Autoři

Prof. Ing. Fotr Jiří, CSc.


Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1963 do roku 1968 pracoval ve Výzkumném ústavu technicko-ekonomickém chemického průmyslu, kde se věnoval aplikaci metod operační analýzy. V roce 1969 získal hodnost kandidáta věd v oboru odvětvová a úseková ekonomika na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1968 do roku 1991 působil v Institutu řízení v Praze, kde se věnoval problematice ekonomických her, manažerského rozhodování a tvorbě systémů na podporu rozhodování a expertních systémů. V roce 1991 se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a působí zde na Fakultě podnikohospodářské na katedře managementu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor podnikové hospodářství. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, Fakulty ekonomické ZČU v Plzni a předsedou ediční rady časopisu Ekonomika a management. Specializuje se na problematiku manažerského rozhodování, investičního rozhodování a managementu rizika.

Fakta

Příjmení a jméno:
Prof. Ing. Fotr Jiří, CSc.

Bydliště:
Praha

Datum narození:
1938

Místo narození:
Jablonec nad Nisou
Vzdělání:
Gymnázium Jablonec n/N.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Ocenění:
Ocenění za prestižní publikaci VŠE za rok 2009, ocenění za nejlepší publikaci nakladatelství Grada v oblasti ekonomické literatury za r. 2006, šest ocenění za nejlepší knižní publikaci a pět ocenění za nejlepší články v odborných časopisech na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze.

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Aplikovaná analýza rizika
ve finančním managementu a investičním rozhodování

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
2., aktualizované a rozšířené vydání

Investiční rozhodování a řízení projektů
Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů

Tvorba a řízení portfolia projektů
Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program

Tvorba strategie a strategické plánování
Teorie a praxe
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.