Neurologie

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Vedle sebe | Do řádku
Cena: 1 490

Diagnostická radiologie

Neuroradiologie

Seidl Zdeněk, Vaněčková Manuela


Mimořádná publikace, která v tomto komplexním pojetí, rozsahu a zaměření vychází u nás poprvé. Kniha (s téměř 1700 obrázky) je určena nejen radiologům a neurologům, neurochirurgům, ale i dalším lékařům, kterým pomůže v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat.

21×29 cm | 532 stran | 978-80-247-4546-6 | Katalog. č. knihy: 3080
ks  
Detail knihy: Diagnostická radiologie
Sleva50% Cena: 149

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

diagnostika, léčba, prevence

Hutyra Martin, Šaňák Daniel, Bártková Andrea, Táborský Miloš


Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až po prevenci recidivy onemocnění. Cílovou skupinou čtenářů jsou především neurologové a kardiologové, ale i internisté, praktičtí lékaři, radiologové a v neposlední řadě i pediatři. Celobarevná publikace s více než 50 barevnými obrázky a 25 grafy a tabulkami je doplněna CD-ROMem s echokardiografickými sekvencemi a nálezy dalších zobrazovacích metod, které dokumentují základní diagnózy probrané teoreticky v textu knihy.

Původní cena 299 Kč, současná cena 149

14×21 cm | 168 stran | 978-80-247-3816-1 | Katalog. č. knihy: 3061
ks  
Detail knihy: Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody
Cena: 749

Memorix neurologie

Překlad 4. vydání

Berlit Peter


Překlad 4., aktualizovaného a doplněného německého vydání, které vydalo nakladatelství Thieme Verlag. Tato mimořádně úspěšná kniha vyšla dále španělsky, portugalsky, maďarsky, 2krát italsky, turecky, anglicky, francouzsky, řecky. Publikace je kompendiem celé neurologie, skvěle využitelná v praxi. Naleznete v ní zásady klinické neurologie, pomůže v každodenní práci u lůžka nemocného i v ambulantní praxi. Obsahuje diagnostická i léčebná doporučení, akceptuje standardy v neurologii. Je vyhledávána jak studenty, tak neurology i lékaři dalších odborností pro svoji praktičnost, přehlednost a systematičnost (140 názorných vyobrazení a 278 tabulek).

14×21 cm | 464 stran | 978-80-247-1915-3 | Katalog. č. knihy: 3018
ks  
Detail knihy: Memorix neurologie
Sleva36% Cena: 890

Mozkové ischemie a hemoragie

3., přepracované a doplněné vydání

Kalvach Pavel a kolektiv


Třetí vydání úspěšné knihy, jejíž předchozí vydání získala několik ocenění, je zcela aktualizováno a doplněno dalšími kapitolami. Celobarevná kniha je bohatě obrazově dokumentována - na 350 fotografií, přes 30 originálních obrázků a téměř 130 tabulek, grafů a schémat. Je určena zejména neurologům, internistům, geriatrům, rehabilitačním lékařům, lékařům oddělení zobrazovacích metod a lékařům zabývajícím se urgentní a intenzivní péčí (ocení ji tedy i lékaři ARO, RZP a příjmových oddělení nemocnic).

Původní cena 1 399 Kč, současná cena 890

21×29 cm | 456 stran | 978-80-247-2765-3 | Katalog. č. knihy: 3025
ks  
Detail knihy: Mozkové ischemie a hemoragie
Sleva58% Cena: 419

Neurologická diferenciální diagnostika

Překlad 5., přepracovaného a doplněného vydání

Mumenthaler Marco, Bassetti Claudio, Daetwyler Christof


Neurologická diferenciální diagnostika autorů Mumenthalera, Bassettiho a Daetwylera vyšla ve svém prvním vydání v roce 1980 a dosud byla postupně přeložena do angličtiny, španělštiny, japonštiny, polštiny italštiny a řečtiny. Nové 5., přepracované a rozšířené vydání z r. 2005 pak obsahuje další aktuální poznatky, které plně a komplexně využívají současně dostupné nové diagnostické možnosti. Autoři text přepracovali tak, aby jednoduchým, přehledným a logickým způsobem naváděl čtenáře a jeho uvažování od zjištěných a nalezených příznaků systematickým rozborem faktů a možností až ke správné diagnóze. Současně je základní (hlavní) neurologická symptomatologie uspořádána tak přehledně, že zaručuje úspěšnost a správnost celého diferenciálně diagnostického postupu.

