Reklama

Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání

Autor:

Vysekalová Jitka, Mikeš Jiří

Formát / stran:17×24 cm, 208 stran
Datum vydání:02.11.2010
Katalogové číslo:3755
ISBN:978-80-247-3492-7
Edice:Manažer
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 269 Kč
Stav: Skladem
ks

Nové, aktualizované a doplněné vydání základní české knížky o reklamě opět připravili přední čeští odborníci na reklamu, předsedkyně České marketingové společnosti Jitka Vysekalová, a uznávaný praktik, bývalý prezident Asociace komunikačních agentur, který dnes přednáší na VŠE v Praze, Jiří Mikeš. Nové vydání přináší aktuální údaje a informace ze světa české a zahraniční reklamy, přibližuje novinky z oblasti moderních forem marketingové komunikace a emocionálního působení a nabízí nové příklady z reklamní praxe. Díky knize zjistíte, co je reklama a jak působí, jak "krok za krokem" připravit účinnou reklamní kampaň, jaká média vybrat, jak vytvořit tu "správnou" reklamu, jaké barvy, obrazy a slova používat či jak si vybrat správnou agenturu. Dozvíte se také, jaké moderní přístupy ke zjišťování účinnosti reklamy existují, jaké jsou nové trendy v marketingové komunikaci nebo co není v reklamě dovoleno. Přestože se kniha věnuje z větší části právě reklamě, je určena všem
zájemcům o problematiku komerčních komunikací, nejen marketingovým a reklamním manažerům a specialistům, pracovníkům komunikačních a reklamních agentur a studentům.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
• nezávislý poradce v oboru psychologie trhu, marketingové komunikace
• prezidentka České marketingové společnosti (ČMS)
• dříve ředitelka a předsedkyně představenstva a. s. MARKTEST
• předsedkyně Asociace psychologů trhu (APT)
• členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR)
• členka Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)
V současné době působí jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu a zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Je členkou certifikační komise ČMS. Přednáší na UTB Zlín, externě na UK Praha, VŠE Praha a FSS MU Brno a na odborných konferencích. Kromě toho působí v porotě řady soutěží, jako je např. Znojemský hrozen, Zlatý středník, Duhová kulička nebo Duhový paprsek. Publikuje v odborných periodikách (Strategie, Marketing a komunikace, Marketing Magazín, Trend marketing, Psychologie Dnes, Psychologie v ekonomické praxi, Hospodářské noviny, Prosperita a další). Je častým hostem odborných diskusí v televizi i v rozhlase.
Jitka Vysekalová je autorkou či spoluautorkou knižních publikací Výzkum účinnosti propagace, Úvod do psychologie trhu, Ověřování účinnosti práce s veřejností, Zeptejte se zákazníka, Encyklopedie zahraničního obchodu, Základy psychologie trhu, Malý slovník propagace, Základy marketingu pro střední školy, Marketing, Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Reklama - Jak dělat reklamu, Veletrhy a výstavy, Image a firemní identita aj.
V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbeným citátem je výrok ­Oscara Wildea: "Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu." A dodala, že celý život vlastně podléhá pokušení začínat znovu a snažit se překročit "vlastní stín" - ovšem s výsledkem střídavým, neboť stejný autor také říká: "Veškeré umění je povrch i symbol zároveň. Ti, kdo jdou pod tento povrch, dělají to na vlastní nebezpečí."
Jinak má ráda posezení s přáteli při dobrém bílém víně.

Ing. Jiří Mikeš
Bývalý prezident Rady pro reklamu, dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur. Absolvent VŠE v Praze (1964). Působil jako propagační poradce v Rapidu, československé reklamní agentuře (1965-1976) a jako vedoucí oddělení propagace cestovního ruchu v Merkuru (1967-1989). V letech 1990-1992 byl ředitelem agentury McCann-Erickson a poradcem v agentuře Leo Burnett. Od roku 1992 řídil Asociaci reklamních agentur, která byla později přejmenována na Asociaci komunikačních agentur. Sedm let byl členem řídícího výboru Evropské asociace komunikačních agentur (EACA). Přednášel na Světovém kongresu reklamy, na Technologickém institutu v Dublinu, na Vídeňské univerzitě, na FAMU atd. Po odchodu do penze se věnuje výuce komerčních komunikací na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. V roce 2000 byl za pedagogické zásluhy a spojení praxe s teorií jmenován na VŠE hostujícím profesorem. V roce 2004 byl vyhlášen jako první reklamní pracovník Admanem Česka. Pravidelně publikuje, a to
nejen v odborném tisku. Působí i jako textař a scenárista. Je dobrý tenista a kuchař amatér. Jeho syn je kreativním ředitelem agentury FCB Prague.

