Komunální politika

Obce, aktéři a cíle místní politiky

Autor:

Balík Stanislav

Formát / stran:17×24 cm, 256 stran
Datum vydání:27.10.2009
Katalogové číslo:2767
ISBN:978-80-247-2908-4
Edice:Politologie
Kategorie:Politologie
Cena: 399 Kč
Stav: Skladem
ks
Publikace věnovaná především studentům politologie a příbuzných oborů popisuje model veřejné správy a samosprávy a mapuje vývoj českého komunálního systému od roku 1861. Popisuje funkce a orgány místní samosprávy v České republice. Pozornost věnuje také volebnímu systému od listopadu 1989 do současnosti či výsledkům komunálních voleb v letech 1990-2006. Popisuje změny chování voličů a stranou nezůstávají ani klady a zápory volebních politických programů, volební účast, preferenční hlasování, typologie a složení koalic. Jak píše sám autor: "...hlavním cílem je v českém prostředí poprvé souhrnně v jednom celku představit a analyzovat všechny tři dimenze komunální politiky - institucionální, vztahovou i obsahovou."
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Monografie Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky představuje poslední ze zesilujícího proudu publikací Stanislava Balíka k problematice politiky v obcích. Text je výstupem výzkumného záměru Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích. Kniha je přehledně strukturovaná a skládá se ze tří hlavních pilířů.
První z nich je věnován komunální politice v rovině polity, tj. jejímu institucionálnímu vývoji, v jehož rámci se Stanislav Balík zaměřil nejen na obecné otázky samosprávy a jejích funkcí, ale i na typologii obecních pořádků ve středoevropském komparativním přehledu a zejména na vývoj institucionálního rámce české lokální politiky do roku 1989 i od roku 1990 do současnosti. Druhý pilíř práce se zabývá lokální politikou v rovině politics, tj. procesu střetávání různých aktérů v politické aréně municipalit. Tato část obsahuje analýzu dosavadních komunálních voleb po roce 1990, politickou participaci a její souvislost s interpretací volebního systému a jeho účinků, v neposlední řadě také analýzu samotných politických aktérů a jejich koalic. Třetí část se věnuje policy, tj. otázce přístupů, programů a cílů jednotlivých aktérů. Tuto problematiku Balík čtenářům přibližuje prostřednictvím výkladu věčného sváru mezi politickým a nepolitickým přístupem k lokální samosprávě
(dualita přístupů Gesellschaft / Gemeinschaft).
Práci lze označit jako průřezovou, text je velmi přehledným, srozumitelným a přitom komplexním uvedením do problematiky komunální politiky a jako takový je určen širokému spektru studentů společenskovědních oborů a středoškolských i vysokoškolských pedagogů. Stanislav Balík se z významné části soustředí na shrnutí a logickou a srozumitelnou prezentaci výsledků svých dosavadních projektů a výzkumů, čímž navazuje i na některé své předchozí publikace. Zde lze zmínit například výklad jednotlivých typů obecních pořádků v SRN [BALÍK 2003a], výklad vývoje územní veřejné správy na českém území od roku 1848 [BALÍK 2003b], analýzu aktérů lokální politiky a jejich koaličního chování [BALÍK 2008a] nebo role starostů v komunálních politikých systémech [BALÍK 2008b]. Zejména dvě poslední citované Balíkovy práce přitom souvisejí s dalším klíčovým (a v předložené publikaci nastíněným) problémem: odlišností povahy komunální politiky v malých obcích a velkých městech. Publikaci jedn
označně doporučuji, čtenář najde komplexní úvod do problematiky komunální politiky zahrnující rovněž velmi široké spektrum odkazů k dílčím tématům.

Petr Jüptner
IPS FSV UK Praha

Úvod
1. .Samospráva a obec
1.1 Model veřejné správy a samosprávy
1.2 Struktura sídel a obcí
1.3 Obce, městyse, statutární města
1.4 Obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem
2. Funkce místní samosprávy
2.1 Co jsou obce?
2.2 Funkce obcí
2.3 Financování obcí v ČR
3. Vývoj komunálního systému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1990
3.1 Zrod samosprávy
3.2 Od roku 1862 k zániku Rakousko-Uherska
3.3 První republika
3.4 Druhá republika, Protektorát
3.5 Období poválečné (1945-1989)
3.6 Přechod k demokracii na místní úrovni
4. Obecní samospráva v ČR a její orgány v současnosti
4.1 Místní, personální a symbolické vymezení obce
4.2 Působnost obcí
4.3 Orgány obce
4.4 Místní referendum
5. Vývoj komunálního volebního systému od roku 1990 do současnosti
5.1 Volební legislativa
5.2 Volební právo
5.3 Volební dny, vyhlášení voleb
5.4 Volební kampaň
5.5 Volební strany, nezávislí kandidáti
5.6 Volební obvody
5.7 Způsoby volby
5.8 Uzavírací klauzule
5.9 Volební formule
5.10 Preferenční hlasování
5.11 Předčasné volby
5.12 Sporné proměnné současného volebního systému
6. Obecní zřízení v některých zahraničních zemích
6.1 Slovensko
6.2 Rakousko
6.3 Polsko
6.4 Maďarsko
6.5 Německo
6.6 Francie
7. Souhrnné výsledky komunálních voleb 1990-2006
7.1 Komunální volby 1990
7.2 Komunální volby 1994
7.3 Komunální volby 1998
7.4 Komunální volby 2002
7.5 Komunální volby 2006
7.6 Dlouhodobé trendy
8. Voličské chování - účast a preferenční hlasování
8.1 Volební účast jako výraz politické participace
8.2 Celková volební účast v českých komunálních volbách 1990-2006
8.3 Preferenční hlasování
8.4 Některé příčiny rozdílného preferenčního hlasování
8.5 Voličské chování v závislosti na různých faktorech
9. Radniční koalice, starostové
9.1 Typologie koalic
9.2 Česká komunální politika a koalice
9.3 Exekutivní koalice v obcích s rozšířenou působností
9.4 Exekutivní koalice v obcích dvou periferních okresů
9.5 Politické strany a jejich zastoupení v radách ORP
9.6 Politické strany a jejich zastoupení v radách obcí periferních okresů
9.7 Starostové ORP
9.8 Starostové v obcích periferních okresů
10. Komunální politika nepolitická?
10.1 Polémos
10.2 Politické debaty spojené s funkcemi a sebechápáním obce
10.3 Ideové a programatické střety v komunální politice
10.4 Kompetenční spory obecních orgánů
10.5 Závěr
Prameny a literatura
Prameny
Zákony, jejich návrhy a nálezy Ústavního soudu
Literatura
Seznam zkratek
Rejstřík


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Subkultury mládeže
Uvedení do problematiky

Lobbing v moderních demokraciích

Politické strany
Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě

Krajní pravice a krajní levice v ČR

Sociální kapitál a rozvoj regionu
Příklad Kraje Vysočina

Tvorba rozhodování a analýza v politice
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.