0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Základy podnikání a podnikatelský proces

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  246 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 07. 2024 19:15
i: 39520 n: 27130412r: 12179
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 40150 n: 27140978r: 12179
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  173 
Skladem
i: 41036 n: 27130412_Dr: 12179
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Předkládaná publikace představuje základ podnikání založený na podnikatelském objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí. V teoretické části se zabýváme tržním procesem a konkurencí, analyzujeme vztah podnikání a teorie firmy. Hlavní důraz klademe na podnikatelské příležitosti a na poznávací a individuální charakteristiky podnikání.

V aplikační části je prezentován model podnikatelského procesu sestavený z patnácti kroků, který lze považovat za určitý návod postupu pro nového začínajícího podnikatele. Publikaci přivítají zejména podnikatelé ve všech oborech podnikání, zejména však začínající podnikatelé. Užitečné poznatky v ní najdou rovněž studenti a lektoři.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Základy podnikání a podnikatelský proces

Úvod 
1. Odraz tématiky podnikání v literatuře 
1.1 Obecně 
1.2 Teorie, školy, autoři 
1.3 Tematická analýza 
1.3.1 Neoklasická ekonomie 
1.3.2 Schumpeterův podnikatel 
1.3.3 Kirznerův podnikatel 
1.4 Závěry 
2. Obecná teoretická východiska 
2.1 Tržní proces versus tržní rovnováha 
2.2 Znalosti a jejich úloha při tržní koordinaci ekonomických aktivit 
2.3 Trh jako proces podnikatelského objevování 
2.4 Konkurenční trh a podnikání 
3. Potřeba a vývoj teorie podnikání 
3.1 Úvod 
3.2 Teorie fi rmy v ekonomii 
3.3 Teorie podnikání 
3.4 Nezbytnost propojení teorie fi rmy a teorie podnikání 
3.5 Přístupy k teorii podnikání 
4. Podnikání a podnikatel 
4.1 Úvod 
4.2 Podnikatel jako oportunista 
4.3 Podnikatel jako arbitr 
4.4 Podnikatel jako inovátor
4.5 Podnikatel jako rozhodovatel
4.6 Baumol a role pobídek 
4.7 Podnikání, ekonomický růst a rozvoj 
5. Příležitosti a jejich objevování 
5.1 Úvod 
5.2 Kirzner a jeho přístup založený na objevování podnikatelských příležitostí 
5.3 Kritika přístupu objevování příležitostí 
5.4 Manažerské přístupy k formování příležitostí 
5.5 Realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.6 Konstruktivistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.7 Evolučně realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.8 Dílčí závěr 
6. Od objevení příležitosti k posouzení a využití 
6.1 Úvod 
6.2 Co je to posouzení? 
6.2.1 Vlastnosti posuzovatele
6.2.2 Metody zvládání nejistoty 
6.2.3 Posouzení a jednotka podnikatelské analýzy 
6.3 Využití příležitostí 
6.3.1 Formulace problému 
6.3.2 Analýza proveditelnosti podnikatelské příležitosti 
6.3.3 Rozhodnutí o využití příležitosti
6.3.4 Organizační formy vznikající z podnikatelských příležitostí 
7. Příležitosti a jejich operacionalizace 
7.1 Úvod 
7.2 Vznik příležitostí 
7.3 Zdroje příležitostí 
7.3.1 Technologické změny 
7.3.2 Politické a regulatorní změny 
7.3.3 Sociální a demografi cké změny 
7.4 Formy příležitostí 
7.5 Dílčí závěr 
8. Poznávací a individuální charakteristiky podnikání 
8.1 Úvod
8.2 Podstata a omezení lidského poznání 
8.3 Kognitivní chyby jako potencionální nebezpečí pro podnikatele 
8.4 Faktory, které podporují kreativitu 
8.5 Individuální charakteristiky, které ovlivňují podnikatelský proces 
9. Makroekonomický a oborový kontext podnikání 
9.1 Úvod 
9.2 Makroekonomické prostředí a jeho složky 
9.2.1 Politické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí
