>Právo>Právo pro každého>Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Rodinné právo

Autor:

Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína

Formát / stran:17×24 cm, 200 stran
Datum vydání:21.02.2014
Katalogové číslo:4259
ISBN:978-80-247-5167-2
Edice:Právo pro každého
Kategorie:Právo pro každého
Cena: 259 Kč
Stav: Dodání do 2 týdnů
ks
Všechno co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též domácímu násilí. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisejí.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
---
Mgr. Jitka Ivičičová
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působila pět let ve veřejné správě, od roku 2008 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner a od roku 2013 je vedoucí právního oddělení její brněnské pobočky. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Působí v zastupitelstvu města Brna. Je autorkou řady odborných článků z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.
---
JUDr. Ivana Syrůčková
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje advokacii. Specializuje se na občanské právo, zejména na právo majetkové a rodinné, a dále na obchodní a pracovní právo. Během své advokátní praxe získala nemalé zkušenosti v legislativní činnosti. Od roku 2005 spolupracuje jako externí pracovník s Českým vysokým učením technickým v Praze, kde na Fakultě stavební vyučuje právo. Je členkou Kárné komise České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou vědeckých i populárně naučných článků.
---
JUDr. Pavlína Vondráčková
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se specializuje na občanské právo zejména se zaměřením na právo rodinné, na obchodní a finanční právo. Od roku 2003 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Vedle toho působí též na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako členka Kárné komise České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací, učebnic a vědeckých i populárně naučných článků.
---
Na odborné podpoře této publikace se podílela společnost Rödl & Partner.
Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských společností. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství, a to díky své síti více než dvou set poradců všech uvedených oborů. V České republice působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.
Díky dlouholetým zkušenostem zná Rödl & Partner požadavky a možnosti českého trhu. Respektuje přeshraniční zájmy klienta, místní poměry a zároveň zajišťuje vysoký a jednotný standard poskytovaných služeb. Na základě úzké interdisciplinární spolupráce poradců na národní i mezinárodní úrovni nabízí společnost ucelený soubor poradenských služeb šitých na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak poskytují komplexní poradenství v národním
i mezinárodním kontextu.
Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku 2012 a 2013 v oboru daňového práva.
Celosvětově je kancelář zastoupena 91 pobočkami v 40 průmyslových zemích. Silnou pozici zaujímá především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, ale i v Asii a USA.

Úvod
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
i. Manželství
Vznik manželství
Právní překážky uzavření manželství
Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Zánik manželství
ii. Registrované partnerství
Vznik registrovaného partnerství
Povinnosti a práva partnerů
Zánik partnerství
iii. Zavedení neurčitého pohlaví
Kapitola 2 Uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny, vzájemné zastupování manželů
i. Uspokojování potřeb rodiny
ii. Rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
iii. Vzájemné zastupování manželů a vzájemné vyživovací povinnosti manželů
iv. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
v. Rodinný závod
Kapitola 3 Manželské majetkové právo
i. Zákonný režim
ii. Správa společného jmění v zákonném režimu
iii. Smluvený režim
iv. Veřejný seznam
v. Správa majetku ve smluveném režimu
vi. Režim založený rozhodnutím soudu
vii. Správa majetku v režimu založeném soudním rozhodnutím a režim oddělných jmění
viii. Ochrana třetích osob
ix. Vypořádání společného jmění
Dohoda o vypořádání
Rozsudek
Zákonná domněnka
x. Bydlení manželů
xi. Bydlení po zániku manželství
Kapitola 4 Vyživovací povinnost
i. Vzájemná vyživovací povinnost manželů
ii. Výživné rozvedeného manžela
iii. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky
iv. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
v. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
Kapitola 5 Příjmení manželů
i. Příjmení manželů při vzniku manželství
ii. Příjmení manželů po rozvodu manželství
Kapitola 6 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
Kapitola 7 Příbuzenství a švagrovství
Kapitola 8 Styk dítěte s osobou blízkou
Kapitola 9 Určování a popírání otcovství
i. Surogátní mateřství
Je ale v českých podmínkách náhradní mateřství legální?
ii. Otcovství
Otcovství svědčí manželu matky
Popření otcovství svědčí manželu matky
Otcovství svědčící muži, který dal souhlas s umělým oplodněním, tzv. jedenapůltá domněnka otcovství
Uznání otcovství souhlasným prohlášením
Otcovství určené soudem
Kapitola 10 Osvojení nezletilého
i. Pojem osvojení
ii. (Ne)zrušitelnost osvojení
iii. Přímé a nepřímé osvojení
iv. Kdo se může stát osvojitelem?
v. Předadopční péče
vi. Souhlas rodiče s osvojením
vii. Kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě
viii. Souhlas dítěte
ix. Které dítě může a které nemůže být osvojeno
x. Jméno a příjmení dítěte, anonymita
xi. Osvojení manželem rodiče dítěte (tzv. nepravé osvojení)
xii. Náhradní mateřství
xiii. Mezinárodní osvojení
Kapitola 11 Osvojení zletilého
Kapitola 12 Rodiče a děti
i. Osobní jméno a příjmení dítěte
ii. Rodičovská odpovědnost
Pozastavení rodičovské odpovědnosti
Omezení rodičovské odpovědnosti
Zbavení rodičovské odpovědnosti
iii. Péče o dítě a jeho ochrana
iv. Osobní styk rodiče s dítětem
v. Zastoupení dítěte
vi. Péče o jmění
vii. Rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství
viii. Zvláštní opatření při výchově dítěte
Kapitola 13 Poručenství, opatrovnictví, pěstounství
i. Poručenství
Kdy soud jmenuje dítěti poručníka
Kdo se může stát poručníkem
Kdy funkce poručníka zaniká
Povinnosti poručníka
Co se stane, když poručník zemře
ii. Opatrovnictví dítěte
Opatrovník pro správu jmění dítěte
iii. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
iv. Hostitelská péče
v. Pěstounství
Kdo se může stát pěstounem
Práva a povinnosti pěstouna
ochrany dětí
Zprostředkování pěstounské péče
Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci
Dohoda o výkonu pěstounské péče
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Dávky pěstounské péče
Ústavní výchova


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Nový občanský zákoník
Principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník
Vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník
Dědické právo

Nový občanský zákoník
Náhrada škody

Nový občanský zákoník
Smluvní právo

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Zákon o obchodních korporacích
s komentářem
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.