>Ekonomie a podnikání>Personalistika>Psychologie pro ekonomy a manažery
Sleva35%

Psychologie pro ekonomy a manažery

3., aktualizované a doplněné vydání

Autor:

Pauknerová Daniela a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 264 stran
Datum vydání:23.01.2012
Katalogové číslo:3775
ISBN:978-80-247-3809-3
Edice:Manažer
Kategorie:Personalistika,
Cena dříve: 319 Kč
Sleva: 35%
Cena: 207 Kč
Stav: Skladem
ks

Nové vydání oblíbené publikace opět připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům. Třetí vydání je doplněno především o nové příklady a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se seznámíte s tím, jaký je vztah mezí osobností jedince a jeho předpoklady pro práci, jak s ohledem k tomu vybírat pracovníky, jak je motivovat a zvyšovat jejich pracovní spokojenost. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vztahům na pracovišti - osobnosti a působení manažera, komunikaci v organizaci, stimulaci a motivaci pracovníků, jejich hodnocení a fungování pracovní skupiny.
V knize jsou vysvětleny také základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a metodologie. Srozumitelný a čtivý text doplňují zajímavé příklady.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také absolvovala doktorské studium v oboru psychologie práce a organizace. Od roku 1994 působí na katedře psychologie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze jako odborná asistentka. Od tohoto roku rovněž výzkumně spolupracuje s University of Pittsburgh. Na VŠE je garantem kurzů Psychologie a sociologie řízení, Trénink komunikačních a prezentačních dovedností a Psychology in Management, zařazeného do programu CEMS MIM. Ve své pedagogické a odborné práci se věnuje problematice psychologie práce a řízení, tréninku komunikačních, sociálních a manažerských dovedností, psychologického a profesního poradenství, psychologické diagnostiky, motivace pracovního jednání, managementu diversity a genderové problematice. Těmito tematickými okruhy se intenzivně zabývá i v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka v rámci nejrůznějších kurzů, tréninků a psychologických expertiz. Je autorkou
a spoluautorkou textů katedry psychologie a sociologie řízení (Psychologie a sociologie řízení, Trénink sociálních a manažerských dovedností - metodický průvodce, Management osobního rozvoje, Zpracování a obhajoba projektu) a dalších odborných i populárně-naučných publikací a článků. Je členem Českomoravské psychologické společnosti, Internatio­nal Society for Diversity Management a Asociace vysokoškolských poradců.
PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory ekonomie a psychologie (1994 a 1997). V rámci postgraduál­ního studia propojila své psychologické a ekonomické poznatky a zaměřila se na trh práce v České republice (1999). Od roku 1996 učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní působí jako odborná asistentka. Zaměřuje se na problematiku: psychologie práce a řízení, psychologických důsledků nezaměstnanosti, psychologie a sociologie ekonomického chování, trhu práce, psychologického poradenství, psychologické diagnostiky a motivace pracovního jednání. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je garantem kurzu Psychologie a sociologie ekonomického chování a Psychologie. Spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (1998), s Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického (2006) a s Univerzitou Záhřeb v Chorvatsku (2006). S chorvatskými kolegy se podílí od roku 2007 na organizaci dvou mezinárodních sympozií na téma Informační,
komunikační a ekonomické vědy ve znalostní společnosti (CIESKS - Baden-Baden, ICESKS - Zadar). Je autorkou a spoluautorkou některých učebních textů katedry psychologie a sociologie řízení Vysoké školy ekonomické v Praze a řady odborných i populárně-vědeckých článků. Je členkou České asociace psychologů práce a organizace, Českomoravské psychologické společnosti a Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska.
Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na psychologii práce a organizace. Doktorské studium absolvovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika a management, přičemž v doktorské práci zpracovávala téma networkingu. Na katedře psychologie a sociologie řízení Vysoké školy ekonomické v Praze působí od roku 2006, aktuálně coby odborná asistentka. Pedagogickou aktivitu vyvíjí v rámci předmětů na bakalářském i magisterském stupni studia, např. Psychologie a sociologie řízení, Trénink sociálních a manažerských dovedností. Působí také jako vysokoškolský poradce (psychologické a profesní poradenství, diagnostika) v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE. Donedávna působila jako manažerka pro vztahy s podniky prestižního mezinárodního studijního programu CEMS MIM. Zkušenosti má i s poradenstvím a školeními v podnikové sféře.
Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Vystudovala Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací psychologie a sociologie řízení. Absolvovala roční studijní pobyt na Technické univerzitě v Drážďanech a stáže na Mount Royal College Calgary a Univerzitě v Regensburgu. V současnosti působí jako odborná asistentka na katedře psychologie a sociologie řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se pedagogicky zabývá zejména motivací pracovního jednání, novými trendy flexibility práce a tréninkem sociálních a manažerských dovedností. Participuje na českých i mezinárodních výzkumných projektech. Je členem řešitelského týmu výzkumného záměru Ekonomika a management organizace - nová teorie ekonomiky. Jako lektorka a konzultantka intenzivně spolupracuje s podnikovou sférou. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

