>Psychologie>Odborná psychologická literatura>Psychosociální krizová spolupráce

Psychosociální krizová spolupráce

Autor:

Baštecká Bohumila a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 320 stran
Datum vydání:01.08.2013
Katalogové číslo:2322
ISBN:978-80-247-4195-6
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Cena: 429 Kč
Stav: Skladem
ks
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Bohumila Baštecká působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Učí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabývá se krizovou spoluprací po neštěstích, odolností, supervizí a poradenstvím. Je odbornou spolu/garantkou výcviků
v supervizi a v krizové pomoci a spolupráci, spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce, Psychologická encyklopedie (aplikovaná psychologie). Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz

ÚVOD
1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST
1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)
1.1.1 Kultura
1.1.2 Náboženství
1.1.3 Filozofie a smrt
1.1.4 Mýtus
1.1.5 Obřady – rituály
1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)
1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec
1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj
1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu
1.2.4 Základní pojmy
1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy
1.2.6 Literatura
1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)
1.3.1 Vymezení pojmů
1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí
1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích
1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí
1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu
1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc
1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu
1.3.8 Závěr
1.3.9 Literatura
1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)
1.4.1 Moudrost a rozhovor
1.4.2 Smysl a údiv
1.4.3 Útěcha
1.4.4 Doporučení k další četbě
1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)
1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti
1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho
1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny
1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)
1.6.1 Kultura viny, kultura studu
1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí
1.6.3 Zacházení s vinou
1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)
1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání
1.7.2 Pomáhající profese
1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)
1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí
1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání
1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech
1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace
1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)
1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)
1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)
1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)
1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)
1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost
1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika
1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství
1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství
1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži
1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství
1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)
1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy
1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování
1.11.3 Smysl (a) spolupráce
1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)
2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH
2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)
2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná
2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj
2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah
2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn
2.1.5 Hrozba a riziko
2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik
2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)
2.2.1 Základní pojmy
2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány
2.2.3 Krizové stavy
2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)
2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)
2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)
2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách
2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)
2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)
2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)
2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)
2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému
2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým
2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí
2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje
2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)
2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události
2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít
2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít
2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání
2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)
2.9.1 Pojmosloví
2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci
2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci
2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti
3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI
3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)
3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.2.2 Hodnoty
3.2.3 Zásady
3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)
3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce
3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase
4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)
4.1.1 Komunita
4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů
4.1.3 Komunitní sociální práce
4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj
4.1.5 Závěr
4.1.6 Literatura
4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)
4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí
4.2.3 Publikum: příjemci zpráv
4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv
4.2.5 Redakce a její fungování
4.2.6 Formy a žánry novinářské práce
4.2.7 Mediální agenda
4.2.8 Etika žurnalistiky
4.2.9 Komunikace s novináři
4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií
4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií
4.2.12 Závěr
4.2.13 Použitá literatura a zdroje
4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka
4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)
4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace
4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu
4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice
4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti
4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi
4.3.6 Závěr
4.3.7 Literatura
4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)
4.4.1 Vymezení pojmů
4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti
4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti
4.4.4 Závěr
4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik
4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat
4.4.7 Literatura
5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008
5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)
5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)
5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)
6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)
6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku
6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí
6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání
6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě
6.5 Profese a (výzkumná) reflexe
6.6 Profese a uplatnění
PŘÍLOHY
Příloha 1: První občanské pomoci
Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí
Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí
AUTOŘI
LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM
Další zákony
Literatura
REJSTŘÍK


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Interakční psychologický výcvik

Interakční psychologický výcvik pro praxi
Nové hry pro výcvikové skupiny

Vliv psychiky na zdraví
Soudobá psychosomatika

Posttraumatický rozvoj člověka

Poradenství pro pozůstalé
Principy, proces, metody, 2., aktualizované a doplněné vydání

Teorie a praxe poradenské psychologie

Somatopatologie
Nauka o nemocech těla

Psychosociální aspekty paliativní péče

Nervové buňky a jejich svět
 
Stránky jsou aktualizovány k 27. 5. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.