Pedagogika

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 329

Vady řeči u dětí

Návody pro praxi

Kejklíčková Ilona

Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také inspirativní možnosti pro podporu vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-3941-0 | Katalog. č. knihy: 27006
Cena: 329
ks  
Detail knihy: Vady řeči u dětí
Cena: 239

Volný čas seniorů

Janiš Kamil, Skopalová Jitka

Autoři této monografie se zabývají stářím a volným časem. Zdůvodňují volnočasové chování seniorů a předkládají model determinantů volnočasového chování, který je pro ČR zcela nový. Kniha je určena odborníkům, vědeckým pracovníkům, studentům blízkých oborů, ale i všem, které tato oblast pouze zajímá.
14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-5535-9 | Katalog. č. knihy: 27520
Cena: 239
ks  
Detail knihy: Volný čas seniorů Novinka
Cena: 149

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku

Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky

Havigerová Jana Marie

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě? Odpověď přináší tato publikace, která se zaměřuje na to, jak relativně snadno a spolehlivě vyhledávat nadané děti už v předškolním věku. Vymezuje termín nadání, nabízí vhodné metody pro identifikování nadaných dětí, zabývá se i vlivem posuzovatele na hodnocení dítěte.
14×21 cm | 88 stran | 978-80-247-5150-4 | Katalog. č. knihy: 27041
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku
Cena: 429

Výchova ke zdraví

2., aktualizované vydání

Machová Jitka, Kubátová Dagmar a kolektiv

Zdraví člověka je v současnosti chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.
17×24 cm | 312 stran | 978-80-247-5351-5 | Katalog. č. knihy: 27050
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Výchova ke zdraví
Cena: 399

Vychovatelství

Učebnice teoretických základů oboru

Bendl Stanislav a kolektiv

Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.
17×24 cm | 312 stran | 978-80-247-4248-9 | Katalog. č. knihy: 27018
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Vychovatelství
Cena: 329

Výkladový slovník z pedagogiky

583 vybraných hesel

Kolář Zdeněk a kolektiv

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání zachycuje Výkladový slovník z pedagogiky, který je určen především studentům pedagogických oborů, jimž může posloužit jako vhodný doplněk základních učebních textů a učebnic z oblasti věd o výchově. Hesla byla zvolena tak, aby v základních charakteristikách představila pedagogiku v její teoretické bohatosti a v rozsáhlé praktické využitelnosti - v textu jsou zahrnuty i vybrané termíny z aplikovaných pedagogických věd. Autoři doufají, že jejich slovník bude dobrým východiskem pro hlubší studium pedagogické literatury.
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3710-2 | Katalog. č. knihy: 27005
Cena: 329
ks  
Detail knihy: Výkladový slovník z pedagogiky Více o autorovi: Kolář Zdeněk a kolektiv
Cena: 299

Vysokoškolská pedagogika

Pro odborné vzdělávání

Slavík Milan a kolektiv

Monografie chce přispět k vytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele, rozvojem dovedností v pedagogické komunikaci, hodnocením výsledků výuky a neopomíná ani problematiku výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
14×21 cm | 256 stran | 978-80-247-4054-6 | Katalog. č. knihy: 27010
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Vysokoškolská pedagogika
Cena: 169

Výtvarné hrátky a pohádky

Pro děti od 2 let

Vondrová Petra

Filípkovi je pět let. Má sestřičku Zuzanku, které jsou tři roky a velice ráda si hraje se svým starším bráškou a maminkou. Společně poznávají různé výtvarné materiály a tvoří z nich zajímavá dílka. Připojte se k nim a vytvořte se svými dětmi něco pěkného z modelíny, papírových krabic či drátků a papírů. Nic není nemožné. Nenajdete snad materiál, ze kterého byste nevytvořili něco krásného. Stačí to jen zkusit. A nezapomeňte své ratolesti za dobře vykonanou práci odměnit nějakou pěknou pohádkou nebo básničkou. Inspiraci opět najdete u Filípka se Zuzankou.
14×21 cm | 120 stran | 978-80-247-1789-0 | Katalog. č. knihy: 2662
Cena: 169
ks  
Detail knihy: Výtvarné hrátky a pohádky Více o autorovi: Vondrová Petra
Sleva70% Cena: 69

