Stavebnictví

Bestsellery z této kategorie

Krby v interiéru 100 osvědčených stavebních detailů Stavební příručka 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví Kamenné zídky v zahradách Rekonstrukce roubených staveb 100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství Sklepy v zahradě Zemědělské stavby
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 299

100 osvědčených stavebních detailů

Tradice z pohledu dneška

Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil

Kniha shromažďuje kvalitní výběr osvědčených a léty prověřených stavebních detailů z literatury (knihy, časopisy, musterbuchy) z 18., 19, i 20. století pro dodnes funkční a rozšířené konstrukční systémy zděného domu. Čtenář zde nalezne detaily bednění, roubení, zděných konstrukcí, výplní otvorů, krovů, střech, kování, oplechování a další. Obrázky jsou doplněny krátkým zasvěceným komentářem, případně popisem postupu při provádění konkrétního detailu. Autoři upozorňují i na chyby, ke kterým může při provádění dojít a které mohou celou práci znehodnotit. K vybraným detailům jsou v komentářích připojeny varianty ze současného projekčního a technologického standardu stavebnictví. V knize najdou inspiraci nejen památkáři, architekti a projektanti, ale i studenti stavebních škol a majitelé nemovitostí. V neposlední řadě bude kniha vodítkem pro stavební firmy, které se setkávají s opravami historických objektů.
17×24 cm | 216 stran | 978-80-247-3114-8 | Katalog. č. knihy: 5084
Cena: 299
ks  
Detail knihy: 100 osvědčených stavebních detailů
Cena: 329

100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství

Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej, Langner Jiří

V pořadí čtvrtá publikace ediční řady 100 osvědčených stavebních detailů se věnuje dnes už téměř zapomenutým řemeslům klempířství a pokrývačství. Autoři ke svým komentářům použili obrázky z knih 19. a 20. století, ale prostor dostaly i novodobé materiály. Čtenář se zde seznámí se základními tvary střech, klempířským a pokrývačským nářadím, jednotlivými druhy krytin, s okapy a veškerými doplňky pro jejich osazení, vikýři, střešními hřebeny a nárožími. Veškeré detaily jsou doplněny krátkým zasvěceným komentářem, případně popisem postupu při provádění konkrétního detailu. Kniha poskytuje základní informace všem zájemcům o tato řemesla a své si zde najdou nejen laici, ale i učni a zkušení praktici.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-3572-6 | Katalog. č. knihy: 5218
Cena: 329
ks  
Detail knihy: 100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství
Cena: 329

100 osvědčených stavebních detailů - zednictví

Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej

Kniha přináší výběr 100 osvědčených, léty prověřených stavebních detailů otištěné v publikacích (knihy, musterbuchy) z 18., 19. i 20. století specializovaných na zednické práce. Každý ze stovky detailů doprovází několik dalších obrázků.
17×24 cm | 216 stran | 978-80-247-3580-1 | Katalog. č. knihy: 5217
Cena: 329
ks  
Detail knihy: 100 osvědčených stavebních detailů - zednictví
Cena: 329

100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě

Balík Michael, Solař Jaroslav

Kniha přináší výběr 100 tradičních, léty prověřených detailů týkajících se problematiky dodatečného odvlhčování zdiva, uváděných v odborných publikacích zejména na konci 19. a v první polovině 20. století. Každý jednotlivý detail je doplněn komentářem, v jehož závěru je pojednáno o možnosti jeho uplatnění v současnosti a stanovení podmínek použitelnosti detailu. 40 detailů se týká vzduchových mezer na stěnách a podlaze, 40 detailů se věnuje tématice anglických dvorků a 20 se zabývá izolačními vrstvami z různých materiálů (jíl, bitumeny, nenasákavé vrstvy). Publikace je určena projektantům, památkářům, architektům, studentům a dalším čtenářům se zájmem o tradiční stavitelství a osvědčené stavební postupy.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-3656-3 | Katalog. č. knihy: 5223
Cena: 329
ks  
Detail knihy: 100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě
Sleva55% Cena: 89

Budovy bez bariér

návrhy a realizace

Šestáková Irena, Lupač Pavel

Bezbariérové prostředí slouží všem lidem ve všech situacích a etapách života, nejen vozíčkářům, jak by se na první pohled mohlo zdát. Osobám s kočárkem, starším osobám, lidem po úrazu, dlouhodobě nemocným, osobám se sluchovým a zrakovým postižením, těm všem je třeba umožnit větší sociální integraci, nezávislý pohyb a způsob života. Předkládaná publikace je vysoce aktuální, neboť reaguje na vyhlášku č. 398/2009 Sb. z 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nejedná se však jen o doslovnou citaci platné vyhlášky, autoři upozorňují na některé její podstatné části a komentují je tak, aby si každý čtenář mohl ujasnit, jak vzniká kvalitní návrh prostředí respektující potřeby osob s omezenou schopností pohybu či osob se smyslovým nebo mentálním handicapem. Citovanou vyhlášku doprovází mnoho názorných obrázků, které pomáhají jednotlivé, ne vždy zcela jasné předpisy pochopit.

