>Zdravotnictví - lékařské obory>Anesteziologie, Resuscitace, Emergency>Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Autor:

Štětina Jiří a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 584 stran
Datum vydání:17.03.2014
Katalogové číslo:3085
ISBN:978-80-247-4578-7
Kategorie:Anesteziologie, Resuscitace, Emergency, Chirurgie, ortopedie, traumatologie, Ostatní obory a další literatura
Cena: 999 Kč
Stav: Skladem
ks

Dostáváte do rukou zcela nové přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“.
Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti organizace a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak v oblasti technických zařízení. Jsou k dispozici i četné nové zkušenosti při likvidování katastrof a hromadných neštěstí nejen v zahraničí, ale i tuzemsku. To vše vedlo k tomu, že autorský kolektiv pod vedením MUDr. Jiřího Štětiny od základu publikaci přepracoval a aktualizoval. Autorský kolektiv čítá více než 30 předních odborníků.
Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému – pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů a zejména zdravotníkům-záchranářům – a v neposlední řadě i klinickým pracovníkům a dalším pracovníkům tohoto systému.
Dvojbarevná publikace je bohatě doložena obrazovými přílohami – v knize je 60 tabulek, 50 černobílých schémat, grafů, obrázků a v barevné příloze více než 40 dalších barevných ilustrací. Knihu recenzovali prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA; MUDr. Ilja Deyl.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


RECENZE KNIHY
Štětina, J a kol.: Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách, 1. vydání
Grada Publishing, Praha, 2014
Kniha s názvem Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách volně vychází z publikace stejného hlavního autora, která pod názvem Medicína katastrof a hromadných neštěstí vyšla v roce 2000. Jednalo se o první souhrnnou publikaci u nás, zabývající se komplexně touto problematikou. Jak hlavní autor upozorňuje již v předmluvě, od doby jejího vzniku došlo k pokroku v technickém vybavení a k zásadním změnám v legislativě a krizovém řízení. To je v současné době mnohem komplexnější a především zahrnující ve větší míře všechny složky IZS. Z tohoto důvodu se autoři v publikaci rozhodli pojmout širší oblast než jen medicínu katastrof a v souvislosti s tím i změnit název knihy. Publikace poskytuje ucelený a kompaktní přehled informací o katastrofách a hromadných neštěstích, spolupráci integrovaného záchranného systému a roli jeho jednotlivých složek při jejich likvidaci.
První kapitola je úvodem do problematiky, přehledem pojmů a klasifikací, ale hlavně vymezením toho co všechno patří do široké problematiky medicíny katastrof. Další kapitola se zabývá krizovým managementem od analýzy rizik, rozhodovacích mechanismů v případě krize, strukturou a skladbou krizových plánů, spojení v rámci IZS až po legislativní rámec krizové připravenosti, kritickou infrastrukturu a její ochranu. V kapitole Civilní ochrana České republiky popisují autoři ochranu obyvatelstva v našich podmínkách, způsoby varování a vyrozumění, evakuace, vyprošťování a záchranných prací. Čtvrtá kapitola se zabývá připraveností a fungováním zdravotnického systému při mimořádných událostech. Řeší jednak krizovou připravenost nemocnic, ale i postup a úkoly v přednemocniční a časné nemocniční fázi řešení hromadného postižení zdraví. V páté kapitole nalezneme přehled chemických, radiačních a biologických nebezpečí včetně bojových otravných a biologických prostředků, možnosti
jejich detekce v terénních podmínkách a popis možností ochrany obyvatelstva proti nim. Následující obsáhlá kapitola pojednává o medicíně při mimořádných událostech. Přehledně jsou v ní do jednotlivých podkapitol řazena vždy ucelená témata, od psychologických aspektů zásahu při mimořádné události, přes první pomoc a triage až po jednotlivé specifické typy postižení a jejich řešení. Mezi takto popsaná postižení patří traumata popáleninová, balistická, transportní, crush a blast syndrom a traumata způsobená dalšími fyzikálními vlivy. Jedna z podkapitol pojednává i o problematice paniky a dalších akutních psychoreaktivních stavů a jejich zvládnutí. Samostatné podkapitoly se věnují problematice přístupu do cévního řečiště a objemových náhrad, analgezie, léčby šoku a kardiopulmonální resuscitace. Poslední kapitola je věnována přípravě, vzdělávání a výcviku záchranářů.
560 stran textu je rozděleno do 7 hlavních kapitol, které jsou dále logicky členěny do 48 podkapitol. Přílohou knihy je čtyřjazyčný slovníček nejčastějších odborných výrazů. Kniha je psána čtivě a srozumitelně, nezabíhá do zbytečného zahlcování podrobnostmi a drží jasnou obsahovou linii. Text je řazen logicky a prakticky v něm nenajdeme překryv témat. Je patrné, že se autoři jednotlivých částí problematikou dlouhodobě zabývají a že hlavní autor jednotlivé texty citlivě poskládal a sladil dohromady. V několika případech sice najdeme nejednotnou, či neaktuální terminologii, ale to je u knihy tohoto rozsahu jistě omluvitelné.
Jedinou obsahovou výtku mám k absenci obsáhlejší kapitoly o úloze zdravotnického operačního střediska při operativním řízení zásahu zdravotnické záchranné služby u události s hromadným postižením zdraví. Celá problematika operačního řízení zásahu je v knize popsána třemi řádky. Publikace takové šíře by určitě měla věnovat roli zdravotnického operačního střediska v medicíně katastrof a hromadných neštěstí mnohem větší pozornost a to včetně zdůraznění přípravy a nácviku postupů.
Přeji knize co nejvíce čtenářů a to jak z řad manažerů, tak i výkonných pracovníků všech složek IZS. Pouze pokud se v popisované problematice bude orientovat co nejvíce odborníků, přestanou z ní mít obavy. Kniha Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách k jejich odbourání zcela jistě přispěje. Doporučuji ji k přečtení všem, kdo ve své profesi s řešením hromadných řešení či katastrof mohou přijít do styku. MUDr. Štětinovi a jeho kolegům gratuluji k sestavení skvělé publikace.
Mgr. Jan Bradna, DiS.


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.