0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Úspěšná nezisková organizace

3., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
199 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 16.12.2017 0:10
i: 26463 n: 27102495r: 9390
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace.

V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. Seznámíte se s podstatou neziskového „podnikání“, strategiemi, možnostmi i omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních zdrojů, marketingem a PR, řízením a vedením zaměstnanců a dobrovolníků a také s trendy v oblasti neziskového sektoru.

Z obsahu knihy Úspěšná nezisková organizace

KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY                         
O AUTORECH 
ŘEKLI KE KNIZE 
ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDMLUVA 
ZAČÍNÁME S NEZISKOVKOU 

1. ZALOŽENÍ ORGANIZACE (1. SCHOD) 
1.1 Poslání 
1.2 Právní forma organizace                                                     
1.3 Správa organizace 

2. STRATEGIE DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI  (2. SCHOD) 
2.1 Strategické plánování 
2.2 Hodnoty 
2.3 Vize 
2.4 Diferenciátor 
2.5 Cílové skupiny a podporovatelé 
2.6 Konkurence 
2.7 Produkt 
2.8 Zdroje – finance, materiál a lidé 
2.9 Dlouhodobé cíle 

3. ZPŮSOBILOSTI – JAK (3. SCHOD) 
3.1 Public relations – vztahy s veřejností (PR) 
   3.1.1 Firemní kultura a image organizace
   3.1.2 Provoz webových stránek 
   3.1.3 Vydávání tištěných materiálů  
   3.1.4 Pořádání akcí  
   3.1.5 Komunikace s důležitými partnery a subjekty 
   3.1.6 Komunikace s médii  
3.2 Fundraising 
   3.2.1 Vícezdrojové financování 
   3.2.2 Zdroje a metody fundraisingu 
   3.2.3 Profesionální fundraiser 
   3.2.4 Fundraising jako pozice v organizaci 
   3.2.5 Úkoly fundraisera 
   3.2.6 Fundraisingový plán 
   3.2.7 Prezentace organizace 
3.3 Marketing 
   3.3.1 Strategie a taktika v marketingu 
   3.3.2 Positioning 
   3.3.3 Marketingový plán 
   3.3.4 Marketingový výzkum 
3.4 Ekonomika a finanční řízení 
   3.4.1 Transparentnost a výkonnost 
   3.4.2 Finanční plánování a řízení 
3.5 Vedení a řízení lidí 
   3.5.1 Vedení a řízení 
   3.5.2 Personální strategie 

4. ROZVOJ (4. SCHOD) 
4.1 Volba strategie rozvoje organizace 
4.2 Zesilování vlivu neziskové organizace 
4.3 Upevnění značky a image organizace 
4.4 Lobbing 
   4.4.1 Výhody a omezení lobbingu 
   4.4.2 Kdo může být lobbista? 
4.5 Rozvoj lidí 
4.6 Práce se správní radou 
4.7 Nové zdroje a příležitosti 
4.8 Nové trendy 

5. KAPITOLA POUZE PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY 

DOSLOV 
SLOVNÍK 
DOPORUČENÁ LITERATURA 
 
PŘÍLOHY
Příloha 1 Projevy firemní kultury 
Příloha 2 Organizační kultura 
Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu 
Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci 
Příloha 5 Marketingový plán 
Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace 
Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) 
Příloha 8 Postup hodnoticího pohovoru (z hlediska hodnotitele) 
Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) 
 
 

Tištěná kniha

Datum vydání: 28. 08. 2017
Katalogové číslo: 30034
ISBN: 978-80-271-0249-5
Formát / stran: 167×240, 168 stran
Edice: Manažer
Úspěšná nezisková organizace

Tištěná kniha

Datum vydání: 28. 08. 2017
Katalogové číslo: 30034
ISBN: 978-80-271-0249-5
Formát / stran: 167×240, 168 stran
Edice: Manažer

Úspěšná nezisková organizace

3., aktualizované a rozšířené vydání
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace.

