> Všechny knihy>

Akciové trhy a investování

Autor:

Jílek Josef

Formát / stran:17×24 cm, 656 stran
Datum vydání:16.04.2009
Katalogové číslo:4345
ISBN:978-80-247-2963-3
Kategorie:Finanční trhy a instituce
Stav: Vyprodáno
Kniha Akciové trhy a investování univerzitního profesora Josefa Jílka navazuje na knihu Finanční trhy a investování. V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice. Popsána jsou témata jako historie a druhy akcií, oceňování a obchodování s akciemi, akciové indexy, depozitní poukázky, akciové opce a privatizace v České republice. Dále jsou uvedeny akciové bubliny včetně Velké hospodářské krize, účetní skandály na počátku tohoto století, fúze a akvizice a dopad akciového trhu na hospodářství. Druhá část se věnuje teorii portfolia. Třetí část se zaměřuje na stavební spoření, fondy kolektivního investování, penzijní fondy, životní pojištění a stručně na investice do nemovitostí. Poslední část se věnuje nekalým praktikám a daním na finančním trhu. Kniha je základem pro finanční a investiční rozhodování domácností a podniků. Předností knihy je praktický pohled na finanční trh. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký o kruh zájemců o problematiku akciového trhu a investování. Kniha je dobrým vodítkem pro každého, kdo se chce orientovat v současném složitém finančním světě. Vzhledem k její ucelenosti a komplexnosti jde o jedinečné dílo.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Kniha Akciové trhy a investování z pera prof. Josefa Jílka nabízí velmi nezvyklý pohled na svět velkých financí. Na jednu stranu obsahuje do detailů rozpracovaný klasický základ, který najdeme ve většině celosvětově uznávaných učebnic vysvětlujících chování finančních trhů. Na druhou stranu přináší i velmi svébytné názory, které obvykle nebývají veřejně vyslovovány. Přínosem knihy je, že se nesnaží zahalit fungování finančních trhů do složitých matematických modelů, které mnohdy jen odvádějí od podstaty věci, ale jde naopak k samotnému jádru problému. Kniha je navíc doslova prošpikována příklady z praxe.
Více než 600stránkový text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. První a druhá kapitola obsahují teoretický základ, kterým si autor dláždí cestu k vlastnímu pohledu na svět financí. Již zde se však objevuje velmi trpký závěr, který velmi zjednodušeně řečeno prohlašuje, že teorie portfolia byla do velké míry jen reklamou podílových fondů.
Třetí kapitola je zaměřena na spoření a investování a čtvrtá na nekalé praktiky. Zde se z teorie dostáváme do praxe. Kniha se snaží dostat pod pokličku finančních trhů a jít až do střev. Autor tak uvádí mnohá zjištění, která jsou sice známa, ale zasazena do širších souvislostí se najednou vybarví v neobvyklém světle. Například proč je Nobelova cena za ekonomii udělována téměř výhradně mužům z USA a v podstatě jen jednomu ekonomickému směru? Není to podezřelé?
Velmi zajímavý je názor autora na akciové analytiky, obchodníky s cennými papíry a další hráče na trhu. Ve své knize například příznačně uvádí: „Představte si situaci, že obchodník s cennými papíry uvádí na trh akcie určité společnosti. Následně týž obchodník s cennými papíry vydává investiční doporučení pro tyto akcie. Jaká je pravděpodobnost, že doporučení bude znít ,prodat‘? Nulová.“ Autor ukazuje příklady, kdy byli analytici součástí marketingu finančních institucí a pomáhali svými doporučeními kolegům z investičního bankovnictví získat lukrativní klienty. Kniha je velkou kritikou nejrůznějších účastníků finančního trhu: analytiků pracujících pro obchodníky s cennými papíry, mnohých bank nebo i centrálních bankéřů. Dokazuje, jak důležité je, aby byla investiční doporučení skutečně nezávislá. Čtenář pochopí, jak je důležité rozlišovat analytiky a že velká značka na jejich „trikotu“ není zárukou kvality.
Kniha rozhodně není dalším reklamním tahákem, jak přesvědčit masy o potřebě spekulací na burze. Spíš ji vnímám jako velkou kritiku. Je ovšem otázkou, jestli pesimismu není až zbytečně moc. Ačkoliv některá subjektivní témata vnímám odlišně, soudím, že pro svou neotřelost se jedná o knihu, kterou by si neměl teoretický ani praktický investor nechat ujít.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Next Finance, s. r. o.