O autorech 9
Předmluva 11
Předmluva k 2. vydání 12
Předmluva k 3. vydání 13
1. Co je reklama 15
Co je reklama 16
Marketingové a komerční komunikace, propagace a reklama 17
Pro a proti reklamě 20
Komunikační mix a marketingová strategie 22
Reklama a společnost 26
2. Jak připravit reklamní kampaň 31
Krok za krokem 32
Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 33
Čeho chceme dosáhnout - stanovení cílů 33
Kolik to bude stát - kalkulace rozpočtu 35
Volba médií 37
Tisková média 38
Televize 40
Rozhlas 41
Venkovní reklama 42
Internet 43
Sociální sítě 43
Struktura mediálního plánu 44
Na koho se obracíme - cílová skupina 46
Geografické a demografické znaky 47
Znaky z hlediska nákupního chování 48
Typologie na základě postojů ke značce 48
Psychografická analýza a její využití 50
Psychologická segmentace 55
"Specifické" cílové skupiny - děti jako zákazníci a spotřebitelé 56
Jak s cílovou skupinou komunikovat 59
3. Jak vytvořit tu "správnou" reklamu 63
Která reklama je ta "správná" 64
Obrazy, slova, barvy 66
Slova, slova, slova... dávejme pozor na řeč 67
Výběr slov a délka vět 67
Technika vlastností 67
Používané typy písma 68
Používejme substantiva, ale nezapomínejme na slovesa 69
Jak důležité jsou barvy 70
Jak vytvořit reklamní poselství 73
Použít jazyk cílové skupiny 73
Jaké informace chceme sdělit 73
Zvolte správné argumenty 74
Jaká jména a názvy používat 75
Logo 76
Název, logo a corporate identity 76
Vztah loga a corporate designu 77
Požadavky na zpracování loga 78
A co emoce 78
Reklamní mýty a skutečnost 81
Jak dělat dobrou reklamu? 84
4. Jak reklama působí - efektivní reklama 89
Předpoklady efektivní reklamy 90
Jaké jsou předpoklady efektivní reklamy 91
Co všechno měříme? 93
Co měříme při zjišťování dopadu kampaně? 95
Líbivost reklamy (likes/dislikes) 96
Porozumění (comprehension) reklamě 97
Důvěryhodnost (credibility) reklamy 97
Efektivita a kreativita reklamy 99
Co a jak měřit aneb co výzkum může a kde jsou jeho hranice 100
Jaké nástroje a postupy pro měření efektivnosti reklamních kampaní známe 107
Nástroje, které pomohou při přípravě kampaně 108
Ověření účinnosti kampaně 109
5. Jak si vybrat správnou agenturu 119
Co musíme vědět 120
Jak agenturu najít 121
Jak postupovat při výběru agentury 121
Doporučený postup AKA při výběru komunikační agentury 122
Desetibodový průvodce výběrovým řízením 122
Jak bych si vybral agenturu 127
6. Nové trendy v marketingové komunikaci 133
Internetová komunikace aneb člověk online 136
Jak je to s využíváním internetu a internetové komunikace v Česku? 138
Budeme tedy všichni žít online? 140
Kdy a jak využít principy gerilového marketingu 143
Event marketing - stále nové a stále silnější zážitky? 145
Product placement - nový přístup, nebo skrytá reklama? 149
Buzzmarketing 151
Virový marketing - jak šířit zprávy "samošířením"? 151
WOM neboli "šuškanda" 153
Sociální sítě 154
Slovo závěrem 159
Co tedy čeká reklamu? 160
Přílohy 161
Příloha A Důležitá čísla 162
Počty reklamních agentur 163
Příloha B Důležité informace 164
Právo a reklama 164
Přehled ukazatelů měření dopadu reklamních kampaní 187
Vzdělání v reklamě 188
Soutěže v oblasti reklamy 189
Příloha C Základní informace o asociacích komunikačních a reklamních agentur a o Radě pro reklamu 191
AČRA-MK (www. acra-mk.cz) 191
AKA (www.aka.cz) 192
RPR (www.rpr.cz) 193
Příloha D Informace Mezinárodní obchodní komory k liberalizaci reklamních služeb 194
Mezinárodní obchodní komora 194
Příloha E Důležité adresy 197
Adresář asociací a společností 197
Příloha F Seznam odborného tisku s marketingovou tematikou 198
Literatura 202
Shrnutí / Summary 204
Rejstřík 205


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Marketing management
14. vydání

Základy marketingu

Emoce v marketingu
Jak oslovit srdce zákazníka

Chování zákazníka
Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"

Psychologie reklamy
4., rozšířené a aktualizované vydání

Jak psát reklamní text
4., aktualizované a doplněné vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.