Žurnalistika a komunikace

Bestsellery z této kategorie

Výzkum médií Dějiny českých médií Politická komunikace Církevní dějiny Základy sociologie Úvod do dějin tištěných médií Public relations Slovník církevního práva
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 429

Dějiny českých médií

Od počátku do současnosti

Bednařík Petr, Jirák Jan, Köpplová Barbara

Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.
17×24 cm | 448 stran | 978-80-247-3028-8 | Katalog. č. knihy: 2913
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Dějiny českých médií
Sleva68% Cena: 89

Internetová publicistika

Bednář Vojtěch

Praktický průvodce pro publicisty přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií. Publikaci jistě ocení všichni studenti žurnalistiky a mediálních studií, publicisté pracující s on-line médii a píšící pro ně a lidé zajímající se o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu.

Původní cena 279 Kč, současná cena 89
14×21 cm | 216 stran | 978-80-247-3452-1 | Katalog. č. knihy: 2916
Cena: 89
ks  
Detail knihy: Internetová publicistika Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Sleva60% Cena: 149

Komunikace ve veřejné správě

Heger Vladimír

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva. Ve vrtkavé veřejné aréně je třeba našlapovat opatrně a stále myslet na rovnováhu, protože se pohybujeme na rozhraní dvou světů. Prvním z nich je mnohovýznamový svět lidské přirozenosti a intimity, plný subjektivního zaujetí, kreativity, emocí a proměnlivosti. Proti němu se zjevuje naopak tajemný, neosobní svět zašifrovaných významů, neměnné objektivity, utajeného rozhodování a uplatňování moci. Zdá se vám, že běžná mezilidská komunikace a úkony správních úřadů jsou nespojitelné světy? Publikace Vladimíra Hegera vám prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak jsou obě sféry propojené z hlediska vývojových trendů informační společnosti, elektronických médií a sociálních sítí. Vysvětlí rozdíl mezi komunikací uvnitř úřadu a řešením vztahů veřejné správy k občanům. Knihu ocení zejména studenti společenskovědních oborů a zaměstnanci veřejné správy.

Původní cena 369 Kč, současná cena 149
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3779-9 | Katalog. č. knihy: 2923
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Komunikace ve veřejné správě Více o autorovi: Heger Vladimír
Sleva48% Cena: 149

Krizová komunikace s médii

Bednář Vojtěch

Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací, v nichž je potřeba použít právě krizovou komunikaci. Popíšeme vám praktické situace a naznačíme vhodné reakce na ně. Kniha vám bude nejen učebnicí, jež vás připraví na konkrétní problémy, ale i praktickou pomůckou, použitelnou tehdy, kdy se do krizové situace sami dostanete.

Původní cena 289 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3780-5 | Katalog. č. knihy: 2924
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Krizová komunikace s médii Více o autorovi: Bednář Vojtěch
Sleva67% Cena: 99

Masová komunikace a veřejné mínění

Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol

Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost.

Původní cena 299 Kč, současná cena 99
14×21 cm | 240 stran | 978-80-247-3563-4 | Katalog. č. knihy: 2920
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Masová komunikace a veřejné mínění
Cena: 379

Public relations

Dějiny – teorie – praxe

Kopecký Ladislav

Aniž si to uvědomujeme, s public relations, s jejich účinky a vlivy se potkáváme téměř na každém kroku. Ovlivňují naše názory a postoje, náš životní styl, prostupují naší každodenností a velmi často formují prostředí, které nás obklopuje. Nabízíme vám proto komplexní a u nás dosud v takovém rozsahu nezpracované odborné pojednání o jedné z významných součástí marketingu a marketingových komunikací. Ladislav Kopecký zprostředkovává své osobní zkušenosti z působení v různých marketingově komunikačních řídicích funkcích doma i v zahraničí a přináší jedinečný a poutavý studijní materiál pro studenty vysokých škol ekonomického, finančně správního a sociálního zaměření, pro manažery marketingu a marketingových komunikací, korporací, pro pracovníky v oblasti vnějších vztahů a PR, státních institucí, kulturních a sportovních zařízení i neziskových organizací.
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4229-8 | Katalog. č. knihy: 2930
Cena: 379
ks  
Detail knihy: Public relations Více o autorovi: Kopecký Ladislav
Cena: 349

Public relations

Hejlová Denisa

Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně pojatá publikace z oboru PR, s případovými studiemi, zaměřená na domácí podmínky. Je určená studentům VŠ, pracovníkům PR, tiskovým mluvčím. Představuje teoretické přístupy, popisuje specifické oblasti PR i jejich etické a legislativní hranice.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-5022-4 | Katalog. č. knihy: 3190
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Public relations
Sleva47% Cena: 149

Redakční práce

Jak připravit text k publikování

Pokorný Milan, Pokorná Dana

Seznamte se se základy redakčních prací: naučte se spolu s námi, jak přistupovat k cizímu, ale i vlastnímu textu a jak jej připravit k publikování. Přinášíme vám návodný popis činnosti redaktora (editora) v knižním nakladatelství i v periodickém tisku. Kniha je přehlednou učebnicí pro kurzy redakčních prací na vysokých a vyšších odborných školách, ale i příručkou pro praxi. Základy redaktorského "řemesla" ocení všichni, kdo v rámci své pracovní nebo zájmové činnosti upravují texty k vydání - ať už jde o knižní publikace, novinové nebo časopisecké příspěvky či nejrůznější PR materiály a texty publikované na internetu.

Původní cena 279 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-3773-7 | Katalog. č. knihy: 2926
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Redakční práce Více o autorovi: Pokorný Milan, Pokorná Dana
Cena: 375

Stylistika pro žurnalisty

Minářová Eva

Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků. Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu.
17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-2979-4 | Katalog. č. knihy: 2911
Cena: 375
ks  
Detail knihy: Stylistika pro žurnalisty Více o autorovi: Minářová Eva
Cena: 429

Úvod do dějin tištěných médií

Večeřa Pavel

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média.
17×24 cm | 280 stran | 978-80-247-4178-9 | Katalog. č. knihy: 2929
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Úvod do dějin tištěných médií
Cena: 769

Výzkum médií

Nejužívanější metody a techniky

Sedláková Renáta

Kniha je určena nejen studentům, kteří ve svém kurikulu mají kurzy zaměřené na analýzu mediálních obsahů a účinků médií, ale i zájemcům o fungování médií. Ocení ji také všichni ti, kdo pracují s výzkumnými zprávami nebo jsou zadavateli výzkumných šetření v oblasti sociálních věd.
17×24 cm | 548 stran | 978-80-247-3568-9 | Katalog. č. knihy: 2921
Cena: 769
ks  
Detail knihy: Výzkum médií
1Tituly 1-11 (celkem 11)
 

Novinky


Prostorové omalovánky

Jednoduše ze dřeva
Nábytek a objekty z použitého dřeva

30 pravidel vítězů
pro úspěch a naplněný život

Hackněte svůj život
Nejen pomocí technologií

Štěstí se dá naučit
Můj život bez strachů a bez rohlíků

Psychopatologie
Nauka o nemocech duše, 2., aktualizované a doplněné vydání

Efektivní testování softwaru
Klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu

Ema a jednorožec – Tajemství krystalu

Žilní vstupy
dlouhodobé a střednědobé

Muž, který nevrhá stín

Stránky jsou aktualizovány k 21. 10. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.