O autorovi


Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. (56) je vrchním expertem české národní banky. Externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze kurzy Finanční trhy a měnová politika a Měnová politika a hospodářský cyklus. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to jak v České republice, tak i ve světě. Známý je zejména mnoha publikacemi o derivátech, řízení finančních rizik a účtování finančních operací, které vynikají erudovaností a nezávislostí. Zastával řadu akademických funkcí. Je vyhledávaným a stálým přednášejícím na mnoha národních a zahraničních konferencích, zahraničních univerzitách a zahraničních centrálních bankách, je členem vědecké rady národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je také členem redakčních rad několika periodik. Intenzivně školí pracovníky finančních institucí. Má rozhodující podíl na implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů.
Autor se narodil v Litomyšli. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1981 (summa cum laude). Poté dále studoval, absolvoval stáže a přednášel na mnoha známých univerzitách, jako jsou Brown University, Washington State University a North Carolina State University, University of Gent, Reading University a London School of Economics. Kromě toho působil na několika vědeckých pracovištích, například na Silsoe Research Institute či Loughborough University of Technology. Jeho spolupracovníky byli například profesor D. T. Llewellyn (Loughborough University of Technology) a profesor C. Goodhart (London School of Economics and Political Science). Zahraniční praktické zkušenosti získal pobyty ve finančních institucích, jako J. P. Morgan, Barclays Bank, Lehman Brothers, Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, Bundesbank a Banque de France.
Josef Jílek se v roce 1995 habilitoval docentem pro obor národní hospodářství a v roce 1999 byl jmenován profesorem v témže oboru. Od roku 2005 je členem Výboru pro účetnictví, výkaznictví a audit (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) při Evropském orgánu pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) - do konce roku 2010 se jednalo o expertní skupinu pro finanční informace (Expert Group on Financial Information) při CEBS. V letech 2007 až 2011 byl jedním ze sedmi členů poradenské skupiny hodnotící standardy (Standards Advice Review Group, SARG), která byla zřízena rozhodnutím Evropské komise (2006/505/EC). Od roku 2011 je členem Výboru podnikového výkaznictví (Standing Committee on Corporate Reporting) při Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA).
Autor publikoval v nakladatelství Grada Publishing již 21 knih:
Termínované a opční obchody (1995),
Finanční trhy (1997),
Moderní finanční produkty - Repo obchody (1999),
Finanční rizika (2001),
Finanční a komoditní deriváty (2002),
Peníze a měnová politika (2004),
Finanční a komoditní deriváty v praxi (2005),
Deriváty, hedžové fondy a offshorové společnosti (2006),
Finanční trhy a investování (2008),
Akciové trhy a investování (2009),
7 vydání publikace Účetnictví bank a finančních institucí počínaje rokem 2003 a konče rokem 2009 (spolu s Ing. Jitkou Svobodovou),
Finanční a komoditní deriváty v praxi (2010, 2. upravené vydání) a
3 vydání publikace Účetnictví podle IFRS počínaje rokem 2011 a konče rokem 2013 (spolu s Ing. Jitkou Svobodovou).
V nakladatelství Peter Lang publikoval:
Money in the Modern World (2010).

O autorovi
Úvodní slovo autora
1 Akciový trh
1.1 Historie a druhy akcií
1.1.1 Vynález akcií
1.1.2 Druhy akcií
1.1.3 Výnosnost akcií
1.1.4 Dividendy
1.1.5 Zisková výnosnost
1.1.6 Problém principála a agenta
1.1.7 Řízení společnosti
1.2 Vznik, zvýšení a snížení základního kapitálu
1.2.1 Vznik a zvýšení základního kapitálu emisí akcií
1.2.2 Zvýšení základního kapitálu v rámci kapitálu
1.2.3 Snížení základního kapitálu
1.2.4 Opční poukázky
1.2.5 Štěpení akcií
1.3 Akciová společnost v České republice
1.3.1 Obchodní společnost
1.3.2 Akcie
1.3.3 Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
1.3.4 Emisní kurz akcie
1.3.5 Založení akciové společnosti
1.3.6 Práva a povinnosti akcionářů
1.3.7 Orgány společnosti
1.3.8 Zvýšení základního kapitálu
1.3.9 Snížení základního kapitálu
1.3.10 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu
1.3.11 Opční listy
1.4 Oceňování akcií
1.4.1 Cena akcií a někteří klasikové
1.4.2 Chování cen akcií
1.4.3 Cena kontrolního balíku akcií
1.4.4 Metody oceňování akcií
1.4.5 Fundamentální analýza
1.4.6 Technická analýza
1.4.7 Psychologická analýza
1.5 Obchodování s akciemi na sekundárním trhu6
1.5.1 OTC a burzovní trh
1.5.2 Podvody s akciemi malých podniků8
1.5.3 Akciové burzy
1.5.4 Americké burzy a OTC trh
1.5.5 Japonské burzy
1.5.6 Evropské burzy
1.5.7 Pražská burza
1.5.8 Organizátor mimoburzovního trhu RM-SYSTÉM
1.6 Akciové indexy
1.6.1 Obecné vlastnosti akciových indexů
1.6.2 Americké indexy
1.6.3 Další významné mezinárodní indexy
1.6.4 Index PX
1.6.5 Vývoj akciových indexů
1.6.6 Výnosnost akciových trhů
1.7 Depozitní poukázky
1.7.1 Podstata
1.7.2 Americké depozitní poukázky
1.7.3 Depozitní poukázky na české akcie
1.8 Schopnost a odměny osob ve vedení podniků
1.8.1 Vývoj odměn osob ve vedení podniků
1.8.2 Situace v USA
1.8.3 Situace v Evropě
1.8.4 Situace v České republice
1.9 Akciové opce jako forma odměny
1.9.1 Důvody udělování akciových opcí
1.9.2 Vývoj účetního zacházení
1.9.3 Akciové opce v České republice
1.10 Privatizace v České republice
1.10.1 Způsob privatizace
1.10.2 Malá privatizace
1.10.3 Velká privatizace
1.10.4 Třetí vlna privatizace
1.10.5 Vytěsnění menšinových akcionářů
1.10.6 Vývoj reálného HDP v České republice
1.10.7 Soukromé a státní podniky
1.11 Akcioví analytici
1.12 Akciové bubliny
1.12.1 Podstata akciové bubliny
1.12.2 Tulipánová bublina (1630_1637)
1.12.3 Tichomořská bublina (1720)
1.12.4 Akciová bublina (1907)
1.12.5 Akciová bublina (1920_1921)
1.12.6 Akciová bublina (1929) a Velká hospodářská krize
1.12.7 Akciová bublina (1987)
1.12.8 Internetová bublina (1995_2001)
1.12.9 Den 11. září 2001
1.12.10 Úloha centrálních bank v akciových bublinách
1.13 Účetní skandály v letech 2001 a 2002
1.13.1 Enron
1.13.2 Global Crossing
1.13.3 WorldCom
1.13.4 Parmalat
1.13.4 Německo
1.13.5 Dopad bankrotů na USA
1.13.6 Příčiny
1.13.7 Reakce na účetní skandály
1.14 Fúze a akvizice
1.14.1 Definice fúze, akvizice a převzetí
1.14.2 Příčiny a dopady fúzí a akvizic
1.14.3 Podpora fúzí a akvizic v EU
1.14.4 Fúze a akvizice bank
1.15 Zdanění akciových nástrojů
1.15.1 Zdanění dividend podle směrnice ES
1.15.2 Zdanění dividend v České republice
1.15.3 Dividendy a holdingové struktury
