>Společensko vědní obory>Politologie>Česká demokracie po roce 1989

Česká demokracie po roce 1989

Institucionální základy českého politického systému

Autor:

Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin

Formát / stran:17×24 cm, 528 stran
Datum vydání:15.01.2013
Katalogové číslo:24036
ISBN:978-80-247-4283-0
Edice:Politologie
Kategorie:Politologie
Cena: 699 Kč
Stav: Skladem
ks
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (*1975) absolvoval historii a politologii na Filozo?cké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2003–2011 působil jako odborný asistent na Ústavu politologie FF UK v Praze, externě nadále přednáší na FF UK. V současnosti je vedoucím katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha. Zabývá se českými a československými politickými dějinami, dějinami komunistických režimů ve střední a východní Evropě, přechodem české společnosti k demokracii po roce 1989, problematikou vývoje českého stranického systému a parlamentarismu. Je autorem publikace Občanské fórum (2007), spolueditorem publikace Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009 (2010), autorem řady dalších odborných statí v kolektivních monogra? ích (Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu, 2011) či odborných časopisech.
Mgr. Jakub Charvát (*1985) absolvoval obor politické teorie a současné dějiny na Filozo? cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je doktorandem na Ústavu politologie Filozo? cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí jako akademický pracovník a tajemník katedry politologie a humanitních studií na Metropolitní univerzitě Praha, přednáší rovněž na Ústavu politologie Filozo? cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se především na problematiku teorií volebních systémů, teorií volebních reforem, teorií stranických systémů a na českou politiku. K této problematice publikoval několik odborných studií v odborných politologických časopisech i několik popularizačních studií (zejména v periodicích Revue Politika a Listy). Spolu editoval publikaci Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009 (2010), svými příspěvky přispěl do několika kolektivních monogra?í.
PhDr. Petr Just, Ph.D. (*1978) vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2005–2011 rovněž působil jako odborný asistent. Od roku 2006 do současnosti je zaměstnán jako akademický pracovník na Metropolitní univerzitě Praha, externě pokračuje ve spolupráci s FSV UK. Zabývá se zejména politickými systémy České republiky, Slovenska a bývalého Československa, dále zemí v regionu střední Evropy a okrajově i vybranými zeměmi západní Evropy a USA. Je spoluautorem publikace Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR v letech 2000–2005 (2005), spolueditorem publikace Levice v České republice a na Slovensku po roce 1989 (2010) a autorem příspěvků v kolektivních monogra? ích a odborných i popularizačních časopisech. Problematiku české politiky přednáší i v rámci jednorázových přednášek pro jiné vysoké školy, letní školy či intenzivní kurzy pro studenty přijíždějící ze zahraničí.
Mgr. Martin Štefek (*1985) je doktorandem na Ústavu politologie Filozo?cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se teoriemi nedemokratických režimů, českými soudobými dějinami a politickou kulturou. Publikoval několik studií o problematice pozdní normalizace. V současné době připravuje monogra? i o procesu přestavby v ČSSR.

Úvod
1. Konec starého režimu a příčiny jeho pádu
1.1 Příčiny krize komunistického systému a její projevy
1.2 Demotivační povaha režimu
1.3 Stav politické elity komunistického režimu na konci osmdesátých let
1.4 Opoziční hnutí v Československu v osmdesátých letech
1.5 Reakce režimu na narůstající opoziční nálady
1.6 Pozdní fáze komunistického režimu z teoretické perspektivy
2. Přechod k demokracii v Československu 1989-1992
2.1 Pád starého režimu (listopad až prosinec 1989)
2.2 Základy budování demokratického systému (leden až červen 1990)
2.3 Jak naložit s minulým i současným komunismem?
2.4 Revoluční horečka: Reformovat musíme všechno a hned!
2.5 První svobodné volby v červnu 1990
2.6 Druhá revoluce. Od voleb 1990 do rozpadu OF v únoru 1991
2.7 Hledání tváře nové demokracie: 1991-1992
2.8 Volby 1992
2.8 Rozdělení Československa
2.9 Přechod k demokracii v Československu z teoretické perspektivy
3. Vývoj ústavních institucí politického sytému ČR
3.1 Moc zákonodárná
3.2 Moc výkonná
3.3 Soudní moc 174
3.4 Krajská úroveň vládnutí
4. Volby a volební systémy v České republice
4.1 Stručný úvod do teorií volebních systémů
4.2 Volební systém pro Federální shromáždění a Českou národní radu
4.3 Volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny
4.4 Volby druhého řádu v České republice
5. Vývoj hlavních politických stran a stranického systému v České
republice
5.1 Kořeny českého stranického systému - kontinuita či diskontinuita?
5.2 Dílčí etapy vývoje hlavních politických stran a jejich systému
5.3 Český stranický systém v teoretické perspektivě
5.4 Shrnutí
6. Praxe demokratického vládnutí a vývoj vládních koalic v ČR
6.1 Teorie koalic
6.2 Volební období 1992-1996
6.3 Volební období 1996-1998
6.4 Volební období 1998-2002
6.5 Volební období 2002-2006
6.6 Volební období 2006-2010
6.7 Volební období po sněmovních volbách 2010
7. Politická kultura v České republice
7.1 Politická kultura a behaviorální politická věda
7.2 Kritika konceptu občanské kultury
7.3 Politická kultura České republiky
7.4 Shrnutí
Závěrem
Seznam zkratek
Summary
O autorech
Prameny a literatura
Noviny, časopisy
Příslušné zákony
Elektronické zdroje
Primární dokumenty
Věcný rejstřík


Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.