Logoterapie

Existenciální analýza jako hledání cest

Autor:

Kosová Martina a kolektiv

Formát / stran:14×21 cm, 208 stran
Datum vydání:09.04.2014
Katalogové číslo:2332
ISBN:978-80-247-4346-2
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Cena: 339 Kč
Stav: Skladem
ks

Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě. Rozpoznává hodnoty, které působí na jeho city. Krajinu svého života přijímá i se svou minulostí, chybami, prožitým utrpením. Porozumění vlastnímu životu vede k jeho smysluplnému směřování, k rozpoznání a uskutečnění životního poslání.
Kniha je zdrojem inspirací nejen pro psychology, lékaře, sociální pracovníky a příslušníky dalších pomáhajících profesí, ale i pro všechny čtenáře se zájmem o existenciální rozměr v životě.
„Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama.“
Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD.
„Logoterapia patrí k známym a uznávaným psychoterapeutickým smerom. Napriek tomu nie je známe, že by existovala pôvodne slovenská alebo česká publikácia venovaná logoterapii a existenciálnej analýze v jej teoretickej i praktickej podobe. Jedinečnosť textu je aj v tom, že neprináša len teoretické východiská a vysvetlenie základných pojmov, ale je i prakticky orientovaný a poukazuje na možnosti aplikácie logoterapie v oblasti psychoterapie, supervízie a vzdelávania a výchovy. To dokladajú i kvalitné a dobre zvolené kazuistiky prelínajúce sa celou knihou.“
PhDr. Katarína Loneková, PhD.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Předmluva
I TEORETICKÁ ČÁST
Logoterapie a existenciální analýza (Martina Kosová)
Filozofie konečnosti (Petr Sojka)
Zrození individuality
Friedrich Nietzsche: Zborcení kulis
Soren Kierkegaard: Niterná pravda
Edmund Husserl: Fenomenologické intermezzo
Analýza existence a autentický život
Absurdno a smysl života
Jean-Paul Sartre: Absolutní svoboda
Albert Camus: Mlčící svět
Tajemství smyslu
Filozofie konečnosti a smysl života
V. E. Frankl – tvůrce logoterapie (Vladimír Smékal)
To jedinečné v životě – smysl okamžiku i života (Martina Kosová)
Hodnoty v životě (Martina Kosová)
Kompas svědomí a mapa odpovědnosti (Martina Kosová)
Sebedistance a sebetranscendence (Martina Kosová)
Techniky logoterapie (Martina Kosová)
Paradoxní intence
Dereflexe
Změna postoje
Techniky změny postoje
Hodnota a cena
Použití rituálů
Smíření se s původem
Změna atmosféry
Životní příběh z pohledu logoterapie a existenciální analýzy
Dětství
Pubescence
Adolescence
Mladá dospělost
Když se přikutálí další nula – mezi třicítkou a čtyřicítkou
Střední věk – období pevných kotev i neklidu
Padesátka – mezník života
Stáří – úkol dobrého konce
Epilog
O vázanosti na místo a touze člověka po domově (Eva Naništová)
Domov v dimenzionální perspektivě
Existenciální funkce bydlení
Kvalita obrazů domova
Hodnota domova
II UTRPENÍ, VINA A SMRT – SOUČÁST KAŽDÉHO ŽIVOTA
Úvod (Martina Kosová)
Utrpení – cesta k vnitřní proměně (Martina Kosová)
Vina a její zpracování (Martina Kosová)
Svoboda a odpovědnost jako předpoklad vzniku viny
Stud, pocit viny a vina
Existenciální filozofie – Buberovo a Jaspersovo pojetí viny
Frankovo zacházení s vinou
Smíření
Smrt a stopy v tomto světě (Martina Kosová)
III LOGOTERAPIE V PRAXI
Úzkost jako zrcadlo (Martina Kosová)
Podněty pro zacházení s úzkostí v terapii podle Böschemeyera
Vznik a léčba úzkostné poruchy podle E. Lukasové
Strach z odmítnutí – ztráta práce, ztráta lásky
Úzkost v dětském světě
Etická výchova jako porozumění vlastní existenci (Marie Nováková)
Projekt etická výchova
Program etické výchovy
Výchovný styl etické výchovy
Metody a modely výchovy
Závěr
Když život dostane jiný směr – vážné onemocnění v rodině (Martina Kosová)
Na počátku je šok
Po šoku se dostaví vnitřní zmatek
Podaří se léčba?
Čas se krátí
Bod, ze kterého není návratu
A přesto se radovat ze života (Martina Kosová)
Jak jsem ztratila a znovu nacházím radost
O celoživotní radosti mého otce
Je potřeba jít dál
IV SUPERVIZE S EXISTENCIÁLNÍ DIMENZÍ
Úvod (Vlastimil Sojka)
Supervize a psychoterapie (Vlastimil Sojka)
Prospěch klienta, odpovědnost a moc (Vlastimil Sojka)
Vztahy v terapii a supervizi (Vlastimil Sojka)
Spiritualita supervize (Vlastimil Sojka)
Kontrakt (Vlastimil Sojka)
Skupinová supervize, bálintovské skupiny
Závěr (Vlastimil Sojka)
V REFLEXE SOUČASNÉHO VÝZKUMU V LOGOTERAPII
Úvod (Peter Halama)
Výzkumné a diagnostické nástroje logoterapie (Peter Halama)
Nástroje na měření smyslu života nebo existenciální frustrace
Test smyslu života (PIL)
Logo test
Nástroje na měření jiných logoterapeutických konceptů
Nástroje na měření smyslu života
Profil zdrojů smyslu života
Škála preference hodnot
Dotazník zdrojů smyslu života
Oblasti výzkumu v logoterapii (Peter Halama)
Ověřování výzkumných logoterapeutických měřicích nástrojů
Ověřování konceptů logoterapie
Ověřování efektu logoterapie
Zhodnocení a perspektiva výzkumu v logoterapii (Peter Halama)
VII VZDĚLÁVÁNÍ V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE V ČR, NA SLOVENSKU A VE SVĚTĚ
Česká republika (Peter Halama, Martina Kosová)
Výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Zahraničí (Peter Halama, Martina Kosová)
Slovensko
Izrael
Německo
Polsko
Rakousko
Argentina
Brazílie
USA
Kanada
O autorech
Literatura


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Dramaterapie
4., aktualizované a rozšířené vydání

Interakční psychologický výcvik pro praxi
Nové hry pro výcvikové skupiny

Rodinná terapie
Systemické a narativní přístupy, 2., doplněné a přepracované vydání

Terapie tancem
Role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii

Somatopatologie
Nauka o nemocech těla

Suicidialita u psychických poruch
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.