9.2.2 Ekonomické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.3 Sociální prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.4 Technologické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.3 Oborové prostředí a jeho faktory 
9.3.1 Existence odvětvových rozdílů a jejich vliv na využití příležitostí
9.3.2 Struktura odvětví 
9.3.3 Poptávka na trhu 
9.3.4 Podmínky vědeckých poznatků 
9.3.5 Životní cykly odvětví 
9.3.6 Podpůrné faktory 
9.4 Shrnutí 
10. Akvizice klíčových zdrojů 
10.1 Úvod 
10.2 Problémy akvizice zdrojů za nejistoty a informační asymetrie 
10.3 Finanční zdroje 
10.3.1 Typy fi nančních zdrojů 
10.3.2 Nástroje k ochraně zájmů investorů 
10.4 Lidské zdroje 
10.4.1 Budování silného zakladatelského týmu 
10.4.2 Poznávací heterogenita zakladatelského týmu 
10.4.3 Získávání vynikajících zaměstnanců 
10.5 Další zdroje 
10.5.1 Sociální sítě 
10.5.2 Chování a akce 
10.5.3 Indikátory kvality 
10.6 Dílčí závěr 
11. Strategický kontext podnikání 
11.1 Úvod 
11.2 Strategie budování konkurenční výhody
11.3 Strategie dosahování růstu za nejistoty a informační asymetrie 
11.3.1 Endogenní strategie 
11.3.2 Exogenní strategie 
11.4 Podnikatelská orientace 
11.5 Dílčí závěr 
12. Organizační kontext podnikání 
12.1 Úvod 
12.2 Plánování a improvizace 
12.2.1 Role plánování 
12.2.2 Důvody vytvoření podnikatelského plánu 
12.2.3 Klíčové části podnikatelského plánu 
12.3 Způsoby využití podnikatelské příležitosti 
12.3.1 Rozhodnutí objevitele příležitosti o jejím využití 
12.3.2 Rozhodnutí hierarchie versus trh 
12.4 Vytvoření nové firmy 
12.5 Dílčí závěr 
13. Hodnotící ukazatele podnikání 
13.1 Východiska empirického výzkumu 
13.1.1 Přístup a metodika empirického výzkumu 
13.1.2 Postup empirického výzkumu 
13.1.3 Dotazník a jeho struktura 
13.1.4 Okolnosti expertního dotazníkového šetření 
13.2 Statistická analýza výsledků expertního dotazníkového šetření 
13.2.1 Test spolehlivosti dotazníkového šetření dle Cronbachova α 
13.2.2 Vyhodnocení faktorů dílčích procesů A a B 
13.2.3 Vyhodnocení skupin faktorů A3, A2, B3, B2 
13.2.4 Vyhodnocení vybraných tvrzení z dotazníkového šetření
13.3 Korelační analýza 
13.4 Faktorová analýza výsledků dotazníkového šetření 
13.4.1 Faktorová analýza pro proces objevování a využívání příležitostí (A, B)   
13.4.2 Faktorová analýza pro dílčí skupiny faktorů A11 až B34 
13.5 Shrnutí 
14. Od teorie podnikání k podnikatelskému procesu 
14.1 Úvodní poznámky 
14.2 Podnikatelský proces jako dynamický sled podnikatelských aktivit 
14.3 Dva přístupy v podnikatelském procesu: Schumpeterův a Kirznerův 
14.4 Metodické poznámky k modelovému přístupu k podnikatelskému procesu 
14.5 Symboly použité u vývojového diagramu podnikatelského procesu 
15. Model podnikatelského procesu 
15.1 Vývojový diagram podnikatelského procesu 
15.2 Popis modelu podnikatelského procesu 
15.2.1 S – Spouštěcí impuls procesu 
15.2.2 Krok K1 – Hypotéza o nevyužité podnikatelské příležitosti 
15.2.3 Krok K2 – Idea o podnikatelské příležitosti (PP)
15.2.4 Krok K3 – Vyhodnocení ideje o podnikatelské příležitosti 
15.2.5 R1 – Vyhodnocení ideje 
15.2.6 Krok K4 – Vyhodnocení podnikatelské příležitosti
15.2.7 R2 – Rozhodnutí o způsobu hodnocení 
15.2.8 Krok K5 – Instrumentální hodnocení podnikatelské příležitosti 
15.2.9 R3 – Rozhodnutí o dalším hodnocení 
15.2.10 Krok K6 – Hodnocení legitimity podnikatelské příležitosti 
15.2.11 Krok K7 – Rozhodování o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.12 R4 – Rozhodnutí o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.13 Krok K8 – Transformace podnikatelské příležitosti do reality 
15.2.14 Krok K9 – Akvizice fi nančních zdrojů
15.2.15 Krok K10 – Akvizice ostatních zdrojů 
15.2.16 Krok K11 – Strategie využití podnikatelské příležitosti 
15.2.17 R5 – Rozhodnutí o vytvoření fi rmy nebo prodeji podnikatelské příležitosti 
