> Všechny knihy>

Dějiny českých médií

Od počátku do současnosti

Autor:

Bednařík Petr, Jirák Jan, Köpplová Barbara

Formát / stran:17×24 cm, 448 stran
Datum vydání:10.06.2011
Katalogové číslo:2913
ISBN:978-80-247-3028-8
Edice:Žurnalistika a komunikace
Kategorie:Žurnalistika a komunikace
Stav: Vyprodáno
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
Masová média v proměnách času a společnosti
1. Masová média jako historické téma
1.1. Co jsou masová média
1.1.1. Masová média
1.1.2. Tisk
1.1.3. Film a kinematografie
1.1.4. Vysílací média
1.1.5. Internet
1.1.6. Vztah masových médií a žurnalistiky
1.1.7. Žurnalistika jako povolání
1.2 Přístupy k dějinám masových médií
1.2.1 Masová média jako součást vývoje lidské komunikace
1.2.2 Sociálně historický přístup k dějinám médií
1.3 Periodizace dějin českých médií
2. Počátky rozvoje tištěných médií
Od poloviny 15. století do 80. let 18. století
2.1 Evropa od Gutenbergova vynálezu k Velké francozské revoluci
2.1.1 Vznik moderních společností
2.1.2 Od renesance k osvícenství
2.1.3 Počáteční rozvoj tisku od poloviny 15. století
2.1.4 Počátky periodického tisku
2.2 České země od Jiřího z Poděbrad po josefínské reformy
2.2.1 Od pozdní gotiky k humanismu
2.3 Rozvoj tištěných médií v českých zemích do sklonku 18. století
2.3.1 Jan Amos Komenský: zárodky reflexe médií
3. Tisk jako faktor národního sebeuvědomování
Od 90. let 18. století do 40. let 19. století
3.1 Evropa a svět Velké francouzské revoluce, Napoleona a první poloviny 19. století
3.1.1 Sebeuvědomování evropských národů
3.1.2 Preromantismus
3.1.3 Romantismus
3.1.4 Realismus
3.1.5 Tisk v 19. století
3.2 České země v období počátků moderního národního vědomí
3.2.1 Národní sebeuvědomování v českých zemích
3.2.2 Kulturní život v českém prostředí
3.3 Český periodický tisk od Krameria k Havlíčkovi
3.3.1 Odborné a vědecké časopisy
4. Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách
Od sklonku 40. let do počátku 90. let 19. století
4.1 Evropa a svět v roce 1848 a ve druhé polovině 19. století
4.1.1 Rok 1848
4.1.2 Druhá polovina 19. století v Evropě a ve světě
4.2 České země od roku 1848 do přelomu 80. a 90. let 19. století
4.2.1 Kulturní a umělecký život v 2. polovině 19. století
4.3 Tisk v českých zemích ve druhé polovině 19. století
4.3.1 Tisk v českých zemích během revolučních let a jejich dozvuků
4.3.2 Tisk v době neoabsolutistické represe 1851-1860
4.3.3 Český tisk a česká žurnalistika v letech 1860-1889
5. Rozvoj tisku politických stran
Od 90. let 19. století do vzniku Československa v říjnu 1918
5.1 Evropa a svět od zlaté éry technického rozvoje ke světové válce
5.1.1 Fin de siecle
5.1.2 Secese
5.1.3 Tisk jako průmyslové odvětví
5.1.4 Nástup kinematografie
5.1.5 Masová média a válečná propaganda
5.2 Od punktací ke vzniku samostatného státu
5.2.6 Kulturní život na počátku nového století
5.3 Česká média na přelomu století
5.3.1 Tisk národně liberální tábora
5.3.2 Tisk sociálnědemokratického tábora
5.3.3 Tisk katolického tábora
5.3.4 Tisk agrárního tábora
5.3.5 Tisk národně sociálního tábora
5.3.6 Český tisk mimo české země
5.3.7 Média v období první světové války
6. Média v meziválečném Československu
Od roku 1918 do roku 1938
6.1. Evropa a svět mezi dvěma válkami
6.1.1. Kultura a umění po válce a proti válce
6.1.2. Nástup rozhlasového vysílání
6.2 Dvě desetiletí samostatného Československa
6.2.1 Kulturní život první republiky
6.3 Česká média v meziválečném období
6.3.1 Struktura tištěných médií v meziválečném Československu
6.3.2 Velké vydavatelské koncerny první republiky
6.3.3 Bulvární tisk
6.3.4 Tiskové kanceláře v samostatném Československu
6.3.5 Novinářské organizace
