Zdravotnictví - nelékařské obory

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 279

100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče

Messer Barbara

100 tipů jak zefektivnit a zlepšit péči o klienty v domácím prostředí, aby péče o ně probíhala ke spokojenosti všech stran a pomáhala klientům udržet déle soběstačnost v běžných denních činnostech.
14×21 cm | 136 stran | 978-80-271-0215-0 | Katalog. č. knihy: 16016
Cena: 279
ks  
Detail knihy: 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče
Cena: 219

100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory

Messer Barbara

Čtenář zde najde 100 profesionálních tipů, jak dobře naplánovat ošetřovatelskou péči a za pomoci seniorů využít jejich schopností se o sebe alespoň částečně postarat. Kniha obsahuje ukázky plánů péče, kazuistiky a zajímavé rady.
14×21 cm | 120 stran | 978-80-271-0216-7 | Katalog. č. knihy: 16017
Cena: 219
ks  
Detail knihy: 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory Novinka
Cena: 355

Angličtina pro sestry

Manuál pro praxi

Parkinson Joy, Brooker Chris

Kniha Joy Parkinsonové je určena nejen sestrám, které chtějí pracovat v UK, ale všem kdo se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce. Stručně seznamuje sestry s organizací práce v UK, vzděláním a registrací sester. Stěžejní část knihy je věnována komunikaci s pacientem. Kromě dialogů sestry s pacientem obsahuje vysvětlení výrazů z každodenního jazyka, které se běžně nevyskytují ve slovnících. Kniha bude velmi přínosná i pro učitele angličtiny a překladatele odborných textů či tlumočníky. Vzhledem ke svému praktickému zaměření je také vhodnou pomůckou k výuce angličtiny studentů ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách.
14×21 cm | 316 stran | 978-80-247-1282-6 | Katalog. č. knihy: 1827
Cena: 355
ks  
Detail knihy: Angličtina pro sestry
Cena: 289

Biofyzika

Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Rosina Jozef, Vránová Jana, Kolářová Hana, Stanek Jiří

Základní učebnice v oboru je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotních fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a matematickým aparátem popisujícím základní fyzikální vztahy je vhodná i pro studenty bakalářského studia biomedicínských a technických oborů, realizovaných na vyšších odborných a vysokých školách technického i přírodovědného zaměření. Studenti po jejím prostudování pochopí fyzikální zákonitosti biologických jevů a budou schopni je aplikovat ve zdravotnickém prostředí. Jde o jedinečnou publikaci, která nahradí úspěšnou knihu Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů a bude důležitou učebnicí na současném trhu s odbornou literaturou, zaměřenou na nelékařské zdravotnické profese. Autoři jsou zkušení pedagogové, kteří vydali již několik učebnic v oboru lékařské biofyziky.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-4237-3 | Katalog. č. knihy: 3068
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Biofyzika
Sleva70% Cena: 89

Bolest a jak s ní zacházet

Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory

Rokyta Richard a kolektiv

Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení bolesti přináší souborné informace o bolesti, o současných představách, o signálním významu bolesti i o chronické bolesti jako nemoci. Uvádí různé typy bolesti i to, jakým způsobem je lze léčit. Je určena pro bakalářské a magisterské studium nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a vyšších odborných škol, mohou ji ale využít i laici, sestry v domácí péči a mnozí další.

Původní cena 299 Kč, současná cena 89
15×21 cm | 184 stran | 978-80-247-3012-7 | Katalog. č. knihy: 2405
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Bolest a jak s ní zacházet Více o autorovi: Rokyta Richard a kolektiv
Sleva64% Cena: 89

Dětská sestra v primární a komunitní péči

Sikorová Lucie

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, dětským sestrám a porodním asistentkám působícím v primární a komunitní péči, dále poskytovatelům výchovné péče ve specializovaných zařízeních péče o děti. Publikace obsahuje důležité poznatky a informace nezbytné pro plánování a poskytování ošetřovatelské a edukační péče o děti a dorost v zařízeních primární. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti posoudit a identifikovat potřeby dětských členů komunity i schopností sester přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí v prostředí rodiny a komunity.

