> Všechny knihy>

Jak myslet kreativně

Autor:

Königová Marie

Formát / stran:14×21 cm, 128 stran
Datum vydání:16.08.2006
Katalogové číslo:2645
ISBN:80-247-1626-7
Edice:Psychologie pro každého
Kategorie:Psychologie pro každého
Stav: Vyprodáno
Kreativita v každodenním životě. Tak lze charakterizovat téma této knihy. Můžeme se vůbec v současné době obejít bez kreativního myšlení? Vždyť tato schopnost nalézt nová řešení, postupy, nové hodnoty, se stává nepostradatelnou ve všech oblastech života člověka. Řada životních situací vyžaduje od každého z nás tvořivé, flexibilní, promyšlené a zodpovědné rozhodování. Jak tedy obstát v problémových situacích, které nás potkávají v osobním i profesním životě? Jak najít kreativně řešení svých problémů? Kudy vede cesta ke kreativnímu myšlení? Rady a doporučení, doplněné citáty, vlastními zkušenostmi autorky i dalšími příklady ze života, vám pomohou objevit a účinně využít váš vlastní potenciál kreativního myšlení. Publikace je určena každému, kdo nechce žít v zavedených stereotypech, ale především ji v profesním životě ocení všichni pedagogičtí pracovníci. Rady zde najdou i pracující z jakýchkoli jiných oborů, kde je požadováno samostatné myšlení a tvořivý přístup k novým situacím.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Posudek učebního textu Prof. PhDr. Marie Kónigové, CSc.
na téma „Výchova k tvořivosti“
Předložená práce se zabývá vybranými filozofickými, psychologickými a pedagogickými kontexty problematiky tvořivosti. Ta je dnes nejen oficiálně proklamována, nýbrž i vyžadována v praxi. U manažerů jsou jedním z předpokladů výkonu jejich práce tvořivé schopnosti, od učitelů se automaticky očekává, že budou vychovávat tvořivé žáky, zaměstnanci jsou žádáni o tvořivý přístup k řešení odborných problémů podniku nebo úřadu, v rodině i v partnerském vztahu roste potřeba flexibilních a kreativních řešení náročných životních situací. Neustále stoupají nároky, které klade na jedince sociální prostředí, zvyšuje se počet sociálních vazeb, do nichž každý opakovaně vstupuje. Řada životních situací, v nichž se jedinec ocitá, od něj vyžaduje tvořivé, flexibilní, promyšlené i zodpovědné rozhodnutí. Jak se dokáže člověk v sociálních situacích orientovat a jak je v nich zdatný, vymezuje z velké části i jeho životní spokojenost, profesionální a sociální úspěšnost. Tvořivost je
významným zdrojem profesní, odborné i sociální kompetence.
Autorka publikace patří v oblasti komunikace i kreativity dlouhodobě k předním odborníkům. Její vědecké publikace i praktické tréninky jsou známy široké veřejnosti i na odborném poli – a to nejen u mládeže a studentů vysokých škol, ale i u dospělé a seniorské populace. Nyní předkládaná monografie je členěna do čtyř základních kapitol. Obsah učebního textu je psán svižně, didakticky promyšleně a interaktivně - čtenáře stimuluje k samostatnému studiu, k aktivnímu řešení úkolů i k hlubšímu promýšlení širších teoretických a praktických souvislostí. Text je prokládán vhodně vybranými citáty, literárními úryvky, vlastními zkušenostmi a příklady ze života. V neposlední řadě je text doplněn významnou odbornou literaturou, ve které nechybějí i nejnovější knižní tituly, vztahující se k problematice tvořivosti. Text je zajímavě zpracován i po formální stránce. Teoretické informace, příklady, úkoly a náměty, vztahující se k rozvíjení tvořivosti v tom nejširším slova
smyslu, autorka sama tvořivým způsobem využívá a kombinuje je s praktickými zkušenostmi ze své lektorské činnosti a konzultační praxe.
Jako celek působí text uceleně, strukturovaně a systematicky na sebe navazuje. Je určen především studentům, učitelům, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům. Mnohé inspirace zde mohou kromě pedagogů najít rovněž teoretici i praktici z jiných oblastí profesního zaměření.

Závěr:

Celkově lze konstatovat, že text převyšuje požadavky kladené na tento typ publikace, tudíž ho plně a s čistým svědomím doporučuji k publikování. Přeji autorce hodně tvůrčích nápadů a síly i do budoucna odborně obohacovat nejen studenty, odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, ale i širší veřejnost – různého věku i profese.

Praha 12.2. 2006 Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

O AUTORCE
ÚVOD
VÝCHOVA K TVOŘIVOSTI
Jak nám pomáhá kreativita 10
Začínám znovu 13
Kreativní pohyb aneb Doteková komunikace 16
Předsudky – jedna z bariér tvořivosti 22
Naše rituály 30
Jak tvořili géniové 35
POHYB V KREATIVITĚ, KREATIVITA V POHYBU
Důležité a naléhavé 47
Kondice 52
Tvůrčí rodinná diskuse 56
Ostatní a my = psychologické bezpečí 62
Kreativita a cyberspace 66
?
KREATIVNÍ CESTA ANEB JEDNOU BUDEM DÁL
Umění klást otázky 71
Úspěchy a porážky 75
Memoatletika 78
Vše je v mozku 81
Zítřek začíná už dnes 86
Emoční inteligence 91
KREATIVITOU PROTI KONFLIKTŮM
Je čas naším vládcem? 98
Tvůrčí přístup k životním cyklům 102
Tvořivé a něžné porozumění 104
Co znamená rozumět lidem? 108
Diagonální myšlení jako cesta ke kreativitě 109
Kreativní přístup ke komunikaci 114
Kreativitou proti vnitřním konfliktům 119
LITERATURA
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Tvořivost
Techniky a cvičení
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.