Sestra

WC pocket revue
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 355

Angličtina pro sestry

Manuál pro praxi

Parkinson Joy, Brooker Chris

Kniha Joy Parkinsonové je určena nejen sestrám, které chtějí pracovat v UK, ale všem kdo se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce. Stručně seznamuje sestry s organizací práce v UK, vzděláním a registrací sester. Stěžejní část knihy je věnována komunikaci s pacientem. Kromě dialogů sestry s pacientem obsahuje vysvětlení výrazů z každodenního jazyka, které se běžně nevyskytují ve slovnících. Kniha bude velmi přínosná i pro učitele angličtiny a překladatele odborných textů či tlumočníky. Vzhledem ke svému praktickému zaměření je také vhodnou pomůckou k výuce angličtiny studentů ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách.
14×21 cm | 316 stran | 978-80-247-1282-6 | Katalog. č. knihy: 1827
Cena: 355
ks  
Detail knihy: Angličtina pro sestry
Cena: 219

Bazální stimulace

v základní ošetřovatelské péči

Friedlová Karolina

Základní učebnice pro sestry a studenty ošetřovatelství na všech úrovních studia i pro jejich pedagogy. Autorka se zabývá nejen uspokojením základních lidských potřeb, ale zohledňuje i terapeutický a profylaktický význam ošetřovatelské péče, která je poskytována v konceptu bazální stimulace. Kniha poskytuje teoretické poznatky o koncepci bazální stimulace a praktické rady jak pečovat o pacienty, kteří jsou v kómatu, nebo s těžkým zdravotním postižením. Kniha je členěna do kapitol podle oblastí základních lidských potřeb s uvedením praktických činností. Text doprovází názorné fotografie. Čtenáři po prostudování knihy získají dovednosti v pečování o pacienty podle koncepce Bazální stimulace. Kniha vznikla na základě požadavku pracovníků z praxe i rodinných příslušníků, kteří se o své nemocné doma starají. Autorka má evropský certifikát bazální stimulace a jako jediná v ČR získala licenci na pořádání kurzů.
14×21 cm | 168 stran | 978-80-247-1314-4 | Katalog. č. knihy: 1844
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Bazální stimulace
Sleva70% Cena: 89

Bolest a jak s ní zacházet

Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory

Rokyta Richard a kolektiv

Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení bolesti přináší souborné informace o bolesti, o současných představách, o signálním významu bolesti i o chronické bolesti jako nemoci. Uvádí různé typy bolesti i to, jakým způsobem je lze léčit. Je určena pro bakalářské a magisterské studium nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a vyšších odborných škol, mohou ji ale využít i laici, sestry v domácí péči a mnozí další.

Původní cena 299 Kč, současná cena 89
15×21 cm | 184 stran | 978-80-247-3012-7 | Katalog. č. knihy: 2405
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Bolest a jak s ní zacházet Více o autorovi: Rokyta Richard a kolektiv
Sleva64% Cena: 89

Dětská sestra v primární a komunitní péči

Sikorová Lucie

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, dětským sestrám a porodním asistentkám působícím v primární a komunitní péči, dále poskytovatelům výchovné péče ve specializovaných zařízeních péče o děti. Publikace obsahuje důležité poznatky a informace nezbytné pro plánování a poskytování ošetřovatelské a edukační péče o děti a dorost v zařízeních primární. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti posoudit a identifikovat potřeby dětských členů komunity i schopností sester přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí v prostředí rodiny a komunity.

Původní cena 249 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 184 stran | 978-80-247-3592-4 | Katalog. č. knihy: 2447
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Dětská sestra v primární a komunitní péči
Cena: 319

Diabetologie pro sestry

Rybka Jaroslav a kolektiv

Celobarevná učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru diabetologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty trpící tímto stále častějším onemocněním. Zdravotní sestry i studenti získají nejnovější poznatky z oboru a naučí se včas rozpoznávat jednotlivé příznaky onemocnění i jeho možných komplikací, které mohou být pro pacienta velmi závažné. Kniha jim pomůže lépe rozpoznat potřeby nemocných a plánovat ošetřovatelskou péči nejen v léčebném procesu, ale i v diagnostice a následné péči. Velmi důležité je předcházení komplikací, čemuž sestra napomáhá řádnou edukací pacientů. Autor knihy je významný diabetolog, který je uznáván i v zahraničí. Ve své práci navázal na profesora Syllabu, zakladatele české diabetologie, a významně se zasloužil o další rozvoj tohoto oboru u nás.
14×21 cm | 288 stran | 80-247-1612-7 | Katalog. č. knihy: 1849
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Diabetologie pro sestry
Cena: 269

Doprovázení v ošetřovatelství I

pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty

Špirudová Lenka

Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů.
17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-5710-0 | Katalog. č. knihy: 16002
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Doprovázení v ošetřovatelství I
Cena: 269

Doprovázení v ošetřovatelství II

doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize

Špirudová Lenka

Metadoprovázení – tedy doprovázení sestry sestrou – a další metody, jako je např. supervize nebo koučování, přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i s klienty.
17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-5711-7 | Katalog. č. knihy: 16003
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Doprovázení v ošetřovatelství II
Sleva66% Cena: 89

Etika v ošetřovatelské praxi

Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester. Část kapitol v obecné části vychází z výsledků výzkumu, který probíhal České republice. Ukazuje se, že sestry v České republice sdílejí etické problémy se svými kolegyněmi v zahraničí, ale zároveň řeší problémy, které vycházejí z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí.

