Budu správně mluvit

Chodíme na logopedii

Autor:

Kutálková Dana

Formát / stran:14×21 cm, 224 stran
Datum vydání:15.07.2011
Katalogové číslo:26037
ISBN:978-80-247-3687-7
Edice:Pro rodiče
Kategorie:Rady pro rodiče
Cena: 249 Kč
Stav: Skladem
ks
Chodíte s dítětem na logopedii? Pak je tento titul určen právě vám. Naučí vás pochopit nejen příčiny nejčastějších problémů s řečí, ale především principy metodických postupů, které se při odstraňování poruch výslovnosti, koktavosti, opožděného vývoje řeči, dysfázie, ale i dalších problémů používají. Díky této publikaci budou rodiče schopni klást na logopedii věcné dotazy a případně i argumentovat, pokud budou mít dojem, že by cosi mělo být jinak. Pomocí řady her, drobných cvičení a motivačních postupů se čtenáři naučí využívat jednotlivé etapy logopedické péče tak, aby neobtěžovala ani dospělé, ani děti, aby byla efektivní a vedla co nejrychleji k cíli, kterým je bezproblémový, kvalitní vývoj řeči. Knížka je také cenným zdrojem informací pro učitelky mateřských i základních škol a inspirací pro logopedické pracovníky.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Recenze na http://www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/knihy-casopisy-film-divadlo/dostali-jste-zadanku-na-logopedii/

Úvod
Díl první
Příprava na logopedickou terapii
Vývoj řeči
Základní podmínky anatomicko-fyziologické
Dýchání
Tvorba hlasu
Artikulace
Smyslové vnímání
Centrální nervový systém (CNS)
Motorika a pohybová koordinace
Nejčastější příčiny poruch řeči
Prostředí - zdroj informací
Receptory - příjemci informací
Dostředivé nervové dráhy a korové funkce
Odstředivé nervové dráhy
Efektor
Reakce okolí na odpověď
Civilizační vlivy
Nedodržování rolí a řádu v rodině, nedůslednost ve výchově
Nadbytek podnětů zvukových
Nadbytek podnětů slovních
Nedostatek podnětů slovních
Nadbytek podnětů zrakových
Nároky nepřiměřené věku a schopnostem
Nedostatek pohybu
Co během vývoje řeči řešit a kdy
Kde hledat pomoc
Školství
Mateřská škola
Speciální mateřské školy
Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC)
Základní školy
Speciální základní školy
Zdravotnictví
Klinická logopedie
Diagnostika
Rodinná anamnéza
Osobní anamnéza
Diagnóza
Příprava na reedukaci
Vznik paměťové stopy
Metoda malých kroků
Vývojové etapy
Začínáme cvičit
Informace při zahájení logopedické péče
Díl druhý
Logopedická terapie
Dyslalie
Tři kroky k úspěchu při úpravě výslovnosti
Bez základních schopností to nejde
Motorika mluvidel
Motorika mluvidel - artikulační cvičení
Fonematický sluch
Nácvik fonematického sluchu
Začínáme cvičit hlásky
Hláska a slabika
Slova
Když se dítě baví, učí se rychleji
Začínáme používat nové hlásky v řeči
Básničky
Dějové obrázky, knížky, obrázkové materiály
Cíl je už na dohled
Poznámky k jednotlivým skupinám hlásek
Samohlásky
Tvoření samohlásek (I E A O U)
Souhlásky
Souhlásky PBM FV
Souhlásky TDN CSZ ČŠŽ LRŘ
Souhlásky ŤĎŇ J
Souhlásky KG CH
Souhláska H
Letáky se slovy na procvičení hlásek
Slova na procvičení hlásek CSZ
Slova na procvičení skupiny ČŠŽ
Diferenciace sykavek
Slova na procvičení hlásky L
Slova na nácvik hlásky R
Slova na procvičení hlásky Ř
Slova na procvičení hlásek Ť Ď Ň
Slova na procvičení hlásky K
Básničky
Básničky na procvičení hlásek ČŠZ
Básničky na procvičení hlásek CSZ
Básničky na procvičení diferenciace sykavek CSZ - ČŠŽ
Básničky na procvičení hlásky L
Básničky na procvičení hlásky R
Básničky na procvičení hlásky Ř
Koktavost
Příznaky
Anamnéza
Hledání příčin
Dispozice
Traumata
Terapie
Dítě si svých obtíží není vědomo
Dítě si začíná uvědomovat, že se mu špatně mluví
Dítě si je poruchy vědomo
Základní postup terapie u rozvinuté koktavosti
Typy péče
Ambulantní péče
Skupinová péče
Logopedická terapie na lůžkovém oddělení a v internátním zařízení (speciální školy)
Komplexní léčba
Prognóza
Koktavost - stručné pokyny pro rodiče
Opožděný vývoj
Anamnéza
Příčiny
Rozvoj řeči
Obecná pravidla péče o řeč
Cílený rozvoj řeči
Výchovná opatření
Metoda volby
Metoda malých kroků
Využití mimiky a gestikulace
Prognóza
Dysfázie
Příčiny
Anamnéza
Stupně poruchy
Nemluvnost
Těžká dysfázie
Dysfázie
Dysfatické rysy
Příznaky
Řeč
Mluva
Artikulace
Další doprovodné znaky
Typy péče
Individuální konzultace
Kolektivní péče
Základní postupy terapie
Základní principy práce při dysfázii
Základní okruhy nácviku
Péče o řeč
Rozvoj řeči
Gramatika
Výslovnost
Pomůcky
Prognóza
Dysporuchy
Příčiny
Základní princip nácviku
Čtení
Psaní
Počítání
Nejčastější obtíže
Tělesné schéma a pravolevá orientace
Pracovní list - nácvik délky samohlásek
Intermodalita
Mutismus
Anamnéza
Vyšetření a popis řeči
Základní příčiny
Organizace péče
Individuální péče
Skupinová péče
Terapie
Základní obecná pravidla
Prognóza
Huhňavost
Terapie
Dechová cvičení
Funkce měkkého patra
Funkce svalů obličeje
Poruchy hlasu
Příznaky
Terapie
Poruchy sluchu a rozštěpy
Dva pohledy na rozštěp
Závěr
Doporučená literatura


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.