V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. Seznámíte se s podstatou neziskového „podnikání“, strategiemi, možnostmi i omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních zdrojů, marketingem a PR, řízením a vedením zaměstnanců a dobrovolníků a také s trendy v oblasti neziskového sektoru.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
199 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 16.12.2017 0:10
i: 26463 n: 27102495r: 9390

Z obsahu knihy Úspěšná nezisková organizace

KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY                         
O AUTORECH 
ŘEKLI KE KNIZE 
ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDMLUVA 
ZAČÍNÁME S NEZISKOVKOU 

1. ZALOŽENÍ ORGANIZACE (1. SCHOD) 
1.1 Poslání 
1.2 Právní forma organizace                                                     
1.3 Správa organizace 

2. STRATEGIE DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI  (2. SCHOD) 
2.1 Strategické plánování 
2.2 Hodnoty 
2.3 Vize 
2.4 Diferenciátor 
2.5 Cílové skupiny a podporovatelé 
2.6 Konkurence 
2.7 Produkt 
2.8 Zdroje – finance, materiál a lidé 
2.9 Dlouhodobé cíle 

3. ZPŮSOBILOSTI – JAK (3. SCHOD) 
3.1 Public relations – vztahy s veřejností (PR) 
   3.1.1 Firemní kultura a image organizace
   3.1.2 Provoz webových stránek 
   3.1.3 Vydávání tištěných materiálů  
   3.1.4 Pořádání akcí  
   3.1.5 Komunikace s důležitými partnery a subjekty 
   3.1.6 Komunikace s médii  
3.2 Fundraising 
   3.2.1 Vícezdrojové financování 
   3.2.2 Zdroje a metody fundraisingu 
   3.2.3 Profesionální fundraiser 
   3.2.4 Fundraising jako pozice v organizaci 
   3.2.5 Úkoly fundraisera 
   3.2.6 Fundraisingový plán 
   3.2.7 Prezentace organizace 
3.3 Marketing 
   3.3.1 Strategie a taktika v marketingu 
   3.3.2 Positioning 
   3.3.3 Marketingový plán 
   3.3.4 Marketingový výzkum 
3.4 Ekonomika a finanční řízení 
   3.4.1 Transparentnost a výkonnost 
   3.4.2 Finanční plánování a řízení 
3.5 Vedení a řízení lidí 
   3.5.1 Vedení a řízení 
   3.5.2 Personální strategie 

4. ROZVOJ (4. SCHOD) 
4.1 Volba strategie rozvoje organizace 
4.2 Zesilování vlivu neziskové organizace 
4.3 Upevnění značky a image organizace 
4.4 Lobbing 
   4.4.1 Výhody a omezení lobbingu 
   4.4.2 Kdo může být lobbista? 
4.5 Rozvoj lidí 
4.6 Práce se správní radou 
4.7 Nové zdroje a příležitosti 
4.8 Nové trendy 

5. KAPITOLA POUZE PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY 

DOSLOV 
SLOVNÍK 
DOPORUČENÁ LITERATURA 
 
PŘÍLOHY
Příloha 1 Projevy firemní kultury 
Příloha 2 Organizační kultura 
Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu 
Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci 
Příloha 5 Marketingový plán 
Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace 
Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) 
Příloha 8 Postup hodnoticího pohovoru (z hlediska hodnotitele) 
Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) 
 
 

O Autorovi

Šedivý Marek

Ing. Marek Šedivý – ředitel obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, lektor a konzultant. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a kurzy zaměřené na management, marketing, PR a lektorské dovednosti. Během čtyřměsíčního pobytu v rámci Fulbright-Masarykova stipendia absolvoval Mini MBA pro neziskové organizace na University of St. Thomas v Minneapolis. V lektorování a konzultantské praxi se zaměřuje na řízení neziskových organizací, fungování správních rad, public relations a marketing neziskových organizací. Externě spolupracuje s několika vysokými školami, kde přednáší témata týkající se řízení neziskových organizací. Je spoluautorem knih zaměřených na management neziskových organizací a publikuje v odborném tisku.

