Společensko vědní obory

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Sleva69% Cena: 49

Bible

Baumann Gerlinde

Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi.

Původní cena 159 Kč, současná cena 49
14×21 cm | 88 stran | 978-80-247-3912-0 | Katalog. č. knihy: 27503
Cena: 49
ks  
Detail knihy: Bible
Cena: 599

Církevní dějiny

Antika a středověk

Suchánek Drahomír, Drška Václav

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.
17×24 cm | 432 stran | 978-80-247-3719-5 | Katalog. č. knihy: 24025
Cena: 599
ks  
Detail knihy: Církevní dějiny Více o autorovi: Suchánek Drahomír, Drška Václav
Cena: 699

Česká demokracie po roce 1989

Institucionální základy českého politického systému

Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin

Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost.
17×24 cm | 528 stran | 978-80-247-4283-0 | Katalog. č. knihy: 24036
Cena: 699
ks  
Detail knihy: Česká demokracie po roce 1989 Více o autorovi: Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin
Sleva69% Cena: 89

Čítanka sociologických klasiků

Jandourek Jan

Renomovaný český autor, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory. Nezapomíná ani na významné české sociology, jako například Lindnera, Masaryka, Chalupného a mnoho dalších. Publikace jistě osloví všechny, kteří se zajímají o sociologii - ať už studenty příslušných univerzitních oborů nebo laickou veřejnost.

Původní cena 289 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-2934-3 | Katalog. č. knihy: 2777
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Čítanka sociologických klasiků
Cena: 319

Dějiny sociologie

Petrusek Miloslav a kolektiv

Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře přesvědčit o "užitku a požitku" z četby sociologických klasiků. Představením díla jednotlivých "klasiků" sociologie se publikace snaží ukázat a ozřejmit proměny sociologického myšlení od tzv. otců-zakladatelů, Augusta Comta, Emila Durkheima, Karla Marxe, Alexise de Tocquevilla či Johna S. Milla, přes Maxe Webera, Georga Simmela, Wernera Sombarta a dalších, až k moderní sociologii Talcotta Parsonse. Publikace je určena především studentům sociologie a dalších sociálních a humanitních oborů, dobře ale poslouží i čtenářům-laikům, kteří se o oblast sociologie zajímají.
14×21 cm | 240 stran | 978-80-247-3234-3 | Katalog. č. knihy: 24011
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Dějiny sociologie
Sleva73% Cena: 99

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

Šlosarčík Ivo, Kasáková Zuzana a kolektiv

Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem z katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, analyzuje z perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.

Původní cena 369 Kč, současná cena 99
14×21 cm | 248 stran | 978-80-247-3567-2 | Katalog. č. knihy: 24013
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Sleva68% Cena: 89

Internetová publicistika

Bednář Vojtěch

Praktický průvodce pro publicisty přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií. Publikaci jistě ocení všichni studenti žurnalistiky a mediálních studií, publicisté pracující s on-line médii a píšící pro ně a lidé zajímající se o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu.

Původní cena 279 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 216 stran | 978-80-247-3452-1 | Katalog. č. knihy: 2916
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Internetová publicistika Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Cena: 399

Komunální politika

Obce, aktéři a cíle místní politiky

Balík Stanislav

Publikace věnovaná především studentům politologie a příbuzných oborů popisuje model veřejné správy a samosprávy a mapuje vývoj českého komunálního systému od roku 1861. Popisuje funkce a orgány místní samosprávy v České republice. Pozornost věnuje také volebnímu systému od listopadu 1989 do současnosti či výsledkům komunálních voleb v letech 1990-2006. Popisuje změny chování voličů a stranou nezůstávají ani klady a zápory volebních politických programů, volební účast, preferenční hlasování, typologie a složení koalic. Jak píše sám autor: "...hlavním cílem je v českém prostředí poprvé souhrnně v jednom celku představit a analyzovat všechny tři dimenze komunální politiky - institucionální, vztahovou i obsahovou."
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-2908-4 | Katalog. č. knihy: 2767
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Komunální politika Více o autorovi: Balík Stanislav
Sleva60% Cena: 149

