0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obecná didaktika

A její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních

- 25 % z DMOC
Obecná didaktika
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  299  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 22:27
i: 41030 n: 27132492r: 9863
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 42130 n: 27145218r: 9863
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Studijní materiál je určen pro studenty učitelství bakalářského i magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia. V souvislosti s realizovanou strukturací studijních programů pro bakalářskou a navazující magisterskou úroveň může podpůrně sloužit též jiným předmětům akreditovaných programů na různých vysokých školách pedagogického zaměření. Studijní text je východiskem k samostatnému studiu – úkoly, které obsahuje, vedou k práci s odbornou literaturou. Při práci s textem jde nejen o osvojení si základních informací týkajících se vybraných témat z obecné didaktiky, ale také o konfrontaci s představami a dosavadními poznatky čtenářů.

Publikace je uspořádána do patnácti základních kapitol, které mají pro lepší orientaci shodnou strukturu: na úvod obsahují shrnutí cílů a obsahu kapitoly, dále samotný studijní text spolu s potřebnými definicemi, ale také množství úkolů k samostatnému řešení a příkladů z praxe, doplňující texty, shrnutí tématu, klíčová slova dané kapitoly a komentář, který poskytuje možná řešení úkolů a další rozšiřující informace.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvodem – obecná didaktika v širších pedagogických souvislostech
Jak s učebním textem pracovat?
1. Obecná didaktika v zrcadle pedagogických věd

1.1 Obecná didaktika v systému věd o výchově
1.2 Kam směřuje obecná didaktika a jaký je její předmět?
1.3 Běh na dlouhou trať aneb Celoživotní vzdělávání
2. Rozvoj vyžaduje plán aneb Příprava učitele na výuku
2.1 Plánování výuky v rámci formálního kurikula
2.2 V čem učitelé nejčastěji chybují při plánování výuky?
2.3 Plánování výuky nejen v kontextu školského vzdělávacího systému
2.4 Hodnocení naplánovaného a realizovaného postupu
2.5 Projektování výuky z hlediska činnosti učitele
2.6 Didaktická analýza učiva a její metodický postup
2.7 Práce učitele s výukovým cílem
3. Obsah učiva a jeho konkretizace v učebních textech
3.1 Společenské požadavky v kontextu výběru vzdělávacích obsahů
3.2 Druhy vzdělávacích obsahů a jejich charakteristika
3.3 Vzdělávací obsahy v zrcadle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
3.4 Didaktická vybavenost učebních textů a jejich varianty
4. Cesty, stezky, pěšiny aneb Vyučovací metody
4.1 Výukové metody a kritéria jejich členění
4.2 Aktivizující metody výuky a jejich specifika
5. Tvar a forma aneb Architektura vyučování
5.1 Organizační formy dle jejich funkce ve výuce
5.2 Variabilita interakcí ve výuce v různých organizačních formách
5.3 Organizační formy výuky v závislosti na čase a prostoru
6. Od zásady k zásadě aneb Jak si udržet kontinuitu výuky
6.1 Didaktické zásady a jejich význam ve výuce
6.2 Didaktická pravidla jako předpoklad kompaktnosti výuky
7. Škola v pohybu aneb Motivace ve vyučování
7.1 Motivační dimenze vyučování aneb Kam kráčíme
7.2 Význam „hybných sil“ pro rozvoj motivačního prostředí ve výuce
8. Cena není hodnota aneb Hodnocení ve výuce
8.1 Proces hodnocení a jeho členění
8.2 Specifika školního hodnocení – pozitiva a limity
8.3 Typologie školního hodnocení a funkce klasifikace
8.4 Slovní hodnocení v kontextu alternativních škol v českém školství
9. Cesta mezi učitelem a žáky aneb Pedagogická interakce a komunikace
9.1 K vybraným aspektům pedagogické interakce a komunikace
9.2 Které faktory pedagogickou komunikaci ovlivňují a co vše si sdělujeme
9.3 Verbální a neverbální komunikace, ale i komunikace činem
9.4 Dokážeme klást učební otázky a vhodně se dotazovat?
9.5 Pedagogická komunikace jako součást sociální kompetence učitele
10. Vážnost aneb Autorita učitele v pedagogické praxi
10.1 Pojmový labyrint ve vymezování autority učitele
10.2 Autorita učitele v dimenzích svobody a odpovědnosti
10.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou
11. Z role do role aneb Školní jeviště
11.1 Sociální role učitele ve vzdělávacím procesu pohledem tradice
11.2 Netradiční sociální role učitele dneška
12. Jak získat know-how aneb Klíčové kompetence pohledem žáka i učitele
12.1 Klíčové kompetence jako předpoklad osobního rozvoje a uplatnění jedince ve společnosti
12.2 Kam směřují klíčové kompetence žáka v současné době?
12.3 Klíčové kompetence učitele jako předpoklad jeho úspěšného pedagogického působení
12.4 Průřezová témata jako součást obsahu základního učiva v zrcadle klíčových kompetencí žáků
13. Zdravé a bezpečné prostředí ve třídě a ve škole aneb Výzvy současné doby
13.1 Zdraví a bezpečí v životě člověka
13.2 Podpora zdraví a bezpečí v zorném úhlu učitelské profese
14. Respekt a vzájemná úcta aneb Rodina a škola v kontextu společenských změn
14.1 Současná rodina a její základní charakteristika
14.2 Rodina v kontextu společenských změn a její dopady na školu
14.3 Spolupracující vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem aneb Snaha o konstruktivní domluvu
14.4 Způsoby výchovy v rodině a ve škole – pozitiva a limity
15. Když sejdeme z cesty aneb Asociální projevy chování u dětí a mládeže
15.1 Pojmový labyrint a hlavní příčiny sociálněpatologických jevů
15.2 Asociální chování dětí a mládeže ve školním i v mimoškolním prostředí
Co říci závěrem?
Resumé
Literatura
Internetové zdroje
Rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.10.2021
Katalogové číslo: 27090
ISBN: 978-80-271-3249-2
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 16.67MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

