0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Ploché střechy

praktický průvodce

- 25 % z DMOC
Ploché střechy
-25 %
Sleva končí za
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 5708
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16793 n: 24766355r: 5708
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Ploché střechy byly dlouho v podvědomí laické i odborné veřejnosti vnímány jako střechy problémové. Dnes jsou spolehlivé nejen proto, že jsou na jejich provedení nabízeny kvalitní výrobky, ale i proto, že projektanti i realizační firmy mají stále více informací o jejich vlastnostech i použití. Ploché střechy dnes už nemají jen funkci obalové konstrukce budov, ale umožňují i jejich provozní využití jako například terasy či střešní zahrady. Kniha je plná praktických informací zabývajících se provedením a funkcemi plochých střech. Jednotlivé druhy plochých střech jsou zde detailně popsány a každý druh ploché střechy je doplněn informacemi z oblasti stavební tepelné techniky, zpravidla včetně vzorových tepelně technických výpočtů.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Ploché střechy

Obsah

Úvod ......................................................................... 9

1 Asfaltové pásy nebo fólie na ploché střeše? ............................... 11
1.1 Všeobecné údaje ..........................................................11
1.2 Technické rozdíly ........................................................12
1.3 Ostatní rozdíly ..........................................................12

2 Nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech ........................... 21
2.1 Úvod .....................................................................21
2.2 Pěnový polystyren (EPS) ..................................................21
2.2.1 Obecná charakteristika polystyrenu .....................................21
2.2.2 Výroba pěnového polystyrenu ............................................22
2.2.3 Technické parametry pěnového polystyrenu ...............................23
2.2.4 Kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu ..........................25
2.2.5 Pokládka pěnového polystyrenu ..........................................27
2.3 Extrudovaný polystyren (XPS) .............................................29
2.3.1 Obecná charakteristika .................................................29
2.3.2 Výroba extrudovaného polystyrenu .......................................30
2.3.3 Technické parametry extrudovaného polystyrenu...........................30
2.3.4 Použití výrobků z XPS v plochých střechách .............................31
2.4 Minerální vlna ...........................................................34
2.4.1 Obecná charakteristika .................................................34
2.4.2 Výroba minerální vlny ..................................................34
2.4.3 Technické parametry minerální vlny pro jednoplášťové ploché střechy ....34
2.4.4 Pokládka desek z minerální vlny na plochých střechách ..................35
2.4.5 Výrobky z minerální vlny pro dvouplášťové ploché střechy ...............39
2.5 Pěnový polyuretan PUR a PIR ..............................................40
2.5.1 Obecná charakteristika .................................................40
2.5.2 Výroba pěnového polyuretanu ............................................40
2.5.3 Technické parametry pěnového polyuretanu ...............................40
2.5.4 Pokládka pěnového polyuretanu ..........................................41
2.6 Pěnové sklo ..............................................................42
2.6.1 Obecná charakteristika .................................................42
2.6.2 Výroba pěnového skla ...................................................42
2.6.3 Technické parametry pěnového skla ......................................42
2.6.4 Pokládka pěnového skla .................................................43

3 Parozábrany v plochých střechách ...........................................44
3.1 Obecné informace .........................................................44
3.2 Zásady pro navrhování a provádění parozábran .............................51
3.3 Proražení parozábrany upevňovacími prvky .................................53

4 Ploché střechy a tepelná technika (Zbyněk Svoboda) .........................55

5 Jednoplášťové ploché střechy ...............................................67
5.1 Obecná charakteristika jednoplášťových plochých střech ...................67
5.2 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev ..................71
5.3 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím
vrstev (Zbyněk Svoboda) ..................................72

