Žurnalistika a komunikace

Bestsellery z této kategorie

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích Sociologie sociálních skupin Dějiny sociologie Sociologie trochu jinak Církevní dějiny Stylistika pro žurnalisty Public relations Subkultury mládeže Sociologie stáří a seniorů Soudobá sociologická teorie
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Sleva68% Cena: 89

Internetová publicistika

Bednář Vojtěch

Praktický průvodce pro publicisty přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií. Publikaci jistě ocení všichni studenti žurnalistiky a mediálních studií, publicisté pracující s on-line médii a píšící pro ně a lidé zajímající se o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu.

Původní cena 279 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 216 stran | 978-80-247-3452-1 | Katalog. č. knihy: 2916
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Internetová publicistika Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Sleva60% Cena: 149

Komunikace ve veřejné správě

Heger Vladimír

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva. Ve vrtkavé veřejné aréně je třeba našlapovat opatrně a stále myslet na rovnováhu, protože se pohybujeme na rozhraní dvou světů. Prvním z nich je mnohovýznamový svět lidské přirozenosti a intimity, plný subjektivního zaujetí, kreativity, emocí a proměnlivosti. Proti němu se zjevuje naopak tajemný, neosobní svět zašifrovaných významů, neměnné objektivity, utajeného rozhodování a uplatňování moci. Zdá se vám, že běžná mezilidská komunikace a úkony správních úřadů jsou nespojitelné světy? Publikace Vladimíra Hegera vám prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak jsou obě sféry propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti, elektronických médií a sociálních sítí. Vysvětlí rozdíl mezi komunikací uvnitř úřadu a řešením vztahů veřejné správy k občanům. Knihu ocení zejména studenti společenskovědních oborů a zaměstnanci veřejné správy.

Původní cena 369 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3779-9 | Katalog. č. knihy: 2923
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Komunikace ve veřejné správě Více o autorovi: Heger Vladimír
Sleva48% Cena: 149

Krizová komunikace s médii

Bednář Vojtěch

Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací, v nichž je potřeba použít právě krizovou komunikaci. Popíšeme vám praktické situace a naznačíme vhodné reakce na ně. Kniha vám bude nejen učebnicí, jež vás připraví na konkrétní problémy, ale i praktickou pomůckou, použitelnou tehdy, kdy se do krizové situace sami dostanete.

Původní cena 289 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3780-5 | Katalog. č. knihy: 2924
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Krizová komunikace s médii Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Sleva67% Cena: 99

Masová komunikace a veřejné mínění

Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol

Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost.

Původní cena 299 Kč, současná cena 99
14×21 cm | 240 stran | 978-80-247-3563-4 | Katalog. č. knihy: 2920
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Masová komunikace a veřejné mínění
Cena: 379

Public relations

Dějiny – teorie – praxe

Kopecký Ladislav

Aniž si to uvědomujeme, s public relations, s jejich účinky a vlivy se potkáváme téměř na každém kroku. Ovlivňují naše názory a postoje, náš životní styl, prostupují naší každodenností a velmi často formují prostředí, které nás obklopuje. Nabízíme vám proto komplexní a u nás dosud v takovém rozsahu nezpracované odborné pojednání o jedné z významných součástí marketingu a marketingových komunikací. Ladislav Kopecký zprostředkovává své osobní zkušenosti z působení v různých marketingově komunikačních řídicích funkcích doma i v zahraničí a přináší jedinečný a poutavý studijní materiál pro studenty vysokých škol ekonomického, finančně správního a sociálního zaměření, pro manažery marketingu a marketingových komunikací, korporací, pro pracovníky v oblasti vnějších vztahů a PR, státních institucí, kulturních a sportovních zařízení i neziskových organizací.
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4229-8 | Katalog. č. knihy: 2930
Cena: 379
ks  
Detail knihy: Public relations Více o autorovi: Kopecký Ladislav
Cena: 349

Public relations

Hejlová Denisa

Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně pojatá publikace z oboru PR, s případovými studiemi, zaměřená na domácí podmínky. Je určená studentům VŠ, pracovníkům PR, tiskovým mluvčím. Představuje teoretické přístupy, popisuje specifické oblasti PR i jejich etické a legislativní hranice.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-5022-4 | Katalog. č. knihy: 3190
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Public relations
Sleva47% Cena: 149

Redakční práce

Jak připravit text k publikování

Pokorný Milan, Pokorná Dana

Seznamte se se základy redakčních prací: naučte se spolu s námi, jak přistupovat k cizímu, ale i vlastnímu textu a jak jej připravit k publikování. Přinášíme vám návodný popis činnosti redaktora (editora) v knižním nakladatelství i v periodickém tisku. Kniha je přehlednou učebnicí pro kurzy redakčních prací na vysokých a vyšších odborných školách, ale i příručkou pro praxi. Základy redaktorského "řemesla" ocení všichni, kdo v rámci své pracovní nebo zájmové činnosti upravují texty k vydání - ať už jde o knižní publikace, novinové nebo časopisecké příspěvky či nejrůznější PR materiály a texty publikované na internetu.

Původní cena 279 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-3773-7 | Katalog. č. knihy: 2926
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Redakční práce Více o autorovi: Pokorný Milan, Pokorná Dana
Cena: 375

Stylistika pro žurnalisty

Minářová Eva

Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků. Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu.
17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-2979-4 | Katalog. č. knihy: 2911
Cena: 375
ks  
Detail knihy: Stylistika pro žurnalisty Více o autorovi: Minářová Eva
Cena: 429

Úvod do dějin tištěných médií

Večeřa Pavel

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média.
17×24 cm | 280 stran | 978-80-247-4178-9 | Katalog. č. knihy: 2929
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Úvod do dějin tištěných médií
Cena: 769

Výzkum médií

Nejužívanější metody a techniky

Sedláková Renáta

Kniha je určena nejen studentům, kteří ve svém kurikulu mají kurzy zaměřené na analýzu mediálních obsahů a účinků médií, ale i zájemcům o fungování médií. Ocení ji také všichni ti, kdo pracují s výzkumnými zprávami nebo jsou zadavateli výzkumných šetření v oblasti sociálních věd.
17×24 cm | 548 stran | 978-80-247-3568-9 | Katalog. č. knihy: 2921
Cena: 769
ks  
Detail knihy: Výzkum médií
1Tituly 1-10 (celkem 10)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.