Původní cena 199 Kč, současná cena 89
17×24 cm | 128 stran | 978-80-247-3225-1 | Katalog. č. knihy: 5207
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Budovy bez bariér
Cena: 269

Dřevěné fasády

materiály, návrhy, realizace

Gabriel Ingo

Kniha se zabývá praktickými zásadami projekce, konstrukce a realizace dřevěných fasád a je určena praktikům, stavebníkům a zájemcům o výstavbu a rekonstrukci fasád rodinných domů i veřejných staveb. Předpokladem pro dlouholeté fungování dřevěné fasády na domě je správný výběr materiálu, dodržení zásad pro správné provedení obkladu a následná péče a údržba fasády. Všechny tyto informace sestavil renomovaný architekt s pětadvacetiletou praxí a seznamuje s nimi čtenáře na mnoha příkladech řešení detailů, nároží, soklů, napojení střech a oken a jejich začlenění v dřevěných fasádách. Autorovy praktické zkušenosti s konstrukcemi dřevěných domů a fasád prostupují celou publikací a poskytují čtenáři kritický, ale zároveň i pozitivně inspirující přehled různého praktického provedení fasád na příkladech z Německa a ze sousedních zemí.
16×24 cm | 136 stran | 978-80-247-3819-2 | Katalog. č. knihy: 5228
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Dřevěné fasády
Cena: 229

Dřevěné terasy

Himmelhuber Peter

Terasy z dřevěných materiálů vynikají mnoha přednostmi. Poskytují nám teplo a pohodlí a zároveň jsou atraktivním prvkem zahradní architektury. Venkovní dřevěné terasy, ale i můstky a ochozy jsou navíc cenově výhodnější a méně pracné než povrchy dlážděné či kamenné. Kniha se věnuje především samotným konstrukcím teras, od těch jednodušších bez základů, přes kotvené zemními vruty nebo zatloukanými kotvicími pouzdry až ke složitějším se zakládanými piloty. Na sérii instruktážních fotografií najdete také praktické postupy, jak nejvýhodněji propojit obytný prostor se zahradou nebo koupacím jezírkem.
16×24 cm | 104 stran | 978-80-247-4003-4 | Katalog. č. knihy: 6669
Cena: 229
ks  
Detail knihy: Dřevěné terasy
Sleva45% Cena: 219

Dřevo a jeho obrábění

Průvodce truhláře

Josten Elmar, Reiche Thomas, Wittchen Bernd

Dřevo je i v dnešním světě plném techniky jednou z mála surovin, o níž neupadá zájem. Pod rukama zkušených a šikovných řemeslníků vznikají výrobky, které se v některých případech dědí z generace na generaci. Tato publikace by měla začínajícím odborníkům pomoci odhalit všechna tajemství práce se dřevem, počínaje jeho stavbou, růstem i vadami; pravidly skladování a sušení; přes zpracování kulatiny a řeziva; druhy dýh a způsob jejich výroby až po techniku zpracování a využití aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. Velký prostor je věnován opracování dřeva ručním nářadím a strojnímu obrábění. Knihu uzavírá kapitola o dalších materiálech, s nimiž se při práci se dřevem můžeme setkat, např. s kovy či plasty. Na počátku každé odborné kapitoly jsou pracovní zadání pro studenty, což však neznamená, že si zde nenajdou informace i ostatní zájemci o toto krásné řemeslo.

Původní cena 399 Kč, současná cena 219
17×24 cm | 336 stran | 978-80-247-2961-9 | Katalog. č. knihy: 5188
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Dřevo a jeho obrábění
Cena: 949

Dřevostavby

Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště

Kolb Josef

Každá dřevěná stavba je určena její strukturou. Přitom je důležitá znalost souvislostí od návrhu až po konstrukci. Kniha přistupuje k tématu novým způsobem, systematicky, obsažně a srozumitelně. K tomu také přispívá více než 900 vyobrazení konstrukčních prvků, jejich montáže a hotových staveb od jednoduchého rodinného domu až po vícepodlažní velké stavby. Zvláštní pozornost je věnována plášti budovy, který je důležitý z hlediska úspor energie a architektonického řešení a základním konstrukčním systémům pro stropy a stěny.
23×29 cm | 320 stran | 978-80-247-2275-7 | Katalog. č. knihy: 5166
Cena: 949
ks  
Detail knihy: Dřevostavby
Cena: 890

Dřevostavby

Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště, 3., aktualizované vydání