Původní cena 259 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-3469-9 | Katalog. č. knihy: 2440
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Etika v ošetřovatelské praxi
Cena: 429

Farmakologie

pro studenty zdravotnických oborů

Martínková Jiřina a kolektiv

Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Kniha obsahuje velké množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.
17×24 cm | 380 stran | 978-80-247-1356-4 | Katalog. č. knihy: 1845
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Farmakologie
Cena: 299

Farmakoterapie v geriatrii

Zrubáková Katarína, Krajčík Štefan a kolektiv

V knize je shrnuta problematika farmakoterapie u seniorů, specifika podávání léků a komplikace při léčbě zaviněné stavem seniora nebo jeho chováním. Kniha také poukazuje na možné chyby ze strany personálu a komplikace, které mohou nastat při interakci léků.
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-5229-7 | Katalog. č. knihy: 1337
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Farmakoterapie v geriatrii
Cena: 289

Fyzikální vyšetření pro sestry

Nejedlá Marie

Tato ojedinělá publikace je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství, je však určena také všem sestrám v praxi. Naučí čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů. Sestry budou schopné získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat změny ve zdravotním stavu, správně tyto změny dokumentovat a včas a fundovaně o nich informovat lékaře. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou klade důraz současná koncepce ošetřovatelství schválená ministerstvem zdravotnictví. Autorka má bohaté zkušenosti s výukou tohoto předmětu v oboru ošetřovatelství. Text je doplněn černobílými obrázky a barevnou přílohou. Kniha vyšla s podporou Nemocnice na Homolce.
14×21 cm | 264 stran | 978-80-247-1150-8 | Katalog. č. knihy: 1835
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Fyzikální vyšetření pro sestry
Cena: 299

Fyzikální vyšetření pro sestry

2., přepracované vydání

Nejedlá Marie

Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat a správně dokumentovat změny jeho zdravotního stavu.
14×21 cm | 296 stran | 978-80-247-4449-0 | Katalog. č. knihy: 4059
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Fyzikální vyšetření pro sestry
Cena: 259

Fyziologie

Učebnice pro studenty zdravotnických oborů - 2., doplněné vydání

Mourek Jindřich

Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících - při menším stránkovém rozsahu je prezentováno vše podstatné. Přitom je dodržována návaznost jednotlivých kapitol (např. trávení - gastrointestinální trakt - výživa - metabolismus - apod.). Učebnice splňuje základní požadavek - látka má být předložena jasně, tj. naprosto srozumitelně. Učebnice má již mezi studenty nelékařských zdravotnických oborů své místo, a to vzhledem k tomu, že autor toto téma přednáší.
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-3918-2 | Katalog. č. knihy: 2476
Cena: 259
ks  
Detail knihy: Fyziologie
Cena: 299

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

Lukáš Karel a kolektiv

Tato ojedinělá učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru gastroenterologie a hepatologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s poruchami a onemocněním zažívacího ústrojí. Zdravotní sestry i studenti získají poznatky o nejčastějších funkčních poruchách a nemocech zažívacího ústrojí, naučí se rozpoznávat jednotlivé příznaky. Kniha jim pomůže lépe rozpoznat potřeby nemocných a plánovat ošetřovatelskou péči nejen v léčebném procesu, ale i při diagnostických výkonech a dietoterapii. Renomovaní autoři mají dlouholeté zkušenosti klinické i pedagogické, při tvorbě knihy vycházeli také ze svých zkušeností, které získali při výuce v dalším vzdělávání sester.
14×21 cm | 288 stran | 80-247-1283-0 | Katalog. č. knihy: 1824
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Cena: 479

Geriatrie od A do Z pro sestry

Schuler Matthias, Oster Peter

Ojedinělá publikace z oboru geriatrie je koncipována formou abecedně řazených hesel. Postihuje hlavní problémy, onemocnění a hodnotící techniky používané v práci se starými lidmi. Čtenář získá přehled o průběhu chorob u starého člověka a o problémech, které mohou péči o geriatrického pacienta doprovázet. Hodnotící techniky slouží k posouzení fyzického a psychického stavu nemocného i jeho změn v průběhu hospitalizace nebo pobytu v nemocnici nebo v zařízení sociální péče a k zvýšení informovanosti personálu.
17×24 cm | 336 stran | 978-80-247-3013-4 | Katalog. č. knihy: 2406
Cena: 479
ks  
Detail knihy: Geriatrie od A do Z pro sestry
1234567Tituly 1-15 (celkem 101)
 

Stránky jsou aktualizovány k 20. 5. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.