Medlíková Olga

Lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Absolvovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a řadu výcviků v oblasti dramatické výchovy, lektorských a manažerských dovedností. Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje na projektech v oblasti neziskové sféry a státní správy. Mezi témata, která lektoruje, patří: prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a vedení manažerských pohovorů. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci a rétoriku. Externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVÚT Praha v rámci programu MBA. Je autorkou a spoluautorkou knih z oblasti managementu a sociálních dovedností, pravidelně přispívá do řady odborných periodik.

Recenze

„Neziskovky v poslední době získaly akreditace na své činnosti a naplnily různé standardy kvality – jejich lidé jsou uznávanými odborníky v mnoha oblastech. Teď je ale čeká další rozhodnutí. Budou muset změnit samy sebe, zaměřit se na vlastní vnitřní procesy, na dovednosti v řízení, včetně řízení finančního, na personální management, marketing, na smysluplné sociální podnikání jako zdroj získávání vlastních příjmů. Kniha Úspěšná nezisková organizace je právě o tom. O dovednostech, které je třeba získat a uplatnit, aby neziskovka dokázala úspěšně konkurovat na „trhu“ aktivit i zdrojů. Stručně a jasně vysvětluje, co je třeba udělat, aby se neziskovka „usebrala“, změnila samu sebe a vykročila o kus dál.“
JUDr. Hana Frištenská – vedoucí sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 
„Potěšilo mě, že Marek a Olga napsali tuto knížku a že jsou ochotni se podělit o výsledky své dlouholeté praxe z lektorské činnosti i z řízení jedné skutečně úspěšné neziskovky. Sotva bychom hledali povolanější autory. A na textu je to znát. I když hutné sdělením, je to svěží dílo, ve kterém autoři pečlivě odměřovali dávky teorie a kořenili je příklady „ze života“. Knížka obsahuje mnoho užitečných rad a cennou přílohu s praktickými ukázkami. Dobrým nápadem je i slovník pojmů, které tak často užíváme, ale nad jejichž smyslem až tak moc nepřemýšlíme.“
Rostislava Paarová – emeritní ředitelka Toulcova dvora, Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy
 
„Praktický manuál a pomůcka pro všechny, kteří v minulých dvaceti letech zakládali a řídili neziskové organizace (nebo je zakládat teprve zamýšlejí), chtějí do nich přinést jistotu další existence, identifikovat chyby, nalézat jejich řešení a přinášet nové náměty k plnému rozvoji organizace. Lze ji doporučit studentům, učitelům, dobrovolníkům, manažerům, firmám a všem zájemcům o fungování a profesionalitu institucí neziskového sektoru.“
Ester Danihelková – zástupkyně ředitele CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, a odborná asistentka katedry křesťanské sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 
„Od neziskovek se za málo peněz očekává „hodně muziky“. Na zaměstnance neziskových organizací jsou kladeny stejné nároky jako na vysoce postavené manažery ve velkých korporacích. Znalosti, zkušenosti, schopnost učit se novým věcem, zákony komunikace, pochopení fungování trhu a konkurence – to všechno je důležité ke zdravému rozvoji a životu neziskové organizace. Při jednání se zástupci neziskových organizací si cením lidí, kteří se chovají jako rovnocenní partneři. Jen takoví mají šanci uspět u firemních dárců. Věřím, že právě tato kniha k oné rovnocennosti přispěje.“
Mgr. Karolína Kříženecká – Communication Manager, Siemens s. r. o.
 
„Největší součást neziskového sektoru tvoří organizace působící v oblasti sociálních služeb, ať jsou to nestátní neziskové, nebo příspěvkové organizace. Tato publikace jim může být nápomocná zejména v oblasti řízení, prosazování se navenek a práce s lidmi, protože právě lidé jsou v neziskovém sektoru naprosto klíčovým potenciálem.“
Jiří Horecký – prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 239 -20 %
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 199 -20 %
E-kniha 170 -20 %
Tištěná 239 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace