Pedagogika

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Sleva59% Cena: 69

Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Zikl Pavel

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným postižením v podmínkách školy. Uvedena je i kategorizace edukačních pomůcek.

Původní cena 169 Kč, současná cena 69
14×21 cm | 112 stran | 978-80-247-3856-7 | Katalog. č. knihy: 27028
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole
Sleva43% Cena: 199

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Valenta Josef

Tato kniha (opírající se o poznatky zjištěné v praxi) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV. Zejména chce ale ukázat, o čem by měl učitel/lektor přemýšlet, aby pak v učebně mohl říci: "Teď opravdu dělám OSV." Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením životních dovedností.

Původní cena 349 Kč, současná cena 199
14×21 cm | 232 stran | 978-80-247-4473-5 | Katalog. č. knihy: 27025
Cena: 199
ks  
Detail knihy: Didaktika osobnostní a sociální výchovy
Cena: 349

Dítě a mateřská škola

Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet, 2., rozšířené a aktualizované vydání

Koťátková Soňa

Jste rodiči dětí předškolního věku, anebo je vyučujete v mateřské škole? Pak je tato užitečná publikace určena právě vám. Je přínosem jak pro učitele, tak pro rodiče, protože právě jejich spolupráce je pro děti mimořádně důležitá.
14×21 cm | 256 stran | 978-80-247-4435-3 | Katalog. č. knihy: 27023
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Dítě a mateřská škola
Cena: 219

Dítě s mentálním postižením ve škole

Bendová Petra, Zikl Pavel

Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi těchto dětí a věnuje se rovněž diagnostice, poradenství a možnostem sociální integrace, zahrnuta jsou i témata komunikace dětí s mentálním postižením, sociální služby a využití terapeuticko-formativních metod.
14×21 cm | 144 stran | 978-80-247-3854-3 | Katalog. č. knihy: 27029
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Dítě s mentálním postižením ve škole
Cena: 229

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

Bendová Petra

Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického vzdělání působící na běžných základních školách, ale i rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Text koncipovaný jako praktická pomůcka pro každodenní kontakt s dětmi s narušenou komunikační schopností pomůže všem zainteresovaným překonat komunikační problémy či bariéry.
14×21 cm | 152 stran | 978-80-247-3853-6 | Katalog. č. knihy: 27030
Cena: 229
ks  
Detail knihy: Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole
Sleva57% Cena: 149

Dítě v nové rodině

Purvis Karyn B., Cross David R., Sunshine Wendy Lyons

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí, z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními emočními potřebami. Publikace má vynikající reference ze zahraničí a je zcela v souladu se současnou politikou našeho státu v této oblasti. Překlad doporučili pracovníci odpovědných odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Původní cena 349 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 256 stran | 978-80-247-4535-0 | Katalog. č. knihy: 4062
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Dítě v nové rodině
Cena: 359

Edukace seniorů

Geragogika a gerontodidaktika

Špatenková Naděžda, Smékalová Lucie

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a vzdělávání.
17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-5446-8 | Katalog. č. knihy: 27051
Cena: 359
ks  
Detail knihy: Edukace seniorů Více o autorovi: Špatenková Naděžda, Smékalová Lucie
Cena: 269

Hodnocení žáků

2., doplněné vydání

Kolář Zdeněk, Šikulová Renata

Hodnocení žáků ve vyučování, jako nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu, je velice složité. Dotýká se všech účastníků vyučovacího procesu a vnáší do vyučování jak veselé situace a spokojenost, tak i velice vážné okamžiky, které významně ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Hodnocení přináší radost, uspokojení, posílení sebedůvěry, ale i smutek, žal a napětí. Na jedné straně žáky pozitivně motivuje, na druhé straně může vést k hledání si "vedlejších cest" pro dosažení ocenění. Může provokovat ke kvalitnímu výkonu, ale také přispívat k neporozumění až nepřátelství. A právě proto vznikla tato publikace. Věříme, že ji ocení zejména učitelé, budoucí pedagogové, studenti pedagogických i jiných fakult, ale i rodiče žáků.
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-2834-6 | Katalog. č. knihy: 2758
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Hodnocení žáků Více o autorovi: Kolář Zdeněk, Šikulová Renata
Cena: 229

Hry na semináře a workshopy

124 kreativních her - 2., rozšířené vydání

Beermann Susanne, Schubach Monika, Tornow Ortrud E.

