0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Čtení a dyslexie

E-kniha
PDF
149 
Ihned ke stažení
i: 16813 n: 24773070r: 5722
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5722
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení. Text je rozdělen do tří částí: v první se čtenář seznámí s pojmem čtení, s typologií dyslexie a s různými teoretickými přístupy k jejímu zkoumání. Autor se věnuje též interakci pracovní paměti a dyslexie, vlivu prostředí a dědičnosti na vývoj čtení a dlouhodobým účinkům dyslexie na život jedince. Druhá část je věnována vztahu čtení a očních pohybů – zabývá se pozorností při čtení, čerpáním čtenářské informace či modely čtení. Část třetí je věnována vývojové dyslexii. Kniha bude přínosem pro studenty humanitních oborů (fakulty pedagogické a filozofické) a oborů neurobiologických (fakulty přírodovědecké či lékařské) i pro odborníky v praxi.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Čtení a dyslexie

ČÁST I. POJEM DYSLEXIE, JEJÍ TEORIE A PROBLÉMY
1. Pojem dyslexie
1.1 Diagnostický a statistický manuál DSM-IV-TR
1.2 Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10
1.3 Výhrady k diskrepanci IQ – čtení
2. Markery
2.1 Deskriptivní markery
2.2 Substantivní markery
2.3 Topické markery
2.4 Doplňkové markery
2.5 Korelace
3. Obraz dyslexie a její typy
3.1 Typologie podle Z. Matějčka
3.2 Inverzní tendence
3.3 Typologie podle D. Bakkera
4. Fonologická teorie
4.1 Podstata fonologické teorie
4.2 Včasné vyhledávání a pomoc rizikovým dětem
4.3 Skladba fonologických schopností
4.4 Vztah mezi složkami fonologické schopnosti a jejich vývoj
4.5 Vztah fonologických schopností ke čtení
4.6 Dekódování fonologické versus ortografické
4.7 Soulad ortograficko-fonologický ve vztahu ke čtení a dyslexii
5. Hypotéza dvojího deficitu a teorie rychlého zpracování podnětů
5.1 Historie
5.2 Test rychlého pojmenování
5.3 Vztah časového deficitu a fonémového uvědomění
5.4 Diagnostická schopnost testu rychlého pojmenování
5.5 Teorie rychlého zpracování podnětů
6. Teorie vizuálního deficitu
7. Magnocelulární teorie
7.1 Magnocelulární a parvocelulární systém
7.2 Sustentativní a tranzitorní systém
7.3 Testy užívané při vyšetřování magnocelulární funkce
8. Cerebelární (mozečková) teorie
9. Neurobiologický přístup
9.1 Analýza post-mortem
9.2 Aplikace zobrazovacích metod
9.3 Evokované potenciály
10. Úrovně, na kterých dyslexie existuje
11. Je výklad jednotlivých teorií vyčerpávající?
12. Pracovní paměť
12.1 Model pracovní paměti
12.2 Pracovní paměť a čtení
12.3 Pracovní paměť a dyslexie
13. Prostředí, dědičnost a vývoj čtení
13.1 Úvod a základní pojmosloví
13.2 Metodologie
13.3 Vlivy dědičnosti a prostředí na čtenářské vlastnosti
13.4 Vliv rodinného prostředí na pozdější čtení
13.5 Působení rodičů-dyslektiků na dítě
14. Dlouhodobé účinky dyslexie na život jedince
ČÁST II. ČTENÍ A OČNÍ POHYBY
15. Oční pohyby
15.1 Oční pohyby obecně
15.2 Oční pohyby a čtení
16. Percepční rozpětí
16.1 Pojem percepčního rozpětí a metody výzkumu
16.2 Percepční rozpětí a čtení
17. Čerpání čtenářské informace a oční pohyby
18. Pozornost, čtení a oční pohyby
18.1 Pozornost a percepční rozpětí
18.2 Přesuny pozornosti a oční pohyby
18.3 Pozornost zjevná versus skrytá
18.4 Úrovně pozornosti
18.5 Pozornost mikro- a makrokuželová
18.6 Integrace pozornosti a očních pohybů jako podmínka čtení
19. Kontrola očních pohybů při čtení
19.1 Úrovně kontroly – kdy a kam oči přemístit
19.2 Vliv parafoveální informace na rozhodování, kdy a kam oči přemístit
19.3 Fixační pozice
19.4 Sakády
19.5 Individuální rozdíly v očních pohybech při čtení
20. Modely čtení
20.1 Morrisonův procesní model
20.2 Procesní model E-Z Reader
20.3 O’Reganův okulometrický model
21. Oční pohyby a pracovní paměť
21.1 Role očních pohybů v pracovní paměti
21.2 Vztah pracovní paměti, čtení a očních pohybů
ČÁST III. OČNÍ POHYBY U DYSLEKTIKŮ
22. Z historie výzkumu očních pohybů u dyslektiků
22.1 Pavlidisův výzkum
22.2 Reakce na Pavlidisův výzkum
22.3 Soudobý pohled
23. Mozečková hypotéza a oční pohyby
23.1 Nystagmus a jeho funkce při vizuálním sledování
23.2 Nystagmus a dyslexie
23.3 Senzoricko-motorické učení dyslektiků
24. Antisakády
24.1 Pojem antisakády
24.2 Antisakády a diagnostika dyslexie
25. Expresní sakády
25.1 Pojem expresní sakády
25.2 Expresní sakády a dyslexie
26. Sakády dyslektiků
26.1 Sakády v neverbálních úlohách
26.2 Účinek gravitačního středu a adjustace čtenářských sakád
27. Fixační instabilita
28. Vergence a binokulární kontrola
28.1 Vergence při čtení a binokulární (fixační) stabilita
28.2 Test Dunlopové
28.3 Binokulární instabilita a její náprava
28.4 Vergence a fonologické schopnosti
28.5 Binokulární kontrola během sakád
29. Plynulé sledovací oční pohyby
Doslov
Příloha
Literatura