6 Lehké jednoplášťové ploché střechy ........................................ 76
6.1 Obecné informace ........................................................ 76
6.2 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění ........................ 77
6.2.1 Zásady pro návrh střešního pláště ..................................... 77
6.2.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál ... 79
6.3 Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu ....................... 80
6.3.1 Zásady pro návrh střešního pláště ..................................... 81
6.3.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál ... 83
6.4 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy
na trapézovém plechu (Zbyněk Svoboda) ....................................... 85
6.5 Tepelně technické posouzení jednoplášťových plochých střech
na dřevěném bednění (Zbyněk Svoboda) ........................................ 89

7 Obrácené střechy a DUO střechy ............................................ 90
7.1 Obrácené střechy ........................................................ 90
7.2 DUO střecha ............................................................. 91
7.3 Zásady pro použití tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu v obrácených
střechách nebo DUO střechách ................................................ 92
7.4 Praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu (XPS) ... 97
7.5 Tepelně technické posouzení obrácené ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ... 101
7.6 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) ............... 103

8 Kompaktní ploché střechy ................................................. 104
8.1 Obecná charakteristika ................................................. 104
8.2 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z pěnového skla ............ 104
8.3 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z desek z polyuretanu
Bauder PIR KOMPAKT ......................................................... 108
8.4 Porovnání obou materiálových variant kompaktních plochých střech ....... 110
8.4.1 Společné vlastnosti kompaktních skladeb .............................. 110
8.4.2 Odlišnosti kompaktních skladeb dle použité tepelné izolace ........... 111
8.5 Tepelně technické posouzení kompaktní ploché střechy
s tepelnou izolací z pěnového skla (Zbyněk Svoboda) ........................ 112

9 Jednoplášťové ploché střechy s velkými sklony nebo na zakřivených plochách 115
9.1 Obecná charakteristika ................................................. 115
9.2 Zásady a nezbytná přídavná opatření .................................... 117
9.3 Realizační podmínky .................................................... 120

10 Dvouplášťové ploché střechy ............................................. 122
10.1 Základní informace .................................................... 122
10.2 Konstrukce větrané dvouplášťové ploché ................................ 124
10.3 Funkce větrané dvouplášťové ploché střechy ............................ 126
10.4 Zásady pro návrh větrané dvouplášťové ploché střechy ...................129
10.5 Zásady pro opravy nebo rekonstrukci větrané dvouplášťové ploché střechy 132
10.6 Přeměna větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou dvouplášťovou střechu 134
10.7 Rekonstrukce nevětrané dvouplášťové ploché střechy .................... 138
10.8 Přeměna jednoplášťové ploché střechy na větranou dvouplášťovou
plochou střechu ............................................................ 138
10.9 Tepelně technické posouzení větrané dvouplášťové
ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ............................................ 141
10.10 Tepelně technické posouzení nevětrané dvouplášťové
ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ............................................ 145

11 Lehké ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací .................... 149
11.1 Obecná charakteristika ................................................ 149
11.2 Druhy lehkých plochých střech s krokvemi a povlakovou izolací ......... 149
11.3 Lehké větrané dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací 152
11.4 Tepelně technické posouzení lehké ploché střechy s krokvemi
(Zbyněk Svoboda) ........................................................... 157

12 Opravy a rekonstrukce plochých střech ................................... 164
12.1 Rekonstrukce pouze vodotěsné izolace .................................. 165
12.2 Rekonstrukce střešního pláště s doteplením ............................ 166
12.2.1 PLUS střecha ........................................................ 166
12.2.2 Tepelně technické posouzení PLUS střechy (Zbyněk Svoboda)............ 167
12.2.3 DUO střecha ......................................................... 170
12.2.4 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) ............ 171

13 Balkony - lodžie - terasy ............................................... 172
13.1 Základní podmínky pro návrh a provádění balkonů, lodžií a teras ....... 175
13.2 Provozní souvrství a výrobky .......................................... 185
13.2.1 Provedení provozního souvrství ...................................... 186
13.2.2 Výrobky používané na provozní souvrství balkonů, lodžií a teras...... 197
13.3 Souvrství střešního pláště balkonů, lodžií a teras .................... 207
13.3.1 Vodotěsná izolace balkonů, lodžií a teras ........................... 207
13.3.2 Tepelné izolace a parozábrany teras ................................. 210
13.4 Opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií ................................ 211
13.5 Rekonstrukce teras .................................................... 214
13.6 Tepelně technické posouzení balkonů, lodžií a teras (Zbyněk Svoboda) .. 216

