Jak na šikanu

Autor:

Říčan Pavel, Janošová Pavlína

Formát / stran:14×21 cm, 160 stran
Datum vydání:19.02.2010
Katalogové číslo:26021
ISBN:978-80-247-2991-6
Edice:Pro rodiče
Kategorie:Rady pro rodiče
Cena: 219 Kč
Stav: Poslední ks
ks
Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit. Každá konkrétní situace vyžaduje odpovídající postup, ať už rodičů či učitelů a vychovatelů. Právě oni by díky této nové publikaci měli bezpečně poznat, oč v daném případě jde, a vědět, co dělat, odkud začít a kde a jak v případě potřeby hledat pomoc.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Publikace je výrazným doplněním mezery na trhu a poskytuje možnost rozšíření informovanosti o problému, jehož výskyt je u nás aktuálně značný, je i hojně prezentován a diskutován, často však bez i základních znalostí.
Knížka je určena nejen pedagogům, ale i rodičům a v neposlední řadě také přímým účastníkům šikany – především jejím obětem, ale i dalším účastníkům. Text je přehledně členěn do jednotlivých celků, které se zaměřují na vymezení pojmu, zaměření na šikanu ve školním prostředí a možnosti jejího zjišťování.
Dále se autoři zabývají osvětlením základních teorií lidské agrese. S ohledem na školní prostředí je velmi přehledně popsána psychologie dětské skupiny – resp. třídy. Rozdělením na jednotlivé aktéry a faktory podílející se na šikaně je osvětlena šikana z různých úhlů svého spektra. Velmi důležité je ovšem i vyšetřování šikany, a především výchovné zásahy a náprava následků – ve všech těchto částech je dosud nejčastější chybovost. O prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů, mezi které šikana patří, se často u nás pouze hovoří, a tak konkretizace uváděná v této publikaci je velkým přínosem pro všechny, kteří by měli být o této problematice informováni. Dodatky a přílohy – včetně vybraných částí Metodického pokynu MŠMT (který pedagogové často skutečně neznají) vhodně doplňují text.
Celá publikace je psána čtivě, živým jazykem, který je srozumitelný i širší populaci. Velmi přínosné jsou četné ilustrace kazuistikami, které čtenáři přibližují jednotlivé aspekty šíře šikany, přístupu k ní i jejího možného řešení. Řazení jednotlivých kapitol je přehledné. Velkou předností to, že text je psán populárně, ale bez ztráty odbornosti. Za velké pozitivum považuji i silný důraz na etiku v průběhu textu. Autorům se podařilo zvýraznit tento aspekt, aniž je přemrštěný a čtenáře odrazující.
Publikaci považuji za přínosnou, v mnohém inovativní, vhodnou pro odbornou veřejnost, pro rodiče i další, včetně studentů a pracovníků pomáhajících profesí.
PhDr.Jana Procházková


Předmluva
1 Úvodem
1.1 Tři příběhy z českých škol
1.2 Typický vývoj šikany ve školní třídě
1.3 Jde o epidemii?
1.4 Co můžeme dělat?
1.4.1 Možnosti, které mají školy v prevenci a řešení případů šikany
1.4.2 Možnosti, které mají v boji proti šikaně rodiče žáků
2 Co je šikana a jak se zjišťuje?
2.1 Definice šikany
2.2 Kde a kdy se šikana odehrává?
2.3 Je možno šikanu měřit?
2.3.1 Závažnost jednotlivého případu šikany
2.3.2 Stupeň zamoření šikanou
2.4 Kdo a koho šikanuje?
3 Kde se to v těch dětech bere? K teorii agrese
3.1 Jak rozumět pojmu agrese
3.2 Instinkty - biologický základ agrese
3.3 Agrese je naučené chování
3.4 Jak lidé překonávají vnitřní zábrany proti agresi?
3.5 Vztah mezi agresorem a jeho obětí
4 Třída známá neznámá. K psychologii dětské skupiny
4.1 Třída je skupina v dlouhodobém vývoji
4.2 Třída má dvojí život, dvě tváře
5 Šikana - hra o osmi hráčích
5.1 Agresoři
5.2 Oběť
5.3 Třídní "publikum"
5.4 Zastánce - spolužák, který se aktivně zastává oběti
5.5 Pedagog
5.6 Rodiče zúčastněných dětí
5.6.1 Rodiče agresorů
5.6.2 Rodiče obětí
5.7 Místní komunita
5.8 Celá společnost
6 Vyšetřování šikany
6.1 Vznik podezření
6.2 Rozhodnutí o zahájení vyšetřování
6.3 Postup při vyšetřování
6.4 Úloha rodičů obětí při vyšetřování šikany
7 Výchovný zásah a náprava následků šikany
7.1 Co s agresory
7.1.1 Represe
7.1.2 Zvýšení péče o agresora
7.1.3 Jádro práce s agresorem: změna postoje
7.2 Co s rodiči agresorů?
7.3 Co s oběťmi?
7.4 Co s rodiči oběti?
7.5 Co s dětským kolektivem?
7.6 Celkový postup školy při řešení šikany
7.7 Úloha rodičů při řešení šikany
7.7.1 Rady pro rodiče agresorů
7.7.2 Rady pro rodiče obětí
8 Prevence šikany
8.1 Prevence na úrovni školy jako celku
8.2 Prevence na úrovni jednotlivých tříd
8.3 Prevence na úrovni jednotlivců
Závěrečné zamyšlení
Poznámky pro náročné čtenáře
Dodatky a přílohy
Dodatek 1
Historie výzkumu a potírání šikany
Dodatek 2
K definici šikany
Dodatek 3
Šikana a výchova k tělesnému střetnutí
Příloha 1
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
Doporučená literatura


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.