15.2.18 Krok K12 – Organizování zdrojů do výstupů prostřednictvím firmy 
15.2.19 Krok K13 – Organizování prodeje podnikatelské příležitosti na trhu 
15.2.20 Krok K14 – Rutinní využívání podnikatelské příležitosti 
15.2.21 Krok K15 – Realizace prodeje podnikatelské příležitosti 
15.2.22 R6 – Rozhodnutí o situaci firmy 
15.2.23 Krok K16 – Bilancování dalšího osudu firmy 
15.2.24 R7 – Rozhodnutí o změně 
15.2.25 Krok 17 – Realizace změny
15.2.26 R8 – Rozhodnutí o ukončení činnosti firmy 
15.2.27 R9 – Rozhodnutí o zániku firmy 
15.2.28 Krok K18 – Reorganizace firmy 
15.2.29 Krok K19 – Organizování zániku firmy 
15.2.30 Z – Ukončovací impuls procesu 
Závěr 
Literatura 
Seznam zkratek
Resumé 
Resume 
Seznam tabulek 
Seznam obrázků 
Rejstřík 
Přílohy

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.01.2021
Katalogové číslo: 40099
ISBN: 978-80-271-3041-2
Formát / stran: 167×240, 200 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.04MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Základy podnikání a podnikatelský proces
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.01.2021
Katalogové číslo: 40099
ISBN: 978-80-271-3041-2
Formát / stran: 167×240, 200 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.04 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Základy podnikání a podnikatelský proces

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  246 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 23. 07. 2024 19:15
i: 39520 n: 27130412r: 12179
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 40150 n: 27140978r: 12179
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  173 
Skladem
i: 41036 n: 27130412_Dr: 12179
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Předkládaná publikace představuje základ podnikání založený na podnikatelském objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí. V teoretické části se zabýváme tržním procesem a konkurencí, analyzujeme vztah podnikání a teorie firmy. Hlavní důraz klademe na podnikatelské příležitosti a na poznávací a individuální charakteristiky podnikání.

V aplikační části je prezentován model podnikatelského procesu sestavený z patnácti kroků, který lze považovat za určitý návod postupu pro nového začínajícího podnikatele. Publikaci přivítají zejména podnikatelé ve všech oborech podnikání, zejména však začínající podnikatelé. Užitečné poznatky v ní najdou rovněž studenti a lektoři.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Základy podnikání a podnikatelský proces

Úvod 
1. Odraz tématiky podnikání v literatuře 
1.1 Obecně 
1.2 Teorie, školy, autoři 
1.3 Tematická analýza 
1.3.1 Neoklasická ekonomie 
1.3.2 Schumpeterův podnikatel 
1.3.3 Kirznerův podnikatel 
1.4 Závěry 
2. Obecná teoretická východiska 
2.1 Tržní proces versus tržní rovnováha 
2.2 Znalosti a jejich úloha při tržní koordinaci ekonomických aktivit 
2.3 Trh jako proces podnikatelského objevování 
2.4 Konkurenční trh a podnikání 
3. Potřeba a vývoj teorie podnikání 
3.1 Úvod 
3.2 Teorie fi rmy v ekonomii 
3.3 Teorie podnikání 
3.4 Nezbytnost propojení teorie fi rmy a teorie podnikání 
3.5 Přístupy k teorii podnikání 
4. Podnikání a podnikatel 
4.1 Úvod 
4.2 Podnikatel jako oportunista 
4.3 Podnikatel jako arbitr 
4.4 Podnikatel jako inovátor
4.5 Podnikatel jako rozhodovatel
4.6 Baumol a role pobídek 
4.7 Podnikání, ekonomický růst a rozvoj 
5. Příležitosti a jejich objevování 
5.1 Úvod 
5.2 Kirzner a jeho přístup založený na objevování podnikatelských příležitostí 
5.3 Kritika přístupu objevování příležitostí 
5.4 Manažerské přístupy k formování příležitostí 
5.5 Realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.6 Konstruktivistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.7 Evolučně realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.8 Dílčí závěr 
