POSTAK.gif Snížili jsme ceny dopravy. Balík do ruky, vč. dobírky, pouze za 79 Kč
Nové dárky Dárek ke každé objednávce
>Právo>Právo pro praxi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Právo pro praxi

Zobrazení: Vedle sebe | Do řádku
Cena: 749

Etika a komunikace v medicíně

Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kolektiv


Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe. Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.

17×24 cm | 528 stran | 978-80-247-3976-2 | Katalog. č. knihy: 1666
ks  
Detail knihy: Etika a komunikace v medicíně
Cena: 239

Jak skončit pracovní poměr

z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Neščáková Libuše


Publikace reaguje na problematiku skončení pracovního poměru a prezentuje jednotlivá úskalí a rizika. Předkládá řadu vzorových dokumentů, rad, námětů, rozkrytí úskalí, příčin a následků chybného provedení skončení pracovního poměru. Zaměřuje se na cílovou skupinu jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců a nenahrává ani jedné z uvedených stran. Samostatně danou problematiku skončení pracovního poměru překvapivě neřeší mnoho publikací. Je často zmiňována v rámci různých knih, týkajících se pracovního práva, zákoníku práce atd. Samostatně, podrobně a prakticky však oblast skončení pracovního poměru neupravuje žádná publikace. Existuje mnoho školení či internetových odkazů, které se však zabývají jen částí této problematiky nebo konkrétním dotazem respondenta. Žádná z dostupných variant informačních zdrojů však neřeší skončení pracovního poměru koncepčně a souhrnně jako celek. Právě na tuto situaci reaguje předkládaná kniha a prezentuje celostně tento proces čtenářsky příjemnou a čtivou formou.

16×24 cm | 176 stran | 978-80-247-4038-6 | Katalog. č. knihy: 4246
ks  
Detail knihy: Jak skončit pracovní poměr Více o autorovi: Neščáková Libuše
Cena: 375

Lékař a právo

Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky

Mach Jan


Kniha "Lékař a právo" není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se lékaři a zdravotníci setkávají. Kromě informací obsahuje kniha cenné a praktické rady, jak se vyvarovat právních problémů, ale i jak si počínat, pokud se lékař nebo zdravotník ocitne v situaci, kterou je nutno řešit právními prostředky.

14×21 cm | 320 stran | 978-80-247-3683-9 | Katalog. č. knihy: 3058
ks  
Detail knihy: Lékař a právo
Cena: 259

Nová společnost s ručením omezeným

Právo–účetnictví–daně

Josková Lucie, Šafránek Jan, Čouková Pěva, Pravda Pavel, Pravdová Markéta


Seznamte se s „novou“ společnosti s ručením omezeným! Platí totiž zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-4445-2 | Katalog. č. knihy: 4249
ks  
Detail knihy: Nová společnost s ručením omezeným
Cena: 375

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Uherek Pavel


Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zákon obecně uvádí tři okruhy situací, v nichž povinná mlčenlivost může být prolomena: souhlas pacienta, výjimka je stanovena právním předpisem nebo je-li proti zdravotnickému pracovníkovi zahájeno řízení, v němž je přezkoumávána poskytnutá zdravotní péče. Rozebrána je i problematika právní odpovědnosti za porušení povinné mlčenlivosti, jsou popsány jednotlivé typy odpovědností – občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní, smluvní, pracovněprávní a disciplinární. Součástí jsou zpracované formuláře, které mohou zdravotničtí pracovníci při nakládání s údaji o zdravotním stavu pacientů používat.

14×21 cm | 184 stran | 978-80-247-2658-8 | Katalog. č. knihy: 4341
ks  
Detail knihy: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Cena: 299

Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie

Hradil Jan


Kniha se zabývá specifickými otázkami vyvstávajícími v souvislosti s uznáváním odborné kvalifikace v rámci přeshraničního pohybu poskytovatelů služeb mezi členskými státy Evropské unie. Nabízí ucelený a podrobný výklad dřívější i současné unijněprávní úpravy se zvláštním důrazem na příslušnou judikaturu Soudního dvora EU. Pokouší se osvětlit řešení mnohých dosud jednoznačně nevyřešených otázek v této oblasti a poukázat na širší právní rámec upravující volný pohyb služeb, který je třeba v rámci uznávání odborné kvalifikace též zohlednit.

16×24 cm | 512 stran | 978-80-206-1245-8 | Katalog. č. knihy: 4248
ks  
Detail knihy: Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie
Cena: 149

Zákon o obchodních korporacích

s komentářem

Josková Lucie, Pravda Pavel


AKTUÁLNÍ I PRO ROK 2015 S NOVÝM KOMENTÁŘEM! Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva. Přinášíme plné znění zákona s úvodním komentářem, jehož cílem je usnadnit podnikatelům orientaci v řadě převratných změn a pomoci vypořádat se s nimi.

17×24 cm | 96 stran | 978-80-247-4834-4 | Katalog. č. knihy: 4252
ks  
Detail knihy: Zákon o obchodních korporacích
Cena: 139

Zákoník práce 2014 – s výkladem

Právní stav k 1. 1. 2014

Neščáková Libuše


PLATNÉ I V ROCE 2015! Seznamte se se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce! Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Praktická příručka pro odbornou, ale i laickou veřejnost.

17×24 cm | 104 stran | 978-80-247-5125-2 | Katalog. č. knihy: 4147
ks  
Detail knihy: Zákoník práce 2014 – s výkladem
Cena: 279

Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce

Právní stav k 1. 1. 2014

Neščáková Libuše


PLATNÉ I V ROCE 2015! Vysoce praktická, aktuální a vyčerpávajícím způsobem zpracovaná publikace je aktualizována podle všech novel zákoníku práce, které mají pro vás jako běžného uživatele zásadní charakter. Jednotlivé kapitoly disponují řadou nových praktických vzorových dokumentů.

17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-5124-5 | Katalog. č. knihy: 4146
ks  
Detail knihy: Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce
Tituly 1-9 (celkem 9)
 

Stránky jsou aktualizovány k 27. 2. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.