>Pedagogika>Pedagogika>Agresivita a kriminalita školní mládeže

Agresivita a kriminalita školní mládeže

Autor:

Martínek Zdeněk

Formát / stran:14×21 cm, 152 stran
Datum vydání:27.10.2009
Katalogové číslo:2720
ISBN:978-80-247-2310-5
Edice:Pedagogika
Kategorie:Pedagogika
Cena: 249 Kč
Stav: Poslední ks
ks
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové?", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou?" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
1. Agresivita a agrese - rozdíl
1.1 Příčiny zvýšené agresivity u jedince
1.2 Agresivita sloužící k dosažení vytyčeného cíle
1.3 Agresivita zapříčiněná organickým poškozením mozku
1.4 Agresivita spojená s tzv. "výchovnou slepotou" rodiče
1.5 Agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou
2. Směry agrese
2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu
2.2 Agrese vybitá na zvířeti
2.3 Autoagrese
3. Dělení agresí
3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita
3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální
3.2.1 Emocionální agrese
3.2.2 Frustrační agrese
3.2.3 Agrese instrumentální
3.3 Moyerova klasifikace agresí
3.3.1 Predátorská agrese
3.3.2 Agrese mezi samci (nebo samicemi)
3.3.3 Agrese vyvolaná strachem
3.3.4 Agrese dráždivá
3.3.5 Rodičovská agrese
3.3.6 Sexuální agrese
3.3.7 Agrese jako obrana teritoria
3.3.8 Závěr
4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
4.1 Potvrzování funkčnosti agrese
4.2 Nečitelnost ve výchově
4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny
4.4 Agrese a vliv party (subkultury)
4.5 Předčasná "selekce" dětí školního věku
4.6 Mediální násilí
5. Zvládání a řešení agrese
6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
6.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita s poruchou osobnosti
6.1.1 Základní příznaky ADHD
6.2 Opoziční porucha chování
6.3 Lhaní
6.4 Krádeže
6.5 Záškoláctví
6.5.1 Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví
6.6 Útěky a toulky
6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy
7. Šikana jako varianta agresivního chování
7.1 Charakteristika šikanujícího chování
7.2 Směry šikany
7.3 Vývojová stadia šikany
7.3.1 Ostrakismus
7.3.2 Fyzická agrese a psychická manipulace
7.3.3 Vytvoření jádra
7.3.4 Vytváření norem
7.3.5 Totalita
7.4 Varovné signály šikany
7.5 Varovná místa šikany
7.6 Typologie agresorů a obětí
7.6.1 Typologie agresorů
7.6.2 Typologie obětí
7.7 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole
7.8 Šikana z právního hlediska
Přílohy
Literatura


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Analýza vyučování

Subkultury mládeže
Uvedení do problematiky

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Psychologické aspekty změn v české společnosti
Člověk na přelomu tisíciletí

Problémové chování dětí a mládeže
Jak mu předcházet, jak ho eliminovat

Kyberšikana
Průvodce novým fenoménem

Odměny a tresty ve školní praxi
2., přepracované vydání
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.