Studenti

 

Vhodný dárek pro ty, kteří nechtějí udělat na akademické půdě faux pas!

 

Minimum akademického bontonu
Holmerová Iva

 

Útlá knížečka velkého významu!

Podobná publikace na našem knižním trhu dosud není. Autorka čtivým způsobem seznamuje čtenáře se způsoby chování a jednání na vysokých školách, odborných stážích, kongresech, sympoziích a obdobných akcích.
Kniha by měla být v knihovničce každého studenta vysoké školy, akademického funkcionáře a všech, kteří se s touto cílovou skupinou profesionálně stýkají.

Autorka - lékařka a vysokoškolská učitelka je mediálně známá, působí jako ředitelka Gerontologického centra a je současně proděkankou Fakulty humanitních studií UK.

Knihu si s potěšením přečetly a doporučují ji i takové osobnosti, jako je rektor UK prof. MUDr. T. Zima, DrSc., nebo prof. MUDr. J.Blahoš, DrSc. předseda ČLS JEP.


* * *

Akademická obec představuje velmi dynamickou komunitu, která se rozprostírá napříč zeměmi a dá se říci, že i společenskými vrstvami,  je tedy v pravém slova smyslu kosmopolitní. Vytváří si určitá pravidla, která se týkají i vzájemné komunikace a chování. Tato pravidla samozřejmě vycházejí z běžných společenských pravidel, která jsou ustálena v rozvinutých zemích, ale existují tu i určité specifické aspekty a situace, které mohou být do značné míry nesrozumitelné a problematické pro ty, kteří se s nimi dosud nesetkali nebo nesetkali tak často, zejména tedy pro studenty a služebně mladší akademické pracovníky.
 


JARNÍ PRODEJE 2015 NA VŠ S 20% SLEVOU

 

 

 
Již v lednu se dozvíte nové termíny!
 
 1. lékařská fakulta UK Praha

Datum konání:  2015,  hodin

    Místo konání: vstup. vestibul fakulty, Kateřinská 32, Praha 2 
 

 Lékařská fakulta UK Plzeň

Datum konání: 2015, hodin

Místo konání: Středisko vědeckých informací, Lidická 31, Plzeň
 
 2. lékařská fakulta UK Praha

Datum konání: 2015, hodin

 Místo konání: vestibul před Velkou posluchárnou,

budova ředitelství FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

 
3. lékařská fakulta UK Praha
Datum konání: 2015,  hodin

Místo konání: vstupní vestibul fakulty, Ruská 87, Praha 10

 

 

Lékařská fakulta UP Olomouc

Datum konání: 2015,  hodin

Místo konání: foyer Teoret. ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc

 

 

 Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Datum konání: 2015,  hodin

Místo konání: vstupní vestibul děkanátu, Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh

  

Lékařská fakulta MU Brno

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Datum konání: 2015,  hodin

Místo konání: vstupní vestibul fakulty, nám. Sítná, Kladno

 
 Anatomický ústav
 Datum konání: 2015,  hodin

Místo konání: vstupní vestibul Anatomického ú., U Nemocnice 1563/3, Praha 2

Datum konání: 23.–24. září 2014, 09.00–15.00 hodin

Místo konání: vstupní vestibul Kampusu od Campus Square, Brno

 

 

 

Informujte o těchto výhodných prodejích i spolužáky a přátele.

 

Děkujeme.

 

 

Tým Grada.


PRODEJ PRO STUDENTY S 22% SLEVOU

 

V termínu od 22. února do 22. března 2015 poskytujeme pro studenty slevu 22 %

na knihy z celé produkce nakladatelství Grada Publishing.

Slevu můžete uplatnit proti předložení dokladu o studiu

POUZE V SÍDLE NAKLADATELSTVÍ:

 

Grada Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7,

a to ve všedních dnech od 08.30 do 17.30 hodin.

 

Doporučujeme Vám objednat si knihy telefonicky předem

č. tel.: 234 264 401–402.

 


 

NOVĚ si můžete knihy s 22% slevou od 22. února do 22. března 2015

nakoupit (osobní odběr) také v BRNĚ na adrese:

 

Grada Publishing, Kaštanová 127, 620 00 Brno,

a to ve všedních dnech od 08.30 do 16.30 hodin.


