>Právo>Právo pro praxi>Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Autor:

Uherek Pavel

Formát / stran:14×21 cm, 184 stran
Datum vydání:11.04.2008
Katalogové číslo:4341
ISBN:978-80-247-2658-8
Edice:Právo pro praxi
Kategorie:Právo pro praxi, Ostatní obory a další literatura
Cena: 375 Kč
Stav: Skladem
ks
Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zákon obecně uvádí tři okruhy situací, v nichž povinná mlčenlivost může být prolomena: souhlas pacienta, výjimka je stanovena právním předpisem nebo je-li proti zdravotnickému pracovníkovi zahájeno řízení, v němž je přezkoumávána poskytnutá zdravotní péče. Rozebrána je i problematika právní odpovědnosti za porušení povinné mlčenlivosti, jsou popsány jednotlivé typy odpovědností – občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní, smluvní, pracovněprávní a disciplinární. Součástí jsou zpracované formuláře, které mohou zdravotničtí pracovníci při nakládání s údaji o zdravotním stavu pacientů používat.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
1. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků – obecně k jejímu pojmu, významu a metodě právní úpravy
2. Prameny právní úpravy povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků
3. Subjekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků
4. Předmět povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků
5. Výjimky z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků
5.1 Obecná pravidla přístupu ke zdravotnické dokumentaci – souhlas pacienta a určení osoby s právem na informace o zdravotním stavu
5.2 Prolomení povinné mlčenlivosti umožňuje zákon o péči o zdraví lidu nebo jiný právní předpis
5.2.1 Výjimky stanovené zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
5.2.2 Výjimky z povinné mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením a řízením o přestupcích
5.2.3 Výjimky v souvislosti se sociálněprávní ochranou dětí a utajenými porody
5.2.4 Výjimky v souvislosti s poskytováním péče bez souhlasu pacienta a v souvislosti s řízením o zbavení způsobilosti k právním úkonům
5.2.5 Výjimky z povinné mlčenlivosti v souvislosti s úmrtím pacienta a prováděním pitvy
5.2.6 Výjimky v souvislosti s prováděním transplantací tkání a orgánů
5.2.7 Výjimky dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
5.2.8 Výjimky v souvislosti s ochranou veřejného zdraví
5.2.9 Výjimky v souvislosti s poskytováním dávek sociálního zabezpečení
5.2.10 Výjimky v souvislosti se shromažďováním informací o zdravotním stavu obyvatelstva a evidencí obyvatel
5.2.11 Výjimky v souvislosti s klinickým hodnocením léčiv a zdravotnických prostředků
5.2.12 Výjimky v souvislosti s exekučním řízením a řízením o výkonu rozhodnutí
5.2.13 Výjimky stanovené v dalších právních předpisech
5.3 Výjimky v případě řízení proti zdravotnickému zařízení nebo zdravotnickému pracovníku, které je vedené v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
6. Právní odpovědnost při porušení povinné mlčenlivosti
6.1 Občanskoprávní odpovědnost
6.2 Správněprávní odpovědnost
6.3 Trestněprávní odpovědnost
6.4 Pracovněprávní odpovědnost
6.5 Disciplinární odpovědnost
6.6 Smluvní odpovědnost
7. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků v některých problematických případech
7.1 Povinná mlčenlivost v případě poskytování informací ze zdravotnické dokumentace zemřelých pacientů
7.2 Povinná mlčenlivost v případě vymáhání pohledávky zdravotnického zařízení, která představuje neuhrazené náklady za poskytnutou zdravotní péči
7.3 Oznamovací povinnost lékaře při ztrátě způsobilosti pacienta k řízení motorových vozidel
7.4 Právo pacienta na informace o vlastním zdravotním stavu a přístup pacienta k vlastní zdravotnické dokumentaci
8. Základní zásady právní úpravy povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků – návrhy de lege ferenda
9. Vybraná zahraniční právní úprava povinné mlčenlivosti
9.1 Spojené státy americké
9.2 Francie
9.3 Spojené království
9.4 Kanada
9.5 Slovensko
9.6 Právní úprava povinné mlčenlivosti na úrovni mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, OECD, Evropská unie)
9.7 Závěrem k zahraniční právní úpravě povinné mlčenlivosti
Příloha – vzory formulářů
Seznam použitých tuzemských právních předpisů, stavovských předpisů a dalších norem
Seznam použité literatury a dalších zdrojů


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Zdravotnická dokumentace v praxi
 
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.