Jakými hrami vylepšíte semináře nebo workshopy tak, aby byly skutečně účinné a zajímavé? Jak během pár minut podpoříte koncentraci, zvýšíte aktivitu a kreativitu účastníků? V knížce najdete celkem 124 osvědčených her, díky kterým výrazně zvýšíte užitečnost a přínosnost každého semináře či workshopu.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-5514-4 | Katalog. č. knihy: 3490
Cena: 229
ks  
Detail knihy: Hry na semináře a workshopy
Cena: 398

Instruktorský slabikář

Metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky

Hanušovi Milan a Radek (Eds.) a kolektiv

Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Působíte jako instruktor? Vedete dětské oddíly nebo pracujete jako učitel? Tato kniha bude neocenitelnou pomůckou pro vaši práci!
23×19 cm | 400 stran | 978-80-270-0476-8 | Katalog. č. knihy: 4857
Cena: 398
ks  
Detail knihy: Instruktorský slabikář
Cena: 349

Komunikace dětí předškolního věku

Bytešníková Ilona

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku. Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí.
14×21 cm | 236 stran | 978-80-247-3008-0 | Katalog. č. knihy: 2780
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Komunikace dětí předškolního věku
Cena: 269

Lektorské dovednosti

Manuál úspěšného lektora - 2., doplněné vydání

Medlíková Olga

Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Dozvíte se také, jak postupovat, chcete-li podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Druhé vydání přináší navíc rozšířenou nabídku metod práce s posluchači, her a dalších rad a tipů, jak řešit lektorsky náročné situace. Kniha je psána tak, aby poskytla srozumitelné, konkrétní a osvědčené nápady, tipy a doporučení všem zájemcům o zajímavé a zábavné učení přinášející viditelné výsledky.
17×24 cm | 176 stran | 978-80-247-4336-3 | Katalog. č. knihy: 3970
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Lektorské dovednosti Více o autorovi: Medlíková Olga
Cena: 269

Logopedie

Klenková Jiřina

Komunikace je jednou z nejdůležitějších lidských schopností. Pokud člověk s ostatními nedokáže dobře komunikovat, může se to stát překážkou v jeho vzdělávání a společenském uplatnění. Narušené komunikační schopnosti se věnuje logopedie, jejíž základní principy jsou vysvětleny v této knize.
14×21 cm | 228 stran | 978-80-247-1110-2 | Katalog. č. knihy: 2702
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Logopedie Více o autorovi: Klenková Jiřina
Cena: 339

Metody pedagogického výzkumu

Základy kvantitativního výzkumu, 2., aktualizované vydání

Chráska Miroslav

Aktualizovaná publikace renomovaného českého autora objasňuje podstatu klasického (kvantitativního) pedagogického výzkumu. Analyzuje jeho základní fáze, informační zdroje a také jeho výhody i nevýhody. Kniha je určena především studentům pedagogických oborů a pedagogům.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-5326-3 | Katalog. č. knihy: 27048
Cena: 339
ks  
Detail knihy: Metody pedagogického výzkumu
Cena: 699
Vychází v týdnu od 16. ledna

Moderní didaktika

Lexikon výukových a hodnoticích metod

Čapek Robert

Renomovaný český autor předkládá několik stovek různých metod výuky a aktivit pro práci s žáky, které by každý učitel měl znát a ve své praxi používat. Popisuje všechny aspekty vyučování novým, moderním způsobem a ukazuje cestu k efektivnímu vyučování. Knihu ocení pedagogové a studenti pedagogických oborů na vysokých školách.
17×24 cm | 624 stran | 978-80-247-3450-7 | Katalog. č. knihy: 2794
Cena: 699
ks  
Detail knihy: Moderní didaktika Dotisk - vychází v týdnu od 16. ledna
123456Tituly 16-30 (celkem 79)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.