Moderní psychologie

Hlavní obory a témata současné psychologické vědy

Autor:

Kučera Dalibor

Formát / stran:24×17 cm, 216 stran
Datum vydání:25.09.2013
Katalogové číslo:2344
ISBN:978-80-247-4621-0
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Cena: 349 Kč
Stav: Skladem
ks
Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénky" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Předmluva
Jak číst tuto knihu
Úvod do psychologie
1. Hlavní psychologické směry 20. století
1.1 Úvod do vývoje psychologie
1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie
1.2 Strukturalismus
1.3 Funkcionalismus
1.4 Psychodynamické přístupy
1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus
1.6 Gestaltismus a neogestaltismus
1.7 Fenomenologické a existenciální přístupy
1.7.1 Fenomenologie
1.7.2 Existenciální psychologie a daseinsanalýza
1.8 Humanistická psychologie
1.9 Kognitivní psychologie
1.10 Další směry
1.10.1 Systematické přístupy a eklekticismus
1.10.2 Rysové a faktorové přístupy
1.10.3 Sociálně-kognitivní psychologie
1.10.4 Pozitivní psychologie
1.10.5 Transpersonální psychologie
1.11 Soupis směrů a jejich představitelů
1.12 Česká psychologie v první polovině 20. století
2. Biologická psychologie
2.1 Úvod do problematiky
2.2 Základy genetiky
2.3 Endokrinní systém
2.4 Nervový systém
2.4.1 Buněčné komponenty (neurony a glie)
2.4.2 Centrální nervový systém
2.4.2.1 Mozek
2.4.2.2 Neuroplasticita a neurogeneze
2.4.3 Metody zkoumání struktury a činnosti mozku
2.4.4 Periferní nervový systém
2.4.4.1 Autonomní nervový systém
2.4.5 Reflexy
2.4.6 Senzorický systém
2.4.6.1 Zrak
2.4.6.2 Sluch
2.4.6.3 Poloha a pohyb
2.4.6.4 Chemoreceptory (čich a chuť)
2.4.6.5 Somatosenzorický systém (propriocepce a kožní čití)
2.4.6.6 Somatická bolest
2.5 Biologické rytmy
2.6 Základní anatomická terminologie
3. Obecná psychologie a psychologie osobnosti
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Vědomí, bdělost a spánek
3.2.1 Vědomí, bdělost
3.2.2 Spánek
3.3 Pozornost a vnímání
3.3.1 Pozornost
3.3.2 Vnímání (percepce)
3.3.3 Reprezentace objektů, orientace v prostoru a organizace poznatků
3.4 Motivace
3.5 Emoce
3.5.1 Empatie a příbuzné stavy
3.5.2 Humor a smích
3.6 Stres a závislost
3.7 Temperament
3.8 Paměť a učení
3.9 Myšlení
3.9.1 Usuzování a rozhodování
3.9.2 Mentalizace a klamání
3.10 Inteligence
3.11 Jazyk a komunikace
3.12 Charakter a sebepojetí
3.12.1 Charakter
3.12.2 Sebepojet
3.12.2.1 Sebepojetí v kontextu sociálně-kognitivní teorie
3.12.3 Morálka a ctnost
4. sociální psychologie
4.1 Úvod do problematiky
4.2 Socializace
4.3 Sociální interakce a její souvislosti
4.3.1 Sociální kognice – atribuce, utváření dojmu a schémata
4.3.1.1 Atribuce
4.3.1.2 Utváření dojmu
4.3.1.3 Schémata
4.3.2 Osobní vztahy
4.3.3 Afiliace a atraktivita
4.3.4 Láska a partnerský vztah
4.3.5 Prosociální chování
4.3.6 Agrese
4.4 Postoje
4.5 Skupinové jevy a procesy
4.5.1 Základní charakteristiky skupinových jevů a procesů
4.5.2 Kolektivní chování a jeho dynamika
4.5.3 Poslušnost vůči autoritě, vzpoura, vliv situace na chování
4.5.3.1 Poslušnost vůči autoritě
4.5.3.2 Vzpoura
4.5.3.3 Vliv situace na chování
4.5.4 Konflikty a jejich řešení
4.5.5 Média, reklama a techniky vyvolání souhlasu (vyhovění)
4.5.5.1 Média
4.5.5.2 Reklama
4.5.5.3 Vyvolání souhlasu a vyhovění
5. Vývojová psychologie
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Základní vývojové teorie
5.2.1 Neuromaturační teorie
5.2.2 Konstruktivistické teorie
5.2.3 Etologické a evoluční teorie
5.2.4 Teorie učení
5.2.5 Psychodynamické teorie
5.2.6 Teorie dynamických systémů
5.2.7 Soupis základních vývojových teorií a jejich představitelů
5.3 Základní vývojové etapy
5.3.1 Prenatální a perinatální období
5.3.2 Novorozenecké období
5.3.3 Kojenecké období
5.3.4 Batolecí věk
5.3.5 Předškolní věk
5.3.6 Školní věk
5.3.7 Dospívání
5.3.8 Dospělost
5.3.9 Stáří
6. Komparativní psychologie
6.1 Úvod do problematiky
6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni
6.2.1 Altruismus
6.2.2 Sociální chování
6.2.3 Emoce
6.2.4 Komunikace a jazyk
6.2.5 Vyšší psychické procesy a mentalizace
6.2.6 Inteligence
7. Diagnostika a léčba psychických poruch
7.1 Úvod do problematiky
7.1.1 Vznik moderní psychiatrie a klinické psychologie
7.2 Psychopatologie
7.2.1 Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle manuálu MKN-10
7.3 Léčba psychických poruch
7.3.1 Psychiatrická péče
7.3.2 Farmakoterapie
7.3.3 Biologické metody
7.4 Klinická psychologie
7.4.1 Vnitřní konflikty a jejich zpracování
7.4.2 Vybrané psychoterapeutické směry
7.4.2.1 Psychoanalytická a psychodynamická terapie
7.4.2.2 Behaviorální terapie
7.4.2.3 Kognitivní terapie
7.4.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie
7.4.2.5 Humanistické a existenciální terapeutické přístupy
7.4.2.6 Terapie ve skupině
7.4.2.7 Rodinná a systemická terapie, alternativní terapie
7.4.3 Psychodiagnostika
8. Psychologický výzkum
8.1 Úvod do problematiky
8.1.1 Typy výzkumů
8.2 Výzkumný projekt
8.2.1 Proměnné
8.2.1.1 Typy proměnných
8.2.1.2 Typy vztahů mezi proměnnými
8.2.1.3 Hodnoty proměnných
8.2.2 Výzkumný plán
8.2.2.1 Experiment, kvaziexperiment a neexperimentální výzkumné plány
8.2.2.2 Typy výzkumného plánu podle množství nezávisle proměnných
8.3 Získávání dat
8.3.1 Výběr vzorku
8.3.2 Metody získávání dat
8.3.2.1 Pozorování
8.3.2.2 Rozhovor, dotazník
8.3.2.3 Anamnéza
8.3.2.4 Analýza produktů
8.3.2.5 Psychologický test
8.3.2.6 Metaanalýza
Literatura
Obrazové podklady
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Úvod do psychologie
Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ

Dějiny psychologie

Úvod do psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti
Hlavní témata, současné přístupy

Psychologie osobnosti
Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání

Vývojová psychologie
2., aktualizované vydání

Andragogický slovník
2., aktualizované a rozšířené vydání
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.