Původní cena 249 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 184 stran | 978-80-247-3592-4 | Katalog. č. knihy: 2447
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Dětská sestra v primární a komunitní péči
Cena: 249

Diagnostika poruch polykání

z pohledu sestry

Mandysová Petra, Škvrňáková Jana

Poruchy polykání jsou častým a potenciálně velmi závažným problémem u mnoha onemocnění a stavů. Poznatky z odborné literatury a standardy v mnoha zemích zdůrazňují důležitost role sester, které jsou mnohdy schopné zahájit diagnostiku poruch polykání pomocí screeningu.
17×24 cm | 132 stran | 978-80-271-0158-0 | Katalog. č. knihy: 16014
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Diagnostika poruch polykání
Cena: 269

Doprovázení v ošetřovatelství I

pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty

Špirudová Lenka

Klíčové dovednosti, které české zdravotní sestry potřebují, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů.
17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-5710-0 | Katalog. č. knihy: 16002
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Doprovázení v ošetřovatelství I
Cena: 269

Doprovázení v ošetřovatelství II

doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize

Špirudová Lenka

Metadoprovázení – tedy doprovázení sestry sestrou – a další metody, jako je např. supervize nebo koučování, přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i s klienty.
17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-5711-7 | Katalog. č. knihy: 16003
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Doprovázení v ošetřovatelství II
Cena: 249

Ekonomika

pro střední zdravotnické školy

Kowalská Radomíra

Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu práce, pojišťovnictví, bankovnictví, daně a dále na oblast soukromého podnikání a finančního hospodaření firmy i domácností. Jednotlivá témata jsou procvičována pomocí příkladů ze zdravotnické praxe, vytvářením vlastních návrhů řešení, analyzováním grafů a tabulek apod.
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-5091-0 | Katalog. č. knihy: 4079
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Ekonomika
Sleva68% Cena: 89

Etika pro zdravotně sociální pracovníky

Kutnohorská Jana, Cichá Martina, Goldmann Radoslav

Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň osobnostní výbavy, altruistické jednání a schopnost hledat při řešení každodenních problémů cesty, které respektují důstojnost člověka v tíživé situaci. Při své práci se setkávají s klienty různých věkových a sociálních skupin, s klienty různě zdravotně či sociálně znevýhodněnými i s tzv. "obtížnými" klienty.V důsledku toho je jejich práce náročná a vyžaduje překonávání řady úskalí. Autoři publikace se snažili vytvořit syntetické dílo, které pojednává o různých etických aspektech zdravotní a sociální práce, a které tudíž pomůže připravit zdravotně sociální pracovníky tak, aby jejich jednání a chování v každodenním kontaktu s klienty bylo profesionální a etické.

Původní cena 279 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3843-7 | Katalog. č. knihy: 2466
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Sleva66% Cena: 89

Etika v ošetřovatelské praxi

Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester. Část kapitol v obecné části vychází z výsledků výzkumu, který probíhal České republice. Ukazuje se, že sestry v České republice sdílejí etické problémy se svými kolegyněmi v zahraničí, ale zároveň řeší problémy, které vycházejí z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí.

Původní cena 259 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-3469-9 | Katalog. č. knihy: 2440
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Etika v ošetřovatelské praxi
Cena: 429

Farmakologie

pro studenty zdravotnických oborů

Martínková Jiřina a kolektiv

Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Kniha obsahuje velké množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.
17×24 cm | 380 stran | 978-80-247-1356-4 | Katalog. č. knihy: 1845
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Farmakologie
Cena: 299

Farmakoterapie v geriatrii

Zrubáková Katarína, Krajčík Štefan a kolektiv

V knize je shrnuta problematika farmakoterapie u seniorů, specifika podávání léků a komplikace při léčbě zaviněné stavem seniora nebo jeho chováním. Kniha také poukazuje na možné chyby ze strany personálu a komplikace, které mohou nastat při interakci léků.
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-5229-7 | Katalog. č. knihy: 1337
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Farmakoterapie v geriatrii
Cena: 299
Vychází v týdnu od 23. ledna

Fitness s Evou Samkovou

Účinnost cviků podle EMG

Král Jiří

Demonstraci cviků provádí Eva Samková, vítězka OH v Soči ve snowboardcrossu. V knize jsou uvedeny fotografie cviků, anatomické kresby svalových partií a popis provedení cviků podle pokynů autora knihy, který je jejím kondičním trenérem. Účinnost uvedených cvičení byla ověřena metodou povrchové elektromyografie.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-5557-1 | Katalog. č. knihy: 4045
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Fitness s Evou Samkovou Vychází v týdnu od 23. ledna
123456789Tituly 1-15 (celkem 144)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.