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Čtení a dyslexie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.4 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Čtení a dyslexie

E-kniha
PDF
149 
Ihned ke stažení
i: 16813 n: 24773070r: 5722
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 5722
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení. Text je rozdělen do tří částí: v první se čtenář seznámí s pojmem čtení, s typologií dyslexie a s různými teoretickými přístupy k jejímu zkoumání. Autor se věnuje též interakci pracovní paměti a dyslexie, vlivu prostředí a dědičnosti na vývoj čtení a dlouhodobým účinkům dyslexie na život jedince. Druhá část je věnována vztahu čtení a očních pohybů – zabývá se pozorností při čtení, čerpáním čtenářské informace či modely čtení. Část třetí je věnována vývojové dyslexii. Kniha bude přínosem pro studenty humanitních oborů (fakulty pedagogické a filozofické) a oborů neurobiologických (fakulty přírodovědecké či lékařské) i pro odborníky v praxi.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Čtení a dyslexie

ČÁST I. POJEM DYSLEXIE, JEJÍ TEORIE A PROBLÉMY
1. Pojem dyslexie
1.1 Diagnostický a statistický manuál DSM-IV-TR
1.2 Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10
1.3 Výhrady k diskrepanci IQ – čtení
2. Markery
2.1 Deskriptivní markery
2.2 Substantivní markery
2.3 Topické markery
2.4 Doplňkové markery
2.5 Korelace
3. Obraz dyslexie a její typy
3.1 Typologie podle Z. Matějčka
3.2 Inverzní tendence
3.3 Typologie podle D. Bakkera
4. Fonologická teorie
4.1 Podstata fonologické teorie
4.2 Včasné vyhledávání a pomoc rizikovým dětem
4.3 Skladba fonologických schopností
4.4 Vztah mezi složkami fonologické schopnosti a jejich vývoj
4.5 Vztah fonologických schopností ke čtení
4.6 Dekódování fonologické versus ortografické
4.7 Soulad ortograficko-fonologický ve vztahu ke čtení a dyslexii
5. Hypotéza dvojího deficitu a teorie rychlého zpracování podnětů
5.1 Historie
5.2 Test rychlého pojmenování
5.3 Vztah časového deficitu a fonémového uvědomění
5.4 Diagnostická schopnost testu rychlého pojmenování
5.5 Teorie rychlého zpracování podnětů
6. Teorie vizuálního deficitu
7. Magnocelulární teorie
7.1 Magnocelulární a parvocelulární systém
7.2 Sustentativní a tranzitorní systém
7.3 Testy užívané při vyšetřování magnocelulární funkce
8. Cerebelární (mozečková) teorie
9. Neurobiologický přístup
9.1 Analýza post-mortem
9.2 Aplikace zobrazovacích metod
9.3 Evokované potenciály
10. Úrovně, na kterých dyslexie existuje
11. Je výklad jednotlivých teorií vyčerpávající?
12. Pracovní paměť
12.1 Model pracovní paměti
12.2 Pracovní paměť a čtení
12.3 Pracovní paměť a dyslexie
13. Prostředí, dědičnost a vývoj čtení
13.1 Úvod a základní pojmosloví
