>Ekonomie a podnikání>Ekonomie>Etika, ekonomika, příroda

Etika, ekonomika, příroda

Autor:

Šmajs Josef, Binka Bohuslav, Rolný Ivo

Formát / stran:14×21 cm, 192 stran
Datum vydání:30.07.2012
Katalogové číslo:3576
ISBN:978-80-247-4293-9
Kategorie:Ekonomie
Cena: 298 Kč
Stav: Skladem
ks
Publikace uznávaných autorů reaguje na obrat společenských věd k etice. Je určena studentům a pedagogům vysokých škol zaměřených na ekonomii, sociální vědy a environmentalistiku i všem zájemcům o tyto oblasti. První část se věnuje evolučně-ontologické teorii konfliktu kultury s přírodou a novému pochopení role ekonomiky v kultuře a kultury v přírodě. Je zde představeno téma lidské práce i problém změny vzdělání pro globalizovanou kulturu. Druhá část pojednává o myšlenkových experimentech dokazujících smysl a význam environmentální etiky. Její první oddíly jsou věnované kritice dlouhodobé snahy izolovat etiku od filosofie a speciálních věd, další kapitola analyzuje šest nejvýznamnějších konceptů environmentální etiky. Třetí část se pak zabývá etickými hledisky v podnikatelské praxi. Komentuje aktuální trendy v současné podnikatelské etice a reflektuje zásady v podnikání na zahraničních trzích.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (1938)
Je profesorem filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie, který vyšel knižně v angličtině (Evolutionary Ontology. Amsterdam-New York: Rodopi 2008), je autorem mnoha knih s ontologickou a ekologickou tematikou, které jsou překládány do jiných jazyků. Nejširší podobu evoluční ontologie obsahuje jeho publikace Filosofie - obrat k Zemi (2008). Pro americkou encyklopedii Encyclopedia of Anthropology (2006) zpracoval hesla Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy. Spolu s I. Klímou a V. Cílkem vydal v r. 2010 knihu Tři hlasy. V roce 2011 vyšlo třetí české vydání jeho knihy Ohrožená kultura a druhé vydání knihy Potřebujeme filosofii přežití. V roce 2012 mu vyšel ruský překlad knihy Ohrožená kultura (Kultura pod ugrozoj. Novosibirsk: Akademija nauk). Často publikuje v odborných časopisech, spolupracuje se sdělovacími prostředky.

Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (1973)
Vystudoval filosofii a estetiku. Svoji doktorskou práci Analýza hlubinné ekologie obhájil roku 2002 a v roce 2003 s ní získal cenu Josefa Vavrouška udělovanou Karlovou univerzitou v Praze. Od roku 2001 do r. 2005 učil na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2005 učí na Fakultě sociálních studií filosofii, etiku a obecnou metodologii vědy. Dosud publikoval tři knihy (Analýza hlubinné ekologie, Environmentální etika a Zelený extremismus - ideje a mentalita českých environmentálních hnutí). Od roku 2005 vede projekt EkoInkubátor, který se snaží předat studentům ekonomických oborů základy environmentalistiky, studentům environmentalistiky základy ekonomie.

Doc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D. (1957)
Vystudoval filosofii a politickou ekonomii. Působí jako docent na Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Přednáší podnikatelskou etiku a předměty humanizující ekonomické vzdělání, evropské kultury a civilizace a dějiny evropského myšlení. Ve své pedagogické činnosti působil na řadě zahraničních univerzit, nejčastěji ve Velké Británii a v severských zemích. V rámci tématu podnikatelské etiky je autorem monografií Etika v podnikové strategii (3. vyd. 2007), spolu s L. Lacinou Globalizace, etika, ekonomika (3. vyd. 2008) a mnoha vědeckých článků a odborných statí doma i v zahraničí.