Komunikace ve veřejné správě

Heger Vladimír

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva. Ve vrtkavé veřejné aréně je třeba našlapovat opatrně a stále myslet na rovnováhu, protože se pohybujeme na rozhraní dvou světů. Prvním z nich je mnohovýznamový svět lidské přirozenosti a intimity, plný subjektivního zaujetí, kreativity, emocí a proměnlivosti. Proti němu se zjevuje naopak tajemný, neosobní svět zašifrovaných významů, neměnné objektivity, utajeného rozhodování a uplatňování moci. Zdá se vám, že běžná mezilidská komunikace a úkony správních úřadů jsou nespojitelné světy? Publikace Vladimíra Hegera vám prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak jsou obě sféry propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti, elektronických médií a sociálních sítí. Vysvětlí rozdíl mezi komunikací uvnitř úřadu a řešením vztahů veřejné správy k občanům. Knihu ocení zejména studenti společenskovědních oborů a zaměstnanci veřejné správy.

Původní cena 369 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3779-9 | Katalog. č. knihy: 2923
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Komunikace ve veřejné správě Více o autorovi: Heger Vladimír
Sleva56% Cena: 149

Krajní pravice a krajní levice v ČR

Bastl Martin, Mareš Miroslav, Smolík Josef, Vejvodová Petra

Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy působní krajní levice a krajní pravice v České republice v prvním desetiletí 21. století. Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v těchto částech politického spektra objevily. Publikaci jistě ocení studenti humanitních oborů, pracovníci státních orgánů (ministerstva, krajské a obecní úřady, především komise prevence kriminality), bezpečnostních složek (Policie ČR, Vojenská policie, městské a obecní policie, zpravodajské služby), ale i pedagogové.

Původní cena 339 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 288 stran | 978-80-247-3797-3 | Katalog. č. knihy: 24028
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Krajní pravice a krajní levice v ČR
Sleva48% Cena: 149

Krizová komunikace s médii

Bednář Vojtěch

Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací, v nichž je potřeba použít právě krizovou komunikaci. Popíšeme vám praktické situace a naznačíme vhodné reakce na ně. Kniha vám bude nejen učebnicí, jež vás připraví na konkrétní problémy, ale i praktickou pomůckou, použitelnou tehdy, kdy se do krizové situace sami dostanete.

Původní cena 289 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3780-5 | Katalog. č. knihy: 2924
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Krizová komunikace s médii Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Sleva57% Cena: 149

Lobbing v moderních demokraciích

Müller Karel B., Laboutková Šárka, Vymětal Petr

Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru.

Původní cena 349 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3165-0 | Katalog. č. knihy: 24006
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Lobbing v moderních demokraciích
Sleva67% Cena: 99

Masová komunikace a veřejné mínění

Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol

Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost.

Původní cena 299 Kč, současná cena 99
14×21 cm | 240 stran | 978-80-247-3563-4 | Katalog. č. knihy: 2920
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Masová komunikace a veřejné mínění
Cena: 499

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec Jiří

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.
14×21 cm | 416 stran | 978-80-247-3698-3 | Katalog. č. knihy: 24023
Cena: 499
ks  
Detail knihy: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích
Cena: 379

Politická komunikace

Od res publica po public relations

Křeček Jan

Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní, dezorientované spotřebitele. Je obtížné najít někoho, kdo by byl s rolí médií v současných procesech politického rozhodování spokojen – a stejně tak obtížně se hledá řešení, co s tímto stavem dál… Předkládaná monografie představuje první český úvod do oboru politická komunikace. Přehledně a srozumitelně představuje a vykládá jeho základní teorie a koncepty, ohlíží se za historií, vypočítává nejtypičtější projevy současného politického komunikování a předestírá výhledy do budoucna. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou – nebo alespoň podnětem k zamyšlení – pro profesionály z oblasti politiky a médií.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-3536-8 | Katalog. č. knihy: 2918
Cena: 379
ks  
Detail knihy: Politická komunikace Více o autorovi: Křeček Jan
1234Tituly 1-15 (celkem 45)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.