14 Střešní zahrady ......................................................... 218
14.1 Základní informace .................................................... 218
14.2 Vegetační souvrství střešní zahrady ................................... 230
14.3 Souvrství střešního pláště střešní zahrady ............................ 231
14.4 Střešní zahrady na stávajících střechách .............................. 235
14.5 Zavlažování střešních zahrad .......................................... 235
14.6 Údržba střešních zahrad ............................................... 236
14.7 Zkušenosti odborné realizační firmy ................................... 237
14.8 Tepelně technické posouzení střech se střešními
zahradami (Zbyněk Svoboda) ................................................. 241

15 Gravitační odvodnění plochých a šikmých střech .......................... 242
15.1 Všeobecné údaje ....................................................... 242
15.2 Návrh a dimenzování žlabů ............................................. 246
15.3 Návrh a dimenzování střešních vtoků ................................... 248
15.4 Návrh dešťového odpadního potrubí ..................................... 250
15.5 Zásady pro navrhování střešních žlabů ................................. 252
15.6 Zásady pro navrhování střešních vtoků ................................. 252
15.7 Zásady pro navrhování dešťových odpadních potrubí ..................... 253
15.8 Rekonstrukce odvodnění plochých a šikmých střech ...................... 254

Literatura ................................................................. 255

Rejstřík ................................................................... 258

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 6.03MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Ploché střechy
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 6.03 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Ploché střechy

praktický průvodce

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 5708
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  254  -25 %
Ihned ke stažení
i: 16793 n: 24766355r: 5708
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Ploché střechy byly dlouho v podvědomí laické i odborné veřejnosti vnímány jako střechy problémové. Dnes jsou spolehlivé nejen proto, že jsou na jejich provedení nabízeny kvalitní výrobky, ale i proto, že projektanti i realizační firmy mají stále více informací o jejich vlastnostech i použití. Ploché střechy dnes už nemají jen funkci obalové konstrukce budov, ale umožňují i jejich provozní využití jako například terasy či střešní zahrady. Kniha je plná praktických informací zabývajících se provedením a funkcemi plochých střech. Jednotlivé druhy plochých střech jsou zde detailně popsány a každý druh ploché střechy je doplněn informacemi z oblasti stavební tepelné techniky, zpravidla včetně vzorových tepelně technických výpočtů.

Sleva 25 % na vše končí za:

Z obsahu knihy Ploché střechy

Obsah

Úvod ......................................................................... 9

1 Asfaltové pásy nebo fólie na ploché střeše? ............................... 11
1.1 Všeobecné údaje ..........................................................11
1.2 Technické rozdíly ........................................................12
1.3 Ostatní rozdíly ..........................................................12