O autorech 5
Předmluva 6
Úvod 8
Část I Ontologické základy etiky
1. Etika tradiční, podnikatelská a?environmentální 14
1.1 Co je etika 14
1.2 K předpokladům konstituování etiky podnikání 19
1.2.1 Podnikatelská etika v širším smyslu 20
1.2.2 Etika podnikání v užším smyslu 23
1.3 K předpokladům konstituování environmentální etiky 25
2. Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury 30
2.1 K problému člověka 30
2.2 K problému přírody 34
2.3 K problému kultury 37
3. Ekonomika a?příroda 42
3.1 Příroda, kultura, ekonomika 42
3.1.1 Příroda 42
3.1.2 Kultura 43
3.1.3 Ekonomika 44
3.2 Ekonomika a?příroda 47
3.3 Problém konstituování biofilní ekonomiky 49
4. Práce, technika, příroda 56
4.1 Lidská práce 56
4.2 Tři technologické úrovně práce 59
4.2.1 První typ antropo-technického systému 59
4.2.2 Druhý typ antropo-technického systému 60
4.2.3 Třetí typ?- automatizace 61
4.3 Příroda a?budoucnost lidské práce 63
4.3.1 Mohou všichni vyhovět nárokům intelektuální práce? 65
4.3.2 Skrytost privatizace a?pustošení Země 67
4.3.3 Falešná neutralita práce duševní 68
5. Výchova a?vzdělání pro globalizovanou kulturu 70
5.1 Evolučně ontologické minimum pro ekonomy 72
5.2 Od soupeření ke spolupráci se Zemí 74
5.3 Biofilní přestavba ekonomického vzdělání 78
Část II Environmentální etika
1. Základní východiska 84
2. Definice základních pojmů 85
2.1 Definice základních pojmů týkajících se environmentalismu 85
2.2 Definice pojmů týkajících se ekonomismu 88
3. Ekonomismus 90
3.1 První přiblížení a?stručný historický exkurz 90
3.1.1 Ekonomismus jako pozdní variace na mechanisticko-
-atomistické téma 90
3.1.2 Ekonomismus jako scientistický omyl 91
3.1.3 Ekonomismus jako ideologie znovunastolování nesouměřitelnosti
pod maskou symetrie příležitostí 93
3.2 Shrnutí 94
4. Environmentalismus (nové zelené ideologie) 96
4.1 Klasifikace environmentální etiky u?Erazima Koháka a?Clare Palmer 96
4.2 Základní koncepty v environmentální etice 99
4.2.1 Environmentální biocentrická etika 99
4.2.2 Environmentální ekocentrická a?systémová etika 101
4.2.3 Antropocentrismus 104
4.2.4 Hlubinně ekologická environmentální etika 106
4.2.5 Sociálně ekologická environmentální etika 109
4.2.6 Zoocentrická environmentální etika 116
4.2.7 Teocentrismus 118
5. Ekonomismus kontra environmetalismus 121
5.1 Odlišný "mentální věk" super-teorie ekonomismu a?super-teorií
environmentalismu a?ekologismu 121
5.2 Rozdílná metodická východiska obou přístupů 122
5.3 Rozdílný přístup k pojetí času 123
Část III Etika v podnikatelské praxi
1. O podnikatelské etice kriticky 126
2. Etická stránka základních ekonomických problémů 128
3. Etika v přístupu k výrobním faktorům 131
3.1 Půda 131
3.2 Práce 135
3.3 Kapitál 140
4. Společenská odpovědnost podnikání 147
4.1 Teorie participujících skupin 149
5. Etické chování podniku je konkurenční výhodou 151
6. Strategie CSR a?nové formy firemní odpovědnosti 155
6.1 Strategie CSR 155
6.2 Nové formy projevů firemní odpovědnosti 162
7. LOHAS?- nový životní styl a?trend v podnikání 168
8. Podnikatelská etika na mezinárodních trzích 173
8.1 Etické kodexy 175
Shrnutí 177
Summary 178
Deklarace závislosti 179
Declaration of Dependence 182
Literatura 185
Rejstřík věcný 190


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.