Kolb Josef

Publikace Josef Kolb Dřevostavby je překladem 3. aktualizovaného vydání ve Švýcarsku/Německu s německým názvem Holzbau mit System. Kniha ukazuje aktuální a výhledový stav techniky, který je úspěšně používán ve Švýcarsku, Německu a Rakousku - předních evropských zemích moderních dřevěných staveb - a v některých ohledech předbíhá svoji dobu. Jsou vysvětleny vzájemné vztahy mezi návrhem a konstrukcí od jednoduchých rodinných domů až po vícepodlažní velké budovy mj. na základě více než 900 obrázků a vlastních konstrukčních výkresů. Pozornost je věnována především rámovým, skeletovým a masivním dřevěným stavbám včetně stropů, dělících stěn a pláště budovy. V překladu tohoto nového vydání jsou doplněny charakteristiky pro systémy, mezivrstvy a obklady vnějších stěn, šikmých střech a mezipatrových stropů. Nově je zpracována informace o nanotechnologii (technologii velmi malých částí), která se může uplatnit při ochraně materiálu proti vlhkosti, světlu a mikroorganizmům. Je rovněž aktualizována řada znázorněných stavebních objektů.
23×29 cm | 320 stran | 978-80-247-4071-3 | Katalog. č. knihy: 5234
Cena: 890
ks  
Detail knihy: Dřevostavby
Cena: 539

Dřevostavby pro bydlení

Vaverka Jiří, Havířová Zdeňka, Jindrák Miroslav a kolektiv

Publikace komplexně pojednává o vývoji dřevostaveb v tuzemsku a zahraničí. Dominuje statika a konstrukční řešení detailu včetně atributů zabezpečujících interiérový komfort (akustika, tepelné a energetické zásady řešení konstrukčních prvků a objektu, návrh pasivních domů, požární zásady, mikrobiologická opatření a defekty). Je zde dokumentována řada objektů s nízkou potřebou energie.
17×24 cm | 380 stran | 978-80-247-2205-4 | Katalog. č. knihy: 5173
Cena: 539
ks  
Detail knihy: Dřevostavby pro bydlení
Sleva47% Cena: 149

Havárie, poruchy a rekonstrukce

dřevěné a ocelové konstrukce

Vašek Milan

Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, nebo ocelový krov, vazníky nebo nosníky. Poruchy se stávají jednou z nejčastějších příčin soudních sporů a reklamací.Co je příčinou poruch, jak provést odstranění příčin a opravit škodu a zajistit bezpečnost konstrukce čtivou formou přináší erudovaný autor s 30 letou praxí v oboru. Nádavkem autor přináší odborný pohled na poruchy a opravy preferovaných objektů renomovaných architektů.

Původní cena 279 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 192 stran | 978-80-247-3526-9 | Katalog. č. knihy: 5200
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Havárie, poruchy a rekonstrukce
Cena: 299

Hydroizolace plochých střech

poruchy střešních plášťů

Novotný Marek

Kniha popisuje a stovkami fotografií dokumentuje nejčastější poruchy plochých střech. Je pomocníkem pro projektanty a architekty, kteří stojí u tvorby střešních plášťů. Nabízí pomocnou ruku také prováděcím firmám, aby se díky zkušenostem autorů poučili. Tato vysoce praktická publikace je současně učebnicí pro obory stavební patologie na vysokých školách.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-5002-6 | Katalog. č. knihy: 5250
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Hydroizolace plochých střech
Cena: 399

Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech

Brotánek Aleš, Brotánková Klára

Chtěli byste žít v pasivním domě, ale bojíte se, že nebudete moci otvírat okna? Nevíte zda vám nebude vadit vzduchotechnika? A co teprve stavba a projekt? Na tyto otázky vám odpoví přímo lidé žijící v pasivních a nízkoenergetických domech. Majitelé hovoří o období projektovaní, o zkušenostech ze stavby a hlavně o tom, jak dům funguje a jak se jim v něm bydlí. Jejich názory se tak stávají zdrojem zkušeností, pozitivních i negativních, nejen pro budoucí investory, ale i pro projektanty a stavitele.
16×24 cm | 304 stran | 978-80-247-3969-4 | Katalog. č. knihy: 5231
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech
Cena: 219

Kamenné zídky v zahradách

Spitzer Jana, Dittrich Reiner

V této knize je uvedeno, jak lze i s jednoduchými nástroji a s nízkou spotřebou materiálu vytvořit z estetického hlediska velice pohlednou a trvanlivou suchou zídku. Autoři v knize detailně popisují, na co je třeba u těchto starých rukodělných technik dávat pozor, a doplňují pracovní postupy mnoha vyobrazeními. I ten, kdo chce stávající zídku zachovat nebo opravit, zde nalezne množství užitečných informací. Kromě toho: Na mnoha již realizovaných příkladech je vidět, jak se dají suché zídky harmonicky začlenit do každého prostředí zahrady, ať je velká či malá, a které původní rostliny jsou pro osázení takovéto zídky vhodné a která zvířata mohou žít v ní nebo na ní.
16×24 cm | 96 stran | 978-80-247-3606-8 | Katalog. č. knihy: 6660
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Kamenné zídky v zahradách
12345Tituly 1-15 (celkem 61)
 

Stránky jsou aktualizovány k 27. 5. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.