6.3.6 Rozvoj rozhlasového vysílání
6.3.7 Počátky televizního přenosu obrazu
7. Média během druhé republiky a protektorátu
Od roku 1938 do roku 1945
7.1 Evropa a svět od Mnichova do jara 1945
7.1.1 Postavení médií během druhé světové války
7.2 Druhá republika a protektorátní období
7.2.1 Období druhé republiky
7.2.2 Období protektorátu
7.3 Česká média v období druhé republiky
7.4 Média v době Protektorátu Čechy a Morava
7.4.1 Cenzura protektorátního tisku
7.4.2 Legální tisk a aktivističtí novináři
7.4.3 Rozhlas v Protektorátu Čechy a Morava
7.4.4 Domácí ilegální tisk
7.4.5 Média působící v zahraničí a ze zahraničí
8. Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace
Od roku 1945 do roku 1948
8.1 Evropa a svět po roce 1945
8.1.1 Kultura a literatur po roce 1945
8.1.2 Poválečná obnova médií
8.2 Necelé a krátké tři roky obnoveného Československa
8.3 Média v obnoveném Československu
8.3.1 Personální očista českých médií
8.3.2 Organizační a strukturní změny po roce 1945
8.3.3 Média v politickém zápase třetí republiky
9. Média ve službách budování socialismu a studené války
Od roku 1948 do druhé poloviny 50. let 20. století
9.1 Evropa a svět rozdělené mezi Východ a Západ
9.1.1 50. léta v umění: Výraz generačního postoje
9.1.2 Poválečný film
9.1.3 Televize a politika
9.2 Československo mezi únorovým převratem a XX. Sjezdem KSSS
9.2.1 Budovatelské umění
9.2.2 Umělecké alternativy
9.3 Média v období budování socialismu
9.3.1 Role médií v únoru 1948
9.3.2 Změny v médiích po únoru 1948
9.3.3 Vývoj periodického tisku
9.3.4 Rozhlasové vysílání od února 1948 do poloviny 50. let
9.3.5 Počátky televizního vysílání
9.3.6 Exilová periodika a vysílání ze zahraničí
10. Liberalizace médií a veřejného života
Od druhé poloviny 50. let 20. století do roku 1969
10.1 Evropa a svět v zajetí studené války, snů a nadějí
10.1.1 Umění a nový životní styl
10.1.2 Odpovědnost umělce
10.1.3 Film 60. let
10.1.4 Rozvoj televize
10.1.5 Rozvoj studia médií
10.2 Československo na cestě k Pražskému jaru a jeho konci
10.3 Česká média v období "tání"
10.3.1 Proměny periodického tisku od druhé poloviny 50. let do roku 1967
10.3.2 Vývoj rozhlasového a televizního vysílání do roku 1967
10.3.3 Žurnalistika na cestě k profesionalizaci
10.4 Demokratizace médií v době Pražského jara
10.4.1 Mediální politika ÚV KSČ a média
10.4.2 Média v období Pražského jara a po okupaci
11. Média jako výraz i nástroj normalizace
70. a 80. léta 20. století
11.1 Evropa a svět od letu na Měsíc ke konci studené války
11.1.1 Nástup postmodernismu v umění
11.1.2 Masová média 70. a 80. let
11.2 Československo v době normalizace
11.3 Média v ČSSR od potlačení Pražského jara do roku 1989
11.3.1 Nástup normalizace v médiích
11.3.2 Média v "bezčasí" konsolidovaných poměrů
12. Epilog: Vývoj médií po roce 1989
Poslední dekáda 20. století a výhled do 21. století
12.1 Evropa a svět po pádu železné opony
12.1.1 Kultura a umění 90. let
12.1.2 Internet a umělecká tvorba
12.1.3 Nástup internetové komunikace
12.2 Československo a Česká republika ve sjednocující se Evropě
12.2.1 Proměny kulturního života po roce 1989
12.3 Česká média v 90. letech
12.3.1 Česká média v době konce studené války
12.3.2 Demokratizace a komercializace českých médií
12.3.3 Internetizace a digitalizace
12.3.4 Závěrem: hlavní rysy českých médií
Summary
Použitá literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Internetová publicistika

Stylistika pro žurnalisty

Masová komunikace a veřejné mínění

Redakční práce
Jak připravit text k publikování

Public relations
Dějiny – teorie – praxe

Výzkum médií
Nejužívanější metody a techniky
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.