Právo pro praxi

Daňové zákony 2017
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 749

Etika a komunikace v medicíně

Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kolektiv

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe. Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.
17×24 cm | 528 stran | 978-80-247-3976-2 | Katalog. č. knihy: 1666
Cena: 749
ks  
Detail knihy: Etika a komunikace v medicíně
Cena: 189

Jak na spolkový rejstřík

Benák Jaroslav, Zahumenský David

Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů a přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.
14×21 cm | 144 stran | 978-80-247-5672-1 | Katalog. č. knihy: 4266
Cena: 189
ks  
Detail knihy: Jak na spolkový rejstřík
Sleva63% Cena: 89

Jak skončit pracovní poměr

z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Neščáková Libuše

Publikace reaguje na problematiku skončení pracovního poměru a prezentuje jednotlivá úskalí a rizika. Předkládá řadu vzorových dokumentů, rad, námětů, rozkrytí úskalí, příčin a následků chybného provedení skončení pracovního poměru. Zaměřuje se na cílovou skupinu jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců a nenahrává ani jedné z uvedených stran. Samostatně danou problematiku skončení pracovního poměru překvapivě neřeší mnoho publikací. Je často zmiňována v rámci různých knih, týkajících se pracovního práva, zákoníku práce atd. Samostatně, podrobně a prakticky však oblast skončení pracovního poměru neupravuje žádná publikace. Existuje mnoho školení či internetových odkazů, které se však zabývají jen částí této problematiky nebo konkrétním dotazem respondenta. Žádná z dostupných variant informačních zdrojů však neřeší skončení pracovního poměru koncepčně a souhrnně jako celek. Právě na tuto situaci reaguje předkládaná kniha a prezentuje celostně tento proces čtenářsky příjemnou a čtivou formou.

Původní cena 239 Kč, současná cena 89
16×24 cm | 176 stran | 978-80-247-4038-6 | Katalog. č. knihy: 4246
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Jak skončit pracovní poměr Více o autorovi: Neščáková Libuše
Cena: 375

Lékař a právo

Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky

Mach Jan

Kniha "Lékař a právo" není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se lékaři a zdravotníci setkávají. Kromě informací obsahuje kniha cenné a praktické rady, jak se vyvarovat právních problémů, ale i jak si počínat, pokud se lékař nebo zdravotník ocitne v situaci, kterou je nutno řešit právními prostředky.
14×21 cm | 320 stran | 978-80-247-3683-9 | Katalog. č. knihy: 3058
Cena: 375
ks  
Detail knihy: Lékař a právo
Cena: 279

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

právo - účetnictví - daně

Josková Lucie

V publikaci je vysvětlena zcela nová úprava plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Součástí jsou i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizované vydání zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.
17×24 cm | 232 stran | 978-80-247-5837-4 | Katalog. č. knihy: 4833
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání
Cena: 390

Porodnické soudní kazuistiky

Roztočil Aleš

Padesát tři instruktivní případy, které vás poučí, čeho se vyvarovat v jednom z forenzně nejrizikovějších medicínských oborů. Instruktivní publikace pro porodníky, porodní asistentky, management nemocnic, policisty i právníky.
14×21 cm | 288 stran | 978-80-247-5547-2 | Katalog. č. knihy: 4043
Cena: 390
ks  
Detail knihy: Porodnické soudní kazuistiky
Cena: 375

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Uherek Pavel

Autor se soustřeďuje nejen na pravidla přístupu ke zdravotním údajům, sdělování údajů o zdravotním stavu a na ně navazující rozhodování soudních instancí, ale snaží se reagovat na aktuální trend. Tímto trendem je vyšší důraz na právo pacienta znát údaje o svém zdravotním stavu a dle své vlastní vůle s těmito údaji nakládat. Zabývá se výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zákon obecně uvádí tři okruhy situací, v nichž povinná mlčenlivost může být prolomena: souhlas pacienta, výjimka je stanovena právním předpisem nebo je-li proti zdravotnickému pracovníkovi zahájeno řízení, v němž je přezkoumávána poskytnutá zdravotní péče. Rozebrána je i problematika právní odpovědnosti za porušení povinné mlčenlivosti, jsou popsány jednotlivé typy odpovědností – občanskoprávní, správněprávní, trestněprávní, smluvní, pracovněprávní a disciplinární. Součástí jsou zpracované formuláře, které mohou zdravotničtí pracovníci při nakládání s údaji o zdravotním stavu pacientů používat.
14×21 cm | 184 stran | 978-80-247-2658-8 | Katalog. č. knihy: 4341
Cena: 375
ks  
Detail knihy: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Cena: 349

Rodinné firmy na rozcestí

Jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti

Martel Judy

Jak úspěšně předat rodinné bohatství další generaci? Jak zachovat lidský a intelektuální kapitál rodiny? Kniha poskytuje jasné odpovědi na důležité otázky spojené s rodinným podnikáním.
14×21 cm | 240 stran | 978-80-271-0332-4 | Katalog. č. knihy: 30042
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Rodinné firmy na rozcestí Vychází v týdnu od 31. prosince
Cena: 299

Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie

Hradil Jan

Kniha se zabývá specifickými otázkami vyvstávajícími v souvislosti s uznáváním odborné kvalifikace v rámci přeshraničního pohybu poskytovatelů služeb mezi členskými státy Evropské unie. Nabízí ucelený a podrobný výklad dřívější i současné unijněprávní úpravy se zvláštním důrazem na příslušnou judikaturu Soudního dvora EU. Pokouší se osvětlit řešení mnohých dosud jednoznačně nevyřešených otázek v této oblasti a poukázat na širší právní rámec upravující volný pohyb služeb, který je třeba v rámci uznávání odborné kvalifikace též zohlednit.
16×24 cm | 512 stran | 978-80-206-1245-8 | Katalog. č. knihy: 4248
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie
Cena: 149

Zákon o obchodních korporacích

s komentářem

Josková Lucie, Pravda Pavel

AKTUÁLNÍ I PRO ROK 2015 S NOVÝM KOMENTÁŘEM! Zákon o obchodních korporacích je jedním z klíčových předpisů nového soukromého práva. Přinášíme plné znění zákona s úvodním komentářem, jehož cílem je usnadnit podnikatelům orientaci v řadě převratných změn a pomoci vypořádat se s nimi.
17×24 cm | 96 stran | 978-80-247-4834-4 | Katalog. č. knihy: 4252
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Zákon o obchodních korporacích
Cena: 139

Zákoník práce 2014 - s výkladem

Právní stav k 1. 1. 2014

Neščáková Libuše

PLATNÉ I V ROCE 2015! Seznamte se se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce! Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. Praktická příručka pro odbornou, ale i laickou veřejnost.
17×24 cm | 104 stran | 978-80-247-5125-2 | Katalog. č. knihy: 4147
Cena: 139
ks  
Detail knihy: Zákoník práce 2014 - s výkladem
Cena: 279

Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce

Právní stav k 1. 1. 2014

Neščáková Libuše

PLATNÉ I V ROCE 2015! Vysoce praktická, aktuální a vyčerpávajícím způsobem zpracovaná publikace je aktualizována podle všech novel zákoníku práce, které mají pro vás jako běžného uživatele zásadní charakter. Jednotlivé kapitoly disponují řadou nových praktických vzorových dokumentů.
17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-5124-5 | Katalog. č. knihy: 4146
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce
1Tituly 1-12 (celkem 12)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.