„Autorky vycházejí při zpracování textu z multidisciplinárního a multidimenzionálního přístupu. Uvědomují si, že řadu stěžejních didaktických témat nelze pojímat jen prizmatem ‚čisté‘ obecné didaktiky, ale je potřeba je vnímat v širších pedagogických kontextech. Komplexnější pohled na didaktickou problematiku souvisí se širším zpracováním již klasických témat obecné didaktiky, ale i se zařazením novějších problémů, které proces i obsah výuky v současném školství výrazně ovlivňují.“

prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
 

„Autorky zpracovávají důležité pedagogické téma a reagují na aktuální potřeby pedagogické praxe. Význam publikace tkví zejména ve způsobu zpracování textu, podporujícím především propojení předkládané teorie s pedagogickou praxí, vedoucí ke kritickému myšlení a podpoře aktivity studujícího čtenáře.“

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Obecná didaktika
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.10.2021
Katalogové číslo: 27090
ISBN: 978-80-271-3249-2
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 16.67 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Obecná didaktika

A její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  299  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 13. 06. 2024 22:27
i: 41030 n: 27132492r: 9863
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 42130 n: 27145218r: 9863
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Studijní materiál je určen pro studenty učitelství bakalářského i magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia. V souvislosti s realizovanou strukturací studijních programů pro bakalářskou a navazující magisterskou úroveň může podpůrně sloužit též jiným předmětům akreditovaných programů na různých vysokých školách pedagogického zaměření. Studijní text je východiskem k samostatnému studiu – úkoly, které obsahuje, vedou k práci s odbornou literaturou. Při práci s textem jde nejen o osvojení si základních informací týkajících se vybraných témat z obecné didaktiky, ale také o konfrontaci s představami a dosavadními poznatky čtenářů.

Publikace je uspořádána do patnácti základních kapitol, které mají pro lepší orientaci shodnou strukturu: na úvod obsahují shrnutí cílů a obsahu kapitoly, dále samotný studijní text spolu s potřebnými definicemi, ale také množství úkolů k samostatnému řešení a příkladů z praxe, doplňující texty, shrnutí tématu, klíčová slova dané kapitoly a komentář, který poskytuje možná řešení úkolů a další rozšiřující informace.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvodem – obecná didaktika v širších pedagogických souvislostech
Jak s učebním textem pracovat?
1. Obecná didaktika v zrcadle pedagogických věd