2 Nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech ........................... 21
2.1 Úvod .....................................................................21
2.2 Pěnový polystyren (EPS) ..................................................21
2.2.1 Obecná charakteristika polystyrenu .....................................21
2.2.2 Výroba pěnového polystyrenu ............................................22
2.2.3 Technické parametry pěnového polystyrenu ...............................23
2.2.4 Kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu ..........................25
2.2.5 Pokládka pěnového polystyrenu ..........................................27
2.3 Extrudovaný polystyren (XPS) .............................................29
2.3.1 Obecná charakteristika .................................................29
2.3.2 Výroba extrudovaného polystyrenu .......................................30
2.3.3 Technické parametry extrudovaného polystyrenu...........................30
2.3.4 Použití výrobků z XPS v plochých střechách .............................31
2.4 Minerální vlna ...........................................................34
2.4.1 Obecná charakteristika .................................................34
2.4.2 Výroba minerální vlny ..................................................34
2.4.3 Technické parametry minerální vlny pro jednoplášťové ploché střechy ....34
2.4.4 Pokládka desek z minerální vlny na plochých střechách ..................35
2.4.5 Výrobky z minerální vlny pro dvouplášťové ploché střechy ...............39
2.5 Pěnový polyuretan PUR a PIR ..............................................40
2.5.1 Obecná charakteristika .................................................40
2.5.2 Výroba pěnového polyuretanu ............................................40
2.5.3 Technické parametry pěnového polyuretanu ...............................40
2.5.4 Pokládka pěnového polyuretanu ..........................................41
2.6 Pěnové sklo ..............................................................42
2.6.1 Obecná charakteristika .................................................42
2.6.2 Výroba pěnového skla ...................................................42
2.6.3 Technické parametry pěnového skla ......................................42
2.6.4 Pokládka pěnového skla .................................................43

3 Parozábrany v plochých střechách ...........................................44
3.1 Obecné informace .........................................................44
3.2 Zásady pro navrhování a provádění parozábran .............................51
3.3 Proražení parozábrany upevňovacími prvky .................................53

4 Ploché střechy a tepelná technika (Zbyněk Svoboda) .........................55

5 Jednoplášťové ploché střechy ...............................................67
5.1 Obecná charakteristika jednoplášťových plochých střech ...................67
5.2 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev ..................71
5.3 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím
vrstev (Zbyněk Svoboda) ..................................72

6 Lehké jednoplášťové ploché střechy ........................................ 76
6.1 Obecné informace ........................................................ 76
6.2 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění ........................ 77
6.2.1 Zásady pro návrh střešního pláště ..................................... 77
6.2.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál ... 79
6.3 Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu ....................... 80
6.3.1 Zásady pro návrh střešního pláště ..................................... 81
6.3.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál ... 83
6.4 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy
na trapézovém plechu (Zbyněk Svoboda) ....................................... 85
6.5 Tepelně technické posouzení jednoplášťových plochých střech
na dřevěném bednění (Zbyněk Svoboda) ........................................ 89

7 Obrácené střechy a DUO střechy ............................................ 90
7.1 Obrácené střechy ........................................................ 90
7.2 DUO střecha ............................................................. 91
7.3 Zásady pro použití tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu v obrácených
střechách nebo DUO střechách ................................................ 92
7.4 Praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu (XPS) ... 97
7.5 Tepelně technické posouzení obrácené ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ... 101
7.6 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) ............... 103

8 Kompaktní ploché střechy ................................................. 104
8.1 Obecná charakteristika ................................................. 104
8.2 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z pěnového skla ............ 104
8.3 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z desek z polyuretanu
Bauder PIR KOMPAKT ......................................................... 108
8.4 Porovnání obou materiálových variant kompaktních plochých střech ....... 110
8.4.1 Společné vlastnosti kompaktních skladeb .............................. 110
8.4.2 Odlišnosti kompaktních skladeb dle použité tepelné izolace ........... 111
8.5 Tepelně technické posouzení kompaktní ploché střechy
s tepelnou izolací z pěnového skla (Zbyněk Svoboda) ........................ 112

9 Jednoplášťové ploché střechy s velkými sklony nebo na zakřivených plochách 115
9.1 Obecná charakteristika ................................................. 115
9.2 Zásady a nezbytná přídavná opatření .................................... 117
9.3 Realizační podmínky .................................................... 120

