Zdravotnický asistent

Bestsellery z této kategorie

WC Pocket Revue Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory Psychologie 3. díl Sociální práce ve zdravotnictví Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I Farmakologie Ošetřovatelské diagnózy Angličtina pro sestry
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 249

Ekonomika

pro střední zdravotnické školy

Kowalská Radomíra

Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu práce, pojišťovnictví, bankovnictví, daně a dále na oblast soukromého podnikání a finančního hospodaření firmy i domácností. Jednotlivá témata jsou procvičována pomocí příkladů ze zdravotnické praxe, vytvářením vlastních návrhů řešení, analyzováním grafů a tabulek apod.
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-5091-0 | Katalog. č. knihy: 4079
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Ekonomika
Cena: 199

Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Jelínková Ilona

Učebnice pro studenty SZŠ obsahuje základní informace o zdraví, nemoci, prevenci, o vyšetřovacích metodách a postupech, měření fyziologických funkcí a informace o příznacích nejčastějších onemocnění. Zahrnuje i kapitoly z obecné a speciální farmakologie, včetně přehledu jednotlivých lékových skupin.
14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-5093-4 | Katalog. č. knihy: 4080
Cena: 199
ks  
Detail knihy: Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy
Cena: 299

Ošetřovatelská péče 1. díl

Pro obor ošetřovatel

Burda Patrik, Šolcová Lenka

Učebnice stěžejního předmětu oboru ošetřovatel. Obsahuje základní témata péče o nemocného, jeho pohodlí a potřeby podle vymezených kompetencí ošetřovatele.
14×21 cm | 228 stran | 978-80-247-5333-1 | Katalog. č. knihy: 4095
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelská péče 1. díl
Sleva50% Cena: 79

Ošetřovatelství - interna

Pracovní sešit 2. díl

Filipová Taťána

Druhý díl pracovního sešitu slouží k procvičení probrané látky zábavnou formou - stejně jako první díl obsahuje tabulky, obrázky, doplňovačky, křížovky, osmisměrky. Tento způsob práce s výukovou pomůckou podporuje aktivitu a samostatnost žáka, učí jej vyhledávat si potřebné informace, uvědomovat si mezipředmětové vztahy a vede jej k principům kritického myšlení. Druhý díl zpracovává témata onemocnění trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, endokrinologická a metabolická onemocnění, péče o staré a umírající.

Původní cena 159 Kč, současná cena 79
21×29 cm | 104 stran | 978-80-247-3212-1 | Katalog. č. knihy: 2422
Cena: 79
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství - interna
Sleva54% Cena: 69

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Pracovní sešit II/2. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra

Pracovní sešit obsahuje témata probíraná ve 2. ročníku oboru zdravotnický asistent - například organizace práce, sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice a další. Navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. Řada pracovních sešitů, ke které se Pracovní sešit II/2. díl řadí, je na našem trhu ojedinělá. Akceptuje a podporuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Žáci oboru zdravotnický asistent jej mohou využít ke kvalitní přípravě v předmětu ošetřovatelství - 2. ročník. Česká asociace sester významně podpořila vydání této publikace.

Původní cena 149 Kč, současná cena 69
21×29 cm | 88 stran | 978-80-247-2854-4 | Katalog. č. knihy: 1895
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty
Cena: 159

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Pracovní sešit II/1. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra

Pracovní sešit navazuje na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a obsahuje stěžejní témata pro 2. ročník - podávání léků, aplikace injekcí, infuzí, transfuzí a také se zabývá problematikou péče o spánek a odpočinek nemocných. Sešit je koncipován tak, aby podporoval schopnosti žáka třídit informace, využívat mezioborových vztahů a doplňovat znalosti, které potřebuje, metodou samostudia. Na vydání publikace se významně podílela Česká asociace sester.
21×29 cm | 96 stran | 978-80-247-2853-7 | Katalog. č. knihy: 1894
Cena: 159
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty
Sleva54% Cena: 69

