Marketingová komunikace

Jak komunikovat na našem trhu

Autor:

Karlíček Miroslav, Král Petr

Formát / stran:17×24 cm, 224 stran
Datum vydání:17.02.2011
Katalogové číslo:3761
ISBN:978-80-247-3541-2
Edice:Manažer
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 289 Kč
Stav: Skladem
ks

Kniha komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Srozumitelný text je doplněn mnoha příklady z české a částečně i slovenské praxe. Po seznámení s modelem marketingové komunikace a problematikou komunikačního plánování se dozvíte vše podstatné o funkcích a praktickém využití jednotlivých prvků komunikačního mixu: reklamy, direct marketingu, public relations, podpory prodeje, event marketingu, sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. Po přečtení knihy byste měli umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje. Kniha se od zahraničních publikací, které jsou dostupné v ČR a SR, odlišuje příklady výhradně z domácích podmínek. Na rozdíl od českých či slovenských publikací poskytuje komplexní a konzistentní náhled na danou problematiku, nikoliv jen dílčí aspekty marketingové komunikace. Velkou předností knihy je také to, že se na ní podíle
lo množství expertů z marketingové praxe.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Předložená publikace se svým pojetím odlišuje od publikací, které jsou v současné době dostupné na knižním trhu. Autoři vycházejí z vlastního pojetí, uvádějí příklady z českého prostředí a dle mého názoru velmi správně vymezují také etický a právní rámec zkoumané problematiky, nejen v oblasti reklamy, ale i dalších komunikačních nástrojů. Vzhledem k širokému spektru dostupných obecně zaměřených marketingových publikací pokládám za přínosnou i jejich snahu o úzké zaměření publikace; autoři zbytečně neopakují všeobecně známé pojmy, ale věnují veškerý prostor výhradně specifikům marketingové komunikace. Za zdařilý považuji i nápad spolupráce s týmem konzultantů z praxe. Tento přístup umožnil zpracování velkého množství aktuální příkladů, a to nejen pozitivních, ale i těch, kdy došlo k pochybením při realizaci marketingových aktivit. S tímto pojetím se setkáváme v odborné literatuře poměrně vzácně. Předloženou publikaci hodnotím jednoznačně kladně. Obsahuje bohatý fakto
grafický materiál, je aktuální a velmi čtivá.
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
VŠE v Praze
Kniha se zabývá problematikou marketingové komunikace, tématem, které je v posledních několika letech hojně diskutováno odbornou veřejností. Důvodem diskuse je nárůst rezistence veřejnosti k marketingovým sdělením a logickou snahou firem je tento nezájem prorazit a dostat se ke spotřebiteli. Na podobné téma vznikla v poslední době řada knih, to kladlo na autory větší nároky při zpracování, pokud chtěli publikací upoutat. Nutno říci, že se s touto výzvou dobře vypořádali a předkládají čtivé dílo, jasně a srozumitelně vysvětlující jednotlivá témata, doplněné řadou ilustračních příkladů. Autoři vycházeli z široké škály odborných zdrojů, o čemž svědčí devítistránkový seznam použité literatury. Najdeme v něm tituly české i cizojazyčné, vyváženě je využito knižních monografií, článků v odborných periodikách, elektronických zdrojů a také interních materiálů řady firem a komunikačních agentur. Právě využití posledně jmenovaných zdrojů knihu ozvláštňuje a dává ji přidanou h
odnotu. Kniha je využitelná pro výuku na vysokých školách, pro její srozumitelnost a čtivost a zároveň odbornou úroveň po ní rádi sáhnou i lidé z praxe.
Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.
VŠE v Praze

O autorovi


Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. (autor všech kapitol s výjimkou kapitoly 8)
Je vedoucí katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE, kde vyučuje marketing a marketingovou komunikaci. Praktické zkušenosti získal v agentuře Ogilvy Public Relations. Zde pracoval pro klienty, jako je Janssen-Cilag, Plzeňský Prazdroj, Henkel či Olympus. Působil také jako tiskový mluvčí VŠE a marketingový poradce společnosti SAP ČR. Další zkušenosti nabyl během stáží na HEC School of Management ve Francii, ve společnosti EPSON v USA a ve společnosti BOSCH v Německu. Od roku 2009 je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Ing. Petr Král, Ph.D. (autor kapitoly 8)
Je odborným asistentem katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, kde vyučuje mezinárodní marketing a mezinárodní marketingovou komunikaci. Tyto předměty vyučuje také na zahraničních univerzitách. Je členem "Faculty Group for Marketing" globální aliance vysokých škol CEMS. Je také jednatelem a spolumajitelem společnosti WebTrade CZ s.r.o., která se specializuje na poradenství v česko-německém obchodě a je výhradním zástupcem Veletrhů Dortmund pro Českou republiku a Slovensko.

O autorech 3
Poradci z praxe 4
Řekli o knize 8
Úvod 9
1 Plánování komunikačních kampaní 11
2 Model marketingové komunikace 23
2.1 Prvky modelu marketingové komunikace 23
2.2 Sdělení, médium a kontext 24
2.3 Zaujetí 28
2.4 Pochopení 32
2.5 Přesvědčení 35
2.6 Šíření ústním podáním 41
3 Reklama 49
3.1 Charakteristika a funkce 49
3.2 Reklamní média 52
3.3 Tvorba efektivní reklamy 70
4 Direct marketing 79
4.1 Charakteristika a funkce 79
4.2 Direct mailing a e-mailing 86
4.3 Ostatní nástroje direct marketingu 92
5 Podpora prodeje 97
5.1 Charakteristika a funkce 97
5.2 Klasické nástroje podpory prodeje 100
5.3 Komunikace v místě prodeje 111
6 Public relations 115
6.1 Charakteristika a funkce 115
6.2 Media relations 117
6.3 Nástroje media relations 125
6.4 Krizová komunikace 131
7 Event marketing a sponzoring 137
7.1 Event marketing 137
7.2 Sponzoring 142
8 Osobní prodej 149
8.1 Charakteristika a funkce 149
8.2 Průběh osobního prodeje 154
8.3 Veletrhy a výstavy 162
9 On-line komunikace 171
9.1 Charakteristika a funkce 171
9.2 Webové stránky 172
9.3 On-line sociální média 182
Případová studie 193
Shrnutí / Summary 200
Literatura 201
Rejstřík 211


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Moderní marketing
4. evropské vydání

Moderní marketingová komunikace

Reklama
Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání

Guerillový marketing
Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu

Chování zákazníka
Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"

Public relations jako ovlivňování mínění
Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat - 3., rozšířené vydání

Jak psát reklamní text
4., aktualizované a doplněné vydání

Psychologie reklamy
4., rozšířené a aktualizované vydání

Velký slovník marketingových komunikací

Marketing management
14. vydání

Strategický marketing
Strategie a trendy - 2., rozšířené vydání

Mezinárodní marketing
Strategické trendy a příklady z praxe – 4. vydání

Public relations
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.