Výtvarné hrátky napříč kontinenty

Pro děti od 4 do 10 let

Vondrová Petra

Hlavními průvodci didaktického textu zkušené pedagožky a výtvarnice jsou sedmiletý Patrik, pětiletá Darinka a jejich maminka. Všichni tři nejen rádi cestují, ale hlavně tvoří - nejrůznějšími technikami a z nejrůznějších materiálů. Knížka je členěna na tři hlavní kapitoly (Evropa, Asie, Afrika). Celkově najdeme v knize dvacet čtyři lekcí, v nichž se děti například pokoušejí hledat informace o slavné osobnosti, která pochází z dané země, připravují typické jídlo dle receptu, učí se základní slova jazyka konkrétní země. Následuje realizace výtvarného dílka. Při práci se autorka nechává inspirovat přírodou, krajinou, historií a uměním míst, o kterých vypráví. Tvoří z různých zbytkových a odpadových materiálů a přírodnin. Součástí každé lekce je černobílý náčrt výrobku, v příloze pak najdeme barevné fotografie vybraných děl, křížovky a originální kreslené mapy. Kniha je určena pedagogům ZŠ a ZUŠ, ale také všem tvořivým rodičům.

Původní cena 229 Kč, současná cena 69
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-3062-2 | Katalog. č. knihy: 2785
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Výtvarné hrátky napříč kontinenty Více o autorovi: Vondrová Petra
Cena: 349

Vyučovací metody na vysoké škole

Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Rohlíková Lucie, Vejvodová Jana

Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Knížka je dále určena lektorům celoživotního vzdělávání a organizátorům e-learningových kurzů. Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů.
17×24 cm | 288 stran | 978-80-247-4152-9 | Katalog. č. knihy: 3888
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Vyučovací metody na vysoké škole Více o autorovi: Rohlíková Lucie, Vejvodová Jana
Cena: 279

Výuka cizích jazyků

Janíková Věra a kolektiv

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků. Svoji roli však zde hrají i aktuální požadavky, které na cizojazyčnou výuku klade společnost. Tento vícedimenzionální pohled určil charakter zpracování publikace: pojednává o vybraných aktuálních trendech, jež lze v této oblasti označit za významné, a teoretická východiska uvedených konceptů představuje se zřetelem k jejich využití v cizojazyčné výuce i k potřebám jazykového vzdělávání v moderní společnosti. Publikace je určena nejen vysokoškolským oborovým didaktikům a studentům učitelství cizích jazyků, ale díky propojení teorie s konkrétními výukovými metodami a učebními činnostmi se může stát zdrojem inspirace rovněž pro učitele cizích jazyků v praxi.
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-3512-2 | Katalog. č. knihy: 27000
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Výuka cizích jazyků
Sleva74% Cena: 99

Výzkumné metody v pedagogické praxi

Gulová Lenka, Šíp Radim (eds.)

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány. Čtenáři se tak seznámí s výzkumy prováděnými například v oblasti multikulturní výchovy, zacílenými především na situaci sociálně znevýhodněných skupin, přičemž nahlédnou do aplikačních mechanismů jednotlivých metod a do výsledků výzkumných šetření. Zmíněné přístupy lze využít ve výzkumech dalších sociálních a humanitních věd.

Původní cena 379 Kč, současná cena 99
14×21 cm | 248 stran | 978-80-247-4368-4 | Katalog. č. knihy: 27021
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Výzkumné metody v pedagogické praxi
Sleva35% Cena: 344

Vzdělávání dospělých

Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele - 2., rozšířené vydání

Plamínek Jiří

Druhé vydání komplexní a prakticky zaměřené publikace se věnuje úspěšným metodám moderní výuky (prezentaci, diskusi, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu aj.) a ukazuje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit styl výuky a jak řešit potíže, jež při učení vznikají. V knize však ani zdaleka nejde jen o to, jak učit. Nebývale velká pozornost je věnována smyslu a tématům vzdělávání a hledání odpovědi na otázky koho a čemu učit a kdo učí ostatní nejlépe a naučí nejvíce. Pro druhé vydání autor přepracoval zejména výklad věnující se účelu, kontextu a stavu vzdělávání dospělých a uvádí příklady významných učitelů lidstva a vlivu učitelů na společnost a vývoj lidstva. Čtivý text doplňuje přes 100 obrázků a mnoho příkladů. Dílo shrnuje zkušenosti, které uznávaný autor získal v průběhu dvaceti let praxe jako vysokoškolský učitel, tvůrce interaktivních tréninkových programů a nezávislý lektor a konzultant.

Původní cena 529 Kč, současná cena 344
17×24 cm | 336 stran | 978-80-247-4806-1 | Katalog. č. knihy: 3655
Cena: 344
ks  
Detail knihy: Vzdělávání dospělých Více o autorovi: Plamínek Jiří
1Tituly 1-13 (celkem 13)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.