Autoři

Doc. Ing. Korecký Michal, Ph.D.


Vystudoval VŠE v Praze. Absolvoval doktorské studium v oboru Průmyslové inženýrství a management na Západočeské univerzitě v Plzni a získal docenturu v oboru Řízení průmyslových systémů na Vysoké škole báňské – TU Ostrava. Zabývá se strategickým řízením včetně strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací. V letech 2000–2010 působil v představenstvu společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., kde byl také ředitelem pro rozvoj. V současnosti zastává funkci místopředsedy představenstva a technicko-výrobního ředitele ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Vědecké zaměření soustředí zejména do oblasti řízení projektů v průmyslových podnicích a jejich rizik. Je soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví: řízení, plánování a organizace. Je členem Inženýrské akademie České republiky. V letech 2008–2010 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Fakta

Příjmení a jméno:
Doc. Ing. Korecký Michal, Ph.D.

Bydliště:
Horoměřice

Datum narození:
1969
Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze (Ing.)
Západočeská univerzita v Plzni: obor Průmyslové inženýrství a management (Ph.D.)
Vysoká škola báňská – TU Ostrava: obor Řízení průmyslových systémů (doc.)

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Management rizik projektů
se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 2. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.