1.1 Obecná didaktika v systému věd o výchově
1.2 Kam směřuje obecná didaktika a jaký je její předmět?
1.3 Běh na dlouhou trať aneb Celoživotní vzdělávání
2. Rozvoj vyžaduje plán aneb Příprava učitele na výuku
2.1 Plánování výuky v rámci formálního kurikula
2.2 V čem učitelé nejčastěji chybují při plánování výuky?
2.3 Plánování výuky nejen v kontextu školského vzdělávacího systému
2.4 Hodnocení naplánovaného a realizovaného postupu
2.5 Projektování výuky z hlediska činnosti učitele
2.6 Didaktická analýza učiva a její metodický postup
2.7 Práce učitele s výukovým cílem
3. Obsah učiva a jeho konkretizace v učebních textech
3.1 Společenské požadavky v kontextu výběru vzdělávacích obsahů
3.2 Druhy vzdělávacích obsahů a jejich charakteristika
3.3 Vzdělávací obsahy v zrcadle Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
3.4 Didaktická vybavenost učebních textů a jejich varianty
4. Cesty, stezky, pěšiny aneb Vyučovací metody
4.1 Výukové metody a kritéria jejich členění
4.2 Aktivizující metody výuky a jejich specifika
5. Tvar a forma aneb Architektura vyučování
5.1 Organizační formy dle jejich funkce ve výuce
5.2 Variabilita interakcí ve výuce v různých organizačních formách
5.3 Organizační formy výuky v závislosti na čase a prostoru
6. Od zásady k zásadě aneb Jak si udržet kontinuitu výuky
6.1 Didaktické zásady a jejich význam ve výuce
6.2 Didaktická pravidla jako předpoklad kompaktnosti výuky
7. Škola v pohybu aneb Motivace ve vyučování
7.1 Motivační dimenze vyučování aneb Kam kráčíme
7.2 Význam „hybných sil“ pro rozvoj motivačního prostředí ve výuce
8. Cena není hodnota aneb Hodnocení ve výuce
8.1 Proces hodnocení a jeho členění
8.2 Specifika školního hodnocení – pozitiva a limity
8.3 Typologie školního hodnocení a funkce klasifikace
8.4 Slovní hodnocení v kontextu alternativních škol v českém školství
9. Cesta mezi učitelem a žáky aneb Pedagogická interakce a komunikace
9.1 K vybraným aspektům pedagogické interakce a komunikace
9.2 Které faktory pedagogickou komunikaci ovlivňují a co vše si sdělujeme
9.3 Verbální a neverbální komunikace, ale i komunikace činem
9.4 Dokážeme klást učební otázky a vhodně se dotazovat?
9.5 Pedagogická komunikace jako součást sociální kompetence učitele
10. Vážnost aneb Autorita učitele v pedagogické praxi
10.1 Pojmový labyrint ve vymezování autority učitele
10.2 Autorita učitele v dimenzích svobody a odpovědnosti
10.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou
11. Z role do role aneb Školní jeviště
11.1 Sociální role učitele ve vzdělávacím procesu pohledem tradice
11.2 Netradiční sociální role učitele dneška
12. Jak získat know-how aneb Klíčové kompetence pohledem žáka i učitele
12.1 Klíčové kompetence jako předpoklad osobního rozvoje a uplatnění jedince ve společnosti
12.2 Kam směřují klíčové kompetence žáka v současné době?
12.3 Klíčové kompetence učitele jako předpoklad jeho úspěšného pedagogického působení
12.4 Průřezová témata jako součást obsahu základního učiva v zrcadle klíčových kompetencí žáků
13. Zdravé a bezpečné prostředí ve třídě a ve škole aneb Výzvy současné doby
13.1 Zdraví a bezpečí v životě člověka
13.2 Podpora zdraví a bezpečí v zorném úhlu učitelské profese
14. Respekt a vzájemná úcta aneb Rodina a škola v kontextu společenských změn
14.1 Současná rodina a její základní charakteristika
14.2 Rodina v kontextu společenských změn a její dopady na školu
14.3 Spolupracující vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem aneb Snaha o konstruktivní domluvu
14.4 Způsoby výchovy v rodině a ve škole – pozitiva a limity
15. Když sejdeme z cesty aneb Asociální projevy chování u dětí a mládeže
15.1 Pojmový labyrint a hlavní příčiny sociálněpatologických jevů
15.2 Asociální chování dětí a mládeže ve školním i v mimoškolním prostředí
Co říci závěrem?
Resumé
Literatura
Internetové zdroje
Rejstřík

Recenze

„Autorky vycházejí při zpracování textu z multidisciplinárního a multidimenzionálního přístupu. Uvědomují si, že řadu stěžejních didaktických témat nelze pojímat jen prizmatem ‚čisté‘ obecné didaktiky, ale je potřeba je vnímat v širších pedagogických kontextech. Komplexnější pohled na didaktickou problematiku souvisí se širším zpracováním již klasických témat obecné didaktiky, ale i se zařazením novějších problémů, které proces i obsah výuky v současném školství výrazně ovlivňují.“

prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
 

„Autorky zpracovávají důležité pedagogické téma a reagují na aktuální potřeby pedagogické praxe. Význam publikace tkví zejména ve způsobu zpracování textu, podporujícím především propojení předkládané teorie s pedagogickou praxí, vedoucí ke kritickému myšlení a podpoře aktivity studujícího čtenáře.“

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

O Autorovi

Vališová Alena
Autorka pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší obecnou a oborovou didaktiku. Specializuje se na problematiku autority a manipulace v sociálních vztazích. Vede kurzy rozvoje sociálních dovedností mladých lidí se zaměřením na aktuální komunikaci a asertivní styl jednání. Je autorkou řady odborných publikací.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 254  -25 %
E-kniha 216  -25 %
Tištěná 262  -25 %
E-kniha 223  -25 %
Tištěná 299  -25 %
E-kniha 254  -25 %
Tištěná 99 
E-kniha 165  -25 %
Tištěná 494  -25 %
E-kniha 420  -25 %
Tištěná 269  -25 %
E-kniha 229  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.