1.15.4 Zdanění kapitálových zisků a ztrát z obchodování s akciemi
1.16 Úpadek
1.16.1 Formy úpadku
1.16.2 Úpadek v USA
1.16.3 Úpadek v EU
1.16.4 Úpadek v České republice
1.16.5 Započtení pohledávek a závazků při likvidaci
1.17 Dopad akciového trhu na hospodářství
1.18 Investice do akcií
1.18.1 Drobné investice do akcií
1.18.2 Investice do kontrolního balíku
1.19 Závěr
2 Teorie portfolia
2.1 Historie
2.2 Výnosnost finančního aktiva za období držení
2.3 Střední výnosnost portfolia
2.4 Krátký prodej
2.5 Rozptyl (variance) výnosností portfolia
2.6 Optimální portfolio
2.7 Optimální portfolio s bezrizikovým aktivem
2.8 Diverzifikace a riziko rozptylu portfolia
2.9 Model jednoho indexu
2.10 Model CAPM
2.11 Shrnutí
2.12 Závěr
3 Spoření a investování
3.1 Obecné skutečnosti
3.1.1 Spoření a investování
3.1.2 Trojúhelník výnosnost, finanční rizika a likvidita
3.1.3 Držení peněz doma
3.1.4 Vklady
3.1.5 Situace domácností
3.1.6 Finanční poradci
3.1.7 Zásady správného investora
3.1.8 Nepoctivé podniky
3.2 Stavební spoření
3.2.1 Historie a základní pojmy
3.2.2 Státní podpora a daňové zvýhodnění
3.2.3 Poplatky
3.2.4 Hodnocení
3.3 Fondy kolektivního investování
3.3.1 Historie
3.3.2 Druhy fondů
3.3.3 Fondy kolektivního investování v USA
3.3.4 Fondy kolektivního investování v EU
3.3.5 Fondy kolektivního investování v České republice
3.3.6 Výhody a nevýhody fondů
3.3.7 Výnosnost fondů
3.3.8 Podvody amerických fondů
3.3.9 Problémy evropských fondů
3.3.10 Hodnocení
3.4 Tunelování investičních fondů v České republice
3.4.1 První lekce kapitalismu
3.4.2 Harvardské fondy
3.4.3 Investiční fond Trend
3.4.4 CS fondy
3.4.5 Investiční fond Mercia
3.4.6 Šrejbrovy fondy
3.4.7 Leavia investiční společnost
3.5 Penzijní fondy
3.5.1 Průběžné a fondové penzijní systémy
3.5.2 Situace penzijních fondů ve světě
3.5.3 Penze podle US GAAP
3.5.4 Penze podle IFRS
3.5.5 Penzijní fondy v USA
3.5.6 Penzijní fondy ve starých zemích EU
3.5.7 Chilský penzijní systém
3.5.8 Slovenská penzijní reforma
3.5.9 Maďarská a polská penzijní reforma
3.5.10 Penzijní fondy v České republice
3.6 Životní pojištění
3.6.1 Podstata
3.6.2 Druhy životního pojištění
3.6.3 Daňové zvýhodnění
3.6.4 Výhody a nevýhody životního pojištění
3.6.5 Matematické základy životního pojištění
3.7 Nemovitosti
3.7.1 Vývoj cen nemovitostí ve světě
3.7.2 Příklady nemovitostních bublin
3.7.3 Investice do nemovitostí v České republice
3.8 Závěr
4 Nekalé praktiky a daně na finančním trhu
4.1 Důvěrné obchodování
4.1.1 Definice
4.1.2 Přístup k důvěrnému obchodování
4.1.3 Některé kauzy
4.2 Podvody na finančním trhu
4.2.1 Podvody osob ve vedení finančních institucí
4.2.2 Podvody dealerů
4.2.3 Podvody finančních analytiků
4.2.4 Podvody novinářů
4.2.5 Falešné společnosti
4.2.6 Ponziho schéma
4.2.7 Účetní podvody
4.2.8 Daňové podvody
4.2.9 Nigerijské dopisy
4.3 Korupce na finančním trhu
4.3.1 Definice korupce
4.3.2 Index vnímání korupce
4.3.3 Korupce v České republice
4.3.4 Některé případy
4.3.5 Svobodný přístup k informacím
4.4 Finanční trh a daně
4.4.1 Deformace finančního trhu daněmi
4.4.2 Pokles přímých daní a růst nepřímých daní
4.4.3 Nepřehlednost a složitost účetnictví a daní
4.5 Závěr
Literatura
Slovníček
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.