>Právo>Právo pro každého>Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Dědické právo

Autor:

Novotný Petr, Novotná Monika

Formát / stran:17×24 cm, 144 stran
Datum vydání:21.02.2014
Katalogové číslo:4260
ISBN:978-80-247-5168-9
Edice:Právo pro každého
Kategorie:Právo pro každého
Cena: 199 Kč
Stav: Skladem
ks
Všechno co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění. V rámci pojednání o přechodu pozůstalosti na dědice vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
---
JUDr. Monika Novotná
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje advokacii, od roku 1993 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a daňové právo. Působí jako členka Kontrolní rady České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací a řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se rovněž přednáškové činnosti.
---
Na odborné podpoře této publikace se podílela společnost Rödl & Partner.
Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských společností. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství, a to díky své síti více než dvou set poradců všech uvedených oborů. V České republice působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.
Díky dlouholetým zkušenostem zná Rödl & Partner požadavky a možnosti českého trhu. Respektuje přeshraniční zájmy klienta, místní poměry a zároveň zajišťuje vysoký a jednotný standard poskytovaných služeb. Na základě úzké interdisciplinární spolupráce poradců na národní i mezinárodní úrovni nabízí společnost ucelený soubor poradenských služeb šitých na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak poskytují komplexní poradenství v národním
i mezinárodním kontextu.
Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku 2012 a 2013 v oboru daňového práva.
Celosvětově je kancelář zastoupena 91 pobočkami v 40 průmyslových zemích. Silnou pozici zaujímá především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, ale i v Asii a USA.

Úvod
Kapitola 1 Dědické právo
Dědické tituly
Dědický nápad
Dědic a odkazovník
Dědická nezpůsobilost
Kapitola 2 Zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví
i. Zřeknutí se dědického práva
ii. Odmítnutí dědictví
iii. Vzdání se dědictví
Kapitola 3 Dědění ze zákona, dědické třídy
Kapitola 4 Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
Nepominutelný dědic
Povinný díl
Ochrana nepominutelného dědice
Výpočet povinného dílu
Kapitola 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
i. Započtení na povinný díl
Povinnost zpětného vydání
Hodnota k započtení
ii. Započtení na dědický podíl
Kapitola 6 Právo na zaopatření
Kapitola 7 Závěť
i. Obecná pravidla pro pořízení pro případ smrti
ii. Závěť a dovětek
Závěť
Dovětek
iii. Pořizovací nezpůsobilost
iv. Účinky omylu
v. Forma závěti
Písemná forma
Závěť pořízená soukromou listinou
Holografi cká závěť
Alografi cká závěť
Závěť nevidomých a osob se smyslovým postižením
Závěť pořízená veřejnou listinou
Svědkové závěti
Úlevy při pořizování závěti
Ústní forma závěti
Závěť sepsaná starostou obce
Závěť sepsaná velitelem námořního plavidla nebo letadla
Závěť sepsaná vojenským velitelem
Svědkové privilegované závěti
Pozbytí platnosti privilegované závěti
Mlčenlivost
vi. Vedlejší doložky v závěti
Vykonavatel závěti
Správce pozůstalosti
Podmínky
Doložení času
Přední a následný dědic
Příkaz
vii. Zrušení závěti
Pořízení nové závěti
Odvolání závěti
Neúčinná zrušovací doložka
viii. Připadnutí pozůstalosti dědicům
Uvolněný podíl
Náhradnictví
Svěřenské nástupnictví
Kapitola 8 Dědická smlouva
Forma dědické smlouvy
Omezení věcného rozsahu dědické smlouvy
Zřeknutí se dědictví
Podmínky dědické smlouvy
Dispozice s majetkem za života zůstavitele
Neplatnost dědické smlouvy
Dědická smlouva mezi manžely
Kapitola 9 Odkaz
i. Obecná úprava odkazu
Obtížení odkazem
Pododkaz
Neurčitá skupina odkazovníků
Náhradnictví při odkazech
Odvolání odkazu
ii. Odkaz věcí určitého druhu
iii. Odkaz určité věci
iv. Odkaz pohledávky
v. Odkaz dětem a příbuzným
vi. Odkaz skupinám osob
vii. Nabytí odkazu
viii. Právo odkazovníka na zajištění
ix. Uvolněný odkaz
x. Odkazy v míře přesahující přípustný rámec
Kapitola 10 Vydědění
Kapitola 11 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
i. Dluhy postihující dědice
ii. Práva věřitelů před potvrzením dědictví
iii. Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu
iv. Právní účinky výhrady soupisu
v. Odloučení pozůstalosti
vi. Vyhledání dluhů zůstavitele
vii. Zcizení dědictví
Kapitola 12 Přechod pozůstalosti na dědice
i. Nabytí dědictví
ii. Výhrada soupisu
iii. Správa pozůstalosti
iv. Závěra pozůstalosti
v. Soupis pozůstalosti
vi. Potvrzení dědictví
vii. Rozdělení pozůstalosti
Kapitola 13 Dědické řízení
i. Místní příslušnost
ii. Soudní komisariát
iii. Odměna za činnost soudního komisaře
iv. Účastníci při pozůstalostním řízení
Účastníci při projednání pozůstalosti
Účastníci řízení při likvidaci pozůstalosti
Opatrovnictví
Procesní nástupnictví
v. Rozhodnutí
vi. Opravné prostředky
vii. Projednání dědictví
Zahájení řízení
Předběžná šetření
Zastavení řízení
Správa pozůstalosti
Vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela
Zjišťování dědického práva
Aktiva a pasiva pozůstalosti
Soupis pozůstalosti
Obvyklá cena pozůstalosti
Projednání dědictví
Rozhodnutí o dědictví
Dodatečně najevo vyšlý majetek
viii. Nabytí dědictví následným dědicem
ix. Likvidace pozůstalosti
Rozhodnutí o nařízení likvidace
Jmenování likvidačního správce a jeho práva a povinnosti
Účinky nařízení likvidace
Likvidační podstata
Zpeněžení majetku likvidační podstaty
Přihlašování pohledávek
Přezkoumání pohledávek
Zjištění pohledávek
Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty
Dodatečně zjištěný majetek
Zastavení likvidace pozůstalosti
x. Úschovy v řízení o pozůstalosti


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Nový občanský zákoník
Principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník
Rodinné právo

Nový občanský zákoník
Vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník
Náhrada škody

Nový občanský zákoník
Smluvní právo

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Zákon o obchodních korporacích
s komentářem
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.