13.2 Metodologie
13.3 Vlivy dědičnosti a prostředí na čtenářské vlastnosti
13.4 Vliv rodinného prostředí na pozdější čtení
13.5 Působení rodičů-dyslektiků na dítě
14. Dlouhodobé účinky dyslexie na život jedince
ČÁST II. ČTENÍ A OČNÍ POHYBY
15. Oční pohyby
15.1 Oční pohyby obecně
15.2 Oční pohyby a čtení
16. Percepční rozpětí
16.1 Pojem percepčního rozpětí a metody výzkumu
16.2 Percepční rozpětí a čtení
17. Čerpání čtenářské informace a oční pohyby
18. Pozornost, čtení a oční pohyby
18.1 Pozornost a percepční rozpětí
18.2 Přesuny pozornosti a oční pohyby
18.3 Pozornost zjevná versus skrytá
18.4 Úrovně pozornosti
18.5 Pozornost mikro- a makrokuželová
18.6 Integrace pozornosti a očních pohybů jako podmínka čtení
19. Kontrola očních pohybů při čtení
19.1 Úrovně kontroly – kdy a kam oči přemístit
19.2 Vliv parafoveální informace na rozhodování, kdy a kam oči přemístit
19.3 Fixační pozice
19.4 Sakády
19.5 Individuální rozdíly v očních pohybech při čtení
20. Modely čtení
20.1 Morrisonův procesní model
20.2 Procesní model E-Z Reader
20.3 O’Reganův okulometrický model
21. Oční pohyby a pracovní paměť
21.1 Role očních pohybů v pracovní paměti
21.2 Vztah pracovní paměti, čtení a očních pohybů
ČÁST III. OČNÍ POHYBY U DYSLEKTIKŮ
22. Z historie výzkumu očních pohybů u dyslektiků
22.1 Pavlidisův výzkum
22.2 Reakce na Pavlidisův výzkum
22.3 Soudobý pohled
23. Mozečková hypotéza a oční pohyby
23.1 Nystagmus a jeho funkce při vizuálním sledování
23.2 Nystagmus a dyslexie
23.3 Senzoricko-motorické učení dyslektiků
24. Antisakády
24.1 Pojem antisakády
24.2 Antisakády a diagnostika dyslexie
25. Expresní sakády
25.1 Pojem expresní sakády
25.2 Expresní sakády a dyslexie
26. Sakády dyslektiků
26.1 Sakády v neverbálních úlohách
26.2 Účinek gravitačního středu a adjustace čtenářských sakád
27. Fixační instabilita
28. Vergence a binokulární kontrola
28.1 Vergence při čtení a binokulární (fixační) stabilita
28.2 Test Dunlopové
28.3 Binokulární instabilita a její náprava
28.4 Vergence a fonologické schopnosti
28.5 Binokulární kontrola během sakád
29. Plynulé sledovací oční pohyby
Doslov
Příloha
Literatura

O Autorovi

Jošt Jiří
Mgr. Jiří Jošt, CSc., žák prof. Z.Matějčka a doc.V. Hrabala, dlouhodobě pracoval v pedagogicko-psychologickém poradenství. Od r. 2002 přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Věnuje se zejména problému specifických poruch učení a jejich vztahu k očním pohybům. Je členem Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení (International Academy for Research in Learning Disabilities) a odborné společnosti Dyslexie.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 229 
E-kniha 195 
Tištěná 369 
E-kniha 314 
Tištěná 269 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.