Najdete nás v areálu fy Destila naproti Makru za Spáčilem.

MHD: nástup ul. Úzká (Tesca u hl. nádraží),

autobusy č. 40, 48, 63, výstup zastávka Ráječek (u Makra),

podrobněji zde

 

 

Doporučujeme Vám objednat si knihy telefonicky předem

č. tel.: 234 264 200–1.

 

 

 

Informujte o prodeji i spolužáky a přátele.

 

 


Tým nakladatelství Grada.

 


GRADA NABÍZÍ UCELENÉ ŘADY UČEBNIC TAKÉ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

 

 

Nabídka učebnic pro studenty  – SZŠ

 

Soubor ke stažení ZDE.


Nabídka učebnic pro studenty oboru sociální činnost

– SSŠ a SOŠ


Soubor ke stažení ZDE .

 


Nabídka učebnic pro studenty oboru ošetřovatelství

 

Soubor ke stažení ZDE


CHCETE BÝT INFORMOVÁNI O NAŠICH NOVINKÁCH?

 

GRADA vydává každý týden informační bulletin o novinkách, které vyjdou vždy v týdnu následujícím.

 

Chcete dostávat náš bulletin a mít pravidelně "po ruce" čerstvé informace? Objednat si ho můžete na hlavní straně v boxu Novinky e-mailem.

 

Tým nakladatelství GRADA

 

 

 


E-mail
Soutěžit!

Vychází poprvé po 110 letech!

 

Atlas anatomie člověka I. - Končetiny, stěna trupu

 

Grim Miloš, Naňka Ondřej, Helekal Ivan

 

740126_3.jpg
Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací. Obrazy jsou popsány podle mezinárodní Terminologia Anatomica (1998) a každá ilustrace je uvedena textem v češtině a angličtině. Moderně pojatá publikace přináší aktuální pohled na obor, kdy jsou zdůrazněny funkční a klinické aspekty anatomie, která je základním kamenem preklinické výuky lékařství.
Je využit bohatý obrazový materiál z archivu ústavu, který zhotovilo několik generací anatomů a výtvarníků ústavu počínaje rokem 1915. Řada těchto ilustrací nebyla dosud publikována moderními reprodukčními technikami. Nyní bylo možné se k nim vrátit, převést je do elektronické podoby a s pomocí počítačového zpracování je restaurovat, doplnit a připravit k barevné reprodukci. Atlas tak úročí mnohaletou historii pražské anatomické školy, jež byla vždy spojena s přípravou anatomických ilustrací profesionálními výtvarníky. Zároveň byla použita řada nových ilustrací a snímků získaných moderními zobrazovacími metodami.
V prvním dílu atlasu je obsaženo 476 ilustrací anatomie horní a dolní končetiny a stěny trupu. Vždy je uveden nejprve skelet, pak jeho spoje a klouby, dále svaly a nakonec poloha a průběh nervů a cév v rámci topografická anatomie. Atlas tvoří anatomické obrazy a schémata (413) a snímky (63) pořízené některou ze zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI). Ke každé ilustraci je připojen vysvětlující text v češtině/latině a zároveň v angličtině. Atlas je doplněn slovníkem nejčastěji používaných latinsko-řeckých anatomických termínů a jejich překladem do angličtiny a češtiny.

 

Celobarevná publikace, pevná vazba

336 stran

999 KčNovinka pro stomatology!

 

Zubní lékařství - Propedeutika

 

Mazánek Jiří a kolektiv

 

735344_zub_1.jpg
 

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o "propedeutice" v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace. Knižní novinka je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska.

Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena nejen studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, ale  je nezbytná i pro jejich učitele a školitele. Autor, přední český odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl.

 

Barevná příloha

604 stran

999 Kč

 

 


Kniha, na kterou jste čekali.

 

Anatomie 2

Třetí, upravené a doplněné vydání

 

Radomír Čihák

 

 747880_1.jpg

Publikace obsahuje anatomii gastropulmonálního a urogenitálního systému a soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Jsou to klíčové úseky pro fyziologii, patologii a klinickou praxi. V učebnici jsou vyzvednuta jednak základní fakta pro studenty medicíny, jednak vývojová a funkční hlediska. Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. V textu je téměř 500 převážně barevných vyobrazení, která jsou originálními díly pracovníků Anatomického ústavu.