Původní cena 990 Kč, současná cena 419

20×25 cm | 376 stran | 978-80-247-2298-6 | Katalog. č. knihy: 1090
ks  
Detail knihy: Neurologická diferenciální diagnostika
Cena: 269

Neurologie

Pro nelékařské zdravotnické obory

Seidl Zdeněk


Monografie je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia zdravotnických oborů a studenty vyšších odborných zdravotních škol a odpovídá moderní koncepcí a rozsahem předpokládaným znalostem pro složení zkoušky z neurologie. Vyplňuje prostor mezi knihami určenými pro studenty lékařských oborů, ve kterých informace neodpovídají potřebám studentům bakalářského a magisterského studia, a na druhé straně doplňuje učebnice pro střední školy, jež jsou pro toto studium nedostatečné. Publikace je pro názornost a snazší porozumění textu doprovázena řadou schémat a obrázků. Část textu psaná kurzívou obsahuje informace na hranici znalostí, které by měli studenti bakalářského a magisterského studia znát.

15×21 cm | 168 stran | 978-80-247-2733-2 | Katalog. č. knihy: 1886
ks  
Detail knihy: Neurologie
Cena: 589

Neurologie pro studium i praxi

Seidl Zdeněk, Obenberger Jiří


Mimořádně zajímavé dílo, které shrnuje jak obecnou, tak i speciální neurologii, a které může být jednak pregraduální učebnicí, jednak publikací pro ne-neurology. Velkou předností je rozsah přiložené obrazové dokumentace a důraz, který je v jednotlivých kapitolách kladen na neuroradiologii, dále využití nových diagnostických možností a terapeutických algoritmů.

17×23 cm | 364 stran | 80-247-0623-7 | Katalog. č. knihy: 1013
ks  
Detail knihy: Neurologie pro studium i praxi
Cena: 595

Neurologie pro studium i praxi

2., přepracované a doplněné vydání

Seidl Zdeněk


Po deseti letech zcela nové přepracované vydání mimořádně úspěšné učebnice neurologie, které zahrnuje obecnou i speciální neurologii, a které je jak pregraduální učebnicí, tak ideální knihou pro ne-neurology.

17×24 cm | 384 stran | 978-80-247-5247-1 | Katalog. č. knihy: 1596
ks  
Detail knihy: Neurologie pro studium i praxi
Cena: 479

Neurologie v rehabilitaci

Pro studium a praxi

Pfeiffer Jan


Publikace z pera našeho předního odborníka vyplňuje téměř několik desetiletí trvající mezeru na našem knižním trhu v této oblasti. Jedná se o základní učebnici pro moderní výuku rehabilitačních pracovníků všech stupňů. Poskytuje širokou paletu znalostí na vysoké odborné úrovni, které jsou potřebné z hlediska neurologického přístupu k rehabilitovaným. Knihu ocení i související profese a odborné směry jako jsou např. speciální pedagogové, logopedi, fyzio- a ergoterapeuti… Učebnice je rozdělena na část obecnou, kde např. kromě anatomie a neurofyziologie vysvětluje srozumitelným způsobem i komplikované neurologické příznaky. Ve speciální části informuje o základních problémech jednotlivých etiologických neurologických jednotek z klinického pohledu. Dotýká se i klinických obrazů, jejichž výskyt a význam je v současnosti menší, ale které se dosud právě v rehabilitaci u některých osob vyskytují.

17×24 cm | 352 stran | 978-80-247-1135-5 | Katalog. č. knihy: 1815
ks  
Detail knihy: Neurologie v rehabilitaci
Sleva57% Cena: 149

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Šrámková Taťána


Nejvýznamněji ovlivňují sexuální funkce onkologické nemoci, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, neurologická onemocnění, poranění míchy a pánve. Poškození sexuálních funkcí (a může být často i jedním z prvních příznaků), a tím narušení sexuálního života má negativní vliv na kvalitu života. Sexuální funkce mohou být narušeny v celé šíři. Autorka ve své publikaci kromě příčin těchto dysfunkcí uvádí i způsoby jejich řešení. Komplexně pojatá publikace postgraduálního charakteru je určená všem lékařům se zájmem o komplexní pohled na nemocného. Informace o sexuálních poruchách a jejich léčbě v ní mohou čerpat nejen sexuologové a urologové, ale i kardiologové, diabetologové, internisté, neurologové, onkologové, gynekologové, traumatologové a chirurgové, praktičtí lékaři, psychiatři. Monografie rozšíří obzor psychologům i studentům medicíny. Kniha je dobře obrazově dokumentována – 7 tabulek, 35 obrázků, barevná příloha.

Původní cena 349 Kč, současná cena 149

17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-4453-7 | Katalog. č. knihy: 3076
ks  
Detail knihy: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba
1Tituly 1-10 (celkem 10)
 

Novinky


Chirurgie v extrémních podmínkách
Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Strašidlář – Mezi námi čerty

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Klinická anesteziologie
Překlad 6. vydání

Od zítřka budu SEXY TŘICÍTKA

Vašek Prášek Mydlinka

Technika Mindfulness
Jak se vyvarovat duševní prokrastinace pomocí všímavosti a bdělé pozornosti

Nápady na dárky z mojí kuchyně
Co nám nabízí příroda a zahrada

Autoškola
Moderní učebnice a testové otázky (2015)

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
potřeby, hodnocení, kvalita života

Stránky jsou aktualizovány k 27. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.