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty

Pracovní sešit II/3. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra

Převazy ran, rehabilitace, aplikace tepla a chladu, odběry biologického materiálu a řadu dalších témat naleznete ve 3. dílu pracovních sešitů pro 2. ročník. Obsažená témata navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a vhodným způsobem i moderními aktivizačními metodami podporují schopnost žáka třídit a hodnotit získané informace. Pracovní sešit II/3. díl je jedním ze série těchto moderních výukových materiálů. Akceptuje žákovu kreativitu, styl jeho učení a úroveň kritického myšlení. Podporuje a rozvíjí schopnost samostudia u žáků, je vhodnou pomůckou k procvičování získaných vědomostí v předmětu Ošetřovatelství a pomáhá vyučujícím pracovat se žáky kreativněji a efektivněji. Pracovní sešit nabízí třífázový model učení - evokace (co už žák k tématu ví), uvědomění si významu (nové informace) a reflexe (sjednocení a třídění poznatků společně s učitelem). Na vydání publikace se významně podílela Česká asociace sester.

Původní cena 149 Kč, současná cena 69
21×29 cm | 88 stran | 978-80-247-2855-1 | Katalog. č. knihy: 1896
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty
Cena: 249

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník

2. díl

Kelnarová Jarmila a kolektiv

Druhý díl učebnice ošetřovatelství pro 2. ročníky je jako jediná učebnice na trhu připravena přímo pro žáky oborů na SZŠ. Navazuje na 1. díl pro 2. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, která musí žák v průběhu 2. ročníku zvládnout. Je zpestřena fotografiemi a obrázky, kontrolními otázkami pro opakování a výčty kompetencí. Stejně jako učebnice pro 1. ročník je doplněna pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí.
14×21 cm | 236 stran | 978-80-247-3106-3 | Katalog. č. knihy: 2408
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník
Cena: 239

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna

2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity, které slouží k procvičení a zafixování probrané látky a podporují mezipředmětové vztahy. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného.
17×24 cm | 228 stran | 978-80-247-3601-3 | Katalog. č. knihy: 2450
Cena: 239
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna
Cena: 279

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie

2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného.
17×24 cm | 264 stran | 978-80-247-3602-0 | Katalog. č. knihy: 2451
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie
Cena: 279

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie

2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, onkologii a psychiatrii. Studentům kniha poskytne základní teoretické poznatky o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů v těchto oborech. Tyto vědomosti jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči.
17×24 cm | 248 stran | 978-80-247-4341-7 | Katalog. č. knihy: 2499
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
Cena: 279

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv

Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii.
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4342-4 | Katalog. č. knihy: 4051
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
Cena: 289

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník

Kelnarová Jarmila, Cahová Martina, Křesťanová Iva, Křiváková Marcela, Kovářová Zdeňka

Moderní základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro žáky oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou studenti schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu a získají vědomosti důležité pro další studium a praktickou výuku. Titul obsahuje témata, která jsou studentům 1. ročníku vyložena - např. ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje pracovní postupy u základních postupů - např. dezinfekce, úprava lůžka, hygienická péče o pacienta. Učebnice bude doplněna pracovním sešitem, kde mohou studenti využít a zopakovat vědomosti získané díky této publikaci a rozvíjet kritické myšlení tolik potřebné pro práci zdravotnických pracovníků.
14×21 cm | 244 stran | 978-80-247-2830-8 | Katalog. č. knihy: 1891
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník
Cena: 219

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník

1. díl

Kelnarová Jarmila a kolektiv

Moderní učebnice ošetřovatelství je koncipována pro výuku žáků oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách. Je určena 2. ročníkům studia a navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník. Zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Učebnici bohatě doplňují fotografie a obrázky, kontrolní otázky pro opakování a kompetence pro práci zdravotnického asistenta. Tak jako učebnice pro 1. ročník je i tato publikace doplněna další učební pomůckou - pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí získaných při výuce předmětu ošetřovatelství a k upevnění mezipředmětových vztahů.
14×21 cm | 180 stran | 978-80-247-3105-6 | Katalog. č. knihy: 2407
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník
Cena: 279

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III

Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie

Slezáková Lenka a kolektiv

Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ - obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, psychiatrii a onkologii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči.
17×24 cm | 228 stran | 978-80-247-2270-2 | Katalog. č. knihy: 1869
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III
12Tituly 1-15 (celkem 21)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.