Trojdílný komplet anatomií hlavního autora prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., je považován za jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, tak po stránce ilustrací, preciznosti a provedení. Vynikající učebnice, které jsou již mnoho let žádány jak fakultami, tak klinickými pracovišti. Vzhledem k trvalému zájmu autoři dílo stále doplňují o nové poznatky v oboru. Oproti předchozímu vydání byl text tohoto dílu doplněn o poslední poznatky zejména v pasážích týkajících se vývoje orgánů, genetiky a embryologie bylo doplněno téměř 60 nových obrázků a fotografií

 

Celobarevná kniha
pevná vazba
512 stran
1739 Kč


Bestseller!

 

Barevný atlas biochemie – překlad 4. vydání

 

Koolman Jan, Röhm Klaus-Heinrich

 

729770_1.jpg

 Biochemie člověka přehledně v 228 barevných schématech.

Grafické znázornění je základem publikace - texty slouží především jako rozšíření a doplnění legendy k vyobrazením. Publikace krátce uvádí čtenáře do hlavní problematiky chemie a biochemie, zmiňuje provázanost mezi chemickou strukturou a biologickou funkcí nebo patologickými procesy. V knize najde čtenář poslední informace, vývoj a poznatky z oboru, strukturu mnoha důležitých molekul, přílohou publikace je 12 stran tabulí schémat metabolizmu, seznam enzymů a mnohé další informace. Nejvíce místa je v tomto atlasu věnováno samozřejmě biochemii člověka, zahrnuje ale i biochemii dalších živočichů, rostlin a mikroorganizmů.
Didaktické přednosti, které je nutno ocenit: vysoká efektivita mezi barevnou grafikou a vysvětlujícím textem - unifikované barevné zobrazení atomů, koenzymů, chemických tříd a buněčných organel umožňující rychlou orientaci a pochopení ve všech zobrazených systémech - rychlé orientaci pomáhá barevné kódování a užití různých symbolů, vysvětlivky jsou umístěny na vnitřních stranách obálky - moderní zobrazení mnoha důležitých molekul
Publikace je čtenáři vysoce ceněna!


Celobarevná publikace

512 stran

999 Kč


Učebnice, bez které se neobejdete.


Histologie – překlad 3. vydání

Lüllmann-Rauch Renate

737294.jpg  

Tato kniha vás bude provázet během výuky histologie, pomůže vám připravit se optimálně ke zkoušce a navíc z ní získáte informace potřebné i pro další výuku klinické medicíny!
Třetí vydání publikace bylo zcela přepracováno a aktualizováno. Obsahuje veškerou mikroanatomii člověka ve třech celcích – nauka o buňce, obecná histologie, mikroskopická anatomie –, dále četné fyziologické a biochemické odkazy, které ukazují, jak spolu úzce souvisí struktura a funkce. Vedle důležitých podkladů v hlavním textu najdete mnoho dalších informací v petitu, kde je pomocí četných křížových odkazů propojena histologie v souvislostech s ostatními obory.

Text je bohatě dokumentován četnými barevnými obrázky a fotografiemi histologických preparátů (přes 700 barevných vyobrazení). Tipy pro mikroskopování usnadní vaši práci. Četné klinické odkazy pomáhají vytvořit představu, jak důležitou roli hraje histologie v každodenní lékařské praxi.
Z německého originálu, Taschenlehrbuch Histologie, 3. Auflage, který vydalo nakladatelství Thieme Verlag v roce 2009, vynikajícím způsobem přeložil překladatelský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., a doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D.
Kniha byla již přeložena také do francouzštiny a portugalštiny.
Publikace by neměla být ve vaší knihovně, ale měla by být připravena pro každodenní použití přímo na vašem pracovním stole!

 

Celobarevná publikace

576 stran

999 Kč

 


1-10 (celkem 11)
 
Akce, Soutěže, Slevy
Náš tip
Introverti a extroverti Löhken Sylvia
264 stran

329 Kč
Katalog
Objednejte si zdarma katalog Grada 2014
Objednat Stáhnout PDF
Soubory a příklady u vyprodaných knih ke stažení
Stránky jsou aktualizovány k 12. 12. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.