titulování 200
3.7.4 Šlechtické tituly a jejich používání 203
3.7.5 Etiketa jazyka a písemného projevu 204
3.7.6 Etiketa e-mailu 205
3.7.7 Tlumočení a tlumočník 209
3.7.8 Telefonický styk a zásady jednání po telefonu 210
3.7.8.1 Pravidla telefonického styku 211
3.7.8.2 Mobilní telefony 214
3.7.8.3 Etiketa SMS zpráv 214
3.8 Podpis smluv a dokumentů 215
3.9 Předávání vyznamenání, diplomů a ocenění 216
3.9.1 Řády a vyznamenání České republiky 217
3.10 Diplomatická korespondence 219
3.10.1 Vzory protokolární a diplomatické korespondence 222
Shrnutí/Summary 232
Seznam literatury 233
Přílohy 239
Příloha 1 Používání státních symbolů 240
Příloha 2 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 242
Rejstřík 251
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


12 fází úspěšných prodejních rozhovorů
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.