6. Od objevení příležitosti k posouzení a využití 
6.1 Úvod 
6.2 Co je to posouzení? 
6.2.1 Vlastnosti posuzovatele
6.2.2 Metody zvládání nejistoty 
6.2.3 Posouzení a jednotka podnikatelské analýzy 
6.3 Využití příležitostí 
6.3.1 Formulace problému 
6.3.2 Analýza proveditelnosti podnikatelské příležitosti 
6.3.3 Rozhodnutí o využití příležitosti
6.3.4 Organizační formy vznikající z podnikatelských příležitostí 
7. Příležitosti a jejich operacionalizace 
7.1 Úvod 
7.2 Vznik příležitostí 
7.3 Zdroje příležitostí 
7.3.1 Technologické změny 
7.3.2 Politické a regulatorní změny 
7.3.3 Sociální a demografi cké změny 
7.4 Formy příležitostí 
7.5 Dílčí závěr 
8. Poznávací a individuální charakteristiky podnikání 
8.1 Úvod
8.2 Podstata a omezení lidského poznání 
8.3 Kognitivní chyby jako potencionální nebezpečí pro podnikatele 
8.4 Faktory, které podporují kreativitu 
8.5 Individuální charakteristiky, které ovlivňují podnikatelský proces 
9. Makroekonomický a oborový kontext podnikání 
9.1 Úvod 
9.2 Makroekonomické prostředí a jeho složky 
9.2.1 Politické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí
9.2.2 Ekonomické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.3 Sociální prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.4 Technologické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.3 Oborové prostředí a jeho faktory 
9.3.1 Existence odvětvových rozdílů a jejich vliv na využití příležitostí
9.3.2 Struktura odvětví 
9.3.3 Poptávka na trhu 
9.3.4 Podmínky vědeckých poznatků 
9.3.5 Životní cykly odvětví 
9.3.6 Podpůrné faktory 
9.4 Shrnutí 
10. Akvizice klíčových zdrojů 
10.1 Úvod 
10.2 Problémy akvizice zdrojů za nejistoty a informační asymetrie 
10.3 Finanční zdroje 
10.3.1 Typy fi nančních zdrojů 
10.3.2 Nástroje k ochraně zájmů investorů 
10.4 Lidské zdroje 
10.4.1 Budování silného zakladatelského týmu 
10.4.2 Poznávací heterogenita zakladatelského týmu 
10.4.3 Získávání vynikajících zaměstnanců 
10.5 Další zdroje 
10.5.1 Sociální sítě 
10.5.2 Chování a akce 
10.5.3 Indikátory kvality 
10.6 Dílčí závěr 
11. Strategický kontext podnikání 
11.1 Úvod 
11.2 Strategie budování konkurenční výhody
11.3 Strategie dosahování růstu za nejistoty a informační asymetrie 
11.3.1 Endogenní strategie 
11.3.2 Exogenní strategie 
11.4 Podnikatelská orientace 
11.5 Dílčí závěr 
12. Organizační kontext podnikání 
12.1 Úvod 
12.2 Plánování a improvizace 
12.2.1 Role plánování 
12.2.2 Důvody vytvoření podnikatelského plánu 
12.2.3 Klíčové části podnikatelského plánu 
12.3 Způsoby využití podnikatelské příležitosti 
12.3.1 Rozhodnutí objevitele příležitosti o jejím využití 
12.3.2 Rozhodnutí hierarchie versus trh 
12.4 Vytvoření nové firmy 
12.5 Dílčí závěr 
13. Hodnotící ukazatele podnikání 
13.1 Východiska empirického výzkumu 
13.1.1 Přístup a metodika empirického výzkumu 
13.1.2 Postup empirického výzkumu 
13.1.3 Dotazník a jeho struktura 
13.1.4 Okolnosti expertního dotazníkového šetření 
