> Všechny knihy>

10 nejdražších manažerských chyb

Jak se vyvarovat nejzávažnějších chyb při řízení lidí

Autor:

Urban Jan

Formát / stran:17×24 cm, 176 stran
Datum vydání:12.04.2010
Katalogové číslo:3745
ISBN:978-80-247-3176-6
Edice:Manažer
Kategorie:Podnikání a management, Komunikační a manažerské dovednosti
Stav: Vyprodáno

Učte se z chyb druhých, je zbytečné dělat vlastní chyby. Manažeři, kteří při řízení svých lidí dělají ty nejzásadnější chyby, své firmě škodí a stojí ji spoustu peněz. Neděláte vy či vaši kolegové manažeři tyto chyby také? Pojďte se na ně podívat a dozvědět se, jak se těchto chyb vyvarovat či je přestat dělat. Nejvíce firmě škodí manažeři, kteří nejsou schopni svým spolupracovníkům jasně říci, co od nich očekávají, nebo své požadavky stále mění, kteří nejsou schopni včas rozhodnout (a přitom trvají na tom, že budou rozhodovat o každé drobnosti), kteří se svým okolím nekomunikují a ponechávají je v nejistotě, kteří brání nezbytným změnám, vyžívají se v zastrašování svých podřízených apod. "Polehčující okolností" těchto manažerů je pouze to, že ukazují, čeho se vyvarovat. Demonstrují, jak (ne)ničit morálku zaměstnanců, jak (ne)bránit, aby lidé svým nadřízeným i podniku jako celku věřili a táhli s ním za jeden provaz nebo aby se sami snažili svou práci zlepšovat.
Zaměřte se u sebe a v celé firmě na chyby, které patří k dlouhodobě nejzávažnějším - jsou to ty nejdražší řídicí chyby.
Dozvíte se:
- jaké jsou osobní a organizační zdroje chyb;
- jaké jsou problémové osobní rysy vedoucích;
- jaké jsou příčiny a důsledky řídicích chyb;
- jak neplýtvat časem, úsilím a schopnostmi zaměstnanců;
- jak vybírat spolupracovníky, komunikovat s nimi a motivovat je;
- jak správně delegovat a zadávat úkoly;
- jak podporovat týmovou práci a být dobrým vůdcem.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE v Praze a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s. r. o., a autorem řady článků i několika knižních publikací zabývajících se "měkkými" aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Univerzitě Karlově i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru.

O autorovi 7
Úvodem 9
1. Proč jsou chyby při řízení lidí drahé? 11
1.1 Cena chyb: plýtvání časem, úsilím a potenciálem zaměstnanců i manažerů 14
2. Proč chyby přežívají? 23
2.1 Malé zkušenosti a nevhodné osobní vlastnosti 24
2.1.1 Nedostatečné zkušenosti 24
2.1.2 Problémové osobní rysy 26
2.2 Podnikové klima 30
3. Deset nejdražších chyb 33
3.1 Dobré úmysly v nevhodných situacích 36
3.1.1 Nadměrná shovívavost a ohleduplnost 36
3.1.2 Proč jsou tyto chyby drahé 36
3.1.3 Nejčastější podoby chyb 37
3.1.4 Další chyby z dobrých úmyslů 43
3.2 Nesprávný výběr spolupracovníků 47
3.2.1 Proč je tato chyba drahá 47
3.2.2 Nejčastější chyby při výběru spolupracovníků 47
3.2.3 Subjektivní chyby výběru 48
3.2.4 Uplatňování osobních zájmů 54
3.2.5 Jak zabránit riziku, že vhodné uchazeče ztratíme 55
3.3 Špatné zadání úkolů 60
3.3.1 Proč je tato chyba drahá 60
3.3.2 Nejčastější chyby při zadání úkolů 61
3.4 Nevhodná kontrola 66
3.4.1 Proč je tato chyba drahá 67
3.4.2 Nedostatečná kontrola 67
3.4.3 Nadměrná kontrola 70
3.4.4 Past mikromanagementu 70
3.5 Obava nebo nechuť delegovat 74
3.5.1 Proč je tato chyba drahá 74
3.5.2 Nejčastější příčiny 75
3.5.3 Jak poznám, že nedokážu delegovat, a jak tento zvyk změnit 79
3.6 Nedostatečná důvěryhodnost a přesvědčivost 85
3.6.1 Proč je tato chyba drahá 86
3.6.2 Nejčastější příčiny ztráty důvěryhodnosti 86
3.6.3 Přesvědčovat neznamená přesvědčit 89
3.7 Chybná motivace 95
3.7.1 Proč je tato chyba drahá 95
3.7.2 Nejčastější motivační chyby 95
3.7.3 Nedostatečné povzbuzování motivace 96
3.7.4 Podceňování nefi nanční motivace 97
3.7.5 Nepochopení "psychologické smlouvy" 99
3.7.6 Jednání, které demotivuje 101
3.7.7 "Motivace" k jednání, které není v zájmu organizace 113
3.7.8 Sklon nekriticky přejímat nevhodné motivační nástroje 114
3.7.9 Podceňování motivace v obtížných dobách 116
3.8 Neochota komunikovat 121
3.8.1 Proč je tato chyba drahá 122
3.8.2 Nejčastější příčiny nedostatečné komunikace 123
3.8.3 Obavy zaměstnanců a další bariéry komunikace 126
3.8.4 Jak komunikaci posílit 130
3.8.5 Jak (ne)komunikovat změny 131
3.8.6 Komunikace nepříznivých zpráv 133
3.9 Podceňování týmové práce 135
3.9.1 Proč je tato chyba drahá 135
3.9.2 Nejčastější příčiny chyb 137
3.9.3 Problematické skupiny 142
3.9.4 Tvorba a úskalí manažerských týmů 144
3.10 Selhání v roli vůdce 150
3.10.1 Proč je tato chyba drahá 151
3.10.2 Nejčastější příčiny selhání 151
3.10.3 Vedení v krizi 155
3.10.4 Nástroj vůdců: fi remní kultura 156
Literatura 161
Shrnutí / Summary 163
Rejstřík 164
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Vedení lidí a koučování v každodenní praxi
Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků

Jak být motivujícím manažerem
...a dosáhnout výsledků rychle a s minimem stresu

Delegování jako způsob manažerského myšlení

Tři pilíře úspěšného manažera

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

11 manažerských hříchů
Jak se manažeři připravují o kariéru, rozum, partnery a zábavu

Komunikační a obchodní dovednosti manažera
3., doplněné vydání

Psychologie pro ekonomy a manažery
3., aktualizované a doplněné vydání

10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků
Jak snadno a účinně předcházet nedostatkům v práci

Životní koučování a sebekoučování
Klíč k pozitivním změnám a osobní spokojenosti

107 zlatých pravidel úspěšného manažera
2. vydání bestselleru
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.