Neurologie

Daňové zákony 2017
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 1 490

Diagnostická radiologie

Neuroradiologie

Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela

Mimořádná publikace, která v tomto komplexním pojetí, rozsahu a zaměření vychází u nás poprvé. Kniha (s téměř 1700 obrázky) je určena nejen radiologům a neurologům, neurochirurgům, ale i dalším lékařům, kterým pomůže v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat.
21×29 cm | 532 stran | 978-80-247-4546-6 | Katalog. č. knihy: 3080
Cena: 1 490
ks  
Detail knihy: Diagnostická radiologie
Sleva50% Cena: 149

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

diagnostika, léčba, prevence

Hutyra Martin, Šaňák Daniel, Bártková Andrea, Táborský Miloš

Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až po prevenci recidivy onemocnění. Cílovou skupinou čtenářů jsou především neurologové a kardiologové, ale i internisté, praktičtí lékaři, radiologové a v neposlední řadě i pediatři. Celobarevná publikace s více než 50 barevnými obrázky a 25 grafy a tabulkami je doplněna CD-ROMem s echokardiografickými sekvencemi a nálezy dalších zobrazovacích metod, které dokumentují základní diagnózy probrané teoreticky v textu knihy.

Původní cena 299 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 168 stran | 978-80-247-3816-1 | Katalog. č. knihy: 3061
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody
Cena: 749

Memorix neurologie

Překlad 4. vydání

Berlit Peter

Překlad 4., aktualizovaného a doplněného německého vydání, které vydalo nakladatelství Thieme Verlag. Tato mimořádně úspěšná kniha vyšla dále španělsky, portugalsky, maďarsky, 2krát italsky, turecky, anglicky, francouzsky, řecky. Publikace je kompendiem celé neurologie, skvěle využitelná v praxi. Naleznete v ní zásady klinické neurologie, pomůže v každodenní práci u lůžka nemocného i v ambulantní praxi. Obsahuje diagnostická i léčebná doporučení, akceptuje standardy v neurologii. Je vyhledávána jak studenty, tak neurology i lékaři dalších odborností pro svoji praktičnost, přehlednost a systematičnost (140 názorných vyobrazení a 278 tabulek).
14×21 cm | 464 stran | 978-80-247-1915-3 | Katalog. č. knihy: 3018
Cena: 749
ks  
Detail knihy: Memorix neurologie
Sleva36% Cena: 890

Mozkové ischemie a hemoragie

3., přepracované a doplněné vydání

Kalvach Pavel a kolektiv

Třetí vydání úspěšné knihy, jejíž předchozí vydání získala několik ocenění, je zcela aktualizováno a doplněno dalšími kapitolami. Celobarevná kniha je bohatě obrazově dokumentována - na 350 fotografií, přes 30 originálních obrázků a téměř 130 tabulek, grafů a schémat. Je určena zejména neurologům, internistům, geriatrům, rehabilitačním lékařům, lékařům oddělení zobrazovacích metod a lékařům zabývajícím se urgentní a intenzivní péčí (ocení ji tedy i lékaři ARO, RZP a příjmových oddělení nemocnic).

Původní cena 1 399 Kč, současná cena 890
21×29 cm | 456 stran | 978-80-247-2765-3 | Katalog. č. knihy: 3025
Cena: 890
ks  
Detail knihy: Mozkové ischemie a hemoragie
Sleva58% Cena: 419

Neurologická diferenciální diagnostika

Překlad 5., přepracovaného a doplněného vydání

Mumenthaler Marco, Bassetti Claudio, Daetwyler Christof

Neurologická diferenciální diagnostika autorů Mumenthalera, Bassettiho a Daetwylera vyšla ve svém prvním vydání v roce 1980 a dosud byla postupně přeložena do angličtiny, španělštiny, japonštiny, polštiny italštiny a řečtiny. Nové 5., přepracované a rozšířené vydání z r. 2005 pak obsahuje další aktuální poznatky, které plně a komplexně využívají současně dostupné nové diagnostické možnosti. Autoři text přepracovali tak, aby jednoduchým, přehledným a logickým způsobem naváděl čtenáře a jeho uvažování od zjištěných a nalezených příznaků systematickým rozborem faktů a možností až ke správné diagnóze. Současně je základní (hlavní) neurologická symptomatologie uspořádána tak přehledně, že zaručuje úspěšnost a správnost celého diferenciálně diagnostického postupu.

Původní cena 990 Kč, současná cena 419
20×25 cm | 376 stran | 978-80-247-2298-6 | Katalog. č. knihy: 1090
Cena: 419
ks  
Detail knihy: Neurologická diferenciální diagnostika
Cena: 595

Neurologie pro studium i praxi

2., přepracované a doplněné vydání

Seidl Zdeněk

Po deseti letech zcela nové přepracované vydání mimořádně úspěšné učebnice neurologie, které zahrnuje obecnou i speciální neurologii, a které je jak pregraduální učebnicí, tak ideální knihou pro ne-neurology.
17×24 cm | 384 stran | 978-80-247-5247-1 | Katalog. č. knihy: 1596
Cena: 595
ks  
Detail knihy: Neurologie pro studium i praxi
Cena: 479

Neurologie v rehabilitaci

Pro studium a praxi

Pfeiffer Jan

Publikace z pera našeho předního odborníka vyplňuje téměř několik desetiletí trvající mezeru na našem knižním trhu v této oblasti. Jedná se o základní učebnici pro moderní výuku rehabilitačních pracovníků všech stupňů. Poskytuje širokou paletu znalostí na vysoké odborné úrovni, které jsou potřebné z hlediska neurologického přístupu k rehabilitovaným. Knihu ocení i související profese a odborné směry jako jsou např. speciální pedagogové, logopedi, fyzio- a ergoterapeuti… Učebnice je rozdělena na část obecnou, kde např. kromě anatomie a neurofyziologie vysvětluje srozumitelným způsobem i komplikované neurologické příznaky. Ve speciální části informuje o základních problémech jednotlivých etiologických neurologických jednotek z klinického pohledu. Dotýká se i klinických obrazů, jejichž výskyt a význam je v současnosti menší, ale které se dosud právě v rehabilitaci u některých osob vyskytují.
17×24 cm | 352 stran | 978-80-247-1135-5 | Katalog. č. knihy: 1815
Cena: 479
ks  
Detail knihy: Neurologie v rehabilitaci
Cena: 249

Otoneurologie a tinitologie

2., doplněné vydání

Hahn Aleš

Kniha přináší ucelený a aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nitroušních onemocnění a jejich symptomů. V mezioborové oblasti otoneurologie a tinitologie se čtenář seznámí s nejnovějšími diagnosticko-terapeutickými postupy.
17×24 cm | 152 stran | 978-80-247-4345-5 | Katalog. č. knihy: 3070
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Otoneurologie a tinitologie
Sleva57% Cena: 149

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Šrámková Taťána

Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin těchto dysfunkcí uvádí i způsoby jejich řešení. Komplexně pojatá publikace postgraduálního charakteru je určená všem lékařům se zájmem o komplexní pohled na nemocného. Informace o sexuálních poruchách a jejich léčbě v ní mohou čerpat nejen sexuologové a urologové, ale i kardiologové, diabetologové, internisté, neurologové, onkologové, gynekologové, traumatologové a chirurgové, praktičtí lékaři, psychiatři. Monografie rozšíří obzor psychologům i studentům medicíny. Kniha je dobře obrazově dokumentována – 7 tabulek, 35 obrázků, barevná příloha.

Původní cena 349 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-4453-7 | Katalog. č. knihy: 3076
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba
1Tituly 1-9 (celkem 9)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.