>Pedagogika>Pedagogika>Agresivita a kriminalita školní mládeže

Agresivita a kriminalita školní mládeže

2., aktualizované a rozšířené vydání

Autor:

Martínek Zdeněk

Formát / stran:14×21 cm, 192 stran
Datum vydání:18.05.2015
Katalogové číslo:27047
ISBN:978-80-247-5309-6
Edice:Pedagogika
Kategorie:Pedagogika
Cena: 289 Kč
Stav: Skladem
ks

Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují klima celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže:
* Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže?
* Jak pracovat s problémovým dítětem?
Autor, zkušený odborník s dlouholetou praxí, seznamuje pedagogickou veřejnost, studenty učitelství, rodiče a vychovatele se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a také s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. Nově je doplněna kapitola o kyberšikaně.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
1. Agresivita a agrese - rozdíl
1.1 Agresivita
Příčiny zvýšené agresivity u jedince
1.2 Agrese
2. Směry agrese
2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu
2.2 Agrese vybitá na zvířeti
2.3 Autoagrese
Sebevražedné jednání
Sebepoškozování
3. Dělení agresí
3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita
3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální
Emocionální agrese
Frustrační agrese
Agrese instrumentální
3.3 Moyerova klasifikace agresí
Predátorská agrese
Agrese mezi samci (nebo samicemi)
Agrese dráždivá
Agrese vyvolaná strachem
Rodičovská agrese
Sexuální agrese
Agrese jako obrana teritoria
4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
4.1 Potvrzování funkčnosti agrese
4.2 Nečitelnost ve výchově
4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny
4.4 Agrese a vliv party (subkultury)
4.5 Předčasná "selekce" dětí školního věku
4.6 Mediální násilí
5. Zvládání a řešení agrese
6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
6.1 Hyperaktivita s poruchou pozornosti - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Základní příznaky ADHD
Ochranné strategie dítěte
6.2 Opoziční porucha chování
6.3 Lhaní
6.4 Krádeže
6.5 Záškoláctví
Příčiny záškoláctví
Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví
6.6 Útěky a toulky
Útěky
Toulky
6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy
7. Šikana jako varianta agresivního chování
7.1 Vymezení šikany
7.2 Směry šikany
Učitel x žák
Žák x učitel
Rodič x učitel
Učitel x rodič
Učitel x učitel
Ředitel x učitel
7.3 Vývojová stadia šikany
Ostrakismus
Fyzická agrese a psychická manipulace
Vytvoření jádra
Vytváření norem
Totalita
7.4 Varovné signály šikany
Charakteristické varovné signály ze strany oběti
Varovná místa šikany
7.5 Typologie agresorů a obětí
Typologie agresorů
Typologie obětí
7.6 První pomoc při výskytu šikanujícího chování
7.7 Šikana z právního hlediska
8. Kyberšikana - moderní fenomén sociálně patologického chování dětí a mládeže
8.1 Vymezení kyberšikany
8.2 Typy kyberšikanování
8.3 Typologie agresorů
Typologie podle stupňů škol
Typologie podle chování
8.4 Pomoc při výskytu kyberšikany
Nejčastější projevy chování oběti kyberšikany
Nejčastější projevy chování kyberagresora
Základní pravidla při setkání s kyberšikanou
Závěr
Přílohy
Literatura


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Školní poradenství

Problémové chování dětí a mládeže
Jak mu předcházet, jak ho eliminovat

Děti a dospívající online
Vybraná rizika používání internetu

Kyberšikana
Průvodce novým fenoménem

Sociální patologie
Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Poruchy socializace u dětí a dospívajících
Prevence životních selhání a krizová intervence

Psychologie lži

Psychologie školní šikany

Přehled poruch psychického vývoje
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.