10 Dvouplášťové ploché střechy ............................................. 122
10.1 Základní informace .................................................... 122
10.2 Konstrukce větrané dvouplášťové ploché ................................ 124
10.3 Funkce větrané dvouplášťové ploché střechy ............................ 126
10.4 Zásady pro návrh větrané dvouplášťové ploché střechy ...................129
10.5 Zásady pro opravy nebo rekonstrukci větrané dvouplášťové ploché střechy 132
10.6 Přeměna větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou dvouplášťovou střechu 134
10.7 Rekonstrukce nevětrané dvouplášťové ploché střechy .................... 138
10.8 Přeměna jednoplášťové ploché střechy na větranou dvouplášťovou
plochou střechu ............................................................ 138
10.9 Tepelně technické posouzení větrané dvouplášťové
ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ............................................ 141
10.10 Tepelně technické posouzení nevětrané dvouplášťové
ploché střechy (Zbyněk Svoboda) ............................................ 145

11 Lehké ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací .................... 149
11.1 Obecná charakteristika ................................................ 149
11.2 Druhy lehkých plochých střech s krokvemi a povlakovou izolací ......... 149
11.3 Lehké větrané dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací 152
11.4 Tepelně technické posouzení lehké ploché střechy s krokvemi
(Zbyněk Svoboda) ........................................................... 157

12 Opravy a rekonstrukce plochých střech ................................... 164
12.1 Rekonstrukce pouze vodotěsné izolace .................................. 165
12.2 Rekonstrukce střešního pláště s doteplením ............................ 166
12.2.1 PLUS střecha ........................................................ 166
12.2.2 Tepelně technické posouzení PLUS střechy (Zbyněk Svoboda)............ 167
12.2.3 DUO střecha ......................................................... 170
12.2.4 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) ............ 171

13 Balkony - lodžie - terasy ............................................... 172
13.1 Základní podmínky pro návrh a provádění balkonů, lodžií a teras ....... 175
13.2 Provozní souvrství a výrobky .......................................... 185
13.2.1 Provedení provozního souvrství ...................................... 186
13.2.2 Výrobky používané na provozní souvrství balkonů, lodžií a teras...... 197
13.3 Souvrství střešního pláště balkonů, lodžií a teras .................... 207
13.3.1 Vodotěsná izolace balkonů, lodžií a teras ........................... 207
13.3.2 Tepelné izolace a parozábrany teras ................................. 210
13.4 Opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií ................................ 211
13.5 Rekonstrukce teras .................................................... 214
13.6 Tepelně technické posouzení balkonů, lodžií a teras (Zbyněk Svoboda) .. 216

14 Střešní zahrady ......................................................... 218
14.1 Základní informace .................................................... 218
14.2 Vegetační souvrství střešní zahrady ................................... 230
14.3 Souvrství střešního pláště střešní zahrady ............................ 231
14.4 Střešní zahrady na stávajících střechách .............................. 235
14.5 Zavlažování střešních zahrad .......................................... 235
14.6 Údržba střešních zahrad ............................................... 236
14.7 Zkušenosti odborné realizační firmy ................................... 237
14.8 Tepelně technické posouzení střech se střešními
zahradami (Zbyněk Svoboda) ................................................. 241

15 Gravitační odvodnění plochých a šikmých střech .......................... 242
15.1 Všeobecné údaje ....................................................... 242
15.2 Návrh a dimenzování žlabů ............................................. 246
15.3 Návrh a dimenzování střešních vtoků ................................... 248
15.4 Návrh dešťového odpadního potrubí ..................................... 250
15.5 Zásady pro navrhování střešních žlabů ................................. 252
15.6 Zásady pro navrhování střešních vtoků ................................. 252
15.7 Zásady pro navrhování dešťových odpadních potrubí ..................... 253
15.8 Rekonstrukce odvodnění plochých a šikmých střech ...................... 254

Literatura ................................................................. 255

Rejstřík ................................................................... 258

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 259  -25 %
Tištěná 239  -25 %
E-kniha 203  -25 %
Tištěná 259  -25 %
E-kniha 220  -25 %
Tištěná 593  -25 %
E-kniha 504  -25 %
Tištěná 239  -25 %
Tištěná 224  -25 %
E-kniha 191  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmu



















Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace



 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.