13.2 Statistická analýza výsledků expertního dotazníkového šetření 
13.2.1 Test spolehlivosti dotazníkového šetření dle Cronbachova α 
13.2.2 Vyhodnocení faktorů dílčích procesů A a B 
13.2.3 Vyhodnocení skupin faktorů A3, A2, B3, B2 
13.2.4 Vyhodnocení vybraných tvrzení z dotazníkového šetření
13.3 Korelační analýza 
13.4 Faktorová analýza výsledků dotazníkového šetření 
13.4.1 Faktorová analýza pro proces objevování a využívání příležitostí (A, B)   
13.4.2 Faktorová analýza pro dílčí skupiny faktorů A11 až B34 
13.5 Shrnutí 
14. Od teorie podnikání k podnikatelskému procesu 
14.1 Úvodní poznámky 
14.2 Podnikatelský proces jako dynamický sled podnikatelských aktivit 
14.3 Dva přístupy v podnikatelském procesu: Schumpeterův a Kirznerův 
14.4 Metodické poznámky k modelovému přístupu k podnikatelskému procesu 
14.5 Symboly použité u vývojového diagramu podnikatelského procesu 
15. Model podnikatelského procesu 
15.1 Vývojový diagram podnikatelského procesu 
15.2 Popis modelu podnikatelského procesu 
15.2.1 S – Spouštěcí impuls procesu 
15.2.2 Krok K1 – Hypotéza o nevyužité podnikatelské příležitosti 
15.2.3 Krok K2 – Idea o podnikatelské příležitosti (PP)
15.2.4 Krok K3 – Vyhodnocení ideje o podnikatelské příležitosti 
15.2.5 R1 – Vyhodnocení ideje 
15.2.6 Krok K4 – Vyhodnocení podnikatelské příležitosti
15.2.7 R2 – Rozhodnutí o způsobu hodnocení 
15.2.8 Krok K5 – Instrumentální hodnocení podnikatelské příležitosti 
15.2.9 R3 – Rozhodnutí o dalším hodnocení 
15.2.10 Krok K6 – Hodnocení legitimity podnikatelské příležitosti 
15.2.11 Krok K7 – Rozhodování o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.12 R4 – Rozhodnutí o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.13 Krok K8 – Transformace podnikatelské příležitosti do reality 
15.2.14 Krok K9 – Akvizice fi nančních zdrojů
15.2.15 Krok K10 – Akvizice ostatních zdrojů 
15.2.16 Krok K11 – Strategie využití podnikatelské příležitosti 
15.2.17 R5 – Rozhodnutí o vytvoření fi rmy nebo prodeji podnikatelské příležitosti 
15.2.18 Krok K12 – Organizování zdrojů do výstupů prostřednictvím firmy 
15.2.19 Krok K13 – Organizování prodeje podnikatelské příležitosti na trhu 
15.2.20 Krok K14 – Rutinní využívání podnikatelské příležitosti 
15.2.21 Krok K15 – Realizace prodeje podnikatelské příležitosti 
15.2.22 R6 – Rozhodnutí o situaci firmy 
15.2.23 Krok K16 – Bilancování dalšího osudu firmy 
15.2.24 R7 – Rozhodnutí o změně 
15.2.25 Krok 17 – Realizace změny
15.2.26 R8 – Rozhodnutí o ukončení činnosti firmy 
15.2.27 R9 – Rozhodnutí o zániku firmy 
15.2.28 Krok K18 – Reorganizace firmy 
15.2.29 Krok K19 – Organizování zániku firmy 
15.2.30 Z – Ukončovací impuls procesu 
Závěr 
Literatura 
Seznam zkratek
Resumé 
Resume 
Seznam tabulek 
Seznam obrázků 
Rejstřík 
Přílohy

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 329 
E-kniha 528 
E-kniha 329 
E-kniha 305 
E-kniha 244 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.