O autorkách 9
Předmluva 12
1. Úvod do psychologie, psychologie práce a organizace 13
1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie 14
1.1.1 Psychofyzika: předzvěst vědecké psychologie 15
1.1.2 Asocianismus, experimentální psychologie - nástup vědecké psychologie 15
1.1.3 Gestaltpsychologie (tvarová psychologie) 17
1.1.4 Psychoanalýza a další směry tzv. hlubinné psychologie 20
1.1.5 Behaviorismus 28
1.1.6 Humanistická a kognitivní psychologie 31
1.1.7 Syntetické pojetí 33
1.2 Soustava psychologických disciplín a předmět psychologie 34
1.2.1 Soustava psychologických disciplín - struktura psychologie 34
1.2.2 Předmět psychologie 35
1.3 Vývoj a předmět psychologie práce a organizace 36
1.3.1 Vznik a vývoj psychologie práce a organizace 37
1.3.2 Psychotechnika - poradenská psychologie práce 39
1.3.3 Human relations - sociální psychologie práce 41
1.3.4 Inženýrská psychologie a ergonomie 43
1.3.5 Psychologie organizace 44
1.3.6 Předmět a dílčí oblasti psychologie práce a organizace 46
1.4 Zaměření a formy odborné psychologické činnosti 50
1.4.1 Psychologický výzkum 51
1.4.2 Psychologická expertizní činnost 52
1.4.3 Psychologické poradenství 53
1.4.4 Klinické přístupy 53
1.5 Metody psychologie, psychologie práce a organizace 54
1.5.1 Pozorování 54
1.5.2 Experiment 56
1.5.3 Dotazování 60
1.5.4 Psychologické testy 65
1.5.5 Škály 66
1.5.6 Sociometrie 67
1.5.7 Studium objektivních materiálů 69
1.5.8 Studium průběhu a výsledků pracovní činnosti 69
1.5.9 Profesiografie 70
1.5.10 Metody psychologické intervence a výcviku 71
1.6 Shrnutí a otázky 71
2. Základní psychologické pojmy 75
2.1 Lidská psychika a podmínky jejího fungování 76
2.2 Psychické procesy, stavy a funkce 77
2.2.1 Poznávání 78
2.2.2 Pozornost, paměť a učení 82
2.2.3 Cítění 83
2.2.4 Snažení 85
2.3 Pojem osobnost 86
2.3.1 Základní charakteristika 86
2.3.2 Vývoj osobnosti 87
2.3.3 Struktura osobnosti 90
2.3.4 Profilující vlastnosti osobnosti - temperament, postoje
a charakter 97
2.3.5 Poruchy osobnosti 101
2.4 Základní pojmy sociální psychologie - vztah osobnosti a společnosti 106
2.4.1 Sociální percepce 106
2.4.2 Sociální komunikace 108
2.4.3 Sociální skupiny, pozice a role 109
2.5 Shrnutí a otázky 111
3. Člověk v pracovním prostředí 113
3.1 Podmínky činnosti člověka v pracovním prostředí 114
3.1.1 Prostorové a funkční podmínky pracoviště 115
3.1.2 Fyzické podmínky práce 118
3.1.3 Organizační podmínky práce 124
3.2 Využití poznatků inženýrské psychologie a ergonomie 125
3.2.1 Základní otázky vztahu člověka a technického zařízení 126
3.2.2 Interakce člověka a technických zařízení 129
3.3 Spolehlivost pracovního výkonu a bezpečnost práce 134
3.3.1 Spolehlivost pracovního výkonu 134
3.3.2 Psychologické otázky bezpečnosti práce 135
3.3.3 Choroby z povolání 138
3.4 Únava, režim práce a odpočinku 140
3.4.1 Únava a její projevy 140
3.4.2 Stres a náročné situace v práci 142
3.4.3 Režim práce a odpočinku 145
3.5 Shrnutí a otázky 147
4. Člověk v pracovním procesu 149
4.1 Pracovní činnost 150
4.1.1 Analýza pracovní činnosti 151
4.1.2 Profesiografie a profily pracovních míst 153
4.2 Pracovní způsobilost, kvalifikace a kompetence pracovníků 158
4.3 Pracovní výkon a výkonnost 164
4.4 Motivace pracovního jednání a pracovní spokojenost 171
4.4.1 Výkonová motivace a aspirace 171
4.4.2 Vybrané teorie motivace pracovního jednání 172
4.4.3 Pracovní spokojenost 178
4.5 Osobnost člověka z hlediska jeho uplatnění v práci 184
4.6 Shrnutí a otázky 189
5. Mezilidské vztahy na pracovišti 191
5.1 Člověk - bytost společenská 192
5.2 Mezilidské vztahy a sociální klima na pracovišti 194
5.3 Pracovní skupiny a týmy 198
5.3.1 Základní charakteristiky 198
5.3.2 Strukturování pracovních skupin a týmů 200
5.3.3 Sociální normy, tradice a hodnoty pracovní skupiny 203
5.4 Komunikace v pracovním prostředí 204
5.5 Osobnost a činnost manažera 207
5.5.1 Postavení manažera v podniku a nároky na jeho osobnost 208
5.5.2 Manažer a vedení lidí, komunikace s pracovníky 211
5.5.3 Výběr, přijímání a adaptace pracovníků 214
5.5.4 Hodnocení pracovníků 217
5.6 Stimulace pracovního jednání 220
5.6.1 Stimulace pracovníků 220
5.6.2 Stimulace pracovních skupin 224
5.7 Uplatnění psychologie v systému práce s lidmi 225
5.7.1 Psychologie v personalistice 226
5.7.2 Psychologie v sociální práci 227
5.8 Management diverzity 228
5.9 Poradenská péče o pracovníky 240
5.9.1 Vymezení poradenství 240
5.9.2 Specifické skupiny pracovníků 241
5.9.3 Problémové jednání pracovníků 245
5.10 Shrnutí a otázky 249
Literatura 251
Rejstřík 255


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Psychologie - základ úspěchu v práci

Sociologie pro ekonomy a manažery
2., přepracované a rozšířené vydání

Rozvoj a vzdělávání manažerů

Tři pilíře úspěšného manažera

11 manažerských hříchů
Jak se manažeři připravují o kariéru, rozum, partnery a zábavu
 
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.