>Daně a účetnictví>Daně, účetnictví>Účetnictví a finanční řízení

Účetnictví a finanční řízení

Autor:

Máče Miroslav

Formát / stran:17×24 cm, 552 stran
Datum vydání:25.01.2013
Katalogové číslo:4781
ISBN:978-80-247-4574-9
Edice:Daně, účetnictví
Kategorie:Daně, účetnictví
Cena: 499 Kč
Stav: Skladem
ks
Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. je účetním poradcem programátorské firmy Gordic Jihlava. Garantuje a učí účetní předměty na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Doktorát z ekonomie získal v roce 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Titul kandidát technických věd obhájil v roce 1985 v oboru technická kybernetika na Českém vysokém učení technickém v Praze. Do roku 1998, kdy se stal poslancem Parlamentu České republiky, byl programátorem a učitelem informatiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po skončení mandátu v roce 2002 se zaměřuje na profesi účetního.

Předmluva 9
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
ÚČETNÍ VELIČINY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ 11
1. Předmět účetnictví 13
1.1 Účetnictví 13
1.2 Účtování 13
1.3 Inventarizace 14
2. Základní principy účetnictví 18
2.1 Základní předpoklady 18
2.2 Základní zásady 19
3. Účetní veličiny 22
3.1 Účetní veličiny – minulá skutečnost 22
3.2 Účetní veličiny – budoucí skutečnost 38
3.3 Zvláštní účetní veličiny 41
3.4 Účetní veličiny z pohledu perspektivy účetní jednotky 45
4. Oceňování 48
4.1 Kvantifikace dat v účetnictví 48
4.2 Měření ekonomického prospěchu 49
4.3 Oceňovací báze 50
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
ZÁKLADY MODERNÍHO ÚČETNICTVÍ 59
5. Základy účtování – formy účtování 61
5.1 Účty a účtová osnova 61
5.2 Účetní případy 66
5.3 Účetní jevy 76
5.4 Ekonomický prospěch 85
5.5 Účtování v číslech 90
5.6 Účetní formy 105
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
ÚČTOVÁNÍ 133
6. Účtování – obsah podvojného účetnictví 135
6.1 Účetnictví založené na aktivitách (Activity Based Accounting) 135
6.2 Účetní jevy – relace odvozené od rozpočtových tříd 138
6.3 Účetní případy – relace odvozené od účetních tříd 176
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
VÝKAZY A SESTAVY 267
7. Finanční účetnictví a rozvaha 269
8. Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích 274
9. Přílohy účetní závěrky 278
10. Účetní výkazy dle zákona a vyhlášky 279
11. Účetní výkazy ve více účetních obdobích 312
12. Hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 326
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 349
13. Odpovědnostní účetnictví 351
14. Stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 353
14.1 Cíl stanovení nákladů 353
14.2 Vymezení pojmů 353
14.3 Náklady na výkon agendy 356
14.4 Postup měření nákladů 356
15. Účetnictví organizačních složek – procesů a projektů 364
15.1 Procesy a projekty 368
15.2 Účetnictví příjmů a výdajů cílově zaměřené 370
15.3 Výkonově, resp. cílově orientované účetnictví 373
15.4 Odpovědnostně orientované účetnictví 377
15.5 Řízení na základě odchylek 384
16. Koncepce Activity Based Costing 387
17. Alokace nákladů na procesy 388
17.1 Princip alokace nákladů na procesy 388
17.2 Účtování nákladů procesům 389
17.3 Agregované nákladové skupiny 390
17.4 Alokace nákladových skupin na procesy 392
17.5 Programové řešení 396
18. Controlling akcí 398
19. Rozpočtový výhled 408
20. Řízení hodnoty účetní jednotky 412
20.1 Ekonomická přidaná hodnota 412
20.2 Řízení výsledku hospodaření aktivit účetní jednotky 417
FINANČNÍ ANALÝZA
TECHNICKÁ 419
21. Statistické minimum pojmů 421
21.1 Základní statistické charakteristiky 421
21.2 Počet pravděpodobnosti 421
21.3 Meze spolehlivosti na základě výběru vzorků 423
21.4 Závislost veličin 423
22. Statistické hodnocení stavů účtů 425
22.1 Hodnocení absolutních rozdílů 426
22.2 Hodnocení relativních růstů 427
22.3 Meze růstu 428
22.4 Závislost minulých a současných hodnot 428
22.5 Podstatné změny v datech 429
FINANČNÍ ANALÝZA
FUNDAMENTÁLNÍ 433
23. Poměrové ukazatele 435
23.1 Závazné ukazatele 435
23.2 Doporučené ukazatele 437
24. Poměrové ukazatele nástrojem změny struktury 438
25. Kritérium hodnocení účetní jednotky 442
26. Analýza soustavy ukazatelů 447
27. Poměrové ukazatele pro řízení 450
27.1 Závazné poměrové ukazatele 450
27.2 Doporučené poměrové ukazatele 453
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 455
28. Finanční řízení na základě poměrových ukazatelů 457
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 471
29. Finanční řízení na základě peněžních toků 473
29.1 Princip řízení 473
29.2 Přehled o peněžních tocích 474
29.3 Rozpočet požadovaných příjmů a výdajů 495
29.4 Statický model transformace 499
29.5 Výpočet plánované rozvahy 506
29.6 Kritika lineárního modelu 507
30. Od reálných čísel k vektorům 508
30.1 Prostor reálných čísel 508
30.2 Vektorový prostor 509
30.3 Prostor komplexních čísel 510
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
ROZVAHA ZALOŽENÁ NA RELACÍCH 513
31. Finanční plánování klasické 515
32. Rozvaha dynamickým modelem 518
33. Rozvaha relační účetní jednotky 524
33.1 Rozbor relací 524
33.2 Rozvaha pro predikci 526
33.3 Finanční plánování ve veřejném sektoru 527
34. Lineární algebra v účetnictví 529
34.1 Vektory 529
34.2 Lineární zobrazení 529
34.3 Kvadratická forma v účetnictví 530
35. Základy teorie optimálního řízení 532
35.1 Lineární diskrétní systém 532
35.2 Účetní jednotka dynamickým systémem 533
35.3 Řízení účetních stavů 534
36. Přechod z počátečních do konečných stavů účtů 539
36.1 Dvoubodový okrajový problém 539
36.2 Řešení Riccatiho rovnice 539
36.3 Početní řešení dosažení požadovaného stavu 540
37. Úloha rozpočtového výhledu 545
37.1 Úloha kvadraticky optimálního sledování 545
Dovětek ke knize 548
Rejstřík 549


Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.